Helsepsykologi

Bente Jørgensen

Klinisk helsepsykologi er et fagfelt også for sosionomer

Arbeidsmiljø

Colourbox

Hvem hjelper hjelperen?

Kompetanse og utdanning

Colourbox

Vernepleierstudenter bidrar til å fremme brukernes helse

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Voldsforebyggende kurs

Colourbox

Personer med utviklingshemming trenger kunnskap om seksuell helse, vold og overgrep

Brukermedvirkning

Illustrasjon: Marius Pålerud

Slik lagde vi et godt mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Arbeidsmiljøet i barnevernet

Illustrasjon: Colourbox

Mange kommer – mange går, noen mestrer og består

Fosterhjem

Colorbox

Noen barn trenger mer enn bare kjærlighet

Fagartikkel

Kjersti Synneva

Tverrfaglig samarbeid endret livet til Kari

Personer med utviklingshemming

rasjon: Colourbox.com

På tide å utvide fagkompetansen i tjenestene for utviklingshemmede

Fagartikkel

Det ligg til vernepleiaren å bidra til auka meistring, livskvalitet, myndiggjering, autonomi og deltaking, skriv Hanne Malmedal Eriksen i denne fagartikkelen.

Det ligg til vernepleiaren å bidra til auka meistring, livskvalitet, myndiggjering, autonomi og deltaking, skriv Hanne Malmedal Eriksen i denne fagartikkelen.

Colourbox

Verdsett vernepleiaren i barnevernet!

@heiaklubben I Helene Brox

Stallen – et rom for terapi

LO Media/Colourbox.com

Kognitiv trening for unge med psykose

Fagartikkel

Praksisveiledere må vite hvilke utfordringer studenter kan oppleve, slik at de kan være sensitive overfor studentenes behov og møte disse på best mulig måte, skriver artikkelforfatteren.

Praksisveiledere må vite hvilke utfordringer studenter kan oppleve, slik at de kan være sensitive overfor studentenes behov og møte disse på best mulig måte, skriver artikkelforfatteren.

Colourbox.com

Manglende erfaring kan bidra til etiske utfordringer i praksisperioder

Fagartikkel

Det er noe magisk ved å få oppleve mestring sammen, skriver Torgeir Forårsveen.

Det er noe magisk ved å få oppleve mestring sammen, skriver Torgeir Forårsveen.

Colourbox.com

Aktivitetsfaget - nøkkel til felles opplevelser og mestring for barn og unge

Sosialfaglig arbeid

Illustrasjon: Dorthe Walstad

Vi gir håp i møte med mennesker med kronisk sykdom

Mindreårige på flukt

Colourbox.com

Det er vår plikt å være lojal mot mennesket som lider urett

Traumer og krisehåndtering

Kristin M. Johansen

Når superhelter gråter

Traumer i barneårene

Colourbox.com

Hva har ditt barn i skolesekken?

Registrering av atferd

Colourbox.com

Grafisk framstilling er en god metode for å registrere atferd

Praksis

Illustrasjon: Marius Pålerud

Praksis i utdanningen - erfaringer fra et samarbeidsprosjekt mellom vernepleierutdanning og praksisfeltet

Traumebehandling

Både uformell kollegastøtte og tiltak igangssatt av arbeidsgiver kan bidra til å forebygge sekundærtraumatisering, skriver spesialvernepleier Julie Viken i denne fagartikkelen.

Både uformell kollegastøtte og tiltak igangssatt av arbeidsgiver kan bidra til å forebygge sekundærtraumatisering, skriver spesialvernepleier Julie Viken i denne fagartikkelen.

colourbox.com

Er vi ikke betalt for å tåle dette?

Miljøterapeuter i skolen

Ansvars- og oppgavedelingen mellom de forskjellige profesjonene i skolen er ikke helt på plass, skriver Peter Magnus i denne fagartikkelen.

Ansvars- og oppgavedelingen mellom de forskjellige profesjonene i skolen er ikke helt på plass, skriver Peter Magnus i denne fagartikkelen.

colourbox.com

Nye temaer i skolen har stor overlapping til miljøterapeutenes kompetanse

Resiliens

Ifølge flere sosiologiske teorier skulle jeg ikke ha fullført videregående skole, stå i full fast jobb og eie egen bolig innen jeg fylte 30 år. Har jeg noe iboende i meg som gjør at jeg har klart det, til tross? spør forfatteren av denne fagartikkelen.

