Colourbox

Det er langt frå miljøterapeuten til leiinga i direktoratet og departementet

Ingen av tiltakene jeg kommer med er nye, men kvaliteten ligger i systematikken, skriver Svein Helland Sivertsen i denne fagartikkelen.

Ingen av tiltakene jeg kommer med er nye, men kvaliteten ligger i systematikken, skriver Svein Helland Sivertsen i denne fagartikkelen.

Colourbox

Tre tiltak for å skape økt handlingsrom i egen barnevernstjeneste

Colourbox

Får jeg by opp til dans?

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Colourbox

Livsmestring og psykisk helse i skolen

Colourbox

Fagligheten i miljøterapien må kvalitetssikres

Inkludering i arbeidslivet

Colourbox

Hva med litt annerledeshet?

Unge flyktninger

@heiaklubben/Ingunn Dybendal

Ensomhet blant enslige mindreårige flyktninger

Arbeidsmiljø

Colourbox

Tiltak mot vold og trusler på jobben

Veiledning

Jeg har god erfaring med å bygge tilbakemeldingskultur i veiledningsgruppene. Når en kollega deler personlige tanker og følelser, stiller jeg krav til gruppa om å gi tilbakemeldinger, skriver Niels Erik Opdahl.

Jeg har god erfaring med å bygge tilbakemeldingskultur i veiledningsgruppene. Når en kollega deler personlige tanker og følelser, stiller jeg krav til gruppa om å gi tilbakemeldinger, skriver Niels Erik Opdahl.

Colourbox

Slik bruker jeg psykiater Irvin D. Yaloms interpersonlige tenkning i mitt arbeid som gruppeveileder

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Colourbox

Å leve lenger enn livet

Det første steget ved ethvert endringsarbeid er å være i stand til å beskrive og akseptere situasjonen slik den er. Gjennom å sette ord på dagens situasjon blir en i stand til å formulere forskjellen mellom hvordan noe er nå, og hva som vil være annerledes ved endring, skriver Marianne S. Ryeng i denne fagartikkelen.

Det første steget ved ethvert endringsarbeid er å være i stand til å beskrive og akseptere situasjonen slik den er. Gjennom å sette ord på dagens situasjon blir en i stand til å formulere forskjellen mellom hvordan noe er nå, og hva som vil være annerledes ved endring, skriver Marianne S. Ryeng i denne fagartikkelen.

Colourbox

Omsorgs- og endringsmodellen - en satsning innen barnevernsinstitusjoner

Ungdomshuset X-Ray

Elin Bernatek er en av deltakerne i prosjektet Er det plass for meg?. Hun er sterkt synshemmet, men likevel en svært habil fotograf, noe bildene i bakgrunnen viser. Foto: Andreas Ehres

Elin Bernatek er en av deltakerne i prosjektet Er det plass for meg?. Hun er sterkt synshemmet, men likevel en svært habil fotograf, noe bildene i bakgrunnen viser. Foto: Andreas Ehres

Andreas Ehres

Er det plass for meg?

Barneorientert familieterapi (BOF)

Gjennom BOF leken får barn delt noe av sin indre verden og små endringer i samspill er mulig. Foto: Kika Riise Røed

Gjennom BOF leken får barn delt noe av sin indre verden og små endringer i samspill er mulig. Foto: Kika Riise Røed

Kika Riise Røed

Leken er en gylden mulighet til å forstå barnet

Rusomsorg

Mohamed Hassan/Pixabay

Erfaringskonsulenter i rusbehandlingen kan være problematisk

Digitalisering

Pixabay

Kunstig intelligens i sosialt arbeid

Oppsøkende ungdomsarbeid

Monica Strømdahl

Feltarbeideren er ingen tilfeldig person

Sosialarbeideres erfaringer

Øivind Hovland

Delta i samfunnsdebatten – ta pennen fatt!

Babymassasje

Stefanie Padtberg/Babymassasje Norge

Babymassasje som forebyggende og terapeutisk tiltak

Fagartikkel

Samarbeid mellom de ulike hjelperne, både profesjonelle og pårørende, er viktig i behandlingen av unge i krise, skriver vernepleier Ingrid Lund i denne fagartikkelen.

Samarbeid mellom de ulike hjelperne, både profesjonelle og pårørende, er viktig i behandlingen av unge i krise, skriver vernepleier Ingrid Lund i denne fagartikkelen.

Unsplash/Danie Franco

En omsorgsmodell for barn og unge i krise

Rapportering i oppsøkende arbeid

Colourbox

Hva gjorde du forrige uke?

