JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

I motsetning til en assistents rolle i skolen er ofte miljøterapeutens rolle uavklart, skriver Eireen Finden.

I motsetning til en assistents rolle i skolen er ofte miljøterapeutens rolle uavklart, skriver Eireen Finden.

Colourbox

Miljøterapeut – en sekkebetegnelse som undergraver profesjonen

Tverrfaglig rusbehandling ble medisinsk forankret og individualisert, og er i dag grunnlaget for all rusbehandling i Norge, skriver innsenderen.

Tverrfaglig rusbehandling ble medisinsk forankret og individualisert, og er i dag grunnlaget for all rusbehandling i Norge, skriver innsenderen.

Solfrid Rød

Vi er barn av vår tid

CRUX driver en rekke ideelle barnevernsinstitusjoner. Vi ser daglig ungdom som ikke får nødvendig hjelp fra spesialisthelsetjenesten, skriver generalsekretær Helmuth Liessem,

CRUX driver en rekke ideelle barnevernsinstitusjoner. Vi ser daglig ungdom som ikke får nødvendig hjelp fra spesialisthelsetjenesten, skriver generalsekretær Helmuth Liessem,

Privat

Ansett psykologer på barnevernsinstitusjoner!

På videreutdanningen på VID har vi valgt å utdanne tenkere framfor teknikere, det vil si at vi ikke underviser i konkrete behandlingsteknikker, skriver forfatterne.

På videreutdanningen på VID har vi valgt å utdanne tenkere framfor teknikere, det vil si at vi ikke underviser i konkrete behandlingsteknikker, skriver forfatterne.

Hanna Skotheim

Vi utdanner reflekterende praktikere på rusfeltet

Studentene lærer for lite om gruppebehandling, mener innsenderen.

Studentene lærer for lite om gruppebehandling, mener innsenderen.

Colourbox

Klart det er en sammenheng mellom tidsånd, politikk og rusbehandling

Norsk samværspraksis har verken faglig eller juridisk begrunnelse, og Norge er nå blitt dømt i 23 saker i Den Europeiske menneskerettsdomstolen, skriver Tore Nyseter.

Norsk samværspraksis har verken faglig eller juridisk begrunnelse, og Norge er nå blitt dømt i 23 saker i Den Europeiske menneskerettsdomstolen, skriver Tore Nyseter.

Roy Ervin solstad

Hvor mange dommer i EMD trenger barnevernet?

Jeg ønsker en reflektert utvikling av begrepsbruken som ikke tilskriver klientidentiteter eller på andre måter marginaliserer barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet, skriver en fostermor.

Jeg ønsker en reflektert utvikling av begrepsbruken som ikke tilskriver klientidentiteter eller på andre måter marginaliserer barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet, skriver en fostermor.

Colourbox

Fosterbarn eller barn i fosterhjem?

Vi må stadig jobbe med å bli bedre, men jeg er overbevist om at en jobb i Nav er blant de aller mest meningsfulle jobbene man kan ha i dette landet, skriver Halldis Grøtvedt.

Vi må stadig jobbe med å bli bedre, men jeg er overbevist om at en jobb i Nav er blant de aller mest meningsfulle jobbene man kan ha i dette landet, skriver Halldis Grøtvedt.

Colourbox / LO Media

Nav er faktisk et veldig fint sted å jobbe

Vi må rette oppmerksomheten mot alle oss som med våre små og store bidrag bidrar til at barns fritidsaktiviteter i praksis fører til storskala ekskludering og utenforskap, mener forfatterne av dette debattinnlegget. .

Vi må rette oppmerksomheten mot alle oss som med våre små og store bidrag bidrar til at barns fritidsaktiviteter i praksis fører til storskala ekskludering og utenforskap, mener forfatterne av dette debattinnlegget. .

Colourbox

Oppvekst: De høye ambisjonenes og de gode intensjonenes lange skygger

Regjeringens handlingslammelse begrenser ytringsfriheten for døve, og bidrar til ekskludering, skriver Elisabet Trengereid Olsen.

Regjeringens handlingslammelse begrenser ytringsfriheten for døve, og bidrar til ekskludering, skriver Elisabet Trengereid Olsen.

Colourbox

Døves rett til tolk brytes daglig, hvorfor er det ingen som bryr seg?

