Kronikk

Hver dag er en evig strøm av samhold, sterke samtaler og det de kaller «tøff kjærlighet». På denne måten kan en se for seg at de unge i kollektiv rusbehandling har en fordel mange ungdom i korona-isolasjon ikke har; mulighetene som åpner seg når man løfter i flokk, skriver forfatterne i denne kronikken..

Hver dag er en evig strøm av samhold, sterke samtaler og det de kaller «tøff kjærlighet». På denne måten kan en se for seg at de unge i kollektiv rusbehandling har en fordel mange ungdom i korona-isolasjon ikke har; mulighetene som åpner seg når man løfter i flokk, skriver forfatterne i denne kronikken..

Unsplash/Andrew Moca

Rusbehandling i kollektiv har sine fortrinn i en pandemitid

Debatt

Den privatøkonomiske grådigskapen ytrar seg på i skatteletter til dei rike og leiarløner, bonusar, opsjonar, etterløner og fallskjermar utan magemål, skriv Jarle Tufta i dette innlegget.

Den privatøkonomiske grådigskapen ytrar seg på i skatteletter til dei rike og leiarløner, bonusar, opsjonar, etterløner og fallskjermar utan magemål, skriv Jarle Tufta i dette innlegget.

Emmie Olivia Kristiansen

I eit opplyst samfunn er gløymsla den grådige sin beste ven

Debatt

Vi er fullt klar over at for mange ungdommer blir boende for lenge i våre tiltak, det tar vi på stort alvor, skriver FO-tillitsvalgte i dette innlegget.

Vi er fullt klar over at for mange ungdommer blir boende for lenge i våre tiltak, det tar vi på stort alvor, skriver FO-tillitsvalgte i dette innlegget.

Unsplash/Yoab Anderson

Misvisende å beskrive akuttinstitusjoner som «forgiftende miljø»

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Debatt

Begrepet pakkeforløp stammer fra det økonomiske fagfeltet logistikk og passer ikke på ruspasienter, skriver Niels Erik Opdahl i dette debattinnlegget.

Begrepet pakkeforløp stammer fra det økonomiske fagfeltet logistikk og passer ikke på ruspasienter, skriver Niels Erik Opdahl i dette debattinnlegget.

Unsplash/Colton Sturgeon

Pakkeforløp: Mestring av livet eller et logistikkprogram?

Debatt

Pensumbøker om barnevern er stort sett skrevet høyskole- og universitetsansatte, mange av dem med liten erfaring fra praktisk barnevern, skriver Liv Wiborg i dette innlegget.

Pensumbøker om barnevern er stort sett skrevet høyskole- og universitetsansatte, mange av dem med liten erfaring fra praktisk barnevern, skriver Liv Wiborg i dette innlegget.

Unsplah/jeshoots.com

Vi har fått en akademisering av praktiske fag som ikke tjener brukerne

Debatt

Det er alvorlig at barn venter lenge på fosterhjem, men det kan ta tid å finne et fosterhjem som møter det enkelte barns behov og barnevernstjenestens krav, skriver Maria Kiraly og Merete Helgemo Lindtner i fosterhjemstjenesten i Bufetat region sør.

Det er alvorlig at barn venter lenge på fosterhjem, men det kan ta tid å finne et fosterhjem som møter det enkelte barns behov og barnevernstjenestens krav, skriver Maria Kiraly og Merete Helgemo Lindtner i fosterhjemstjenesten i Bufetat region sør.

Unsplah/Rod Long

Vi jobber hver dag for å finne fosterhjem tilpasset det enkelte barns behov

Debatt:

Barn og unge bor for lenge i beredskapshjem og akuttinstitusjon, avdekker tilsyn. «Vi tar statsforvalters tilsyn på største alvor. Slike tilsyn hjelper oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, skriver Anette Lohne Krømke og Britt Ellen Jordan Hagen i spisskompetansemiljøet for akuttarbeid i Bufetat.

Barn og unge bor for lenge i beredskapshjem og akuttinstitusjon, avdekker tilsyn. «Vi tar statsforvalters tilsyn på største alvor. Slike tilsyn hjelper oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, skriver Anette Lohne Krømke og Britt Ellen Jordan Hagen i spisskompetansemiljøet for akuttarbeid i Bufetat.

Unsplash/Anna Kolosyuk

Å jobbe med barn i krise

Kronikk

Stor arbeidsbelastning på Nav-kontorene kan gjøre individualisering vanskelig. skriver forskerne Lars Inge Terum og Talieh Sadeghi.

