Kjersti Toppe er ny barne- og familieminister, her på slottsplassen sammen med fersk samferdselsminister Per-Ivar Nygård (Ap).

Kjersti Toppe er ny barne- og familieminister, her på slottsplassen sammen med fersk samferdselsminister Per-Ivar Nygård (Ap).

Leif Martin Kirknes

Toppe, vi er klare!

Kronikk

Problemet er ikke om noen selger sex, problemet er usynliggjøringen av  fenomenet, skriver Astrid Renland i denne kronikken. .

Problemet er ikke om noen selger sex, problemet er usynliggjøringen av fenomenet, skriver Astrid Renland i denne kronikken. .

Rolf Flatmo

Å ivareta seksuell helse krever mer enn en skål med kondomer

Debatt

Mimmi Kvisvik oppfordrer til å lytte til de ansatte og brukerne før det nye organisasjonskartet i Nav tegnes.

Mimmi Kvisvik oppfordrer til å lytte til de ansatte og brukerne før det nye organisasjonskartet i Nav tegnes.

Hanna Skotheim

Vi trenger politikk, ikke pleksiglass

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Debatt

Etter 25 år som feltarbeider har jeg kjent mange gateselgere, ofte unge voksne rundt 20 år, uten jobb eller inntek. De er langt unna bildet av «bakmenn» som anonyme kynikere som ikke skyr noen midler, skriver Arve Howlid i dette innlegget.

Etter 25 år som feltarbeider har jeg kjent mange gateselgere, ofte unge voksne rundt 20 år, uten jobb eller inntek. De er langt unna bildet av «bakmenn» som anonyme kynikere som ikke skyr noen midler, skriver Arve Howlid i dette innlegget.

Illustrasjonsfoto: Arash Nejad/nyebilder.no

Hva med en rusreform. Burde vi ikke prøve det?

Debatt

Det iverksettes dyre tiltak som verken det lokale Nav, arbeidsmarkedsbedrift eller fastlege mener brukeren har behov for. Hva annet er dette enn mistillit satt i system, spør Inger Strand i dette innlegget.

Det iverksettes dyre tiltak som verken det lokale Nav, arbeidsmarkedsbedrift eller fastlege mener brukeren har behov for. Hva annet er dette enn mistillit satt i system, spør Inger Strand i dette innlegget.

Ole Palmstrøm

Tillitsreform? Ja takk!

Debatt

Ungdomsfengselet i Bergen er ett av to slike spesialfengsler i Norge. Her fra 2014, da fengselet var nesten åpningsklart.

Ungdomsfengselet i Bergen er ett av to slike spesialfengsler i Norge. Her fra 2014, da fengselet var nesten åpningsklart.

Christopher Olssøn

Bruk fengsel! Barnevernsinstitusjoner er ikke rigget for å håndtere unge som står bak alvorlig kriminalitet

Debatt

Byrådet foreslår en rekke tiltak som vil kunne bidra til sosial og økonomisk utjevning og bedre levekår, mener Hanne Groseth, leder i FO Oslo.

Byrådet foreslår en rekke tiltak som vil kunne bidra til sosial og økonomisk utjevning og bedre levekår, mener Hanne Groseth, leder i FO Oslo.

Ole Palmstrøm

Oslobudsjettet 2022 med en solidarisk tyngde

Debatt

Anna-Sabina Soggiu kjente på angsten igjen i går da hun hørte nyheten om knivstikkingen ved Nav Årstad.

Anna-Sabina Soggiu kjente på angsten igjen i går da hun hørte nyheten om knivstikkingen ved Nav Årstad.

Jonas Mailand

Knivdrapet på Nav Årstad: I dagene framover håper jeg ikke diskusjonene kun vil dreie seg om vakthold, pleksiglass og høye skranker

Kommentar

Nav skal være det ytterste sikkerhetsnettet, men må også kunne garantere for de ansattes sikkerhet, skriver Fontenes redaktør i denne kommentaren. Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Nav skal være det ytterste sikkerhetsnettet, men må også kunne garantere for de ansattes sikkerhet, skriver Fontenes redaktør i denne kommentaren. Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Tormod Ytrehus

Ingen skal måtte tåle å frykte for livet mens de gjør jobben sin

Debatt

Prosjektet Barn under radaren har åttedoblet antall bekymringsmeldinger, men det er ingen holdepunkter for å påstå at sjekklisten faktisk bidrar til at flere barn som lider alvorlig overlast oppdages, skriver forfatterne i dette debattinnlegget.

