JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lystbetont og meningsfull behandling: Unge jenters erfaringer i gruppebasert psykoterapi med hest

Fagfellevurdert artikkel

Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende

Fagfellevurdert artikkel

BSV-utdanningenes orienteringsløp mellom to rammeplaner

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

Psykososial oppfølging ved narkotikarelatert død. Nasjonal styring og lokalt handlingsrom

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

Sosiale entreprenørers samarbeid med norske kommuner om å løse sosiale problemer

Fagfellevurdert artikkel

Digital samhandling i den norske Arbeids- og velferdsforvaltningen. Veiledernes arbeidssituasjon i en teknologisk samtid.

Fagfellevurdert artikkel

Digitalt eller analogt? Nav-veilederes vurderinger rundt kommunikasjonskanaler i oppfølgingsarbeidet

Fagfellevurdert artikkel

Forebygging av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming som har vedtak om bruk av tvang

Fagfellevurdert artikkel

Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning?

Fagfellevurdert artikkel

Spelet om normalitet

Fagfellevurdert artikkel

Urettmessige meldinger til barnevernet: Utilstrekkelig påaktet i rettssikkerheten

Fagfellevurdert artikkel


Varig tilrettelagt arbeid – erfaringer til unge voksne med kognitiv funksjonsnedsettelse

Fagfellevurdert artikkel

Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie

Fagfellevurdert artikkel

Selvbestemmelse som gave

Fagfellevurdert artikkel

Relasjonelt aktørskap: Vilkår for medverknad når barn og unge med utviklingshemming bur i barnebustad

Fagfellevurdert artikkel

Enslige mindreåriges vei inn i voksenlivet – behov for anerkjennende praksis

Fagfellevurdert artikkel

Sosialt arbeid med ungdom på barneverninstitusjoner – en analyse av ansattes refleksjoner

Fagfellevurdert artikkel


Foreldresamarbeid på nett: Erfaringer til mødre med migrasjonsbakgrunn

Fagfellevurdert artikkel

Lav kompetanse og utstrakt bruk av deltid truer faglig forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Colourbox

Etikkarbeid i praksisnær forskning: Bofellesskap som forskningsarena

Fagfellevurdert artikkel

Fagfellevurdert artikkel

Når barnevernsforeldre, fagpersoner og forskere forsker sammen: Maktskjevhet eller demokratisering av kunnskap?

Fagfellevurdert artikkel


På sporet av kvalitet i saksbehandlingen av sosial-hjelpssaker ved Nav-kontor

Fagfellevurdert artikkel

Mål og mening med samarbeid

Fagfellevurdert artikkel

Annengjøringens mekanismer og betydning

Fagfellevurdert artikkel


Veileder: Et kjærlig og trofast reisefølge?

Fagfellevurdert artikkel

Aktivering – et komplekst felt for forskning og praksis

Fagfellevurdert artikkel

«Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid»

Fagfellevurdert artikkel