JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fosterhjemstjenesten i Bufetat region øst har tatt i bruk arbeidsmiljøverktøyet «En bra dag på jobb», som er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Fosterhjemstjenesten i Bufetat region øst har tatt i bruk arbeidsmiljøverktøyet «En bra dag på jobb», som er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Colourbox

Slik har fosterhjemstjenesten forbedret arbeidsmiljøet

Vi kan forstå helseplager knyttet til psykosomatiske lidelser som en sunn form for kommunikasjon og informasjon om hvordan barnet har det, skriver Lill Stella Høslom.

Vi kan forstå helseplager knyttet til psykosomatiske lidelser som en sunn form for kommunikasjon og informasjon om hvordan barnet har det, skriver Lill Stella Høslom.

Colourbox

Vi må slutte med diagnoser som utgangspunkt for hjelp

I kjølvannet av NRKs brennpunkt-dokumentar «Instukids» blir vi minnet på de alvorlige utfordringene flere unge mennesker i barnevernet møter, skriver forfatterne.

I kjølvannet av NRKs brennpunkt-dokumentar «Instukids» blir vi minnet på de alvorlige utfordringene flere unge mennesker i barnevernet møter, skriver forfatterne.

NRK

Barnas fremtid bør være vår viktigste prioritet

Våre siste analyser viser en tydelig og positiv endring etter endt behandlingsopphold hos målgruppen ungdom med alvorlig rusproblematikk, skriver forfatterne.

Våre siste analyser viser en tydelig og positiv endring etter endt behandlingsopphold hos målgruppen ungdom med alvorlig rusproblematikk, skriver forfatterne.

Colourbox

Rusbehandling i barnevernsinstitusjon redder liv!

Foreldrefremmedgjøring må anerkjennes som som en helseskadelig faktor i barns liv, skriver forfatterne.

Foreldrefremmedgjøring må anerkjennes som som en helseskadelig faktor i barns liv, skriver forfatterne.

Colourbox

The Times Might Be A-Changing – en ny æra for synet på foreldrefremmedgjøring?

Økende kriminalitet kan ikke bare møtes med mer politi, men må i større grad forebygges, mener innsenderen.

Økende kriminalitet kan ikke bare møtes med mer politi, men må i større grad forebygges, mener innsenderen.

Colourbox

Å forebygge kriminalitet

Meklingen i statsoppgjøret går inn i sin avgjørende fase. Om de ikke blir enige, kan det bli streik fra fredag morgen.

Meklingen i statsoppgjøret går inn i sin avgjørende fase. Om de ikke blir enige, kan det bli streik fra fredag morgen.

Ole Palmstrøm

Kommentar

Lønnsoppgjøret i staten blir tidenes vanskeligste

Hvis vi skal utvikle et bedre barnevern må vi tenke nytt, og det må tas utgangspunkt i gode kliniske studier av problemer og behov. Godt lovverk og rammebetingelser er ikke nok, skriver Tore Nyseter.

Hvis vi skal utvikle et bedre barnevern må vi tenke nytt, og det må tas utgangspunkt i gode kliniske studier av problemer og behov. Godt lovverk og rammebetingelser er ikke nok, skriver Tore Nyseter.

Solfrid Rød

Barnevernet må legges om

Driften av Trandum har i en årrekke fått kritikk for brudd på menneskerettigheter fra flere internasjonale menneskerettighetsorganer og Sivilombudet, skriver Helene Skaatan.

Driften av Trandum har i en årrekke fått kritikk for brudd på menneskerettigheter fra flere internasjonale menneskerettighetsorganer og Sivilombudet, skriver Helene Skaatan.

Sissel M. Rasmussen

Feilbehandlinger av asylinstituttet får ikke konsekvenser 

Colourbox

Kvifor skal ein straffast økonomisk for å vere psykisk sjuk?

Jeg lurer på om ikke den medisinske verktøykassen burde utvides og om ikke tillit burde rangeres høyere enn kontrollbehov, skriver Malin Halvorsen i dette debattinnlegget.

Jeg lurer på om ikke den medisinske verktøykassen burde utvides og om ikke tillit burde rangeres høyere enn kontrollbehov, skriver Malin Halvorsen i dette debattinnlegget.

Colourbox

Vi må tenke nytt om medikamenter og kontroll i LAR

Jeg har et kritisk søvnunderskudd og opplever det som en hån når fastlegen svarer at «samlivsbrudd ikke er grunnlag for sykepenger» når jeg spør om å få forlenget sykemeldingen, skriver skribenten.

