JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vi må ikke bagatellisere de historiske traumer vårt eget folk her i landet har opplevd, skriver Berit Anette Somby i denne fagartikkelen.

Vi må ikke bagatellisere de historiske traumer vårt eget folk her i landet har opplevd, skriver Berit Anette Somby i denne fagartikkelen.

Colourbox/LO Media

Norge har påført eget urfolk alvorlige traumer som kan gi ringvirkninger i flere generasjoner

Colourbox

Pedagogisk basis for recoverybaserte kurstilbud

Marius Pålerud

Vi må snakke om kropp, seksualitet, vold og grenser

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Colourbox

Ny rettspraksis i samværssaker

Colourbox

Traumebevisst forståelse som felles språk

Colourbox

Kunst og kultur på barnas premisser

Marius Pålerud

La oss våge å snakke om sex – også det positive

Anette Wagle (f.v.), Maria von Wachenfeldt, Celin Bergquist, Silje Thomassen og Ann Margret Hauge på Nav Asker tester ut bruken av bildekort.  

Anette Wagle (f.v.), Maria von Wachenfeldt, Celin Bergquist, Silje Thomassen og Ann Margret Hauge på Nav Asker tester ut bruken av bildekort.  

Privat

Hvem hjelper hjelperen? Har vi tid til dette?

Hvis indikatorer for barns seksuelle helse og rettigheter ikke er tydelig beskrevet og operasjonalisert i barnevernspedagogutdanningen, er det en risiko at disse temaene ikke heller blir ivaretatt i praksis, skriver forfatterne av denne fagartikkelen. .

Hvis indikatorer for barns seksuelle helse og rettigheter ikke er tydelig beskrevet og operasjonalisert i barnevernspedagogutdanningen, er det en risiko at disse temaene ikke heller blir ivaretatt i praksis, skriver forfatterne av denne fagartikkelen. .

Colourbox

Utdanningen må sikre barnevernsstudenter kompetanse i barns seksualitet, seksuelle helse og rettigheter

Noe av det jeg liker aller best ved å jobbe på sykehus, er å være del av et stort tverrfaglig team. På sykehuset bidrar alle faggruppene med sin del, stor eller liten, alt etter hva pasienten trenger, skriver Lisbeth Myhrer i denne fagartikkelen.

Noe av det jeg liker aller best ved å jobbe på sykehus, er å være del av et stort tverrfaglig team. På sykehuset bidrar alle faggruppene med sin del, stor eller liten, alt etter hva pasienten trenger, skriver Lisbeth Myhrer i denne fagartikkelen.

Colourbox

Å se hele pasienten i travelhetens tid

Colourbox

Egenomsorg i krevende sosialt arbeid

LO Media/Colourbox

Narrativ eksponeringsterapi som ramme for livshistoriefortellinger

Marius Pålerud

Gå på jobb – eller bli hjemme?

Vi finner at det ikke er forskningsgrunnlag for å hevde at delt bosted er det beste for alle barn. Delt bosted kan likevel være det beste for mange barn, skriver forskere i FHI.

Vi finner at det ikke er forskningsgrunnlag for å hevde at delt bosted er det beste for alle barn. Delt bosted kan likevel være det beste for mange barn, skriver forskere i FHI.

Colourbox

Påstander om politisk oppdragsforskning har ikke rot i virkeligheten

Colourbox

Kvalitet – kva er det i barnevernet?

Den nåværende bestemmelsen i barneloven, om at retten skal utpeke én A-forelder og én B-forelder, gir ingen helsegevinst. Tvert imot. Vi kjenner ingen forskning på den alminnelige befolkning som kan dokumentere at barn profiterer på en slik løsning, skriver forfatterne.

Den nåværende bestemmelsen i barneloven, om at retten skal utpeke én A-forelder og én B-forelder, gir ingen helsegevinst. Tvert imot. Vi kjenner ingen forskning på den alminnelige befolkning som kan dokumentere at barn profiterer på en slik løsning, skriver forfatterne.

Colourbox

Oppdragsforskning med politisk bismak

Colourbox

Sosialt arbeid handler også om døden

Colourbox

Brukerstyrte innleggelser er et godt virkemiddel for økt rusmestring

Bandet Vi invalide spilte på valgfesten.

Bandet Vi invalide spilte på valgfesten.

Privat

Har utviklingshemmede mer forstand på politikk enn politikere har på utviklingshemmede?

Sara Tanderø

Grønt sosialt arbeid på 1-2-3

Colourbox

Når sorg blir politikk

Colourbox

God seksuell helse hos barn krever et trygt miljø

Elssy er sosialarbeider og har jobbet i Leger uten grensers migrantarbeider-prosjekt i Beirut siden oppstarten for tre år siden.

Elssy er sosialarbeider og har jobbet i Leger uten grensers migrantarbeider-prosjekt i Beirut siden oppstarten for tre år siden.

Privat

Hvilken rolle kan sosialarbeidere spille i en medisinsk humanitær organisasjon?