Prosjektet Barn under radaren har åttedoblet antall bekymringsmeldinger, men det er ingen holdepunkter for å påstå at sjekklisten faktisk bidrar til at flere barn som lider alvorlig overlast oppdages, skriver forfatterne i dette debattinnlegget.

Unsplash/Marisa Howenstine

En sjekkliste til barns beste?

Debatt

Er du bekymra for eit barn, bør hovudregelen vere at du skal snakke med foreldra om det. Dette er relasjonsbyggande og ofte starten på ein god prosess, skriv Bjarte Gangeskar.

Er du bekymra for eit barn, bør hovudregelen vere at du skal snakke med foreldra om det. Dette er relasjonsbyggande og ofte starten på ein god prosess, skriv Bjarte Gangeskar.

Privat

KS og Bufdir – vær så snill og høyr etter

Debatt

Bedre hjelp til foreldre kan gjøre sorgen etter en omsorgsovertakelse mindre tung å bære, skriver sosionomstudent Anneli Høiland i dette innlegget.

Bedre hjelp til foreldre kan gjøre sorgen etter en omsorgsovertakelse mindre tung å bære, skriver sosionomstudent Anneli Høiland i dette innlegget.

Unsplash/Drew Hays

De glemte klientene: Foreldre etter omsorgsovertakelse

Debatt

Fellesskapet og kollektivet må være grunnplanken i rusbehandlingen, skriver Niels Erik Opdahl i dette innlegget.

Fellesskapet og kollektivet må være grunnplanken i rusbehandlingen, skriver Niels Erik Opdahl i dette innlegget.

Unsplash/Elaine Casap

Tilbake til start i rusbehandlingen?

Kronikk

Hjemmekontor har kommet for å bli, men vi må forvalte det klokt, skriver Maren Aase Folgerø i denne kronikken

Hjemmekontor har kommet for å bli, men vi må forvalte det klokt, skriver Maren Aase Folgerø i denne kronikken

Colourbox

Celleprøve med Teams på øret, det er for drøyt

140 års institusjonserfaring er borte med ett pennestrøk, skriver Trond Rekdal Henriksen: «Jeg har vært tillitsvalgt i 14 år og har aldri vært i en tøffere periode.»

140 års institusjonserfaring er borte med ett pennestrøk, skriver Trond Rekdal Henriksen: «Jeg har vært tillitsvalgt i 14 år og har aldri vært i en tøffere periode.»

Nadia Frantsen

Er regiondirektøren i Bufetat sør villig til å kjøre institusjonene i grøfta for å vinne en maktkamp om turnusordninger?

Debatt

Staten Norge er skyldig i maktmisbruk. Det bør enhver nasjon ta på det dypeste alvor, for det omhandler tilliten til myndighetene, skriver Ken Joar Olsen i dette debattinnlegget.

Staten Norge er skyldig i maktmisbruk. Det bør enhver nasjon ta på det dypeste alvor, for det omhandler tilliten til myndighetene, skriver Ken Joar Olsen i dette debattinnlegget.

Nadia Frantsen

Grove menneskerettighetsbrudd er ikke sammenfallende med «barnets beste»

Kronikk

Hver dag er en evig strøm av samhold, sterke samtaler og det de kaller «tøff kjærlighet». På denne måten kan en se for seg at de unge i kollektiv rusbehandling har en fordel mange ungdom i korona-isolasjon ikke har; mulighetene som åpner seg når man løfter i flokk, skriver forfatterne i denne kronikken..

Hver dag er en evig strøm av samhold, sterke samtaler og det de kaller «tøff kjærlighet». På denne måten kan en se for seg at de unge i kollektiv rusbehandling har en fordel mange ungdom i korona-isolasjon ikke har; mulighetene som åpner seg når man løfter i flokk, skriver forfatterne i denne kronikken..

Unsplash/Andrew Moca

Rusbehandling i kollektiv har sine fortrinn i en pandemitid

Debatt

Den privatøkonomiske grådigskapen ytrar seg på i skatteletter til dei rike og leiarløner, bonusar, opsjonar, etterløner og fallskjermar utan magemål, skriv Jarle Tufta i dette innlegget.

Den privatøkonomiske grådigskapen ytrar seg på i skatteletter til dei rike og leiarløner, bonusar, opsjonar, etterløner og fallskjermar utan magemål, skriv Jarle Tufta i dette innlegget.

