Debatt

Remy Penev, sekretær for Sauda Arbeiderparti.

Remy Penev, sekretær for Sauda Arbeiderparti.

Hanna Skotheim

Støtt opp om streiken som handler om fremtiden til velferdsstaten

Debatt

Cecilie Agnalt skriver om barna i koronaens tid i dette debattinnlegget.

Cecilie Agnalt skriver om barna i koronaens tid i dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Smittetiltakene for barn og unge må lettes på

Debatt

Kristin Gardli og Grethe Netland fra Høgskolen i Innlandet svarer vernepleierstudent i dette debattinnlegget.

Kristin Gardli og Grethe Netland fra Høgskolen i Innlandet svarer vernepleierstudent i dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Studentene skal ikke være student og arbeidstaker samtidig - på samme sted

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Debatt

Det er en utbredt misforståelse at en bekymring, eller en magefølelse, er tilstrekkelig for å melde til barnevernet, skriver Bente Ohnstad og Mette Sønderskov.

Det er en utbredt misforståelse at en bekymring, eller en magefølelse, er tilstrekkelig for å melde til barnevernet, skriver Bente Ohnstad og Mette Sønderskov.

colourbox.com

En bekymring er ikke alltid nok for å melde til barnevernet

Debatt

Vernepleierstudent Karl Bruno Enjaberg Fedje ber Høgskolen i Innlandet om å våkne opp.

Vernepleierstudent Karl Bruno Enjaberg Fedje ber Høgskolen i Innlandet om å våkne opp.

National Cancer Institute/Unsplash

Studenter blitt nektet å ta lønnet arbeid ute hos praksisgiver i kommunen eller i det private

Debatt

Arbeiderpartiet vil sikre pensjon fra første krone.

Arbeiderpartiet vil sikre pensjon fra første krone.

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen må velge hvem de skal kjempe for: Arbeidsfolka eller sjefene

Debatt

Inga Marte Thorkildsen er barnevernsarbeidernes øverste leder i Oslo. Byrådens utsagn tyder på at hun har et kunnskapssyn sterkt preget av folkelige «sannheter» og «common sense», skriver Clas Jostein Claussen.

Inga Marte Thorkildsen er barnevernsarbeidernes øverste leder i Oslo. Byrådens utsagn tyder på at hun har et kunnskapssyn sterkt preget av folkelige «sannheter» og «common sense», skriver Clas Jostein Claussen.

Ole Palmstrøm

Masterkrav i barnevernet: Byråd med liten innsikt

Det blir en annerledes julefeiring i år, som kan bety at de barna som trenger å bli sett er isolert med familiene sine. Da er det godt å vite at dere i barnevernet er på vakt, skriver Kjell Ingolf Ropstad.

Det blir en annerledes julefeiring i år, som kan bety at de barna som trenger å bli sett er isolert med familiene sine. Da er det godt å vite at dere i barnevernet er på vakt, skriver Kjell Ingolf Ropstad.

Vidar Ruud/NTB

Takk til alle dere i barnevernet!

Debatt

La det være ansatte i barnevern og øvrig hjemkommune som tar ansvar og planlegger løslatelsen. Ikke straffesystemet, skriver Renate Holden.

La det være ansatte i barnevern og øvrig hjemkommune som tar ansvar og planlegger løslatelsen. Ikke straffesystemet, skriver Renate Holden.

Colourbox.com

Ungdomsstraff som ettervern er ingen god løsning

Debatt

Du har rett til et godt arbeidsmiljø, også når du må jobbe hjemme, skriver Mari Lilleng i dette innlegget.

Du har rett til et godt arbeidsmiljø, også når du må jobbe hjemme, skriver Mari Lilleng i dette innlegget.

Privat

Sliter du på hjemmekontoret? Husk at du har et verneombud og en tillitsvalgt!

Debatt:

Foto er fra boka «Klokhet om vold og overgrep».

Foto er fra boka «Klokhet om vold og overgrep».

Hanna Skotheim

Melder du vold og overgrep til politi eller barnevern uten å ha snakket med barnet det gjelder først, kan du bryte barns grunnleggende rettigheter

Debatt

Hvis vi skal oppfylle Stortingets vedtak om å øke andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet til 40 prosent, må vi stramme inn overfor de kommersielle selskapene, skriver Bjørnar Moxnes i dette innlegget.

Hvis vi skal oppfylle Stortingets vedtak om å øke andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet til 40 prosent, må vi stramme inn overfor de kommersielle selskapene, skriver Bjørnar Moxnes i dette innlegget.

Jan-Erik Østlie

Skal vi fortsette å sette profittmotiv foran barnevernsbarna?

Kronikk

Mennesker som søker gjeldsordning, har gjerne levd med økonomiske problemer flere år i forveien, skriver Fredrik Mjeldheim. Illustrasjonsbilde.

