Familiesamtale

Colourbox

Barnevernsarbeidernes erfaringer med familiesamtalen

Colourbox

Ansvarsgruppen – over 30 år med skiftende arbeidsvilkår

Barnevern

Colourbox

Kunnskapsinformert praksis i barnevernet

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Fagartikkel

Det må forskes mer på de positive sidene av dataspill, ikke bare på de negative, mener forfatterne av denne fagartikkelen.

Det må forskes mer på de positive sidene av dataspill, ikke bare på de negative, mener forfatterne av denne fagartikkelen.

Colourbox.com

Kan gaming være redningen?

Studenter i sosialt arbeid på OsloMet har en tverrfaglig hjemmeeksamen med en virkelighetsnær kasusbeskrivelse. Her skisseres en familie i en mulig barnevernssak, skriver forfatterne i denne fagartikkelen. .

Studenter i sosialt arbeid på OsloMet har en tverrfaglig hjemmeeksamen med en virkelighetsnær kasusbeskrivelse. Her skisseres en familie i en mulig barnevernssak, skriver forfatterne i denne fagartikkelen. .

Colourbox

Kasusformulering som metode gir studenter mulighet til å utvikle profesjonelt skjønn

Muskel- og skjelettlidelser

Colourbox

Hvordan skal helsepersonell møte pasienter med usikre diagnoser?

Veiledning og gruppecoaching

Colourbox

Vellykket prosjekt for tospråklige studenter

Arbeidsmiljø

Øivind Hovland

«Hvis ikke jeg får internett, så halshogger jeg deg i morgen!»

Barn og unge på institusjon

Colourbox

Kjærlighet på dagsorden

Barnevern

Colourbox

Samvær har i mange år vært praktisert på en rigid og ureflektert måte

Foreldreveiledning

Sara Tanderø

Veiledning i hjemmet letter hverdagen

Fosterforeldre

Illustrasjon: Colourbox

Flere fosterhjem har fått det bedre under pandemien

Fagartikkel

Bolig med oppfølging er blant de mest brukte ettervernstiltakene. Men ungdom med barnevernserfaring trenger, som alle andre unge, hjelp til smått og stort i hverdagen, skriver Beate Heide i denne fagartikkelen.

Bolig med oppfølging er blant de mest brukte ettervernstiltakene. Men ungdom med barnevernserfaring trenger, som alle andre unge, hjelp til smått og stort i hverdagen, skriver Beate Heide i denne fagartikkelen.

Colourbox

Ettervern: Den dagen du står helt alene skal du stå godt

Helsepsykologi

Bente Jørgensen

Klinisk helsepsykologi er et fagfelt også for sosionomer

Arbeidsmiljø

Colourbox

Hvem hjelper hjelperen?

Kompetanse og utdanning

Colourbox

Vernepleierstudenter bidrar til å fremme brukernes helse

Voldsforebyggende kurs

Colourbox

Personer med utviklingshemming trenger kunnskap om seksuell helse, vold og overgrep

Brukermedvirkning

Illustrasjon: Marius Pålerud

Slik lagde vi et godt mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Arbeidsmiljøet i barnevernet

Illustrasjon: Colourbox

Mange kommer – mange går, noen mestrer og består

Fosterhjem

Colorbox

Noen barn trenger mer enn bare kjærlighet

Fagartikkel

Kjersti Synneva

Tverrfaglig samarbeid endret livet til Kari

Personer med utviklingshemming

rasjon: Colourbox.com

På tide å utvide fagkompetansen i tjenestene for utviklingshemmede

Fagartikkel

Det ligg til vernepleiaren å bidra til auka meistring, livskvalitet, myndiggjering, autonomi og deltaking, skriv Hanne Malmedal Eriksen i denne fagartikkelen.

Det ligg til vernepleiaren å bidra til auka meistring, livskvalitet, myndiggjering, autonomi og deltaking, skriv Hanne Malmedal Eriksen i denne fagartikkelen.

Colourbox

Verdsett vernepleiaren i barnevernet!

@heiaklubben I Helene Brox

Stallen – et rom for terapi

LO Media/Colourbox.com

Kognitiv trening for unge med psykose

Fagartikkel

Praksisveiledere må vite hvilke utfordringer studenter kan oppleve, slik at de kan være sensitive overfor studentenes behov og møte disse på best mulig måte, skriver artikkelforfatteren.