Emmie Olivia Kristiansen

I eit opplyst samfunn er gløymsla den grådige sin beste ven

Debatt

Vi er fullt klar over at for mange ungdommer blir boende for lenge i våre tiltak, det tar vi på stort alvor, skriver FO-tillitsvalgte i dette innlegget.

Vi er fullt klar over at for mange ungdommer blir boende for lenge i våre tiltak, det tar vi på stort alvor, skriver FO-tillitsvalgte i dette innlegget.

Unsplash/Yoab Anderson

Misvisende å beskrive akuttinstitusjoner som «forgiftende miljø»

Debatt

Begrepet pakkeforløp stammer fra det økonomiske fagfeltet logistikk og passer ikke på ruspasienter, skriver Niels Erik Opdahl i dette debattinnlegget.

Begrepet pakkeforløp stammer fra det økonomiske fagfeltet logistikk og passer ikke på ruspasienter, skriver Niels Erik Opdahl i dette debattinnlegget.

Unsplash/Colton Sturgeon

Pakkeforløp: Mestring av livet eller et logistikkprogram?

Debatt

Pensumbøker om barnevern er stort sett skrevet høyskole- og universitetsansatte, mange av dem med liten erfaring fra praktisk barnevern, skriver Liv Wiborg i dette innlegget.

Pensumbøker om barnevern er stort sett skrevet høyskole- og universitetsansatte, mange av dem med liten erfaring fra praktisk barnevern, skriver Liv Wiborg i dette innlegget.

Unsplah/jeshoots.com

Vi har fått en akademisering av praktiske fag som ikke tjener brukerne

Debatt

Det er alvorlig at barn venter lenge på fosterhjem, men det kan ta tid å finne et fosterhjem som møter det enkelte barns behov og barnevernstjenestens krav, skriver Maria Kiraly og Merete Helgemo Lindtner i fosterhjemstjenesten i Bufetat region sør.

Det er alvorlig at barn venter lenge på fosterhjem, men det kan ta tid å finne et fosterhjem som møter det enkelte barns behov og barnevernstjenestens krav, skriver Maria Kiraly og Merete Helgemo Lindtner i fosterhjemstjenesten i Bufetat region sør.

Unsplah/Rod Long

Vi jobber hver dag for å finne fosterhjem tilpasset det enkelte barns behov

Debatt:

Barn og unge bor for lenge i beredskapshjem og akuttinstitusjon, avdekker tilsyn. «Vi tar statsforvalters tilsyn på største alvor. Slike tilsyn hjelper oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, skriver Anette Lohne Krømke og Britt Ellen Jordan Hagen i spisskompetansemiljøet for akuttarbeid i Bufetat.

Barn og unge bor for lenge i beredskapshjem og akuttinstitusjon, avdekker tilsyn. «Vi tar statsforvalters tilsyn på største alvor. Slike tilsyn hjelper oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, skriver Anette Lohne Krømke og Britt Ellen Jordan Hagen i spisskompetansemiljøet for akuttarbeid i Bufetat.

Unsplash/Anna Kolosyuk

Å jobbe med barn i krise

Kronikk

Stor arbeidsbelastning på Nav-kontorene kan gjøre individualisering vanskelig. skriver forskerne Lars Inge Terum og Talieh Sadeghi.

Stor arbeidsbelastning på Nav-kontorene kan gjøre individualisering vanskelig. skriver forskerne Lars Inge Terum og Talieh Sadeghi.

Hanna Skotheim

Aktivitetskrav skal tilpasses den enkelte bruker!

Debatt

Denne våren skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til ny lov om barnevernstjenester (barnevernsloven). Den gjeldende loven er snart 30 år gammel.

Denne våren skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til ny lov om barnevernstjenester (barnevernsloven). Den gjeldende loven er snart 30 år gammel.

Jacob Johannes Buchard

– Barnevernsloven bør vedtas nå

Jeg føler meg usikker på om beslutningstakerne kjenner til hvilke arbeidsprosesser som foregår i den kommunale barnevernstjenesten, skriver Christer Sivertsen i dette debattinnlegget.

Jeg føler meg usikker på om beslutningstakerne kjenner til hvilke arbeidsprosesser som foregår i den kommunale barnevernstjenesten, skriver Christer Sivertsen i dette debattinnlegget.