Unge over 18 år har lovfestet rett til oppfølging av Nav for å komme tilbake til utdanning, arbeid og aktivitet. I dag er det ingen systematikk i om pårørende blir inkludert i oppfølgingen, skriver (f.v.) Øyfrid Larsen Moen, Lisbeth Kjelsrud Aass og Erna Majormoen.

Unge over 18 år har lovfestet rett til oppfølging av Nav for å komme tilbake til utdanning, arbeid og aktivitet. I dag er det ingen systematikk i om pårørende blir inkludert i oppfølgingen, skriver (f.v.) Øyfrid Larsen Moen, Lisbeth Kjelsrud Aass og Erna Majormoen.

Privat

Familien må med når vi jobber mot ungt utenforskap

Det er ikke din oppgave som omsorgsperson å tvinge eller presse et barn til samvær hvis barnet viser motstand eller sier at det ikke vil, skriver fosterforeldre i dette innlegget.

Det er ikke din oppgave som omsorgsperson å tvinge eller presse et barn til samvær hvis barnet viser motstand eller sier at det ikke vil, skriver fosterforeldre i dette innlegget.

Colourbox

Kjære fosterforeldre: Nå må dere stå opp for barna!

For mange barn kan mer samvær være riktig, mens for andre kan mer samvær bety at vi systematiserer en uforutsigbarhet og ustabilitet for barna, advarer Olivia Salles.

For mange barn kan mer samvær være riktig, mens for andre kan mer samvær bety at vi systematiserer en uforutsigbarhet og ustabilitet for barna, advarer Olivia Salles.

Colourbox

Fra én grøft til en annen

Sigurd Neby

Vi har mye å lære av Ola

Vi som storsamfunn svikter når vi i ettertid klør oss i hodet og spør hvordan vi skal stanse gjengkriminalitet, når vi ikke snakker nok om forebygging, skriver Vilde Adolfsen.

Vi som storsamfunn svikter når vi i ettertid klør oss i hodet og spør hvordan vi skal stanse gjengkriminalitet, når vi ikke snakker nok om forebygging, skriver Vilde Adolfsen.

Privat

Å rope om at politiet må få mer makt til å straffe barn, er arrogant

Politiet kjenner disse ungdommene og alvoret i kriminaliteten de begår. Gi dem fullmakt til å fengsle 15-18-åringer, oppfordrer innsenderen.

Politiet kjenner disse ungdommene og alvoret i kriminaliteten de begår. Gi dem fullmakt til å fengsle 15-18-åringer, oppfordrer innsenderen.

Sissel M. Rasmussen

«Sårbare ungdommer» – et begrep som sender feil signal

Folk som er i vanskelige livssituasjoner må ikke bli møtt med digitaliserte søknadsskjemaer og sjekklister for informasjonsinnhenting, de må møtes av et menneske med relasjonskompetanse, innlevelse og faglig forståelse, skriver Tore Nyseter.

Folk som er i vanskelige livssituasjoner må ikke bli møtt med digitaliserte søknadsskjemaer og sjekklister for informasjonsinnhenting, de må møtes av et menneske med relasjonskompetanse, innlevelse og faglig forståelse, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Tre bøker som minner oss om at det finnes få stemmer nedenfra i samfunnsdebatten. Vi minnes også om hvor befriende det er å lese tekster om alvorlige ting som ikke tappes for energi av samtidas akademisk formalisme, skriver Bjarne Øvrelid.

Tre bøker som minner oss om at det finnes få stemmer nedenfra i samfunnsdebatten. Vi minnes også om hvor befriende det er å lese tekster om alvorlige ting som ikke tappes for energi av samtidas akademisk formalisme, skriver Bjarne Øvrelid.

LO Media

Røff guide til fattigdommen – om vekten av verden og raseriets nødvendighet

Barnevernet bruker altfor mye ressurser på undersøkelser som ikke fører til tiltak i familien. Disse ressursene burde heller blitt brukt på de familiene som trenger det mest og til forebyggende arbeid i tråd med intensjonene i oppvekstreformen, skriver Svein Helland Sivertsen.

Barnevernet bruker altfor mye ressurser på undersøkelser som ikke fører til tiltak i familien. Disse ressursene burde heller blitt brukt på de familiene som trenger det mest og til forebyggende arbeid i tråd med intensjonene i oppvekstreformen, skriver Svein Helland Sivertsen.

Andreas Winter/KSK

Kvaliteten i barnevernet bør bli en valgkampsak

Fremtidens velferdsstat er usikker, skriver Roar Lillebostad.

