JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Unge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppe

Fagfellevurdert artikkel

Kvinnelige innvandreres deltakelse i sosiale aktiviteter og sosiale nettverk

Fagfellevurdert artikkel

Når krysspress skaper trøbbel for arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel


Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

Samarbeidsutfordringer mellom familievern og barneverntjenester i saker med høy grad av foreldrekonflikt – en kvalitativ studie

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

Gøy og lærerikt, men også vanskelig: Unge, enslige flyktningers perspektiver på deltakerbasert forskning

Fagfellevurdert artikkel
Aspekter ved islamsk rettstradisjon som kulturell kompetanseressurs for sosialt arbeid i et multikulturelt samfunn

Fagfellevurdert artikkel

Lystbetont og meningsfull behandling: Unge jenters erfaringer i gruppebasert psykoterapi med hest

Fagfellevurdert artikkel

Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende

Fagfellevurdert artikkel

Psykososial oppfølging ved narkotikarelatert død. Nasjonal styring og lokalt handlingsrom

Fagfellevurdert artikkel

Sosiale entreprenørers samarbeid med norske kommuner om å løse sosiale problemer

Fagfellevurdert artikkel

Fra skam og stigma til stolthet og mestring: Erfaringskonsulenters syn på utvikling av positiv selv-identitet som rusfri

Fagfellevurdert artikkel

Arbeidstaker eller deltaker? Medvirkning og innflytelse i Varig tilrettelagt arbeid

Fagfellevurdert artikkel

Digital samhandling i den norske Arbeids- og velferdsforvaltningen. Veiledernes arbeidssituasjon i en teknologisk samtid.

Fagfellevurdert artikkel

Digitalt eller analogt? Nav-veilederes vurderinger rundt kommunikasjonskanaler i oppfølgingsarbeidet

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

Forebygging av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming som har vedtak om bruk av tvang

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning?

Fagfellevurdert artikkel

Spelet om normalitet

Fagfellevurdert artikkel

Urettmessige meldinger til barnevernet: Utilstrekkelig påaktet i rettssikkerheten

Fagfellevurdert artikkel

Varig tilrettelagt arbeid – erfaringer til unge voksne med kognitiv funksjonsnedsettelse

Fagfellevurdert artikkel

Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie

Fagfellevurdert artikkel

Selvbestemmelse som gave

Fagfellevurdert artikkel

Relasjonelt aktørskap: Vilkår for medverknad når barn og unge med utviklingshemming bur i barnebustad

Fagfellevurdert artikkel

Sosialt arbeid med ungdom på barneverninstitusjoner – en analyse av ansattes refleksjoner

Fagfellevurdert artikkel

Spenninger som påvirker styring og ledelse fra førstelinjeledere i Nav

Fagfellevurdert artikkel

Foreldresamarbeid på nett: Erfaringer til mødre med migrasjonsbakgrunn

Fagfellevurdert artikkel

Lav kompetanse og utstrakt bruk av deltid truer faglig forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?

Fagfellevurdert artikkel

Etikkarbeid i praksisnær forskning: Bofellesskap som forskningsarena

Fagfellevurdert artikkel