Jeg har et kritisk søvnunderskudd og opplever det som en hån når fastlegen svarer at «samlivsbrudd ikke er grunnlag for sykepenger» når jeg spør om å få forlenget sykemeldingen, skriver skribenten.

Eric Ward/Unsplash

Mangel på hjelp er en ny type vold

Ulike oppgaver i barnevernet krever ulik kompetanse, skriver Sara Linn Gerhardt og Eline Hagvoll Trudvang.

Ulike oppgaver i barnevernet krever ulik kompetanse, skriver Sara Linn Gerhardt og Eline Hagvoll Trudvang.

Colourbox

Den kliniske kompetansen i barnevernet må sikres 

I den medisinske diskurs er behandlingen i hovedsak medikamentell og individuell. Medikamentell behandling er i dag den førende premissleverandøren i rusbehandling, skriver Niels Erik Opdahl.

I den medisinske diskurs er behandlingen i hovedsak medikamentell og individuell. Medikamentell behandling er i dag den førende premissleverandøren i rusbehandling, skriver Niels Erik Opdahl.

Colourbox

Rusbehandling = medikamentell behandling?

Det er mykje snakk om utfordringar med kompetanse og kvalitet i institusjonane, men det er mindre snakk om at utfordringane også er ein konsekvens av eit bevisst politisk val, skriv Reidar Haug.

Det er mykje snakk om utfordringar med kompetanse og kvalitet i institusjonane, men det er mindre snakk om at utfordringane også er ein konsekvens av eit bevisst politisk val, skriv Reidar Haug.

NRK

Det vi ser i NRK Brennpunkt er resultat av bevisste politiske val

Poenget med en ekstern mekler er at denne er uavhengig, da man må regne med at foreldrenes tillit til barnevernet på dette stadiet er svært lav, skriver innsenderen.

Poenget med en ekstern mekler er at denne er uavhengig, da man må regne med at foreldrenes tillit til barnevernet på dette stadiet er svært lav, skriver innsenderen.

Colourbox

Åpent brev til landets barnevernsledere

Suksess kan være noe annet enn toppkarakterer, hundre prosent oppmøte, sportsprestasjoner og en enorm vennegjeng. Vi må slå oss til ro med – og gjerne applaudere – det som er godt nok, skriver innsenderne.

Suksess kan være noe annet enn toppkarakterer, hundre prosent oppmøte, sportsprestasjoner og en enorm vennegjeng. Vi må slå oss til ro med – og gjerne applaudere – det som er godt nok, skriver innsenderne.

Caolourbox

Let etter godt nok-suksessene i skolen

Veiledningsmodellen som benyttes bidrar til kunnskapsbasert og samstemt praksis til barn i akuttinstitusjoner, skriver Gro Dahle Jacobsen og Kristi Storhaug Lien.

Veiledningsmodellen som benyttes bidrar til kunnskapsbasert og samstemt praksis til barn i akuttinstitusjoner, skriver Gro Dahle Jacobsen og Kristi Storhaug Lien.

Colourbox

Den etterlyste modellen for å sikre kvalitet i barnevernsinstitusjoner finnes allerede

Jeg skulle ønske Toppe i stedet hadde sagt at regjeringen ser at det er utfordrende å nå kravet slik det er nå, og derfor ønsker de å styrke tjenestenes mulighet til å sende ansatte på videreutdanning, skriver innsenderen.

Jeg skulle ønske Toppe i stedet hadde sagt at regjeringen ser at det er utfordrende å nå kravet slik det er nå, og derfor ønsker de å styrke tjenestenes mulighet til å sende ansatte på videreutdanning, skriver innsenderen.

Colourbox

Toppe vurderer å skrote masterkravet i barnevernet. Jeg blir veldig, veldig skuffa

LOs lønnspolitikk, der mest mulig dikteres som flate kronetillegg ved forhandlingsbordet i Oslo, skaper flere problemer enn den løser, mener forfatterne av dette debattinnlegget.

LOs lønnspolitikk, der mest mulig dikteres som flate kronetillegg ved forhandlingsbordet i Oslo, skaper flere problemer enn den løser, mener forfatterne av dette debattinnlegget.

Colourbox

Lite nyansert fra FO

Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil lempe på kompetansekravene i barnevernet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil lempe på kompetansekravene i barnevernet.

