Traumer i barneårene

Colourbox.com

Hva har ditt barn i skolesekken?

Registrering av atferd

Colourbox.com

Grafisk framstilling er en god metode for å registrere atferd

Praksis

Illustrasjon: Marius Pålerud

Praksis i utdanningen - erfaringer fra et samarbeidsprosjekt mellom vernepleierutdanning og praksisfeltet

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Traumebehandling

Både uformell kollegastøtte og tiltak igangssatt av arbeidsgiver kan bidra til å forebygge sekundærtraumatisering, skriver spesialvernepleier Julie Viken i denne fagartikkelen.

Både uformell kollegastøtte og tiltak igangssatt av arbeidsgiver kan bidra til å forebygge sekundærtraumatisering, skriver spesialvernepleier Julie Viken i denne fagartikkelen.

colourbox.com

Er vi ikke betalt for å tåle dette?

Miljøterapeuter i skolen

Ansvars- og oppgavedelingen mellom de forskjellige profesjonene i skolen er ikke helt på plass, skriver Peter Magnus i denne fagartikkelen.

Ansvars- og oppgavedelingen mellom de forskjellige profesjonene i skolen er ikke helt på plass, skriver Peter Magnus i denne fagartikkelen.

colourbox.com

Nye temaer i skolen har stor overlapping til miljøterapeutenes kompetanse

Resiliens

Ifølge flere sosiologiske teorier skulle jeg ikke ha fullført videregående skole, stå i full fast jobb og eie egen bolig innen jeg fylte 30 år. Har jeg noe iboende i meg som gjør at jeg har klart det, til tross? spør forfatteren av denne fagartikkelen.

Ifølge flere sosiologiske teorier skulle jeg ikke ha fullført videregående skole, stå i full fast jobb og eie egen bolig innen jeg fylte 30 år. Har jeg noe iboende i meg som gjør at jeg har klart det, til tross? spør forfatteren av denne fagartikkelen.

Sara Tanderø

Arv og miljø: Noen barn lykkes bra til tross for en tøff oppvekst

Fagartikkel

Det relasjonelle, helhetlige sosialfaglige arbeidet var svært viktig da Norge stengte ned, og vil være det i den uforutsigbare tiden framover, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Det relasjonelle, helhetlige sosialfaglige arbeidet var svært viktig da Norge stengte ned, og vil være det i den uforutsigbare tiden framover, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Ole Palmstrøm

Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge – erfaringer fra et tiltak for lavinntektsfamilier

Fagartikkel

Helsepersonell, og særlig vernepleiere, er det yrket som Arbeidstilsynet mottar flest meldinger om vold fra, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Helsepersonell, og særlig vernepleiere, er det yrket som Arbeidstilsynet mottar flest meldinger om vold fra, skriver forfatterne av denne fagartikkelen.

Bente Jørgensen

Vold i omsorgstjenestene – en pasientsikkerhetsutfordring

Koronatiden

Colourbox

Restriksjonene kan forlenge sorgen for etterlatte

Kompetanse

Øivind Hovland

Slik utvikler vi barnevernet i Agder

Psykologiske kriser

Colourbox.com

Noen ganger hjelper det med en klem

Rusomsorg

Kristian Hammerstad - byHands

God behandling krever smarte løsninger

Beredskapshjem

Colourbox.com

Å møte barn med traumer

Det er ikke uvanlig med fire-fem barn sammen på pulter bygget for tre elever. Peter Magnus finner både likheter og ulikheter mellom skolene i Tanzania og i Norge.

Det er ikke uvanlig med fire-fem barn sammen på pulter bygget for tre elever. Peter Magnus finner både likheter og ulikheter mellom skolene i Tanzania og i Norge.