Ifølge flere sosiologiske teorier skulle jeg ikke ha fullført videregående skole, stå i full fast jobb og eie egen bolig innen jeg fylte 30 år. Har jeg noe iboende i meg som gjør at jeg har klart det, til tross? spør forfatteren av denne fagartikkelen.

Sara Tanderø

Arv og miljø: Noen barn lykkes bra til tross for en tøff oppvekst

Fagartikkel

Det relasjonelle, helhetlige sosialfaglige arbeidet var svært viktig da Norge stengte ned, og vil være det i den uforutsigbare tiden framover, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Det relasjonelle, helhetlige sosialfaglige arbeidet var svært viktig da Norge stengte ned, og vil være det i den uforutsigbare tiden framover, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Ole Palmstrøm

Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge – erfaringer fra et tiltak for lavinntektsfamilier

Fagartikkel

Helsepersonell, og særlig vernepleiere, er det yrket som Arbeidstilsynet mottar flest meldinger om vold fra, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Helsepersonell, og særlig vernepleiere, er det yrket som Arbeidstilsynet mottar flest meldinger om vold fra, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Bente Jørgensen

Vold i omsorgstjenestene – en pasientsikkerhetsutfordring

Koronatiden

Colourbox

Restriksjonene kan forlenge sorgen for etterlatte

Kompetanse

Øivind Hovland

Slik utvikler vi barnevernet i Agder

Psykologiske kriser

Colourbox.com

Noen ganger hjelper det med en klem

Rusomsorg

Kristian Hammerstad - byHands

God behandling krever smarte løsninger

Beredskapshjem

Colourbox.com

Å møte barn med traumer

Det er ikke uvanlig med fire-fem barn sammen på pulter bygget for tre elever. Peter Magnus finner både likheter og ulikheter mellom skolene i Tanzania og i Norge.

Det er ikke uvanlig med fire-fem barn sammen på pulter bygget for tre elever. Peter Magnus finner både likheter og ulikheter mellom skolene i Tanzania og i Norge.

Samfoto

Skolen i Tanzania byr på faglig utbytte for norske helse- og sosialarbeidere

Intersubjektivitet – et mentalt fellesskap

Kjersti Synneva Moen

Øyeblikk som utvikler oss

Barnevern

Colourbox.com

Tidlig innsats mot omsorgssvikt, vold og overgrep – om barneverntjenestens deltakelse i forebyggende arbeid

Kjønnsperspektiv i rusomsorgen

Sara Tanderø

Et vellykket prosjekt i rusomsorgen

Samarbeid om samvær

Fosterbarn bør slippe å oppleve at forholdet mellom de voksne rundt dem blir preget av konflikter, skriver Tove Nygård i denne fagartikkelen.  Tove Nygård

Fosterbarn bør slippe å oppleve at forholdet mellom de voksne rundt dem blir preget av konflikter, skriver Tove Nygård i denne fagartikkelen. Tove Nygård

Maskot

Slik kan fosterhjem og barnets foreldre få et godt samarbeid

Miljøarbeid med flyktninger

rasjon: Colourbox.com

Når traumer overskygger en trygg hverdag

Ungdomsarbeid

Colourbox.com

Hvordan beskriver vi kommunalt ungdomsarbeid?

Marius Pålerud

Barnevernet bør bli bedre til å møte klienter med kognitive vansker

Fagkronikk

Benjamin A. Ward / OsloMet

OsloMet villeder studenter og arbeidsgivere til å tro at en master i familiebehandling gir kompetanse til å arbeide klinisk

Fagkronikk

Det er vanskelig for studenteneå navigere i eller sammenlikne ulike tilbud om mastergrad, skriver Asbjørn Kärki Ulvestad.

Det er vanskelig for studenteneå navigere i eller sammenlikne ulike tilbud om mastergrad, skriver Asbjørn Kärki Ulvestad.

Eirik Dahl Viggen

Mastergraden – ikke nødvendigvis kvalitet

Velferdsteknologi

Øivind Hovland

Teknologien kan gi personer med utviklingshemming mer selvstendighet

Miljøterapeuter i skolen

Johan Reisang og Ela Buria

Miljøterapeuter i skolen – et uforløst potensial