Stor arbeidsbelastning på Nav-kontorene kan gjøre individualisering vanskelig. skriver forskerne Lars Inge Terum og Talieh Sadeghi.

Hanna Skotheim

Aktivitetskrav skal tilpasses den enkelte bruker!

Debatt

Denne våren skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til ny lov om barnevernstjenester (barnevernsloven). Den gjeldende loven er snart 30 år gammel.

Denne våren skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til ny lov om barnevernstjenester (barnevernsloven). Den gjeldende loven er snart 30 år gammel.

Jacob Johannes Buchard

– Barnevernsloven bør vedtas nå

Jeg føler meg usikker på om beslutningstakerne kjenner til hvilke arbeidsprosesser som foregår i den kommunale barnevernstjenesten, skriver Christer Sivertsen i dette debattinnlegget.

Jeg føler meg usikker på om beslutningstakerne kjenner til hvilke arbeidsprosesser som foregår i den kommunale barnevernstjenesten, skriver Christer Sivertsen i dette debattinnlegget.

Privat

Frykten for det ukjente: Manglende endringsvilje eller velbegrunnet skepsis?

Vi ber om at våre stortingspolitikere tar barna på alvor og behandler ny barnevernlov med den grundighet den fortjener, skriver en rekke organisasjoner i dette innlegget. .

Vi ber om at våre stortingspolitikere tar barna på alvor og behandler ny barnevernlov med den grundighet den fortjener, skriver en rekke organisasjoner i dette innlegget. .

Ole Palmstrøm

Åpent brev til familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Debatt

Når barnevernspedagogutdanningen skal styrkes, må man starte med barns utvikling, relasjonskompetanse og hvilken betydning barns biologiske tilknytning har for deres utvikling, skriver Yngve Nedrebø i dette innlegget.

Når barnevernspedagogutdanningen skal styrkes, må man starte med barns utvikling, relasjonskompetanse og hvilken betydning barns biologiske tilknytning har for deres utvikling, skriver Yngve Nedrebø i dette innlegget.

Unsplash/Ben Wicks

Regjeringens forslag om master tetter ikke kunnskapshullene i barnevernet

Debatt

Det er uforståelig for meg at mediene ikke skal få tilgang til fylkesnemndene, skriver Renate Egebakken i dette innlegget.

Det er uforståelig for meg at mediene ikke skal få tilgang til fylkesnemndene, skriver Renate Egebakken i dette innlegget.

Helge Skodvin

Jeg er barnevernsmamma og jeg ønsker åpenhet

Debatt

Det er vår erfaring at hjemmene føler seg godt ivaretatt innenfor de gitte rammene, skriver Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst.

Det er vår erfaring at hjemmene føler seg godt ivaretatt innenfor de gitte rammene, skriver Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region øst.

Bufdir presse

Kommentar til sak om oppsagt familiehjem: Direkte feil å omtale dette som usaklig oppsigelse

Debatt

Mange barn opplever å miste all kontroll over livet sitt når personlige detaljer brettes ut i nemnds- eller rettssaker. Hvis media dekker saken, får hele Norge vite om det, skriver Forandringsfabrikken i dette debattinnlegget.

Mange barn opplever å miste all kontroll over livet sitt når personlige detaljer brettes ut i nemnds- eller rettssaker. Hvis media dekker saken, får hele Norge vite om det, skriver Forandringsfabrikken i dette debattinnlegget.

Jacob Johannes Buchard

Åpnes det for større innsyn i nemndsaker kan det skade barns liv og hindre at barn får nyttig hjelp

I februar 2015 gjorde en dommer i Haugesund noe helt uvanlig. Han slapp en journalist inn i en lukket barnevernssak. Thomas Ergo kunne dermde rulle opp historien om Glassjenta.

I februar 2015 gjorde en dommer i Haugesund noe helt uvanlig. Han slapp en journalist inn i en lukket barnevernssak. Thomas Ergo kunne dermde rulle opp historien om Glassjenta.

Werner Juvik

Vi håper Stortinget bidrar til et åpnere barnevern

Debatt

Regjeringens ekspertutvalg er for topptungt, mener Ola Fadnes, som har jobbet 40 år i barnevernet.

Regjeringens ekspertutvalg er for topptungt, mener Ola Fadnes, som har jobbet 40 år i barnevernet.