Samfoto

Skolen i Tanzania byr på faglig utbytte for norske helse- og sosialarbeidere

Intersubjektivitet – et mentalt fellesskap

Kjersti Synneva Moen

Øyeblikk som utvikler oss

Barnevern

Colourbox.com

Tidlig innsats mot omsorgssvikt, vold og overgrep – om barneverntjenestens deltakelse i forebyggende arbeid

Kjønnsperspektiv i rusomsorgen

Sara Tanderø

Et vellykket prosjekt i rusomsorgen

Samarbeid om samvær

Fosterbarn bør slippe å oppleve at forholdet mellom de voksne rundt dem blir preget av konflikter, skriver Tove Nygård i denne fagartikkelen.  Tove Nygård

Fosterbarn bør slippe å oppleve at forholdet mellom de voksne rundt dem blir preget av konflikter, skriver Tove Nygård i denne fagartikkelen. Tove Nygård

Maskot

Slik kan fosterhjem og barnets foreldre få et godt samarbeid

Miljøarbeid med flyktninger

rasjon: Colourbox.com

Når traumer overskygger en trygg hverdag

Ungdomsarbeid

Colourbox.com

Hvordan beskriver vi kommunalt ungdomsarbeid?

Marius Pålerud

Barnevernet bør bli bedre til å møte klienter med kognitive vansker

Fagkronikk

Benjamin A. Ward / OsloMet

OsloMet villeder studenter og arbeidsgivere til å tro at en master i familiebehandling gir kompetanse til å arbeide klinisk

Fagkronikk

Det er vanskelig for studenteneå navigere i eller sammenlikne ulike tilbud om mastergrad, skriver Asbjørn Kärki Ulvestad.

Det er vanskelig for studenteneå navigere i eller sammenlikne ulike tilbud om mastergrad, skriver Asbjørn Kärki Ulvestad.

Eirik Dahl Viggen

Mastergraden – ikke nødvendigvis kvalitet

Velferdsteknologi

Øivind Hovland

Teknologien kan gi personer med utviklingshemming mer selvstendighet

Miljøterapeuter i skolen

Johan Reisang og Ela Buria

Miljøterapeuter i skolen – et uforløst potensial

Ruspolitikk

Foto: Eirik Dahl Viggen

Solidaritet i skyggen av forbudspolitikken

Helene Brox

Fosterhjem er mer enn et rom å bo i

COLOURBOX

Uteseksjonen oppsøkte ungdommene på rutebilstasjonen for å få gjort jobben best mulig

Dorthe Walstad

Slik hjelper vi barn i høykonfliktfamilier

Studenthelse

Marius Pålerud

En av tre studenter er plaget av ensomhet, angst eller depresjon

Sara Tanderø

Sara Tanderø

Sara Tanderø

Nav holdt nabolagsfest i nærmiljøet som et tiltak

For å bryte mønstrene etablert hos voldsutsatte barn mener fagartikkelforfatter Elin Hestvik at søskner må bo hver for seg.

For å bryte mønstrene etablert hos voldsutsatte barn mener fagartikkelforfatter Elin Hestvik at søskner må bo hver for seg.

Helene Brox

Iblant må søsken splittes

Profesjonelle hjelpere

Marius Pålerud

Ta på egen oksygenmaske før du hjelper andre

Colourbox

Skeive personer med funksjonsnedsettelser er utsatt for fordommer og mobbing

Colourbox.com

Brukarmedverknad – meir enn fine ord?

Adferdsvansker

Dorte Walstad

Dorte Walstad

Dorte Walstad

Mentaliseringsbasert pedagogikk og miljøterapi bør ha sin plass i norsk barnevern

Videreutdanning

Marius Pålerud

Hvordan omforme ny kunnskap til ny praksis?

Psykisk helse

Colourbox.com

Gruppekurs er en effektiv behandlingsform

Brukerstyring

Monica Hilsen

Hvordan sikre at unge voksne får både beskyttelse og selvbestemmelse?

Flyktninger

Colourbox.com

Døve innvandrere og flyktninger møter ofte lite kunnskap og forståelse i hjelpeapparatet

Stressmestring

Sara Tanderø

Hjelperne trenger også tilstedeværelse og indre ro

Skissetegninga her er tatt fra et nokså typisk brukermøte i vårt datamateriale.

Skissetegninga her er tatt fra et nokså typisk brukermøte i vårt datamateriale.

Turi Marte Brandt Ånerud/UTVEI-prosjektet

Aktive brukere i samtaler med NAV