JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bandet Vi invalide spilte på valgfesten.

Bandet Vi invalide spilte på valgfesten.

Privat

Har utviklingshemmede mer forstand på politikk enn politikere har på utviklingshemmede?

Sara Tanderø

Grønt sosialt arbeid på 1-2-3

Colourbox

Når sorg blir politikk

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Colourbox

God seksuell helse hos barn krever et trygt miljø

Elssy er sosialarbeider og har jobbet i Leger uten grensers migrantarbeider-prosjekt i Beirut siden oppstarten for tre år siden.

Elssy er sosialarbeider og har jobbet i Leger uten grensers migrantarbeider-prosjekt i Beirut siden oppstarten for tre år siden.

Privat

Hvilken rolle kan sosialarbeidere spille i en medisinsk humanitær organisasjon?

Sara Tanderø

«Sex er jo ikke noe tema her»

Kristin M. Johansen

«Vi tok ikke kontakt med dem, for samer er jo vant til å klare seg selv»

Colourbox

Mister vi noe på veien med individuell tilpasning og spesialisering for enhver pris?

Colourbox

Skolen må ha kunnskap om elever med krysskulturell bakgrunn

Helene Brox

Sosialarbeidere + dagsenter = sant

Colourbox / KMJ

Samtaler i barnevernet med barn i høykonfliktfamilier

Sara Tanderø

Brukernes medvirkning gir bedre behandling

Colourbox

Sirkelmodellen gir helhetlig rehabilitering ved rusavhengighet

Colourbox

Hvem ønsker vi skal holde rundt barn og unge? En fersk familieterapeut undrer seg

Grunnlaget for kva som fører til åtferdsproblem hos barn og unge er samansett. Biologiske, familiære, miljømessige og sosiale utfordringar og traume gir alle grunnlag for utvikling av åtferdsvanskar, skriver Reidar Haug.

Grunnlaget for kva som fører til åtferdsproblem hos barn og unge er samansett. Biologiske, familiære, miljømessige og sosiale utfordringar og traume gir alle grunnlag for utvikling av åtferdsvanskar, skriver Reidar Haug.

Colourbox

Omgrepet åtferd: Vi må ikkje bli så redde for å gjere feil at vi på nytt vert handlingslamma

Colourbox

Ungdom på institusjon: «Er jeg trygg?», «Betyr jeg noe?» og «Bryr du deg?»

Øivind Hovland

«Velkommen til barnevernet. Hva kan vi gjøre for å hjelpe deg?»

Colourbox

Lavaffektiv tilnærming – et nyttig verktøy i omsorgsbolig

Mennesker som er i kontakt med landets sosiale tjenester behøver den beskyttelsen en autorisasjonsordning gir, skriver forfatteren av denne fagartikkelen.

Mennesker som er i kontakt med landets sosiale tjenester behøver den beskyttelsen en autorisasjonsordning gir, skriver forfatteren av denne fagartikkelen.

Colourbox

Autorisasjon til sosialarbeidere beskytter mot maktmisbruk og overgrep

Når bruken av evidensbasert kunnskap gjennom manualer og standardiserte prosedyrer fusjoneres med myndighetens kvalitetssikringstiltak mål- og resultatstyring kan en spørre seg om dette går på bekostning av kvaliteten i innholdet i straffegjennomføringsarbeidet og den enkelte fengselsbetjent sin mulighet til å utøve sin profesjon, skriver forfatteren av denne fagartikkelen.

Når bruken av evidensbasert kunnskap gjennom manualer og standardiserte prosedyrer fusjoneres med myndighetens kvalitetssikringstiltak mål- og resultatstyring kan en spørre seg om dette går på bekostning av kvaliteten i innholdet i straffegjennomføringsarbeidet og den enkelte fengselsbetjent sin mulighet til å utøve sin profesjon, skriver forfatteren av denne fagartikkelen.

Eirik Dahl Viggen

Når fengselssoningen styres av markedslogikker

Øyvind Hovland

Vi må ikke ta for gitt at kompetansen vår automatisk blir anerkjent

Colourbox

Nevroaffektiv analyse er et godt verktøy i miljøterapi

Som på 80- og 90-tallet står også i dag ansatte med tidligere ruserfaring sentralt i det gruppeterapeutiske lederskapet, skriver forfatteren.

Som på 80- og 90-tallet står også i dag ansatte med tidligere ruserfaring sentralt i det gruppeterapeutiske lederskapet, skriver forfatteren.

Colourbox

Gruppeterapi er det viktigste tilbudet i rusbehandlingen, her er noen spørsmål en gruppeleder bør stille seg

En femåring kan legge seg på gulvet i en butikk når han ikke får godteriet han ønsker. Jeg spør foreldre retorisk om de tror at det samme skjer når han er 20 år. Folk får indre bilder, og smiler godt. Det har skjedd en naturlig utvikling hos 20-åringen. Som voksne skal vi bistå barn og unge i denne utviklingen. Ikke minst når utviklingen er forsinket. Da er det bra om fokuset flyttes fra praten om atferden, slik at vi ser ferdighetene som mangler og bistår barnet i å finne svar på uløste problemer, skriver forfatteren.

En femåring kan legge seg på gulvet i en butikk når han ikke får godteriet han ønsker. Jeg spør foreldre retorisk om de tror at det samme skjer når han er 20 år. Folk får indre bilder, og smiler godt. Det har skjedd en naturlig utvikling hos 20-åringen. Som voksne skal vi bistå barn og unge i denne utviklingen. Ikke minst når utviklingen er forsinket. Da er det bra om fokuset flyttes fra praten om atferden, slik at vi ser ferdighetene som mangler og bistår barnet i å finne svar på uløste problemer, skriver forfatteren.

Colourbox

Flytt fokus vekk fra atferd og hjelp barn med å utvikle ferdighetene de mangler! Kids do well if they can

Colourbox

Vi vil jo at alle skal delta. Eller …?

Tredje års-studentene ved vernepleierutdanningen ved UIT Harstad har i en årrekke arrangert en friluftsdag med ulike brukergrupper innenfor emnet Likeverd og tilgjengelighet.

Tredje års-studentene ved vernepleierutdanningen ved UIT Harstad har i en årrekke arrangert en friluftsdag med ulike brukergrupper innenfor emnet Likeverd og tilgjengelighet.

Colourbox

Slik driver vi aktivitets- og friluftslivsfaget på vernepleierutdanningen

Øyvind Hovland

Fredrik tok sitt eget liv

Kristin M. Johansen

Kreativ tenkning i Nav kan få flere i arbeid

Adrian Grycuk/Wikimedia Commons

Norske menneskerettsbrudd – hva kan vi lære?

Colourbox

Studenter i praksis møter etiske utfordringer

Colourbox

Den komplekse gjenforeningen – glede og sorg gjennom flere faser

Vold mot søsken

Øivind Hovland

Barn trenger beskyttelse mot søskenvold

Colourbox

Gaming er en sosial arena som skaper mestring

Colourbox

Gapet mellom utdanning og praksis må bli mindre

Colourbox

En praksisnær utdanning for morgendagens vernepleiere

Øivind Hovland

Markedstenkningen i Nav svekker sosialarbeiderens rolle

Colourbox

Veiledning i gruppe utfyller andre læringsformer

Privat

Slik lyktes vi med vaksinasjon uten tvang

Colourbox

Mentorordningen ble viktig både faglig og sosialt under pandemien

Colourbox

Miljøterapeuter har en viktig rolle i skolen

roadtripwithraj-unsplash

«Jeg har vondt, men får ikke sagt det!»

Øivind Hovland

Livskvalitet etter rusbehandling