Mennesker som søker gjeldsordning, har gjerne levd med økonomiske problemer flere år i forveien, skriver Fredrik Mjeldheim. Illustrasjonsbilde.

NTB

Gjeldsordning: Saksbehandlingstiden i Bergen er ett år og syv måneder - politidirektoratets retningslinjer sier 90 dager

Debatt

Ole Mikalsen ønsker seg en mer balansert og nyansert debatt om barnevernet.

Ole Mikalsen ønsker seg en mer balansert og nyansert debatt om barnevernet.

Helge Skodvin

Den problematiske barnevernsdiskusjonen

Debatt

– Hvis tilknytningsteori og et utdatert syn på skolevegring får fortsette å være rådende tankesett og forklaringsmodell hos barnevernet, har familier med barn med nevroutviklingsforstyrrelser fortsatt all grunn til å være alvorlig bekymret for systemsvikt og urettmessige omsorgsovertakelser, skriver anonym mor.

– Hvis tilknytningsteori og et utdatert syn på skolevegring får fortsette å være rådende tankesett og forklaringsmodell hos barnevernet, har familier med barn med nevroutviklingsforstyrrelser fortsatt all grunn til å være alvorlig bekymret for systemsvikt og urettmessige omsorgsovertakelser, skriver anonym mor.

Sharon McCutcheon/Unsplash

Helsekartlegging må ikke bare gjelde barn som skal flyttes ut av hjemmet

Debatt

Det er godt å vite at min nye sjef mener Nav bør ha et menneskesyn som er forenlig med min profesjons etiske retningslinjer, skriver Halldis Grøtvedt i dette innlegget.

Det er godt å vite at min nye sjef mener Nav bør ha et menneskesyn som er forenlig med min profesjons etiske retningslinjer, skriver Halldis Grøtvedt i dette innlegget.

Werner Juvik

Hvorfor lurer Anne Lindmo på hva slags menneskesyn vi egentlig har i Nav?

Debatt

Vi kjente på sorg og sinne, vi følte oss brukt og deretter overlatt til å selv med vår sorg og fortvilelse. Er det slik det er å være fosterforeldre?, spør tidligere fostermor i dette innlegget.

Vi kjente på sorg og sinne, vi følte oss brukt og deretter overlatt til å selv med vår sorg og fortvilelse. Er det slik det er å være fosterforeldre?, spør tidligere fostermor i dette innlegget.

Colourbox.com

Fosterhjem – et oppdrag for deg som har et hjerte som tåler å knuses

Debatt

Å bli forledet til å ta avstand fra deler av sitt eget opphav vil de fleste barn oppleve som ekstremt smertefullt, og det bør diskuteres om dette er å anse som en form for omsorgssvikt, skriver en far i dette innlegget.

Å bli forledet til å ta avstand fra deler av sitt eget opphav vil de fleste barn oppleve som ekstremt smertefullt, og det bør diskuteres om dette er å anse som en form for omsorgssvikt, skriver en far i dette innlegget.

Colourbox.com

Når barnet vender seg mot en av foreldrene – det trengs mer kunnskap om foreldrefiendtlighet

Debatt

Ansatte i Barneløftet er bekymret for konsekvensene av kuttene i tjenester til barn og unge.

Ansatte i Barneløftet er bekymret for konsekvensene av kuttene i tjenester til barn og unge.

Charles Deluvio/Unsplash

Hvis det kuttes i tjenestene til barn og unge, vil det bli vanskeligere å fange opp de som trenger hjelp tidlig nok

Debatt

Vi kan kanskje tenke at det er bra å kunne være i et trygt land, selv for bare et år om gangen og med begrensninger. Når dette blir en vedvarende tilstand ser vi likevel at det påvirker den psykiske helsen i stor grad, skriver Yngve Berland.

Vi kan kanskje tenke at det er bra å kunne være i et trygt land, selv for bare et år om gangen og med begrensninger. Når dette blir en vedvarende tilstand ser vi likevel at det påvirker den psykiske helsen i stor grad, skriver Yngve Berland.

Colourbox.com

Med livet på vent: Stadig flere barn får midlertidig opphold

Det er viktig å se bak atferden for å forstå barnet, enten man er forelder eller på jobb som lærer eller miljøarbeider, mener Madeleine Kristiansen, forfatter og psykologistudent.

Det er viktig å se bak atferden for å forstå barnet, enten man er forelder eller på jobb som lærer eller miljøarbeider, mener Madeleine Kristiansen, forfatter og psykologistudent.

Thorfinn Bekkelund/Samfoto

Egentlig er jeg redd – om flashbacks og traumer

Debatt

Søk kunnskap, tving fram andre måter å jobbe på, påvirk og vær ydmyke! Det er Ken Joar Olsens oppfordring til framtidas barnevernsarbeidere.

