JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anne Odland Myklebust

Jeg lurer på hva Toppe er redd for at skal skje hvis barnestemmen tar aktiv del i utvalgsarbeidet

Kulturperspektivet er lite anerkjent og til dels ansett som lite relevant for vurderingene som gjøres i barnevernssaker, skriver Heidi Wittrup Djup.

Kulturperspektivet er lite anerkjent og til dels ansett som lite relevant for vurderingene som gjøres i barnevernssaker, skriver Heidi Wittrup Djup.

Hanna Skotheim

Dynamikk i familier og foreldres omsorgsevne tolkes uten å ha nok kjennskap til kulturell kontekst

Ken Joar Olsen er forelder i en av barnevernssakene der Norge har blitt dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Ken Joar Olsen er forelder i en av barnevernssakene der Norge har blitt dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Privat

Unyanserte fosterforeldre er ikke til hjelp for barna!

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Jeg tok på meg hjelmen, spente på batteriet og syklet hjem igjen til Bjørndal. Ingen andre steder enn i Oslos levekårsutsatte bydeler er det mer tydelig at vi trenger en ny sosialpolitikk, skriver Cato B. Ellingsen etter frokostmøtet arrangert av Agenda og FO.

Jeg tok på meg hjelmen, spente på batteriet og syklet hjem igjen til Bjørndal. Ingen andre steder enn i Oslos levekårsutsatte bydeler er det mer tydelig at vi trenger en ny sosialpolitikk, skriver Cato B. Ellingsen etter frokostmøtet arrangert av Agenda og FO.

Privat

Vi trenger ikke bare mer sosialpolitikk. Vi trenger en ny sosialpolitikk!

Det er bedre å heve stønadsnivået på de nasjonale trygde- og støtteordningene, før man hever satsene for økonomisk sosialhjelp i Bergen ytterligere, mener forfatteren av dette debattinnlegget.

Det er bedre å heve stønadsnivået på de nasjonale trygde- og støtteordningene, før man hever satsene for økonomisk sosialhjelp i Bergen ytterligere, mener forfatteren av dette debattinnlegget.

Colourbox

Økonomisk sosialhjelp er ment å være en midlertidig ytelse, fattigdom kan for en del bli et vedvarende problem

Vi vet om barn som ikke vil på samvær som nå blir presset til å dra. At mange barn får vonde og vanskelige fysiske og psykiske reaksjoner som kan vare i dagevis eller ukevis, må de små visstnok bare tåle, er omkvedet nå, skriver fosterforeldre i dette innlegget.

Vi vet om barn som ikke vil på samvær som nå blir presset til å dra. At mange barn får vonde og vanskelige fysiske og psykiske reaksjoner som kan vare i dagevis eller ukevis, må de små visstnok bare tåle, er omkvedet nå, skriver fosterforeldre i dette innlegget.

Unsplash/Benjamin Manley

Barn rammes hardt av Norges nye praksis etter EMD-sakene  

Vi som har fulgt FF fra sidelinjen er blitt mer og mer urolige over det som ryktes om dens indre liv, skriver Ine Haver og Jan Storø i dette debattinnlegget.

Vi som har fulgt FF fra sidelinjen er blitt mer og mer urolige over det som ryktes om dens indre liv, skriver Ine Haver og Jan Storø i dette debattinnlegget.

Privt/Eirik Dahl Viggen

Vi bør kunne forvente en grundig undersøkelse av Forandringsfabrikkens virksomhet

Det er vanskelig å forstå at unge mennesker, som er på vei inn i voksenlivet, skal bli omtalt som kronisk suicidale uten at det skal utløse riktig helsehjelp, skriver Anne Malerbakken.

Det er vanskelig å forstå at unge mennesker, som er på vei inn i voksenlivet, skal bli omtalt som kronisk suicidale uten at det skal utløse riktig helsehjelp, skriver Anne Malerbakken.

Unsplash

Når ønsket om å dø er til hinder for å få hjelp i psykiatrien, da må vi tenke nytt

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom

For å styrke barnevernet må hele laget ta ansvar, og politiske prioriteringer må legge til rette for det, skriver Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes i dette debattinnlegget.

For å styrke barnevernet må hele laget ta ansvar, og politiske prioriteringer må legge til rette for det, skriver Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes i dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Diskusjonen om kvalitet i barnevernet kan ikke bare handle om de ansatte i tjenesten

Solidaritet med Ukraina og behovet for å revitalisere sosialpolitikken var blant temaene da FO-leder Mimmi Kvisvik holdt hovedtalen i Bergen 1. mai.

Solidaritet med Ukraina og behovet for å revitalisere sosialpolitikken var blant temaene da FO-leder Mimmi Kvisvik holdt hovedtalen i Bergen 1. mai.