Ungdomsarbeid

Colourbox

Det er bedre å rote litt med systemet enn å systematisere rotet

Helse

Personer med utviklingshemming spiser mindre frukt, grønt og kostfiber enn anbefalt. For mange består mellommåltider av boller, kjeks og kaker, skriver forfatteren i denne fagartikkelen.

Personer med utviklingshemming spiser mindre frukt, grønt og kostfiber enn anbefalt. For mange består mellommåltider av boller, kjeks og kaker, skriver forfatteren i denne fagartikkelen.

rasjon: @heiaklubben/Helene Brox

Sunt kosthold eller spise seg helseløs?

Fagartikkel

Hvordan fortolker utdanningene «kunnskap fra barn, unge og foresatte», og hvordan praktiseres dette i undervisningen, spør forfatterne i denne fagartikkelen.

Hvordan fortolker utdanningene «kunnskap fra barn, unge og foresatte», og hvordan praktiseres dette i undervisningen, spør forfatterne i denne fagartikkelen.

Melissa Askew/Unsplash

Kunnskap fra barn og unge – et utfordrende kunnskapssyn?

Deltakerne i selvhjelspgrupper opplever å styrke seg selv og andre gjennom å utveksle erfaringer, skriver Helene Skaatan i denne fagartikkelen. .

Deltakerne i selvhjelspgrupper opplever å styrke seg selv og andre gjennom å utveksle erfaringer, skriver Helene Skaatan i denne fagartikkelen. .

Unsplash/Hannah Busing

Selvhjelp er viktig for folkehelsa: Sosialarbeidere kan bidra til å promotere eksisterende samarbeidsformer eller etablere nye

Barnevern

rasjon: @heiaklubben, ingunn dybendal

Fargekoding av sakene er med på å gi barn og familier mer presis hjelp

Familiesamtale

Colourbox

Barnevernsarbeidernes erfaringer med familiesamtalen

Colourbox

Ansvarsgruppen – over 30 år med skiftende arbeidsvilkår

Barnevern

Colourbox

Kunnskapsinformert praksis i barnevernet

Fagartikkel

Det må forskes mer på de positive sidene av dataspill, ikke bare på de negative, mener forfatterne av denne fagartikkelen.

Det må forskes mer på de positive sidene av dataspill, ikke bare på de negative, mener forfatterne av denne fagartikkelen.

Colourbox.com

Kan gaming være redningen?

Studenter i sosialt arbeid på OsloMet har en tverrfaglig hjemmeeksamen med en virkelighetsnær kasusbeskrivelse. Her skisseres en familie i en mulig barnevernssak, skriver forfatterne i denne fagartikkelen. .

Studenter i sosialt arbeid på OsloMet har en tverrfaglig hjemmeeksamen med en virkelighetsnær kasusbeskrivelse. Her skisseres en familie i en mulig barnevernssak, skriver forfatterne i denne fagartikkelen. .

Colourbox

Kasusformulering som metode gir studenter mulighet til å utvikle profesjonelt skjønn

Muskel- og skjelettlidelser

Colourbox

Hvordan skal helsepersonell møte pasienter med usikre diagnoser?

Veiledning og gruppecoaching

Colourbox

Vellykket prosjekt for tospråklige studenter

Arbeidsmiljø

Øivind Hovland

«Hvis ikke jeg får internett, så halshogger jeg deg i morgen!»

Barn og unge på institusjon

Colourbox

Kjærlighet på dagsorden

Barnevern

Colourbox

Samvær har i mange år vært praktisert på en rigid og ureflektert måte

Foreldreveiledning

Sara Tanderø

Veiledning i hjemmet letter hverdagen

Fosterforeldre

Illustrasjon: Colourbox

Flere fosterhjem har fått det bedre under pandemien

Fagartikkel

Bolig med oppfølging er blant de mest brukte ettervernstiltakene. Men ungdom med barnevernserfaring trenger, som alle andre unge, hjelp til smått og stort i hverdagen, skriver Beate Heide i denne fagartikkelen.

Bolig med oppfølging er blant de mest brukte ettervernstiltakene. Men ungdom med barnevernserfaring trenger, som alle andre unge, hjelp til smått og stort i hverdagen, skriver Beate Heide i denne fagartikkelen.

Colourbox

Ettervern: Den dagen du står helt alene skal du stå godt

Helsepsykologi

Bente Jørgensen

Klinisk helsepsykologi er et fagfelt også for sosionomer

Arbeidsmiljø

Colourbox

Hvem hjelper hjelperen?

Kompetanse og utdanning

Colourbox

Vernepleierstudenter bidrar til å fremme brukernes helse

Voldsforebyggende kurs

Colourbox

Personer med utviklingshemming trenger kunnskap om seksuell helse, vold og overgrep