Hanna Skotheim

Hvorfor er de virkelige ekspertene på barnevern utelatt fra ekspertutvalget ditt, Ropstad?

Debatt

Hild Fjermestad Aase

Som vernepleier får jeg meg ikke til å høre om han kan tenke seg å gå et annet sted og være psykotisk. Derfor spør jeg heller om han har en plan

Det er en selvfølge at det er meg som utdannet som skal ha ansvaret for det faglige, men jeg må ikke nødvendigvis være den som utfører, skriver Jens Petter Christensen i dette debattinnlegget.

Det er en selvfølge at det er meg som utdannet som skal ha ansvaret for det faglige, men jeg må ikke nødvendigvis være den som utfører, skriver Jens Petter Christensen i dette debattinnlegget.

Werner Juvik

Mange av mine beste kollegaer har ikke hatt barnevernsfaglig utdanning, men de har hatt egenskaper som i hvert fall ikke jeg lærte noe om på høyskolen

Debatt

Men denne typen voldsomme brutalitet og lovløshet i praksis hos politimyndighetene blir et mønster for overdreven styrke og altfor aggressive oppdrag for barnevernet, skriver Tonje Omdahl i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Men denne typen voldsomme brutalitet og lovløshet i praksis hos politimyndighetene blir et mønster for overdreven styrke og altfor aggressive oppdrag for barnevernet, skriver Tonje Omdahl i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Håvard Sæbø

Det er ikke forsvarlig at barnevernet misbruker makten sin og setter inn politiet mot forsvarsløse barn

Debatt

Jeg leste debattinnlegget til FO Trøndelag med stor vantro og skuffelse. Det er flott å høre at FOs medlemmer vil «løfte fram yrkesetikk», og «være en pådriver for gode yrkesetiske diskusjoner». Men min erfaring er at dette ikke skjer i praksis, skriver Tone Maria Grüning i dette innlegget.

Jeg leste debattinnlegget til FO Trøndelag med stor vantro og skuffelse. Det er flott å høre at FOs medlemmer vil «løfte fram yrkesetikk», og «være en pådriver for gode yrkesetiske diskusjoner». Men min erfaring er at dette ikke skjer i praksis, skriver Tone Maria Grüning i dette innlegget.

Marthe Amanda Vannebo

Som mor har jeg sett lite til den såkalt høye etiske standarden

Debatt

Yrkesetikk er viktig, enten den er nedfelt i pressens Vær varsom-plakat eller i sosialarbeideres etiske grunnlagsdokument. Å holde den yrkesetiske fanen høyt innebærer ikke minst å erkjenne feil og ta selvkritikk, skriver Solfrid Rød, redaktør i Fontene, i sitt svar til FO Trøndelag.

Yrkesetikk er viktig, enten den er nedfelt i pressens Vær varsom-plakat eller i sosialarbeideres etiske grunnlagsdokument. Å holde den yrkesetiske fanen høyt innebærer ikke minst å erkjenne feil og ta selvkritikk, skriver Solfrid Rød, redaktør i Fontene, i sitt svar til FO Trøndelag.

Norsk Presseforbund og Erlend Angelo

Fontene bedriver journalistikk, ikke gapestokk

Debatt

Vi vet at partene i konfliktfylte barnevernssaker ofte har ulik oppfatning av hva som har skjedd og skjer. Grunnlaget for barnevernets arbeid i enkeltsaker kan ikke og skal ikke debatteres i media, skriver FO Trøndelag i dette innlegget.

Vi vet at partene i konfliktfylte barnevernssaker ofte har ulik oppfatning av hva som har skjedd og skjer. Grunnlaget for barnevernets arbeid i enkeltsaker kan ikke og skal ikke debatteres i media, skriver FO Trøndelag i dette innlegget.

Colourbox

Løft den yrkesetiske fanen høyt

Debatt

Stortinget bør ikke vedta ny barnevernslov før utvalget som gjennomgår kvalitet og rettssikkerhet er ferdig med jobben sin, skriver RandiHaugland i dette innlegget.

Stortinget bør ikke vedta ny barnevernslov før utvalget som gjennomgår kvalitet og rettssikkerhet er ferdig med jobben sin, skriver RandiHaugland i dette innlegget.

