Debatt

Stortinget bør ikke vedta ny barnevernslov før utvalget som gjennomgår kvalitet og rettssikkerhet er ferdig med jobben sin, skriver RandiHaugland i dette innlegget.

Stortinget bør ikke vedta ny barnevernslov før utvalget som gjennomgår kvalitet og rettssikkerhet er ferdig med jobben sin, skriver RandiHaugland i dette innlegget.

Ole Palmstrøm

Ny barnevernslov må utsettes inntil utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet har levert sin innstilling

Debatt

I dag byrjar Ap sitt landsmøte. Partileiar Jonas Gahr Støre har ikkje flagga sitt syn. Partiet må slutte opp om rusreforma, skriv studentar i dette innlegget.

I dag byrjar Ap sitt landsmøte. Partileiar Jonas Gahr Støre har ikkje flagga sitt syn. Partiet må slutte opp om rusreforma, skriv studentar i dette innlegget.

Jan-Erik Østlie

LO, Ap og resten av arbeidarbevegelsen må stå opp for sine eigne og støtte rusreforma

Debatt

Det er skremmende at kulturen i Bufetat er så gjennomsyret av frykt at man er redd for konsekvenser hvis forbedringspunkter blir påpekt, skriver Jens Petter Christensen i dette innlegget.

Det er skremmende at kulturen i Bufetat er så gjennomsyret av frykt at man er redd for konsekvenser hvis forbedringspunkter blir påpekt, skriver Jens Petter Christensen i dette innlegget.

Werner Juvik

Jeg og andre har blitt syke av jobben. Det aller verste er at Bufetat ikke kan innrømme ansvar og si unnskyld

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Debatt

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad la fredag fram ny barnevernslov. Den må settast på vent til rettstryggleiken er vurdert, skriv Tor Åge Berglid i dette innlegget.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad la fredag fram ny barnevernslov. Den må settast på vent til rettstryggleiken er vurdert, skriv Tor Åge Berglid i dette innlegget.

Leif Martin Kirknes

Forslaget til ny barnevernslov må settast på vent inntil ekspertutvalet har vurdert rettstryggleiken for å unngå fleire saker i EMD

Debatt

Sara Karina Vang mener flere må bli mer bevisst på hva omsorgstretthet er og hvordan det kan forebygges.

Sara Karina Vang mener flere må bli mer bevisst på hva omsorgstretthet er og hvordan det kan forebygges.

Hanna Skotheim

Omsorgstretthet: Vi har ikke råd til å miste flinke folk når det kan settes inn forebyggende tiltak

Debatt

Mobbing på arbeidsplassen er et resultat av samspillet mellom personlighet og arbeidsrelaterte faktorer, skriver Rikard S. Larsen i dette debattinnlegget.

Mobbing på arbeidsplassen er et resultat av samspillet mellom personlighet og arbeidsrelaterte faktorer, skriver Rikard S. Larsen i dette debattinnlegget.

Nik Shuliahin/Unsplash

Øker vi bevisstheten rundt mobbing gjennom hele utdanningsløpet, vil det minske mobbing på arbeidsplassen

Debatt

Rusreformen er viktig. Den handler om at rusbrukere skal få full tilgang til menneskerettighetene, skriver Kenneth Arctander.

Rusreformen er viktig. Den handler om at rusbrukere skal få full tilgang til menneskerettighetene, skriver Kenneth Arctander.

Hanna Skotheim

Stigmatiseringens pris er våre liv

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy. Men vi vet lite om foreldreveiledningen er tilpasset godt nok og hvordan det påvirker foreldreomsorgen for familier med flyktningbakgrunn, skriver forfatterne. .

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy. Men vi vet lite om foreldreveiledningen er tilpasset godt nok og hvordan det påvirker foreldreomsorgen for familier med flyktningbakgrunn, skriver forfatterne. .

Colorbox

Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier

Debatt

Antall psykiatriske diagnoser øker merkbart. Likevel, er det fortsatt mange som velger å holde sin diagnose skjult for omverden, skriver vernepleier Simone Maria Eichstetter.