FO/Sara Angelica Spilling

1. mai er viktigere enn på lenge! Det er nå vi står opp for folkestyre og selvbestemmelse, slik fagbevegelsen har gjort i over hundre år

Individorientert recovery-tilnærming er ikke nødvendigvis til hjelp for pasienter med sammensatte problemer, skriver Gudrun Wiik Larsen

Individorientert recovery-tilnærming er ikke nødvendigvis til hjelp for pasienter med sammensatte problemer, skriver Gudrun Wiik Larsen

Colourbox

Recovery – bare for de friskeste syke?

På meg kan det virke som om Norge nå har en annen forståelse av hva flyktninger trenger enn tidligere: Rask integrering, hjelp i forhold til psykisk helse, språkopplæring på mottak og arbeidstillatelse fra første dag. Dette er tiltak som har vært etterlyst i mange år, skriver Georg Wroldsen i dette debattinnlegget.

På meg kan det virke som om Norge nå har en annen forståelse av hva flyktninger trenger enn tidligere: Rask integrering, hjelp i forhold til psykisk helse, språkopplæring på mottak og arbeidstillatelse fra første dag. Dette er tiltak som har vært etterlyst i mange år, skriver Georg Wroldsen i dette debattinnlegget.

Julie Ricard/Unsplash

DEBATT: Vi kan ikke akseptere et A-lag og et B-lag blant flyktninger

Emma Kristine Leesland er utdannet vernepleier og jobber som teamleder for Empowerment & produksjon i Setpro.

Emma Kristine Leesland er utdannet vernepleier og jobber som teamleder for Empowerment & produksjon i Setpro.

Privat

Uføres bidrag til samfunnet bør applauderes, ikke sees ned på

Samfunnsdeltakelse forutsetter digitale ressurser. Hvorfor ser ikke kommunene internett som en del av normaliseringen av levekårene til mennesker med utviklingshemming? spør forfatterne.

Samfunnsdeltakelse forutsetter digitale ressurser. Hvorfor ser ikke kommunene internett som en del av normaliseringen av levekårene til mennesker med utviklingshemming? spør forfatterne.

Colourbox

Hvorfor har ikke utviklingshemmede PC og internett?

I dag markeres sosialarbeiderdagen over hele verden av alle som er opptatt av sosialt arbeid, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.

I dag markeres sosialarbeiderdagen over hele verden av alle som er opptatt av sosialt arbeid, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO/Sara Angelica Spilling

Vi markerer som vanlig sosialarbeiderdagen, men med et uvanlig tungt bakteppe

Hvilke traumer utsetter UNE barn og voksne for gjennom sitt arbeid, spør Håkon Rian Mancient Ueland.

Hvilke traumer utsetter UNE barn og voksne for gjennom sitt arbeid, spør Håkon Rian Mancient Ueland.

Colourbox

Er staten Norge en god mor?

I mitt arbeid møter jeg til daglig familier som fortsatt vandrer i det ukjente gapet mellom to kulturer. Jeg møter barna og ungdommene, som står i gapet mellom trofaste og troløse, rotfaste og rotløse, skamfulle og skamløse, skriver Nadja Ben-Shams.

I mitt arbeid møter jeg til daglig familier som fortsatt vandrer i det ukjente gapet mellom to kulturer. Jeg møter barna og ungdommene, som står i gapet mellom trofaste og troløse, rotfaste og rotløse, skamfulle og skamløse, skriver Nadja Ben-Shams.

Privat

Brune føtter i snøen …

Kvinnedagen har alltid vært en kampdag, men i dag er det tydeligere enn på lenge, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.

Kvinnedagen har alltid vært en kampdag, men i dag er det tydeligere enn på lenge, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.

Adrian Nielsen

En kampdag for Ukrainas kvinner

Debatt

For å kunne gjøre en god jobb, må vi først og fremst skape en god relasjon til de vi ønsker å jobbe med, skriver Mudassar Mehmood i dette debattinlegget.

For å kunne gjøre en god jobb, må vi først og fremst skape en god relasjon til de vi ønsker å jobbe med, skriver Mudassar Mehmood i dette debattinlegget.

Privat

Råd til dere som jobber med ungdom i utsatte miljøer

For oss voksne blir det en tilbakeføring til det vanlige og normale, men hva med de som ikke lenger har husker hva det normale er?  spør Kristian Flæte og Siril Bratten i dette innlegget.

For oss voksne blir det en tilbakeføring til det vanlige og normale, men hva med de som ikke lenger har husker hva det normale er?  spør Kristian Flæte og Siril Bratten i dette innlegget.