Ole Palmstrøm

Ny barnevernslov må utsettes inntil utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet har levert sin innstilling

Debatt

I dag byrjar Ap sitt landsmøte. Partileiar Jonas Gahr Støre har ikkje flagga sitt syn. Partiet må slutte opp om rusreforma, skriv studentar i dette innlegget.

I dag byrjar Ap sitt landsmøte. Partileiar Jonas Gahr Støre har ikkje flagga sitt syn. Partiet må slutte opp om rusreforma, skriv studentar i dette innlegget.

Jan-Erik Østlie

LO, Ap og resten av arbeidarbevegelsen må stå opp for sine eigne og støtte rusreforma

Debatt

Det er skremmende at kulturen i Bufetat er så gjennomsyret av frykt at man er redd for konsekvenser hvis forbedringspunkter blir påpekt, skriver Jens Petter Christensen i dette innlegget.

Det er skremmende at kulturen i Bufetat er så gjennomsyret av frykt at man er redd for konsekvenser hvis forbedringspunkter blir påpekt, skriver Jens Petter Christensen i dette innlegget.

Werner Juvik

Jeg og andre har blitt syke av jobben. Det aller verste er at Bufetat ikke kan innrømme ansvar og si unnskyld

Debatt

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad la fredag fram ny barnevernslov. Den må settast på vent til rettstryggleiken er vurdert, skriv Tor Åge Berglid i dette innlegget.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad la fredag fram ny barnevernslov. Den må settast på vent til rettstryggleiken er vurdert, skriv Tor Åge Berglid i dette innlegget.

Leif Martin Kirknes

Forslaget til ny barnevernslov må settast på vent inntil ekspertutvalet har vurdert rettstryggleiken for å unngå fleire saker i EMD

Debatt

Sara Karina Vang mener flere må bli mer bevisst på hva omsorgstretthet er og hvordan det kan forebygges.

Sara Karina Vang mener flere må bli mer bevisst på hva omsorgstretthet er og hvordan det kan forebygges.

Hanna Skotheim

Omsorgstretthet: Vi har ikke råd til å miste flinke folk når det kan settes inn forebyggende tiltak

Debatt

Mobbing på arbeidsplassen er et resultat av samspillet mellom personlighet og arbeidsrelaterte faktorer, skriver Rikard S. Larsen i dette debattinnlegget.

Mobbing på arbeidsplassen er et resultat av samspillet mellom personlighet og arbeidsrelaterte faktorer, skriver Rikard S. Larsen i dette debattinnlegget.

Nik Shuliahin/Unsplash

Øker vi bevisstheten rundt mobbing gjennom hele utdanningsløpet, vil det minske mobbing på arbeidsplassen

Debatt

Rusreformen er viktig. Den handler om at rusbrukere skal få full tilgang til menneskerettighetene, skriver Kenneth Arctander.

Rusreformen er viktig. Den handler om at rusbrukere skal få full tilgang til menneskerettighetene, skriver Kenneth Arctander.

Hanna Skotheim

Stigmatiseringens pris er våre liv

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy. Men vi vet lite om foreldreveiledningen er tilpasset godt nok og hvordan det påvirker foreldreomsorgen for familier med flyktningbakgrunn, skriver forfatterne. .

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy. Men vi vet lite om foreldreveiledningen er tilpasset godt nok og hvordan det påvirker foreldreomsorgen for familier med flyktningbakgrunn, skriver forfatterne. .

Colorbox

Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier

Debatt

Antall psykiatriske diagnoser øker merkbart. Likevel, er det fortsatt mange som velger å holde sin diagnose skjult for omverden, skriver vernepleier Simone Maria Eichstetter.

Antall psykiatriske diagnoser øker merkbart. Likevel, er det fortsatt mange som velger å holde sin diagnose skjult for omverden, skriver vernepleier Simone Maria Eichstetter.

Maro Mora/Unsplash

Tanker om diagnoser: Vi må se mennesket bak!

Debatt

Anita Skippervik opplever at barnevernskritikere ikke er velkommen i debattene om barnevern.

Anita Skippervik opplever at barnevernskritikere ikke er velkommen i debattene om barnevern.

Morgan Housel/Unsplash

Det har lenge vært etterlyst en balansert debatt hvor alle kan få delta. Men vi barnevernskritikere er uønsket

Krisen er ikke over, men i dag feirer vi og takker hverandre for jobben som er gjort, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.

Krisen er ikke over, men i dag feirer vi og takker hverandre for jobben som er gjort, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.

Adrian Nielsen

Gratulerer med dagen, sosialarbeider!

