Annonsering


Fontene tilbyr annonsering i magasinet og på digitale plattformer.

Fontene på papir

Fontene kommer ut 10 ganger i året på papir. Fontene forskning kommer ut to ganger.
> Annonser i magasinet
> Utgivelsesplan

Fontene på nett

Vi tilbyr nettannonsering både for forretningsannonser og stillingsannonser.
> Annonser på nett

Kontakt

Elin Thoresen
Telefon: 941 92 687
Epost: annonse@fo.no

Hva er Fontene?

Fontene er et medlemsblad og utgis av Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Bladet og nettsiden representerer den største markedsplassen i Norge for utlyste stillinger for de aktuelle utdanningene.

FO organiserer 31.000 medlemmer, av disse er ca. 2.400 studenter. Ca. 1.000 av studentene er i avgangskullene og er aktive søkere til stillinger over hele landet, som f.eks:

• Sosionom, sosialrådgiver, sosialkonsulent
• Barnevernspedagog, miljøterapeut
• Vernepleier, boveileder, miljøterapeut
• Administrative stillinger i helse-/sosialsektoren/NAV


Fontene.no har i snitt ca. 24.500 unike brukere og ca. 37.000 sidevisninger per måned. Disse bruker i snitt ca. 2 min hver på fontene.no