Antall psykiatriske diagnoser øker merkbart. Likevel, er det fortsatt mange som velger å holde sin diagnose skjult for omverden, skriver vernepleier Simone Maria Eichstetter.

Maro Mora/Unsplash

Tanker om diagnoser: Vi må se mennesket bak!

Debatt

Anita Skippervik opplever at barnevernskritikere ikke er velkommen i debattene om barnevern.

Anita Skippervik opplever at barnevernskritikere ikke er velkommen i debattene om barnevern.

Morgan Housel/Unsplash

Det har lenge vært etterlyst en balansert debatt hvor alle kan få delta. Men vi barnevernskritikere er uønsket

Krisen er ikke over, men i dag feirer vi og takker hverandre for jobben som er gjort, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.

Krisen er ikke over, men i dag feirer vi og takker hverandre for jobben som er gjort, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.

Adrian Nielsen

Gratulerer med dagen, sosialarbeider!

Debatt

Til tross for at den nye masteren påpeker behovet for kritisk tenkning er det ingen av læringsmålene som beskriver hva det innebærer i praksis, eller hva kritisk tenkning kan handle om, skriver forfatterne.

Til tross for at den nye masteren påpeker behovet for kritisk tenkning er det ingen av læringsmålene som beskriver hva det innebærer i praksis, eller hva kritisk tenkning kan handle om, skriver forfatterne.

Dmitry Ratushny/Unsplash

Det er naivt å tro at to nye mastergrader skal løse kompetanseproblemet i barnevernet

Når brukerdoser avkriminaliseres, kan politiet snakke med ungdommen, og sannsynligheten er stor for å få få ærligere svar enn i dag, skriver Live Ballière Sevaldson i dette innlegget.

Når brukerdoser avkriminaliseres, kan politiet snakke med ungdommen, og sannsynligheten er stor for å få få ærligere svar enn i dag, skriver Live Ballière Sevaldson i dette innlegget.

Krister Sørbø/NTB

Ja, vi må snakke med ungdommene våre

Kronikk:

Vi har dokumentert effektive tiltak. Dette er evidensbaserte tiltak, altså tiltak som har vist seg effektive i godt kontrollerte studier, skriver Kåre S. Olafsen og John Kjøbli i denne kronikken.

Vi har dokumentert effektive tiltak. Dette er evidensbaserte tiltak, altså tiltak som har vist seg effektive i godt kontrollerte studier, skriver Kåre S. Olafsen og John Kjøbli i denne kronikken.

Colourbox

Effektive tiltak tas sjelden i bruk når barn lever med omsorgssvikt

Kvaliteten på barnevernsarbeid har jo så store ringvirkninger for barn og foreldre. Derfor er det så utrolig viktig å erkjenne feil slik at det kan gjøres endringer og forbedre kvaliteten, skriver Ken Joar Olsen i dette innlegget.

Kvaliteten på barnevernsarbeid har jo så store ringvirkninger for barn og foreldre. Derfor er det så utrolig viktig å erkjenne feil slik at det kan gjøres endringer og forbedre kvaliteten, skriver Ken Joar Olsen i dette innlegget.

Nadia Frantsen

Hvor kommer dette hatet og misnøyen fra mon tro?

Debatt

Kjell Ingolf Ropstad og Bjørn Arild Gram i KS oppfordrer alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever.

Kjell Ingolf Ropstad og Bjørn Arild Gram i KS oppfordrer alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever.

Rodion Kutsaev/Unsplash

Vi skal tåle en frisk debatt og lytte til synspunkter fra barn og foreldre med erfaringer fra barnevernet, men vi skal ikke tåle hatefulle ytringer og hets

Vi har vært med på å holde folk nede og er de første til å innrømme det. Sorry! Men Rusreformutvalget ga oss kunnskapsgrunnlaget, straff skader, straff stigmatiserer og det har ikke avskrekkende effekt som reduserer rusmiddelbruk, skriver Kenneth Arctander og anna-SAbina Soggiu i dette innlegget.

