Rusomsorg

Mohamed Hassan/Pixabay

Erfaringskonsulenter i rusbehandlingen kan være problematisk

Digitalisering

Pixabay

Kunstig intelligens i sosialt arbeid

Oppsøkende ungdomsarbeid

Monica Strømdahl

Feltarbeideren er ingen tilfeldig person

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Sosialarbeideres erfaringer

Øivind Hovland

Delta i samfunnsdebatten – ta pennen fatt!

Babymassasje

Stefanie Padtberg/Babymassasje Norge

Babymassasje som forebyggende og terapeutisk tiltak

Fagartikkel

Samarbeid mellom de ulike hjelperne, både profesjonelle og pårørende, er viktig i behandlingen av unge i krise, skriver vernepleier Ingrid Lund i denne fagartikkelen.

Samarbeid mellom de ulike hjelperne, både profesjonelle og pårørende, er viktig i behandlingen av unge i krise, skriver vernepleier Ingrid Lund i denne fagartikkelen.

Unsplash/Danie Franco

En omsorgsmodell for barn og unge i krise

Rapportering i oppsøkende arbeid

Colourbox

Hva gjorde du forrige uke?

Ungdomsarbeid

Colourbox

Det er bedre å rote litt med systemet enn å systematisere rotet

Helse

Personer med utviklingshemming spiser mindre frukt, grønt og kostfiber enn anbefalt. For mange består mellommåltider av boller, kjeks og kaker, skriver forfatteren i denne fagartikkelen.

Personer med utviklingshemming spiser mindre frukt, grønt og kostfiber enn anbefalt. For mange består mellommåltider av boller, kjeks og kaker, skriver forfatteren i denne fagartikkelen.

rasjon: @heiaklubben/Helene Brox

Sunt kosthold eller spise seg helseløs?

Fagartikkel

Hvordan fortolker utdanningene «kunnskap fra barn, unge og foresatte», og hvordan praktiseres dette i undervisningen, spør forfatterne i denne fagartikkelen.

Hvordan fortolker utdanningene «kunnskap fra barn, unge og foresatte», og hvordan praktiseres dette i undervisningen, spør forfatterne i denne fagartikkelen.

Melissa Askew/Unsplash

Kunnskap fra barn og unge – et utfordrende kunnskapssyn?

Deltakerne i selvhjelspgrupper opplever å styrke seg selv og andre gjennom å utveksle erfaringer, skriver Helene Skaatan i denne fagartikkelen. .

Deltakerne i selvhjelspgrupper opplever å styrke seg selv og andre gjennom å utveksle erfaringer, skriver Helene Skaatan i denne fagartikkelen. .

Unsplash/Hannah Busing

Selvhjelp er viktig for folkehelsa: Sosialarbeidere kan bidra til å promotere eksisterende samarbeidsformer eller etablere nye

Barnevern

rasjon: @heiaklubben, ingunn dybendal

Fargekoding av sakene er med på å gi barn og familier mer presis hjelp

Familiesamtale

Colourbox

Barnevernsarbeidernes erfaringer med familiesamtalen

Colourbox

Ansvarsgruppen – over 30 år med skiftende arbeidsvilkår

Barnevern

Colourbox

Kunnskapsinformert praksis i barnevernet

Fagartikkel

Det må forskes mer på de positive sidene av dataspill, ikke bare på de negative, mener forfatterne av denne fagartikkelen.

Det må forskes mer på de positive sidene av dataspill, ikke bare på de negative, mener forfatterne av denne fagartikkelen.

Colourbox.com

Kan gaming være redningen?

Studenter i sosialt arbeid på OsloMet har en tverrfaglig hjemmeeksamen med en virkelighetsnær kasusbeskrivelse. Her skisseres en familie i en mulig barnevernssak, skriver forfatterne i denne fagartikkelen. .

Studenter i sosialt arbeid på OsloMet har en tverrfaglig hjemmeeksamen med en virkelighetsnær kasusbeskrivelse. Her skisseres en familie i en mulig barnevernssak, skriver forfatterne i denne fagartikkelen. .