Søk kunnskap, tving fram andre måter å jobbe på, påvirk og vær ydmyke! Det er Ken Joar Olsens oppfordring til framtidas barnevernsarbeidere.

Nadia Frantsen

Kjære unge studenter, jeg kan garantere dere at den virkeligheten dere møter er milevis fra det dere lærer på studiet

Debatt

Vi er bekymret for hvordan medienes fokus påvirker oss som studenter. Vi er bekymret for om vi utdanner oss til et yrke hvor vi garantert blir utbrent, skriver barnevernsstudenter.

Vi er bekymret for hvordan medienes fokus påvirker oss som studenter. Vi er bekymret for om vi utdanner oss til et yrke hvor vi garantert blir utbrent, skriver barnevernsstudenter.

Solfrid Rød

Utdanner vi oss til et minefelt?

Kronikk

Historien kjenner vi, både på Island og her hjemme går det uhyggelig langsomt, og måloppnåelse 50 år frem i tid fra nå er rimelig demotiverende, skriver Vivan Skaten Nesse.

Historien kjenner vi, både på Island og her hjemme går det uhyggelig langsomt, og måloppnåelse 50 år frem i tid fra nå er rimelig demotiverende, skriver Vivan Skaten Nesse.

Eirik Dahl Viggen

«Kan alvoret i den pågående koronapandemien være en hjelp i kampen for likelønn?»

Debatt

Mer kunnskap ville nok vært en styrke som saksbehandler, men det følelsesmessige presset ville ikke vært mindre, skriver Vibeke Samsonsen i dette debattinnlegget.

Mer kunnskap ville nok vært en styrke som saksbehandler, men det følelsesmessige presset ville ikke vært mindre, skriver Vibeke Samsonsen i dette debattinnlegget.

Colourbox.com

Mastergrad ville ikke hjulpet da jeg ble drapstruet og lå søvnløs og grublet på yrkesvalget mitt

Vi frykter å sitte igjen med en følelse av håpløshet fordi vi ikke får brukt den kompetansen vi har tilegnet oss, skriver Kaja Rognlien, Amalie Svindal, Anders Hanssen, Maja Mikkelsen, Eirik Heldal og Iben Aamodt,

Vi frykter å sitte igjen med en følelse av håpløshet fordi vi ikke får brukt den kompetansen vi har tilegnet oss, skriver Kaja Rognlien, Amalie Svindal, Anders Hanssen, Maja Mikkelsen, Eirik Heldal og Iben Aamodt,

Privat

Vi er framtidens barnevernspedagoger, og vi gruer oss

Kronikk

I vektingen mellom et velfungerende fosterhjem og en mer utrygg/belastet opprinnelsesfamilie vil sistnevnte alltid komme til kort. Den tankegangen må snus, mener skriver Ola Fadnes.

I vektingen mellom et velfungerende fosterhjem og en mer utrygg/belastet opprinnelsesfamilie vil sistnevnte alltid komme til kort. Den tankegangen må snus, mener skriver Ola Fadnes.

Hanna Skotheim

Barnevernet må tenke nytt om foreldre

Debatt

På flere studisteder, som her på OsloMet, kreves gode karakterer for å komme inn på barnevernsutdanning. Det trengs  langt mer omfattende opptakskrav, skriver studenter i dette innlegget.

På flere studisteder, som her på OsloMet, kreves gode karakterer for å komme inn på barnevernsutdanning. Det trengs langt mer omfattende opptakskrav, skriver studenter i dette innlegget.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernsutdanningen trenger bedre opptakskrav

Debatt

Vernepleierstudenter spør: Er det bruk av hverdagsmakt når vi veileder brukeren til dusj, måltider og klesvalg, eller er dette tilrettelegging av valg som er til brukerens beste?

Vernepleierstudenter spør: Er det bruk av hverdagsmakt når vi veileder brukeren til dusj, måltider og klesvalg, eller er dette tilrettelegging av valg som er til brukerens beste?

Eirik Dahl Viggen

Helsepersonell og hverdagsmakt – er vi bevisste nok?

Flere ansatte med innvandrerbakgrunn kan bidra til å dempe konfliktene mellom barnevernet og foreldre med innvandrerbakgrunn, skriver barnevernspedagogstudenter i dette debattinnlegget. Bildet er fra somaliske foreldres demonstrasjon mot regjeirngen.

Flere ansatte med innvandrerbakgrunn kan bidra til å dempe konfliktene mellom barnevernet og foreldre med innvandrerbakgrunn, skriver barnevernspedagogstudenter i dette debattinnlegget. Bildet er fra somaliske foreldres demonstrasjon mot regjeirngen.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernet trenger flere ansatte med innvandrerbakgrunn

Det er ikke først og fremst kompetanseheving vi trenger. Vi trenger noe annet, skriver barnevernskonsulenten i dette debattinnlegget.