Vi har vært med på å holde folk nede og er de første til å innrømme det. Sorry! Men Rusreformutvalget ga oss kunnskapsgrunnlaget, straff skader, straff stigmatiserer og det har ikke avskrekkende effekt som reduserer rusmiddelbruk, skriver Kenneth Arctander og anna-SAbina Soggiu i dette innlegget.

Privat/Jonas Mailand

Fortvil ikke Bresil, gi stafettpinnen videre til dem som kan hjelpe kidsa!

Debatt

Styrk familiene dere møter, ikke svakeliggjør oss! Innrøm feilgrep, og be om unnskyldning når det trengs, oppfordrer en mor i dette innlegget.

Styrk familiene dere møter, ikke svakeliggjør oss! Innrøm feilgrep, og be om unnskyldning når det trengs, oppfordrer en mor i dette innlegget.

Drew Hays/Unsplash

Råd fra en barnevernsmamma

Debatt

To proffer fra Forandringsfabrikken skriver om hvorfor vol. på institusjon kan oppstå.

To proffer fra Forandringsfabrikken skriver om hvorfor vol. på institusjon kan oppstå.

Illustrasjonsfoto/Forandringsfabrikken

Voksne skal ikke bli skadet på jobb, men for å unngå det må barn møtes på måter som oppleves trygge for dem

Debatt

Vi er glade for at vi har tillitsvalgte i FO som engasjerer seg for medarbeidernes trygghet og sikkerhet, skriver regiondirektørene Ellen Ølness Nadim (t.v.), Ingrid Pelin Berg, Pål Christian Bergstrøm og Marianne Kildedal.

Vi er glade for at vi har tillitsvalgte i FO som engasjerer seg for medarbeidernes trygghet og sikkerhet, skriver regiondirektørene Ellen Ølness Nadim (t.v.), Ingrid Pelin Berg, Pål Christian Bergstrøm og Marianne Kildedal.

Bufetat

Vi diskuterer gjerne terskler for å anmelde vold, skriver fire regiondirektører i Bufetat

Vi er i ferd med å bekjempe en pandemi. Det er all grunn til å være fornøyd om dagen. Men vi må ikke begå et nytt, kollektivt feilgrep, skriver Frøydis Helen Andersen i dette innlegget.

Vi er i ferd med å bekjempe en pandemi. Det er all grunn til å være fornøyd om dagen. Men vi må ikke begå et nytt, kollektivt feilgrep, skriver Frøydis Helen Andersen i dette innlegget.

Privat

Koronavaksinering av utviklingshemmede bryter med grunnleggende menneskerettigheter

Debatt

Våre tillitsvalgte i Bufetat vil at all vold skal anmeldes, mens ledelsen gir uttrykk for at det må vurderes fra barn til barn. Det er viktig at partene og vernetjenesten i Bufetat avklarer dette, skriver FO-leder Mimmi Kvivik. Hun oppfordrer tillitsvalgte til å ta initiativ til det.

Våre tillitsvalgte i Bufetat vil at all vold skal anmeldes, mens ledelsen gir uttrykk for at det må vurderes fra barn til barn. Det er viktig at partene og vernetjenesten i Bufetat avklarer dette, skriver FO-leder Mimmi Kvivik. Hun oppfordrer tillitsvalgte til å ta initiativ til det.

Hanna Skotheim

Vi skal ikke tåle å bli slått på jobb

Debatt

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Jan-Erik Østlie

Lytt til fakta og forskning, ikke følelser og fordommer!

Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, er bekymret for at rusreformen fratar dem virkemidler som i dag fungerer godt. En fallitterklæring fra helsesykepleierne, skriver Otto M. Stormyr og Anna-Sabina Soggiu i dette innlegget.

Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, er bekymret for at rusreformen fratar dem virkemidler som i dag fungerer godt. En fallitterklæring fra helsesykepleierne, skriver Otto M. Stormyr og Anna-Sabina Soggiu i dette innlegget.