Ben Wicks/Unsplash

Hvordan blir barn og unges hverdag uten meteren og munnbind? 

Enkelte hevdar at det er betre å få ei melding for mykje, enn ei for lite. Dette er ikkje ein akseptabel standard for utøving av offentleg mynde, skriv Bjarte Gangeskar.

Enkelte hevdar at det er betre å få ei melding for mykje, enn ei for lite. Dette er ikkje ein akseptabel standard for utøving av offentleg mynde, skriv Bjarte Gangeskar.

Privat

Eit enkelt grep for å betre rettstryggleiken i barnevernet

Fast ansatte og fast lønnede statsadvokater og sakkyndige bør overta alle oppgaver som i dag ivaretas av private advokater og sakkyndige, skriver Nina Langfeldt i dette innlegget.

Fast ansatte og fast lønnede statsadvokater og sakkyndige bør overta alle oppgaver som i dag ivaretas av private advokater og sakkyndige, skriver Nina Langfeldt i dette innlegget.

Colourbox

Salær til besvær

Når erfaringskonsulenter blir premissleverandører i behandlingen kan det slå uheldig ut for ROP-pasienter med de mest omfattende hjelpebehovene, skriver Gudrun Wiik Larsen.

Når erfaringskonsulenter blir premissleverandører i behandlingen kan det slå uheldig ut for ROP-pasienter med de mest omfattende hjelpebehovene, skriver Gudrun Wiik Larsen.

Colourbox

Brukerstemmer – til nytte eller besvær?

Det har skjedd en forskyvning fra systemkritikk til selvkritikk. Og denne endringen er ikke tilfeldig. Den henger sammen med endringer i samfunnet og i helsevesenet, skriver Niels Erik Opdahl.

Det har skjedd en forskyvning fra systemkritikk til selvkritikk. Og denne endringen er ikke tilfeldig. Den henger sammen med endringer i samfunnet og i helsevesenet, skriver Niels Erik Opdahl.

Colourbox

Fra systemkritikk til selvkritikk

Ida Marie Brualøkken Søndrol er medlem av Solidaritet – studentforeningen for sosialpolitisk arbeid 

Ida Marie Brualøkken Søndrol er medlem av Solidaritet – studentforeningen for sosialpolitisk arbeid 

Privat

Å ha et sted å bo er en rettighet – innfør forbud mot utkastelse av leietakere 

Cicilie Sonstad (f.v.), Otto Stormyr og Live Sevaldson gir deg råd for å snakke med ungdom om rusbruk.

Cicilie Sonstad (f.v.), Otto Stormyr og Live Sevaldson gir deg råd for å snakke med ungdom om rusbruk.

Privat

10 råd for å ha gode samtaler med ungdom om rus

Daiga Ellaby/Unsplash

Jeg ønsker meg redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon

Barnevernet trenger motiverte og dyktige ledere også etter pandemien. Ikke minst må vi derfor stille opp for hverandre, skriver Mari HAgve, barnevernssjef i Bærum.

Barnevernet trenger motiverte og dyktige ledere også etter pandemien. Ikke minst må vi derfor stille opp for hverandre, skriver Mari HAgve, barnevernssjef i Bærum.

Bærum kommune

Kriseledernes tur: Nå må vi ta vare på oss selv

Jeg er mer enn sint, og føler meg fullstendig rettsløs i denne situasjonen, skriver Jens Petter Christensen, som har vært borte fra jobben i mer enn to år.

Jeg er mer enn sint, og føler meg fullstendig rettsløs i denne situasjonen, skriver Jens Petter Christensen, som har vært borte fra jobben i mer enn to år.

Werner Juvik

Når arbeidsgiver blir din verste fiende

Barne- og familieminister Kersti Toppe anerkjenner at menneskerettighetsbrudd er uakseptable. Likevel vil hun, i likhet med sine forgjengere, ikke be om unnskyldning.

Barne- og familieminister Kersti Toppe anerkjenner at menneskerettighetsbrudd er uakseptable. Likevel vil hun, i likhet med sine forgjengere, ikke be om unnskyldning.

Eivind Senneset

Vi barnevernsofre trenger ikke dine unnskyldninger, Toppe. Vi trenger at du sier unnskyld!

Kari Bjoernaas er en aktiv debattant på Fontenes side på Facebook. Denne gangen engasjerer hun seg i debatten om penger til barnevernet.

Kari Bjoernaas er en aktiv debattant på Fontenes side på Facebook. Denne gangen engasjerer hun seg i debatten om penger til barnevernet.

Anne Myklebust Odland

DEBATT: Trenger barnevernet enda mer penger?