Hanna Skotheim

Makt uten kompetanse er farlig

Vi kan ikke gi opp og akseptere. Vi må investere mer i skolehelsetjenesten og sosialfaglig kompetanse på skolene, skriver Tone Sophie Gleditsch.

Vi kan ikke gi opp og akseptere. Vi må investere mer i skolehelsetjenesten og sosialfaglig kompetanse på skolene, skriver Tone Sophie Gleditsch.

Colourbox

Skolevegring er et samfunnsproblem som krever kollektiv handling

Når et menneske har sonet sin straff, må man få mulighet til å gå videre i livet uten merkelapper som «overgriper», skriver Martine Howden.

Når et menneske har sonet sin straff, må man få mulighet til å gå videre i livet uten merkelapper som «overgriper», skriver Martine Howden.

Eirik Dahl Viggen

Slik ødelegger begreper rehabiliteringen

Detaljer i avisene kan opplevast som eit nytt overgrep for dei det gjeld, årvarar Gro Nøteland i dette innlegget. .

Detaljer i avisene kan opplevast som eit nytt overgrep for dei det gjeld, årvarar Gro Nøteland i dette innlegget. .

Colourbox

Kva skjedde med teieplikta?

Fagfolk må være klar over at mennesker som klarer å fiendtliggjøre egne barn overfor en forelder, også klarer å fiendtliggjøre instanser og myndighetsorganer overfor vedkommende, mener forfatterne.

Fagfolk må være klar over at mennesker som klarer å fiendtliggjøre egne barn overfor en forelder, også klarer å fiendtliggjøre instanser og myndighetsorganer overfor vedkommende, mener forfatterne.

Colourbox

Foreldrefiendtliggjøring er psykisk vold

Vår erfaring er at alle som står rundt barnet ønsker det samme – at barnet skal ha en trygg og god oppvekst. Hadde det ikke vært mye bedre om vi satte oss ned sammen og forsøkte å finne løsninger forbi fordommer, mistillit og redsel? spør forfatteren.

Vår erfaring er at alle som står rundt barnet ønsker det samme – at barnet skal ha en trygg og god oppvekst. Hadde det ikke vært mye bedre om vi satte oss ned sammen og forsøkte å finne løsninger forbi fordommer, mistillit og redsel? spør forfatteren.

Solfrid Rød

Fosterforeldre er ikke fagpersoner

Skal sosialt arbeid ha mindre plass i barnevernets fagutøvelse, og hvilke konsekvenser kan det få for barna og familiene tjenesten møter? spør Jeanette Pedersen.

Skal sosialt arbeid ha mindre plass i barnevernets fagutøvelse, og hvilke konsekvenser kan det få for barna og familiene tjenesten møter? spør Jeanette Pedersen.

Colourbox

Hva skjer med barnevernspedagogen, og ønsker vi det? 

Seksuell helse er en menneskerett. Det bør anses som like viktig som andre områder i livet, for eksempel ernæring, søvn og hygiene, og følges opp på lik linje med dagliglivets ferdigheter og utfordrende atferd, skriver kronikkforfatterne.

Seksuell helse er en menneskerett. Det bør anses som like viktig som andre områder i livet, for eksempel ernæring, søvn og hygiene, og følges opp på lik linje med dagliglivets ferdigheter og utfordrende atferd, skriver kronikkforfatterne.

Colourbox

Vi må tette kunnskapshull om seksuell helse

Vi får stadig høre at «barnets rettigheter kolliderer med foreldrenes rettigheter». Da «vinner» foreldrene, mener forfatterne av dette innlegget.

Vi får stadig høre at «barnets rettigheter kolliderer med foreldrenes rettigheter». Da «vinner» foreldrene, mener forfatterne av dette innlegget.

Colourbox

Et bunnfortvilt rop om hjelp fra et fosterhjem

Ida-Mari Nordahl Hanssen, Kaja Eriksen, Ingrid Nilsen Lie, Kristoffer Moen Pedersen og Margrethe Tresselt,

Ida-Mari Nordahl Hanssen, Kaja Eriksen, Ingrid Nilsen Lie, Kristoffer Moen Pedersen og Margrethe Tresselt,

Privat

Barnevernspedagogens seks bidrag til en bedre skole

Jeg vil anmode alle barnevernstjenester om å gi hjelp og støtte til foreldre som får barna sine tilbake etter plassering i beredskapshjem eller fosterhjem, skriver en mor i dette innlegget.

Jeg vil anmode alle barnevernstjenester om å gi hjelp og støtte til foreldre som får barna sine tilbake etter plassering i beredskapshjem eller fosterhjem, skriver en mor i dette innlegget.