Ingar Storfjell / Aftenposten / NTB

Helsesykepleierne sier de er satt sjakk matt av forslaget til rusreform. Det er en sjokkerende fallitterklæring fra denne yrkesgruppa

Kronikk

Jan Aarsog (t.v.), Olav Borsheim og andre tillitsvalgte i Bufetat krever at arbeidsgiver tar vold mot ansatte på større alvor.

Jan Aarsog (t.v.), Olav Borsheim og andre tillitsvalgte i Bufetat krever at arbeidsgiver tar vold mot ansatte på større alvor.

Helge Skodvin og Werner Juvik

Vi godtar ikke lenger å bli utsatt for vold på jobb!

Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) og Jan Bøhler mener rusreformen er en gavepakke til gjengene. Politikerne må se bak atferden og spørre seg hvorfor ungdom søker seg til disse miljøene, skriver kronikkforfatteren.

Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) og Jan Bøhler mener rusreformen er en gavepakke til gjengene. Politikerne må se bak atferden og spørre seg hvorfor ungdom søker seg til disse miljøene, skriver kronikkforfatteren.

Helge Mikalsen VG

Rusreformen vekker sterke følelser, men vi må kunne forvente at politikere oppdaterer seg faglig og ikke baserer politikken på følelser

DEBATT:

Hvordan kan man sikre at flere barn og voksne opplever mestring i skolen? spør disse tre kronikkforfatterne.

Hvordan kan man sikre at flere barn og voksne opplever mestring i skolen? spør disse tre kronikkforfatterne.

Montasje/Privat

Vi må sikre at laget rundt læreren styrkes med miljøterapeuter på alle skoler

Vi måtte tenke at det er mulig å få relasjon til andre gjennom elektroniske medier, og å utvikle en form for digital relasjon til mulige fosterfamilier, skriver forfatterne fra fosterhjemstjenesten.

Vi måtte tenke at det er mulig å få relasjon til andre gjennom elektroniske medier, og å utvikle en form for digital relasjon til mulige fosterfamilier, skriver forfatterne fra fosterhjemstjenesten.

Gorm Kallestad / NTB

Under pandemien trenger kommunene fortsatt fosterhjem

Debatt

Redningen min var en institusjon der de ansatte visste at rusen jeg medisinerte meg med var et symptom på, og et uttrykk for, at jeg hadde det vanskelig, skriver Otto Stormyr i dette innlegget.

Redningen min var en institusjon der de ansatte visste at rusen jeg medisinerte meg med var et symptom på, og et uttrykk for, at jeg hadde det vanskelig, skriver Otto Stormyr i dette innlegget.

Colourbox

Min erfaring, både som terapeut og som ungdom med rusproblemer, er at disse ungdommene trenger noe helt annet enn straff

Det er nærliggende og naturlig å oppfatte tegn som kan skyldes omsorgssvikt som om de må skyldes dette. En utdanning som vektlegger risikofaktorer og skjerper blikket for slike tegntegn, kan forsterke denne tendensen, skriver Terje Ødegaard. .

Det er nærliggende og naturlig å oppfatte tegn som kan skyldes omsorgssvikt som om de må skyldes dette. En utdanning som vektlegger risikofaktorer og skjerper blikket for slike tegntegn, kan forsterke denne tendensen, skriver Terje Ødegaard. .

Gorm Kallestad/NTB

Melding til barnevernet uten grunn – igjen

Debatt

Det ideelle for flyktninger som kommer til Norge, er at de bosettes direkte ut i kommunene, skriver Saad Hashi i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Det ideelle for flyktninger som kommer til Norge, er at de bosettes direkte ut i kommunene, skriver Saad Hashi i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Julie Richard/Unsplash

Traumene til flyktningene blir ikke borte av seg selv, de må møtes med forståelse og bearbeides i trygge omgivelser

Barn og unge skal ikke fratas sin seksuelle atferd, de må hjelpes, korrigeres og veiledes, skriver psykologspesialist Monica Jensen.

Barn og unge skal ikke fratas sin seksuelle atferd, de må hjelpes, korrigeres og veiledes, skriver psykologspesialist Monica Jensen.

