JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Musisk medborgerskap – en studie av musikkverksted i forebyggende arbeid for unge

Fagfellevurdert artikkel

Tilbakeføringsarbeid fra fengsel til samfunnet

Fagfellevurdert artikkel

Rus- og psykiske helseplager etter alvorlig sykdom eller skade – pasienters erfaringer fra recoveryprosessen

Fagfellevurdert artikkel


Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

Barnevernsarbeideres forståelser og håndtering av fattigdom

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

«Du må ringe til Nav»: Tvetydige grenser om sosiale tjenester i digital brukerdialog

Fagfellevurdert artikkel
«Fra klassens bråkmaker til arbeidskar». Ungdommers fortellinger om gård–skole-tilbudets betydning for personlig utvikling og yrkesvalg

Fagfellevurdert artikkel

Beslutningsstøtte i kommunale botilbud for personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Unge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppe

Fagfellevurdert artikkel

Når krysspress skaper trøbbel for arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass

Fagfellevurdert artikkel

Ungdom i rusbehandling – overgang til voksenlivet

Fagfellevurdert artikkel

Samarbeidsutfordringer mellom familievern og barneverntjenester i saker med høy grad av foreldrekonflikt – en kvalitativ studie

Fagfellevurdert artikkel

Gøy og lærerikt, men også vanskelig: Unge, enslige flyktningers perspektiver på deltakerbasert forskning

Fagfellevurdert artikkel

Trender i utviklingshemmedes bosituasjon, 1994-2021

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Kristin M. Johansen

Aspekter ved islamsk rettstradisjon som kulturell kompetanseressurs for sosialt arbeid i et multikulturelt samfunn

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Eldbjørg Ribe

Lystbetont og meningsfull behandling: Unge jenters erfaringer i gruppebasert psykoterapi med hest

Fagfellevurdert artikkel

Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende

Fagfellevurdert artikkel

BSV-utdanningenes orienteringsløp mellom to rammeplaner

Fagfellevurdert artikkel

Psykososial oppfølging ved narkotikarelatert død. Nasjonal styring og lokalt handlingsrom

Fagfellevurdert artikkel

Sosiale entreprenørers samarbeid med norske kommuner om å løse sosiale problemer

Fagfellevurdert artikkel

Fra skam og stigma til stolthet og mestring: Erfaringskonsulenters syn på utvikling av positiv selv-identitet som rusfri

Fagfellevurdert artikkel

Arbeidstaker eller deltaker? Medvirkning og innflytelse i Varig tilrettelagt arbeid

Fagfellevurdert artikkel

Digitalt eller analogt? Nav-veilederes vurderinger rundt kommunikasjonskanaler i oppfølgingsarbeidet

Fagfellevurdert artikkel

Forebygging av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming som har vedtak om bruk av tvang

Fagfellevurdert artikkel

Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning?

Fagfellevurdert artikkel

Spelet om normalitet

Fagfellevurdert artikkel

Urettmessige meldinger til barnevernet: Utilstrekkelig påaktet i rettssikkerheten

Fagfellevurdert artikkel

Varig tilrettelagt arbeid – erfaringer til unge voksne med kognitiv funksjonsnedsettelse

Fagfellevurdert artikkel