Colourbox

Da barna kom hjem

Snakker vi med brukerne/pasientene om destruktive tanker og selvmord? Jeg vil påstå at vi ikke gjør det, skriver innsenderen.

Snakker vi med brukerne/pasientene om destruktive tanker og selvmord? Jeg vil påstå at vi ikke gjør det, skriver innsenderen.

Colourbox

Vi må snakke om destruktive tanker og selvmordsforsøk

Å gjøre varige atferdsendringer er utfordrende for alle. Spesielt vanskelig er det når andre mennesker tror at du kommer til å mislykkes, skriver Katrine Fjørtoft (t.v.) og Maren Riis.

Å gjøre varige atferdsendringer er utfordrende for alle. Spesielt vanskelig er det når andre mennesker tror at du kommer til å mislykkes, skriver Katrine Fjørtoft (t.v.) og Maren Riis.

Fartein Rudjord

Språk definerer: merkelapper som «monster» kommuniserer at vi forventer nye lovbrudd

Gode samvær forutsetter et godt samarbeid rundt barnet. Det er dessverre svært få barneverntjenester som har prioritert dette, skriver en forelder i dette innlegget.

Gode samvær forutsetter et godt samarbeid rundt barnet. Det er dessverre svært få barneverntjenester som har prioritert dette, skriver en forelder i dette innlegget.

Colourbox

Vi har havnet i en ond spiral med få samvær og svak tilknytning, som igjen gir dårlige samvær

Statsrådene Kjersti Toppe, Oddmund Løkensgard Hoel og Ingvild Kjerkol får et opprop fra bekymrede fagfolk på sitt bord.

Statsrådene Kjersti Toppe, Oddmund Løkensgard Hoel og Ingvild Kjerkol får et opprop fra bekymrede fagfolk på sitt bord.

Skjalg B. Vold /Ragne B. Lysaker/Jan-Erik Østlie

Barn og unge er ikke problemet, de viser problemet – en bekymringsmelding

Regjeringen skriver de håper planen kan bidra til å bygge tillit hos voldsutsatte, men det gjør den ikke, skriver innsenderne.

Regjeringen skriver de håper planen kan bidra til å bygge tillit hos voldsutsatte, men det gjør den ikke, skriver innsenderne.

Colourbox

Retten til et liv uten vold er et lotteri

Noen voldsutøvere kan per i dag ikke rehabiliteres, og bør derfor heller ikke tilbakeføres til samfunnet, skriver sjefredaktør i ALTSÅ.no, Ida Eliassen-Coker.

Noen voldsutøvere kan per i dag ikke rehabiliteres, og bør derfor heller ikke tilbakeføres til samfunnet, skriver sjefredaktør i ALTSÅ.no, Ida Eliassen-Coker.

Leikny Havik Skjærseth

Ja, vi har monstre blant oss

De fleste domfelte skal løslates og bli noens naboer. Da må vi som samfunn ta et valg. Skal vi øke risikoen for gjentatte lovbrudd ved å isolere dem ytterligere, eller skal vi prøve en annen innfallsvinkel? spør ansatte i Kriminalomsorgen.

De fleste domfelte skal løslates og bli noens naboer. Da må vi som samfunn ta et valg. Skal vi øke risikoen for gjentatte lovbrudd ved å isolere dem ytterligere, eller skal vi prøve en annen innfallsvinkel? spør ansatte i Kriminalomsorgen.

Eirik Dahl Viggen

Snakker vi fortsatt om monstre?

Maktbruk kan senere gi barn flashbacks av lukter, lyder, blikk og bevegelser. Det kan også bidra til at barn gjør desperate handlinger, skriver forfatterne av dette innlegget.

Maktbruk kan senere gi barn flashbacks av lukter, lyder, blikk og bevegelser. Det kan også bidra til at barn gjør desperate handlinger, skriver forfatterne av dette innlegget.

Colourbox

Maktbruk fra ansatte på institusjon kan skade barn

Det skulle gå to år før mine foreldre fikk ordentlig kunnskap om spiseforstyrrelse og hvilke verktøy som kan være til nytte, skriver Sadug Jones Alfeli.

Det skulle gå to år før mine foreldre fikk ordentlig kunnskap om spiseforstyrrelse og hvilke verktøy som kan være til nytte, skriver Sadug Jones Alfeli.

Privat

Pårørende trenger også kunnskap og veiledning