Colourbox

Vi trenger et bedre tilbud til barn med skadelig seksuell atferd

Debatt

Antallet studieplasser i vernepleierfaget må økes, skriver Tobias Drevland Lund. (Illustrasjonsfoto)

Antallet studieplasser i vernepleierfaget må økes, skriver Tobias Drevland Lund. (Illustrasjonsfoto)

Ole Martin Wold

Det er på tide å gjøre noe med vernepleiermangelen av respekt for både brukere og vernepleierne selv

Debatt

Ken Joar Olsen reagerer på rapporten fra Forandringsfabrikken, men også på kritikken fra lederen i Organisasjonen for barnevernsforeldre.

Ken Joar Olsen reagerer på rapporten fra Forandringsfabrikken, men også på kritikken fra lederen i Organisasjonen for barnevernsforeldre.

Anne Myklebust Odland

Det er skummelt å bruke disse barnas påvirkede svar til å definere hvordan alle barn skal ha det med sine foreldre

Debatt

Når barnevernstjenesten mottar bekymringer om samværssabotasje, tenker jeg at det utløses en plikt hos barnevernstjenesten til å undersøke omsorgssituasjon og tilby hjelpetiltak, skriver Jeanette B. Svendsen i dette innlegget.

Når barnevernstjenesten mottar bekymringer om samværssabotasje, tenker jeg at det utløses en plikt hos barnevernstjenesten til å undersøke omsorgssituasjon og tilby hjelpetiltak, skriver Jeanette B. Svendsen i dette innlegget.

Colourbox

Samværssabotasje er omsorgssvikt

Debatt

Fordi opplæringa i reglane som regulerer meldeplikt er alt for dårleg, er det stor fare for at lærarar som er usikre, blir påverka av personar som sprer feil informasjon, skriv innsendaren.

Fordi opplæringa i reglane som regulerer meldeplikt er alt for dårleg, er det stor fare for at lærarar som er usikre, blir påverka av personar som sprer feil informasjon, skriv innsendaren.

Neonbrand/Unsplash

Ingen vil ta tak i problemet med grunnlause meldingar til barnevernet

Debatt

Remy Penev, sekretær for Sauda Arbeiderparti.

Remy Penev, sekretær for Sauda Arbeiderparti.

Hanna Skotheim

Støtt opp om streiken som handler om fremtiden til velferdsstaten

Debatt

Cecilie Agnalt skriver om barna i koronaens tid i dette debattinnlegget.

Cecilie Agnalt skriver om barna i koronaens tid i dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Smittetiltakene for barn og unge må lettes på

Debatt

Kristin Gardli og Grethe Netland fra Høgskolen i Innlandet svarer vernepleierstudent i dette debattinnlegget.

Kristin Gardli og Grethe Netland fra Høgskolen i Innlandet svarer vernepleierstudent i dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Studentene skal ikke være student og arbeidstaker samtidig - på samme sted

Debatt

Det er en utbredt misforståelse at en bekymring, eller en magefølelse, er tilstrekkelig for å melde til barnevernet, skriver Bente Ohnstad og Mette Sønderskov.

Det er en utbredt misforståelse at en bekymring, eller en magefølelse, er tilstrekkelig for å melde til barnevernet, skriver Bente Ohnstad og Mette Sønderskov.

colourbox.com

En bekymring er ikke alltid nok for å melde til barnevernet

Debatt

Vernepleierstudent Karl Bruno Enjaberg Fedje ber Høgskolen i Innlandet om å våkne opp.

Vernepleierstudent Karl Bruno Enjaberg Fedje ber Høgskolen i Innlandet om å våkne opp.

National Cancer Institute/Unsplash

Studenter blitt nektet å ta lønnet arbeid ute hos praksisgiver i kommunen eller i det private

Debatt

Arbeiderpartiet vil sikre pensjon fra første krone.

Arbeiderpartiet vil sikre pensjon fra første krone.

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen må velge hvem de skal kjempe for: Arbeidsfolka eller sjefene