Praksisveiledere må vite hvilke utfordringer studenter kan oppleve, slik at de kan være sensitive overfor studentenes behov og møte disse på best mulig måte, skriver artikkelforfatteren.

Colourbox.com

Manglende erfaring kan bidra til etiske utfordringer i praksisperioder

Fagartikkel

Det er noe magisk ved å få oppleve mestring sammen, skriver Torgeir Forårsveen.

Det er noe magisk ved å få oppleve mestring sammen, skriver Torgeir Forårsveen.

Colourbox.com

Aktivitetsfaget - nøkkel til felles opplevelser og mestring for barn og unge

Sosialfaglig arbeid

Illustrasjon: Dorthe Walstad

Vi gir håp i møte med mennesker med kronisk sykdom

Mindreårige på flukt

Colourbox.com

Det er vår plikt å være lojal mot mennesket som lider urett

Traumer og krisehåndtering

Kristin M. Johansen

Når superhelter gråter

Traumer i barneårene

Colourbox.com

Hva har ditt barn i skolesekken?

Registrering av atferd

Colourbox.com

Grafisk framstilling er en god metode for å registrere atferd

Praksis

Illustrasjon: Marius Pålerud

Praksis i utdanningen - erfaringer fra et samarbeidsprosjekt mellom vernepleierutdanning og praksisfeltet

Traumebehandling

Både uformell kollegastøtte og tiltak igangssatt av arbeidsgiver kan bidra til å forebygge sekundærtraumatisering, skriver spesialvernepleier Julie Viken i denne fagartikkelen.

Både uformell kollegastøtte og tiltak igangssatt av arbeidsgiver kan bidra til å forebygge sekundærtraumatisering, skriver spesialvernepleier Julie Viken i denne fagartikkelen.

colourbox.com

Er vi ikke betalt for å tåle dette?

Miljøterapeuter i skolen

Ansvars- og oppgavedelingen mellom de forskjellige profesjonene i skolen er ikke helt på plass, skriver Peter Magnus i denne fagartikkelen.

Ansvars- og oppgavedelingen mellom de forskjellige profesjonene i skolen er ikke helt på plass, skriver Peter Magnus i denne fagartikkelen.

colourbox.com

Nye temaer i skolen har stor overlapping til miljøterapeutenes kompetanse

Resiliens

Ifølge flere sosiologiske teorier skulle jeg ikke ha fullført videregående skole, stå i full fast jobb og eie egen bolig innen jeg fylte 30 år. Har jeg noe iboende i meg som gjør at jeg har klart det, til tross? spør forfatteren av denne fagartikkelen.

Ifølge flere sosiologiske teorier skulle jeg ikke ha fullført videregående skole, stå i full fast jobb og eie egen bolig innen jeg fylte 30 år. Har jeg noe iboende i meg som gjør at jeg har klart det, til tross? spør forfatteren av denne fagartikkelen.

Sara Tanderø

Arv og miljø: Noen barn lykkes bra til tross for en tøff oppvekst

Fagartikkel

Det relasjonelle, helhetlige sosialfaglige arbeidet var svært viktig da Norge stengte ned, og vil være det i den uforutsigbare tiden framover, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Det relasjonelle, helhetlige sosialfaglige arbeidet var svært viktig da Norge stengte ned, og vil være det i den uforutsigbare tiden framover, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Ole Palmstrøm

Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge – erfaringer fra et tiltak for lavinntektsfamilier

Fagartikkel

Helsepersonell, og særlig vernepleiere, er det yrket som Arbeidstilsynet mottar flest meldinger om vold fra, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Helsepersonell, og særlig vernepleiere, er det yrket som Arbeidstilsynet mottar flest meldinger om vold fra, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Bente Jørgensen

Vold i omsorgstjenestene – en pasientsikkerhetsutfordring

Koronatiden

Colourbox

Restriksjonene kan forlenge sorgen for etterlatte

Kompetanse

Øivind Hovland

Slik utvikler vi barnevernet i Agder

Psykologiske kriser

Colourbox.com

Noen ganger hjelper det med en klem

Rusomsorg

Kristian Hammerstad - byHands

God behandling krever smarte løsninger