Colourbox

Kasusformulering som metode gir studenter mulighet til å utvikle profesjonelt skjønn

Muskel- og skjelettlidelser

Colourbox

Hvordan skal helsepersonell møte pasienter med usikre diagnoser?

Veiledning og gruppecoaching

Colourbox

Vellykket prosjekt for tospråklige studenter

Arbeidsmiljø

Øivind Hovland

«Hvis ikke jeg får internett, så halshogger jeg deg i morgen!»

Barn og unge på institusjon

Colourbox

Kjærlighet på dagsorden

Barnevern

Colourbox

Samvær har i mange år vært praktisert på en rigid og ureflektert måte

Foreldreveiledning

Sara Tanderø

Veiledning i hjemmet letter hverdagen

Fosterforeldre

Illustrasjon: Colourbox

Flere fosterhjem har fått det bedre under pandemien

Fagartikkel

Bolig med oppfølging er blant de mest brukte ettervernstiltakene. Men ungdom med barnevernserfaring trenger, som alle andre unge, hjelp til smått og stort i hverdagen, skriver Beate Heide i denne fagartikkelen.

Bolig med oppfølging er blant de mest brukte ettervernstiltakene. Men ungdom med barnevernserfaring trenger, som alle andre unge, hjelp til smått og stort i hverdagen, skriver Beate Heide i denne fagartikkelen.

Colourbox

Ettervern: Den dagen du står helt alene skal du stå godt

Helsepsykologi

Bente Jørgensen

Klinisk helsepsykologi er et fagfelt også for sosionomer

Arbeidsmiljø

Colourbox

Hvem hjelper hjelperen?

Kompetanse og utdanning

Colourbox

Vernepleierstudenter bidrar til å fremme brukernes helse

Voldsforebyggende kurs

Colourbox

Personer med utviklingshemming trenger kunnskap om seksuell helse, vold og overgrep

Brukermedvirkning

Illustrasjon: Marius Pålerud

Slik lagde vi et godt mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Arbeidsmiljøet i barnevernet

Illustrasjon: Colourbox

Mange kommer – mange går, noen mestrer og består

Fosterhjem

Colorbox

Noen barn trenger mer enn bare kjærlighet

Fagartikkel

Kjersti Synneva

Tverrfaglig samarbeid endret livet til Kari

Personer med utviklingshemming

rasjon: Colourbox.com

På tide å utvide fagkompetansen i tjenestene for utviklingshemmede

Fagartikkel

Det ligg til vernepleiaren å bidra til auka meistring, livskvalitet, myndiggjering, autonomi og deltaking, skriv Hanne Malmedal Eriksen i denne fagartikkelen.

Det ligg til vernepleiaren å bidra til auka meistring, livskvalitet, myndiggjering, autonomi og deltaking, skriv Hanne Malmedal Eriksen i denne fagartikkelen.

Colourbox

Verdsett vernepleiaren i barnevernet!

@heiaklubben I Helene Brox

Stallen – et rom for terapi

LO Media/Colourbox.com

Kognitiv trening for unge med psykose

Fagartikkel

Praksisveiledere må vite hvilke utfordringer studenter kan oppleve, slik at de kan være sensitive overfor studentenes behov og møte disse på best mulig måte, skriver artikkelforfatteren.

Praksisveiledere må vite hvilke utfordringer studenter kan oppleve, slik at de kan være sensitive overfor studentenes behov og møte disse på best mulig måte, skriver artikkelforfatteren.

Colourbox.com

Manglende erfaring kan bidra til etiske utfordringer i praksisperioder

Fagartikkel

Det er noe magisk ved å få oppleve mestring sammen, skriver Torgeir Forårsveen.

Det er noe magisk ved å få oppleve mestring sammen, skriver Torgeir Forårsveen.

Colourbox.com

Aktivitetsfaget - nøkkel til felles opplevelser og mestring for barn og unge

Sosialfaglig arbeid

Illustrasjon: Dorthe Walstad

Vi gir håp i møte med mennesker med kronisk sykdom

Mindreårige på flukt

Colourbox.com

Det er vår plikt å være lojal mot mennesket som lider urett

Traumer og krisehåndtering

Kristin M. Johansen

Når superhelter gråter