Fremtidens velferdsstat er usikker, skriver Roar Lillebostad.

Privat/Colourbox

Takk til dere som ser mennesket bak vedtak og diagnoser! Vi trenger flere av dere

Stortinget

Fosterhjemmene må styrkes

Mitt mål er å jobbe for at dere ute i tjenesten skal få slippe å stå i denne situasjonen, og at de som har krav på bolig med oppfølging skal få dette, skriver byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen, Line Berggreen Jacobsen (Ap), i dette debattinnlegget.

Mitt mål er å jobbe for at dere ute i tjenesten skal få slippe å stå i denne situasjonen, og at de som har krav på bolig med oppfølging skal få dette, skriver byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen, Line Berggreen Jacobsen (Ap), i dette debattinnlegget.

Tuva Åserud/NTB

DEBATT

Jeg ønsket aldri å undergrave den viktige rollen som Nav-ansatte spiller

 Talemåtar og liksom-åtferd fungerer beint fram dårleg i ein så sensitiv situasjon som det er å møta psykiatrien, skriver Jarle Tufte i dette debattinnlegget.

Talemåtar og liksom-åtferd fungerer beint fram dårleg i ein så sensitiv situasjon som det er å møta psykiatrien, skriver Jarle Tufte i dette debattinnlegget.

Priscilla du Preez/Unsplash

Brukar du ditt eige liv, kan relasjonen verta lærerik for begge partar

Privat

Hva skal til for at stillinger i kommunal barnevernstjeneste skal være attraktive?

Kari Hatletvedt (midten) leder avdeling helse og rehabilitering i Nav Bergenhus. Hele avdelingen stiller seg bak debattinnlegget. Sosionom Christine Stang til venstre.

Kari Hatletvedt (midten) leder avdeling helse og rehabilitering i Nav Bergenhus. Hele avdelingen stiller seg bak debattinnlegget. Sosionom Christine Stang til venstre.

Eivind Senneset

Det er en ekstremt stor belastning å vite at vi har brukere som står uten overnattingstilbud

Tenk på hvilke kostnader vi hadde spart både menneskelig og samfunnsøkonomisk, hvis vi hadde fått på plass bedre og raskere løsninger – som gav mennesker et selvstendig liv raskere, skriver Elin Westby Herikstad.

Tenk på hvilke kostnader vi hadde spart både menneskelig og samfunnsøkonomisk, hvis vi hadde fått på plass bedre og raskere løsninger – som gav mennesker et selvstendig liv raskere, skriver Elin Westby Herikstad.

Frelsesarmeen

Vi har en tids- og oppfølgingskrise i hjelpeapparatet  

Fylkessekretær Sherin Andreassen og resten av FO Agder mener Pride er ekstra viktig i år. Til venstre: Knut Gustav Ek.

Fylkessekretær Sherin Andreassen og resten av FO Agder mener Pride er ekstra viktig i år. Til venstre: Knut Gustav Ek.

Privat

Derfor heiser vi i FO Agder regnbueflagget

Det var ingen som forberedte meg på hvor mye det ville koste å bruke meg selv i møte med alle utfordringene, skriver Anita Tønder i dette debattinnlegget.

Det var ingen som forberedte meg på hvor mye det ville koste å bruke meg selv i møte med alle utfordringene, skriver Anita Tønder i dette debattinnlegget.

Privat

Ti år senere lurer jeg på om jeg ville valgt samme yrke om igjen

Privat

Vi trenger en nasjonal modell for kvalitetssikring

Bakgrunnen for at familievernet fikk i oppdrag å tilby foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse, var kunnskap om at disse foreldrene lenge har blitt forsømt av hjelpeapparatet, skriver Janne Vinkler Rasmussen i dette innlegget.

Bakgrunnen for at familievernet fikk i oppdrag å tilby foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse, var kunnskap om at disse foreldrene lenge har blitt forsømt av hjelpeapparatet, skriver Janne Vinkler Rasmussen i dette innlegget.

Priscilla Du Preez/Unsplash/Privat

En stadig voksende, kulturell og kompleks befolkning gjør at familievernet må tilpasse seg

I utekontakten møter vi ofte ungdommer som hater at foreldrene har de på «Snap-kart», og en stor andel ungdommer har en «fake» telefon de leverer inn på skolen. Disse to tingene er eksempler på at vi skaper oss en illusjon av kontroll når realiteten er at vi distanserer oss fra mulighetene til å være involvert, skriver Øyvind Tõnnus Bjerkvik.