Debatt

Bufdirs toppledelse sår tvil om forskeres faglige integritet i møte med kritikk i stedet for å lytte til faglige innspill, mener Mette Sønderskov.

Bufdirs toppledelse sår tvil om forskeres faglige integritet i møte med kritikk i stedet for å lytte til faglige innspill, mener Mette Sønderskov.

Anne Myklebust Odland

Bufdirs motstand mot faglige korrektiver er nedslående

Debatt

For aller første gang opplevde jeg at det å være ærlig og oppriktig ikke var ønskelig, men direkte farlig, skriver Heidi Linnerud om sin tidligere arbeidsplass.

For aller første gang opplevde jeg at det å være ærlig og oppriktig ikke var ønskelig, men direkte farlig, skriver Heidi Linnerud om sin tidligere arbeidsplass.

rasjon: Colourbox

Når ærlighet ikke får meg til å vare lengst

Debatt

Matheus Ferrero/Unsplash

Norge bør være verdens beste på å hjelpe barn som er i kontakt med barnevernet

Debatt

Arbeiderpartiet, her ved helseminister Ingvild Kjerkol, vil beholde helseforetakene. Det rimer ikke med forslaget om tillitsreform, skriver Nils Erik Opdahl i dette debattinnlegget.

Arbeiderpartiet, her ved helseminister Ingvild Kjerkol, vil beholde helseforetakene. Det rimer ikke med forslaget om tillitsreform, skriver Nils Erik Opdahl i dette debattinnlegget.

Sandra Skillingsås / Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets forslag om tillitsreform er uforenlig med å beholde helseforetakene

Debatt

Vi trenger en ruspolitikk som er forankret i menneskerettighetene. Vi trenger en reform, skriver Kenneth Arctander Johansen i dette innlegget.

Vi trenger en ruspolitikk som er forankret i menneskerettighetene. Vi trenger en reform, skriver Kenneth Arctander Johansen i dette innlegget.

Hanna Skotheim

Rusreformen var nødvendig, og gikk ikke langt nok

Debatt

Ane Ramm har skrevet boka Jeg skal passe på deg. Hun er sterkt kritisk til hvordan erfaringskonsulenter brukes i rusbehandling.

Ane Ramm har skrevet boka Jeg skal passe på deg. Hun er sterkt kritisk til hvordan erfaringskonsulenter brukes i rusbehandling.

Gyldendal forlag

Illevarslende om erfaringskonsulenter i rusbehandling

Debatt

Spørsmålet blir til slutt om vi skal beskytte oss mot all risiko, eller ta læring av de mange gode eksemplene på hvordan erfaringskonsulenter kan bidra i utviklingsarbeid, skriver Torbjørn Mohn-Haugen og Kristina Bakke Åkerblom i sitt svar til Liese Recke.

Spørsmålet blir til slutt om vi skal beskytte oss mot all risiko, eller ta læring av de mange gode eksemplene på hvordan erfaringskonsulenter kan bidra i utviklingsarbeid, skriver Torbjørn Mohn-Haugen og Kristina Bakke Åkerblom i sitt svar til Liese Recke.

Privat

Å ansette erfaringskonsulenter kan være problematisk

Debatt

Institusjonsplasseringer er svært kostbare tiltak og barna har en dårligere livsprognose sammenlignet med jevnaldrende, skriver Henriette Sandven i dette debattinnlegget.

Institusjonsplasseringer er svært kostbare tiltak og barna har en dårligere livsprognose sammenlignet med jevnaldrende, skriver Henriette Sandven i dette debattinnlegget.

Sasha Freemind/Unsplash

Jeg føler stadig sterkere på at vi har sviktet barnevernsbarna

Kronikk

For å håndtere livet som forelder har det blitt vanlig å søke råd «der ute», og der ute treffer noen også på ungdomspsykiatrien, skriver forfatterne av denne kronikken.

For å håndtere livet som forelder har det blitt vanlig å søke råd «der ute», og der ute treffer noen også på ungdomspsykiatrien, skriver forfatterne av denne kronikken.

Evan Dennis/Unsplash

Vi tyr for lett til diagnosene i møte med ungdommelige problemer

Debatt

Ansatte med erfaringskompetanse må sidestilles med øvrige fagprofesjoner innenfor hjelpeapparatet, skriver (f.v.) Silje Mack, Ruzzel Solberg, Ingvild Aarland og Magne Ådna.

Ansatte med erfaringskompetanse må sidestilles med øvrige fagprofesjoner innenfor hjelpeapparatet, skriver (f.v.) Silje Mack, Ruzzel Solberg, Ingvild Aarland og Magne Ådna.

Privat

Erfaringskompetanse i rustjenestene må anerkjennes