Veiledning for fagartikler


I fagartiklene i Fontene ønsker vi å kombinere det beste fra akademia og journalistiske virkemidler for formidling. Presiser derfor poenget med en gang: Ikke beskriv hva du vil skrive om, skriv det kort og konsist. Som for andre fortellinger skal man også i en fagartikkel si noe om «Hvem, Hva, Hvorfor og Hvordan». Start med en overskrift og ingress som du tror vil fange inn leseren, for eksempel slik: «Nå orker jeg ikke mer!».

Noen tips

Husk at du skriver for flere ulike faggrupper. Ha derfor et tilgjengelig språk uten altfor mange fremmedord, og unngå distanserende og abstrakte begreper som «implikasjoner» og «samhandling». Det konkrete er ofte mer virkningsfylt enn slike uttrykk. Forklar fagbegreper, og skriv hele ordet første gangen i teksten hvis du ønsker å bruke en forkortelse. For eksempel skriver du «legemiddelassistert rehabilitering» (LAR) første gangen i fagartikkelen, før du kan fortsette med å bruke forkortelsen i resten av teksten.

Vær også skeptisk til pronomenene «en» og «man». Bruk i stedet «jeg» og «vi». I de fleste tilfeller vil en aktiv-setning være mer lettlest og tydelig enn passiv, blant annet fordi det også fremgår hvem som utfører handlingen. Vær også forsiktig med substantivering, ofte som -ing-ord. Skriv «Vi satser stort» i stedet for «Det er en stor satsing».

Referanser

Vær nøye med referansene, ellers blir du bedt om å gjøre dem på nytt. En fagartikkel krever at påstander belegges med fakta/data eller henvisning til andre kilder, og det er derfor svært viktig å ha nøyaktige referanser. Fontene følger APA- systemet for referanser og litteraturliste. Du finner reglene for APA i kildekompasset på nett.

Tekniske krav

Fagartiklene er på maksimum ca. 16 000 tegn inkl. mellomrom. Dersom artikkelen blir godkjent, vil du også bli bedt om å sende inn et passfoto i bildeformat. Bildet må være høyoppløselig original jpg.- fil fra mobiltelefon, nettbrett eller kamera. Videre trenger vi 2-3 linjer om din utdanning og yrkeserfaring. Skriv også om du har fått stipend fra FO for å skrive artikkelen.

Artikler sendes som vedlegg (tekstfil, ikke PDF) i e-post til kristin.margrethe.johansen@lomedia.no.

Har du andre spørsmål, kan disse rettes til oss i redaksjonen, fortrinnsvis til Kristin M. Johansen, tlf. 992 24 797 – eller e-post kristin.margrethe.johansen@lomedia.no.

Lykke til!