Det er ikke først og fremst kompetanseheving vi trenger. Vi trenger noe annet, skriver barnevernskonsulenten i dette debattinnlegget.

Djim Loic/Unsplash

Til alle mine barn og familier: Jeg beklager

Statsminister Erna Solberg vil ha flere suksesshistorier i barnevernet. Da må hun gi de ansatte mer tid til hvert barn skriver barnevernspedagog Linda Siem i dette innlegget.

Statsminister Erna Solberg vil ha flere suksesshistorier i barnevernet. Da må hun gi de ansatte mer tid til hvert barn skriver barnevernspedagog Linda Siem i dette innlegget.

Jan-Erik Østlie

Hei Erna, jeg er utslitt og fly forbanna

Kronikk

Mye av innholdet i profesjonsutdanningene handler om ferdighetstrening, undervisning i små grupper og praksis. Dette er krevende i en digital hverdag, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken.

Mye av innholdet i profesjonsutdanningene handler om ferdighetstrening, undervisning i små grupper og praksis. Dette er krevende i en digital hverdag, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken.

Eirik Dahl Viggen

Vi er bekymret for ansattes arbeidsvilkår og studentenes læring

Økonomi er blitt mer og mer en del av barnevernet, men lovverket tilsier ikke det, skriver Liv H. Wiborg i denne kronikken.

Økonomi er blitt mer og mer en del av barnevernet, men lovverket tilsier ikke det, skriver Liv H. Wiborg i denne kronikken.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernet plikter å hjelpe selv om det ikke er penger igjen på budsjettet

Barnevernspedagog Nina H. Normann ønsker seg mye fra barnevernet.

Barnevernspedagog Nina H. Normann ønsker seg mye fra barnevernet.

colourbox.com

Jeg ønsker meg et barnevern

Jeg deler Amundsens bekymringer for økningen av lovbrudd blant ungdommer, for eksempel i Oslo. Det er likevel viktig å påpeke at det er en liten andel som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet (også i hovedstaden), skriver Renate Holden.

Jeg deler Amundsens bekymringer for økningen av lovbrudd blant ungdommer, for eksempel i Oslo. Det er likevel viktig å påpeke at det er en liten andel som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet (også i hovedstaden), skriver Renate Holden.

Leif Martin Kirknes

Fengsel er ikke barnevern

VG skrev forrige uke om Saka, som ble nektet å besøke søsteren sin.

VG skrev forrige uke om Saka, som ble nektet å besøke søsteren sin.

Faksimile VG, Espen Rasmussen/Kristin Margrethe Johansen

Kommuners besøksstans under pandemien viser at personer med utviklingshemming forstås som ting, ikke som mennesker

Du jobber bedre jo mer tillit du blir vist. Systemene med rigide dokumentasjonskrav er laget for at vi, eller noen, skal slippe å forholde seg til tillit som en faktor i arbeidslivet. Det er en skummel utvikling, skriver forskerne.

Du jobber bedre jo mer tillit du blir vist. Systemene med rigide dokumentasjonskrav er laget for at vi, eller noen, skal slippe å forholde seg til tillit som en faktor i arbeidslivet. Det er en skummel utvikling, skriver forskerne.

Colourbox.com

Vi må bekjempe høl-i-huet-oppgavene gjennom en tillitsrevolusjon

Selv om FO-pensjonistene i ren kontingent betaler 500 kroner i året, betegnes de i rapporten som ikke-betalende medlemmer, skriver Jan Christensen i dette debattinnlegget.

Selv om FO-pensjonistene i ren kontingent betaler 500 kroner i året, betegnes de i rapporten som ikke-betalende medlemmer, skriver Jan Christensen i dette debattinnlegget.

Tor Richardsen / SCANPIX

Pensjonistene – en diskriminert medlemsgruppe i FO

Veileder ble med i butikken for å hjelpe familien med å handle inn til fredagstaco.

Veileder ble med i butikken for å hjelpe familien med å handle inn til fredagstaco.

Xavier Crook

Fredagstaco, matpakke, samkjøring, «klær etter vær», Altinn og Digipost. Lista er lang over hva en familie må sette seg inn i som ny i Norge

Debattantene etterlyser skarpere samfunnskritikk fra FOs profesjonsråd for sosionomer.

Debattantene etterlyser skarpere samfunnskritikk fra FOs profesjonsråd for sosionomer.

LO Media/Colourbox

På vegne av sosialt arbeids framtid: Brennende hjerter og skarpere samfunnskritikk etterlyses!

Geir Kjell Andersland mener vi trenger en reform i barnevernet.

Geir Kjell Andersland mener vi trenger en reform i barnevernet.

rasjon: Colourbox.com

Å fastslå at Norge har et godt barnevern, minner mer om en bagatellisering enn presis virkelighetsbeskrivelse