Sara Tanderø

«Sex er jo ikke noe tema her»

Kristin M. Johansen

«Vi tok ikke kontakt med dem, for samer er jo vant til å klare seg selv»

Colourbox

Mister vi noe på veien med individuell tilpasning og spesialisering for enhver pris?

Colourbox

Skolen må ha kunnskap om elever med krysskulturell bakgrunn

Helene Brox

Sosialarbeidere + dagsenter = sant

Colourbox / KMJ

Samtaler i barnevernet med barn i høykonfliktfamilier

Sara Tanderø

Brukernes medvirkning gir bedre behandling

Colourbox

Sirkelmodellen gir helhetlig rehabilitering ved rusavhengighet

Colourbox

Hvem ønsker vi skal holde rundt barn og unge? En fersk familieterapeut undrer seg

Grunnlaget for kva som fører til åtferdsproblem hos barn og unge er samansett. Biologiske, familiære, miljømessige og sosiale utfordringar og traume gir alle grunnlag for utvikling av åtferdsvanskar, skriver Reidar Haug.

Grunnlaget for kva som fører til åtferdsproblem hos barn og unge er samansett. Biologiske, familiære, miljømessige og sosiale utfordringar og traume gir alle grunnlag for utvikling av åtferdsvanskar, skriver Reidar Haug.

Colourbox

Omgrepet åtferd: Vi må ikkje bli så redde for å gjere feil at vi på nytt vert handlingslamma

Colourbox

Ungdom på institusjon: «Er jeg trygg?», «Betyr jeg noe?» og «Bryr du deg?»

Øivind Hovland

«Velkommen til barnevernet. Hva kan vi gjøre for å hjelpe deg?»

Colourbox

Lavaffektiv tilnærming – et nyttig verktøy i omsorgsbolig

Mennesker som er i kontakt med landets sosiale tjenester behøver den beskyttelsen en autorisasjonsordning gir, skriver forfatteren av denne fagartikkelen.

Mennesker som er i kontakt med landets sosiale tjenester behøver den beskyttelsen en autorisasjonsordning gir, skriver forfatteren av denne fagartikkelen.

Colourbox

Autorisasjon til sosialarbeidere beskytter mot maktmisbruk og overgrep

Når bruken av evidensbasert kunnskap gjennom manualer og standardiserte prosedyrer fusjoneres med myndighetens kvalitetssikringstiltak mål- og resultatstyring kan en spørre seg om dette går på bekostning av kvaliteten i innholdet i straffegjennomføringsarbeidet og den enkelte fengselsbetjent sin mulighet til å utøve sin profesjon, skriver forfatteren av denne fagartikkelen.

Når bruken av evidensbasert kunnskap gjennom manualer og standardiserte prosedyrer fusjoneres med myndighetens kvalitetssikringstiltak mål- og resultatstyring kan en spørre seg om dette går på bekostning av kvaliteten i innholdet i straffegjennomføringsarbeidet og den enkelte fengselsbetjent sin mulighet til å utøve sin profesjon, skriver forfatteren av denne fagartikkelen.

Eirik Dahl Viggen

Når fengselssoningen styres av markedslogikker

Øyvind Hovland

Vi må ikke ta for gitt at kompetansen vår automatisk blir anerkjent

Colourbox

Nevroaffektiv analyse er et godt verktøy i miljøterapi

Som på 80- og 90-tallet står også i dag ansatte med tidligere ruserfaring sentralt i det gruppeterapeutiske lederskapet, skriver forfatteren.

Som på 80- og 90-tallet står også i dag ansatte med tidligere ruserfaring sentralt i det gruppeterapeutiske lederskapet, skriver forfatteren.

Colourbox

Gruppeterapi er det viktigste tilbudet i rusbehandlingen, her er noen spørsmål en gruppeleder bør stille seg

En femåring kan legge seg på gulvet i en butikk når han ikke får godteriet han ønsker. Jeg spør foreldre retorisk om de tror at det samme skjer når han er 20 år. Folk får indre bilder, og smiler godt. Det har skjedd en naturlig utvikling hos 20-åringen. Som voksne skal vi bistå barn og unge i denne utviklingen. Ikke minst når utviklingen er forsinket. Da er det bra om fokuset flyttes fra praten om atferden, slik at vi ser ferdighetene som mangler og bistår barnet i å finne svar på uløste problemer, skriver forfatteren.

En femåring kan legge seg på gulvet i en butikk når han ikke får godteriet han ønsker. Jeg spør foreldre retorisk om de tror at det samme skjer når han er 20 år. Folk får indre bilder, og smiler godt. Det har skjedd en naturlig utvikling hos 20-åringen. Som voksne skal vi bistå barn og unge i denne utviklingen. Ikke minst når utviklingen er forsinket. Da er det bra om fokuset flyttes fra praten om atferden, slik at vi ser ferdighetene som mangler og bistår barnet i å finne svar på uløste problemer, skriver forfatteren.

Colourbox

Flytt fokus vekk fra atferd og hjelp barn med å utvikle ferdighetene de mangler! Kids do well if they can