Privat

Frykten for det ukjente: Manglende endringsvilje eller velbegrunnet skepsis?

Vi ber om at våre stortingspolitikere tar barna på alvor og behandler ny barnevernlov med den grundighet den fortjener, skriver en rekke organisasjoner i dette innlegget. .

Vi ber om at våre stortingspolitikere tar barna på alvor og behandler ny barnevernlov med den grundighet den fortjener, skriver en rekke organisasjoner i dette innlegget. .

Ole Palmstrøm

Åpent brev til familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Debatt

Når barnevernspedagogutdanningen skal styrkes, må man starte med barns utvikling, relasjonskompetanse og hvilken betydning barns biologiske tilknytning har for deres utvikling, skriver Yngve Nedrebø i dette innlegget.

Når barnevernspedagogutdanningen skal styrkes, må man starte med barns utvikling, relasjonskompetanse og hvilken betydning barns biologiske tilknytning har for deres utvikling, skriver Yngve Nedrebø i dette innlegget.

Unsplash/Ben Wicks

Regjeringens forslag om master tetter ikke kunnskapshullene i barnevernet

Debatt

Det er uforståelig for meg at mediene ikke skal få tilgang til fylkesnemndene, skriver Renate Egebakken i dette innlegget.

Det er uforståelig for meg at mediene ikke skal få tilgang til fylkesnemndene, skriver Renate Egebakken i dette innlegget.

Helge Skodvin

Jeg er barnevernsmamma og jeg ønsker åpenhet

Debatt

Det er vår erfaring at hjemmene føler seg godt ivaretatt innenfor de gitte rammene, skriver Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst.

Det er vår erfaring at hjemmene føler seg godt ivaretatt innenfor de gitte rammene, skriver Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst.

Bufdir presse

Kommentar til sak om oppsagt familiehjem: Direkte feil å omtale dette som usaklig oppsigelse

Debatt

Mange barn opplever å miste all kontroll over livet sitt når personlige detaljer brettes ut i nemnds- eller rettssaker. Hvis media dekker saken, får hele Norge vite om det, skriver Forandringsfabrikken i dette debattinnlegget.

Mange barn opplever å miste all kontroll over livet sitt når personlige detaljer brettes ut i nemnds- eller rettssaker. Hvis media dekker saken, får hele Norge vite om det, skriver Forandringsfabrikken i dette debattinnlegget.

Jacob Johannes Buchard

Åpnes det for større innsyn i nemndsaker kan det skade barns liv og hindre at barn får nyttig hjelp

I februar 2015 gjorde en dommer i Haugesund noe helt uvanlig. Han slapp en journalist inn i en lukket barnevernssak. Thomas Ergo kunne dermde rulle opp historien om Glassjenta.

I februar 2015 gjorde en dommer i Haugesund noe helt uvanlig. Han slapp en journalist inn i en lukket barnevernssak. Thomas Ergo kunne dermde rulle opp historien om Glassjenta.

Werner Juvik

Vi håper Stortinget bidrar til et åpnere barnevern

Debatt

Regjeringens ekspertutvalg er for topptungt, mener Ola Fadnes, som har jobbet 40 år i barnevernet.

Regjeringens ekspertutvalg er for topptungt, mener Ola Fadnes, som har jobbet 40 år i barnevernet.

Hanna Skotheim

Hvorfor er de virkelige ekspertene på barnevern utelatt fra ekspertutvalget ditt, Ropstad?

Debatt

Hild Fjermestad Aase

Som vernepleier får jeg meg ikke til å høre om han kan tenke seg å gå et annet sted og være psykotisk. Derfor spør jeg heller om han har en plan

Det er en selvfølge at det er meg som utdannet som skal ha ansvaret for det faglige, men jeg må ikke nødvendigvis være den som utfører, skriver Jens Petter Christensen i dette debattinnlegget.

Det er en selvfølge at det er meg som utdannet som skal ha ansvaret for det faglige, men jeg må ikke nødvendigvis være den som utfører, skriver Jens Petter Christensen i dette debattinnlegget.