I utekontakten møter vi ofte ungdommer som hater at foreldrene har de på «Snap-kart», og en stor andel ungdommer har en «fake» telefon de leverer inn på skolen. Disse to tingene er eksempler på at vi skaper oss en illusjon av kontroll når realiteten er at vi distanserer oss fra mulighetene til å være involvert, skriver Øyvind Tõnnus Bjerkvik.

Remi Walle/Unsplash/Privat

Hvordan klarer vi å være der for en person med kulturelle preferanser som vi ikke relaterer til?

Jeg er trøtt av å prøve og forklare at det er helt unødvendige traumer, skriver Hanne Kro Sørborg.

Jeg er trøtt av å prøve og forklare at det er helt unødvendige traumer, skriver Hanne Kro Sørborg.

Hanna Skotheim

Jeg har fått disse traumene fordi dere var mer opptatt av å sykeliggjøre meg enn å lytte til meg

Vår erfaring fra akuttfeltet er at det fortsatt snakkes mye til barn (les: gis informasjon), men at det fortsatt snakkes for lite med barna, skriver Marthe Wang og og Morten Jansch Johansson,

Vår erfaring fra akuttfeltet er at det fortsatt snakkes mye til barn (les: gis informasjon), men at det fortsatt snakkes for lite med barna, skriver Marthe Wang og og Morten Jansch Johansson,

Privat

Barns medvirkning i akuttplasseringer – utfordringer og muligheter

Med varig oppfølging så lenge arbeidsforholdet varer blir arbeidstakerne en stor ressurs for lokalsamfunnet de er en del av, men også for storsamfunnet, skriver Linn Løvlie Slette.

Med varig oppfølging så lenge arbeidsforholdet varer blir arbeidstakerne en stor ressurs for lokalsamfunnet de er en del av, men også for storsamfunnet, skriver Linn Løvlie Slette.

Titt Melhuus

Utviklingshemming – mer enn en utgiftspost

Vi burde vite at tiltakene i oppvekstsektoren virker før de rulles ut nasjonalt og det forskes for lite på effekten av spesielt forebyggende tiltak, skrive Tove Bruusgaard i Bufdir.

Vi burde vite at tiltakene i oppvekstsektoren virker før de rulles ut nasjonalt og det forskes for lite på effekten av spesielt forebyggende tiltak, skrive Tove Bruusgaard i Bufdir.

Bufdir

Unik effektstudie av forebyggende tiltak

Marit Skivenes ledet utvalget som gjennomgikk rettssikkerheten i barnevernet. 11 av 14 utvalgsmedlemmer har signert dette debattinnlegget.

Marit Skivenes ledet utvalget som gjennomgikk rettssikkerheten i barnevernet. 11 av 14 utvalgsmedlemmer har signert dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Derfor trengs BRO – barnerepresentantordning – i barnevernet

Vi er nøydd til å styrkje og omstille det statlege institusjonstilbodet, slik at det offentlege sjølv kan vareta behova til dei barna som treng mest oppfølging, skriv barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Vi er nøydd til å styrkje og omstille det statlege institusjonstilbodet, slik at det offentlege sjølv kan vareta behova til dei barna som treng mest oppfølging, skriv barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Jan Erik Østlie

Regjeringa styrkjer barnevernet

Skal vi utvikle et bedre barnevern må vi starte med møtet mellom den enkelte familie og barnevernsarbeider, ikke med flere regler, prosedyrer, indikatorer og systemer, skriver Tore Nyseter.

Skal vi utvikle et bedre barnevern må vi starte med møtet mellom den enkelte familie og barnevernsarbeider, ikke med flere regler, prosedyrer, indikatorer og systemer, skriver Tore Nyseter.

Colourbox/Privat

Barnevernsarbeideren – saksbehandler eller profesjonsutøver?

Vi må forstå at det er skadelig å flytte barn så ofte som fem ganger, skriver Roar Lillebostad.

Vi må forstå at det er skadelig å flytte barn så ofte som fem ganger, skriver Roar Lillebostad.

Colourbox/Privat

I debatten om privat eller offentlig barnevern glemmer vi ofte hva som er det beste for barnet: stabilitet og trygghet

Anne Myklebust Odland

Mikkel Borge Heir var et viktig medmenneske