Debatt

Til tross for at den nye masteren påpeker behovet for kritisk tenkning er det ingen av læringsmålene som beskriver hva det innebærer i praksis, eller hva kritisk tenkning kan handle om, skriver forfatterne.

Til tross for at den nye masteren påpeker behovet for kritisk tenkning er det ingen av læringsmålene som beskriver hva det innebærer i praksis, eller hva kritisk tenkning kan handle om, skriver forfatterne.

Dmitry Ratushny/Unsplash

Det er naivt å tro at to nye mastergrader skal løse kompetanseproblemet i barnevernet

Når brukerdoser avkriminaliseres, kan politiet snakke med ungdommen, og sannsynligheten er stor for å få få ærligere svar enn i dag, skriver Live Ballière Sevaldson i dette innlegget.

Når brukerdoser avkriminaliseres, kan politiet snakke med ungdommen, og sannsynligheten er stor for å få få ærligere svar enn i dag, skriver Live Ballière Sevaldson i dette innlegget.

Krister Sørbø/NTB

Ja, vi må snakke med ungdommene våre

Kronikk:

Vi har dokumentert effektive tiltak. Dette er evidensbaserte tiltak, altså tiltak som har vist seg effektive i godt kontrollerte studier, skriver Kåre S. Olafsen og John Kjøbli i denne kronikken.

Vi har dokumentert effektive tiltak. Dette er evidensbaserte tiltak, altså tiltak som har vist seg effektive i godt kontrollerte studier, skriver Kåre S. Olafsen og John Kjøbli i denne kronikken.

Colourbox

Effektive tiltak tas sjelden i bruk når barn lever med omsorgssvikt

Kvaliteten på barnevernsarbeid har jo så store ringvirkninger for barn og foreldre. Derfor er det så utrolig viktig å erkjenne feil slik at det kan gjøres endringer og forbedre kvaliteten, skriver Ken Joar Olsen i dette innlegget.

Kvaliteten på barnevernsarbeid har jo så store ringvirkninger for barn og foreldre. Derfor er det så utrolig viktig å erkjenne feil slik at det kan gjøres endringer og forbedre kvaliteten, skriver Ken Joar Olsen i dette innlegget.

Nadia Frantsen

Hvor kommer dette hatet og misnøyen fra mon tro?

Debatt

Kjell Ingolf Ropstad og Bjørn Arild Gram i KS oppfordrer alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever.

Kjell Ingolf Ropstad og Bjørn Arild Gram i KS oppfordrer alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever.

Rodion Kutsaev/Unsplash

Vi skal tåle en frisk debatt og lytte til synspunkter fra barn og foreldre med erfaringer fra barnevernet, men vi skal ikke tåle hatefulle ytringer og hets

Vi har vært med på å holde folk nede og er de første til å innrømme det. Sorry! Men Rusreformutvalget ga oss kunnskapsgrunnlaget, straff skader, straff stigmatiserer og det har ikke avskrekkende effekt som reduserer rusmiddelbruk, skriver Kenneth Arctander og anna-SAbina Soggiu i dette innlegget.

Vi har vært med på å holde folk nede og er de første til å innrømme det. Sorry! Men Rusreformutvalget ga oss kunnskapsgrunnlaget, straff skader, straff stigmatiserer og det har ikke avskrekkende effekt som reduserer rusmiddelbruk, skriver Kenneth Arctander og anna-SAbina Soggiu i dette innlegget.

Privat/Jonas Mailand

Fortvil ikke Bresil, gi stafettpinnen videre til dem som kan hjelpe kidsa!

Debatt

Styrk familiene dere møter, ikke svakeliggjør oss! Innrøm feilgrep, og be om unnskyldning når det trengs, oppfordrer en mor i dette innlegget.

Styrk familiene dere møter, ikke svakeliggjør oss! Innrøm feilgrep, og be om unnskyldning når det trengs, oppfordrer en mor i dette innlegget.

Drew Hays/Unsplash

Råd fra en barnevernsmamma

Debatt

To proffer fra Forandringsfabrikken skriver om hvorfor vol. på institusjon kan oppstå.

To proffer fra Forandringsfabrikken skriver om hvorfor vol. på institusjon kan oppstå.

Illustrasjonsfoto/Forandringsfabrikken

Voksne skal ikke bli skadet på jobb, men for å unngå det må barn møtes på måter som oppleves trygge for dem