Werner Juvik

Mange av mine beste kollegaer har ikke hatt barnevernsfaglig utdanning, men de har hatt egenskaper som i hvert fall ikke jeg lærte noe om på høyskolen

Debatt

Men denne typen voldsomme brutalitet og lovløshet i praksis hos politimyndighetene blir et mønster for overdreven styrke og altfor aggressive oppdrag for barnevernet, skriver Tonje Omdahl i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Men denne typen voldsomme brutalitet og lovløshet i praksis hos politimyndighetene blir et mønster for overdreven styrke og altfor aggressive oppdrag for barnevernet, skriver Tonje Omdahl i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Håvard Sæbø

Det er ikke forsvarlig at barnevernet misbruker makten sin og setter inn politiet mot forsvarsløse barn

Debatt

Jeg leste debattinnlegget til FO Trøndelag med stor vantro og skuffelse. Det er flott å høre at FOs medlemmer vil «løfte fram yrkesetikk», og «være en pådriver for gode yrkesetiske diskusjoner». Men min erfaring er at dette ikke skjer i praksis, skriver Tone Maria Grüning i dette innlegget.

Jeg leste debattinnlegget til FO Trøndelag med stor vantro og skuffelse. Det er flott å høre at FOs medlemmer vil «løfte fram yrkesetikk», og «være en pådriver for gode yrkesetiske diskusjoner». Men min erfaring er at dette ikke skjer i praksis, skriver Tone Maria Grüning i dette innlegget.

Marthe Amanda Vannebo

Som mor har jeg sett lite til den såkalt høye etiske standarden

Debatt

Yrkesetikk er viktig, enten den er nedfelt i pressens Vær varsom-plakat eller i sosialarbeideres etiske grunnlagsdokument. Å holde den yrkesetiske fanen høyt innebærer ikke minst å erkjenne feil og ta selvkritikk, skriver Solfrid Rød, redaktør i Fontene, i sitt svar til FO Trøndelag.

Yrkesetikk er viktig, enten den er nedfelt i pressens Vær varsom-plakat eller i sosialarbeideres etiske grunnlagsdokument. Å holde den yrkesetiske fanen høyt innebærer ikke minst å erkjenne feil og ta selvkritikk, skriver Solfrid Rød, redaktør i Fontene, i sitt svar til FO Trøndelag.

Norsk Presseforbund og Erlend Angelo

Fontene bedriver journalistikk, ikke gapestokk

Debatt

Vi vet at partene i konfliktfylte barnevernssaker ofte har ulik oppfatning av hva som har skjedd og skjer. Grunnlaget for barnevernets arbeid i enkeltsaker kan ikke og skal ikke debatteres i media, skriver FO Trøndelag i dette innlegget.

Vi vet at partene i konfliktfylte barnevernssaker ofte har ulik oppfatning av hva som har skjedd og skjer. Grunnlaget for barnevernets arbeid i enkeltsaker kan ikke og skal ikke debatteres i media, skriver FO Trøndelag i dette innlegget.

Colourbox

Løft den yrkesetiske fanen høyt

Debatt

Stortinget bør ikke vedta ny barnevernslov før utvalget som gjennomgår kvalitet og rettssikkerhet er ferdig med jobben sin, skriver RandiHaugland i dette innlegget.

Stortinget bør ikke vedta ny barnevernslov før utvalget som gjennomgår kvalitet og rettssikkerhet er ferdig med jobben sin, skriver RandiHaugland i dette innlegget.

Ole Palmstrøm

Ny barnevernslov må utsettes inntil utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet har levert sin innstilling

Debatt

I dag byrjar Ap sitt landsmøte. Partileiar Jonas Gahr Støre har ikkje flagga sitt syn. Partiet må slutte opp om rusreforma, skriv studentar i dette innlegget.

I dag byrjar Ap sitt landsmøte. Partileiar Jonas Gahr Støre har ikkje flagga sitt syn. Partiet må slutte opp om rusreforma, skriv studentar i dette innlegget.

Jan-Erik Østlie

LO, Ap og resten av arbeidarbevegelsen må stå opp for sine eigne og støtte rusreforma

Debatt

Det er skremmende at kulturen i Bufetat er så gjennomsyret av frykt at man er redd for konsekvenser hvis forbedringspunkter blir påpekt, skriver Jens Petter Christensen i dette innlegget.

Det er skremmende at kulturen i Bufetat er så gjennomsyret av frykt at man er redd for konsekvenser hvis forbedringspunkter blir påpekt, skriver Jens Petter Christensen i dette innlegget.

Werner Juvik

Jeg og andre har blitt syke av jobben. Det aller verste er at Bufetat ikke kan innrømme ansvar og si unnskyld