Annonser i Fontene


Fontene tilbyr annonsering i magasinet og på digitale plattformer.

Fontene på papir
Fontene kommer ut 10 ganger i året på papir. Fontene forskning kommer ut to ganger.

Annonser i magasinet
Utgivelsesplan


Fontene på nett
Vi tilbyr nettannonsering både for forretningsannonser og stillingsannonser.

Annonser på nett


Kontakt
Rune Eriksen, mob: 920 39 497, annonse@fo.no


Hva er Fontene?
Fontene er et medlemsblad og utgis av Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.


Bladet og nettsiden representerer den største markedsplassen i Norge for utlyste stillinger for de aktuelle utdanningene.

FO organiserer flere enn 27 000 medlemmer, av disse er ca. 2400 studenter. Ca. 1000 av studentene er i avgangskullene og er aktive søkere til stillinger over hele landet, som f.eks:
· Sosionom, sosialrådgiver, sosialkonsulent
· Barnevernspedagog, miljøterapeut
· Vernepleier, boveileder, miljøterapeut
· Administrative stillinger i helse-/sosialsektoren/NAV


Fontene.no har i snitt ca. 24 500 unike brukere og ca. 37 000 sidevisninger per måned. Disse bruker i snitt ca. 2 min hver på fontene.no