Debatt

Våre tillitsvalgte i Bufetat vil at all vold skal anmeldes, mens ledelsen gir uttrykk for at det må vurderes fra barn til barn. Det er viktig at partene og vernetjenesten i Bufetat avklarer dette, skriver FO-leder Mimmi Kvivik. Hun oppfordrer tillitsvalgte til å ta initiativ til det.

Våre tillitsvalgte i Bufetat vil at all vold skal anmeldes, mens ledelsen gir uttrykk for at det må vurderes fra barn til barn. Det er viktig at partene og vernetjenesten i Bufetat avklarer dette, skriver FO-leder Mimmi Kvivik. Hun oppfordrer tillitsvalgte til å ta initiativ til det.

Hanna Skotheim

Vi skal ikke tåle å bli slått på jobb

Debatt

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Jan-Erik Østlie

Lytt til fakta og forskning, ikke følelser og fordommer!

Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, er bekymret for at rusreformen fratar dem virkemidler som i dag fungerer godt. En fallitterklæring fra helsesykepleierne, skriver Otto M. Stormyr og Anna-Sabina Soggiu i dette innlegget.

Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, er bekymret for at rusreformen fratar dem virkemidler som i dag fungerer godt. En fallitterklæring fra helsesykepleierne, skriver Otto M. Stormyr og Anna-Sabina Soggiu i dette innlegget.

Ingar Storfjell / Aftenposten / NTB

Helsesykepleierne sier de er satt sjakk matt av forslaget til rusreform. Det er en sjokkerende fallitterklæring fra denne yrkesgruppa

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Kronikk

Jan Aarsog (t.v.), Olav Borsheim og andre tillitsvalgte i Bufetat krever at arbeidsgiver tar vold mot ansatte på større alvor.

Jan Aarsog (t.v.), Olav Borsheim og andre tillitsvalgte i Bufetat krever at arbeidsgiver tar vold mot ansatte på større alvor.

Helge Skodvin og Werner Juvik

Vi godtar ikke lenger å bli utsatt for vold på jobb!

Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) og Jan Bøhler mener rusreformen er en gavepakke til gjengene. Politikerne må se bak atferden og spørre seg hvorfor ungdom søker seg til disse miljøene, skriver kronikkforfatteren.

Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) og Jan Bøhler mener rusreformen er en gavepakke til gjengene. Politikerne må se bak atferden og spørre seg hvorfor ungdom søker seg til disse miljøene, skriver kronikkforfatteren.

Helge Mikalsen VG

Rusreformen vekker sterke følelser, men vi må kunne forvente at politikere oppdaterer seg faglig og ikke baserer politikken på følelser

DEBATT:

Hvordan kan man sikre at flere barn og voksne opplever mestring i skolen? spør disse tre kronikkforfatterne.

Hvordan kan man sikre at flere barn og voksne opplever mestring i skolen? spør disse tre kronikkforfatterne.

Montasje/Privat

Vi må sikre at laget rundt læreren styrkes med miljøterapeuter på alle skoler

Vi måtte tenke at det er mulig å få relasjon til andre gjennom elektroniske medier, og å utvikle en form for digital relasjon til mulige fosterfamilier, skriver forfatterne fra fosterhjemstjenesten.

Vi måtte tenke at det er mulig å få relasjon til andre gjennom elektroniske medier, og å utvikle en form for digital relasjon til mulige fosterfamilier, skriver forfatterne fra fosterhjemstjenesten.

Gorm Kallestad / NTB

Under pandemien trenger kommunene fortsatt fosterhjem

Debatt

Redningen min var en institusjon der de ansatte visste at rusen jeg medisinerte meg med var et symptom på, og et uttrykk for, at jeg hadde det vanskelig, skriver Otto Stormyr i dette innlegget.

Redningen min var en institusjon der de ansatte visste at rusen jeg medisinerte meg med var et symptom på, og et uttrykk for, at jeg hadde det vanskelig, skriver Otto Stormyr i dette innlegget.

Colourbox

Min erfaring, både som terapeut og som ungdom med rusproblemer, er at disse ungdommene trenger noe helt annet enn straff

Det er nærliggende og naturlig å oppfatte tegn som kan skyldes omsorgssvikt som om de må skyldes dette. En utdanning som vektlegger risikofaktorer og skjerper blikket for slike tegntegn, kan forsterke denne tendensen, skriver Terje Ødegaard. .

Det er nærliggende og naturlig å oppfatte tegn som kan skyldes omsorgssvikt som om de må skyldes dette. En utdanning som vektlegger risikofaktorer og skjerper blikket for slike tegntegn, kan forsterke denne tendensen, skriver Terje Ødegaard. .

Gorm Kallestad/NTB

Melding til barnevernet uten grunn – igjen

Debatt

Det ideelle for flyktninger som kommer til Norge, er at de bosettes direkte ut i kommunene, skriver Saad Hashi i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Det ideelle for flyktninger som kommer til Norge, er at de bosettes direkte ut i kommunene, skriver Saad Hashi i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto.

Julie Richard/Unsplash

Traumene til flyktningene blir ikke borte av seg selv, de må møtes med forståelse og bearbeides i trygge omgivelser

Barn og unge skal ikke fratas sin seksuelle atferd, de må hjelpes, korrigeres og veiledes, skriver psykologspesialist Monica Jensen.

Barn og unge skal ikke fratas sin seksuelle atferd, de må hjelpes, korrigeres og veiledes, skriver psykologspesialist Monica Jensen.

Colourbox

Vi trenger et bedre tilbud til barn med skadelig seksuell atferd

Debatt

Antallet studieplasser i vernepleierfaget må økes, skriver Tobias Drevland Lund. (Illustrasjonsfoto)

Antallet studieplasser i vernepleierfaget må økes, skriver Tobias Drevland Lund. (Illustrasjonsfoto)

Ole Martin Wold

Det er på tide å gjøre noe med vernepleiermangelen av respekt for både brukere og vernepleierne selv

Debatt

Ken Joar Olsen reagerer på rapporten fra Forandringsfabrikken, men også på kritikken fra lederen i Organisasjonen for barnevernsforeldre.

Ken Joar Olsen reagerer på rapporten fra Forandringsfabrikken, men også på kritikken fra lederen i Organisasjonen for barnevernsforeldre.

Anne Myklebust Odland

Det er skummelt å bruke disse barnas påvirkede svar til å definere hvordan alle barn skal ha det med sine foreldre

Debatt

Når barnevernstjenesten mottar bekymringer om samværssabotasje, tenker jeg at det utløses en plikt hos barnevernstjenesten til å undersøke omsorgssituasjon og tilby hjelpetiltak, skriver Jeanette B. Svendsen i dette innlegget.

Når barnevernstjenesten mottar bekymringer om samværssabotasje, tenker jeg at det utløses en plikt hos barnevernstjenesten til å undersøke omsorgssituasjon og tilby hjelpetiltak, skriver Jeanette B. Svendsen i dette innlegget.

Colourbox

Samværssabotasje er omsorgssvikt

Debatt

Fordi opplæringa i reglane som regulerer meldeplikt er alt for dårleg, er det stor fare for at lærarar som er usikre, blir påverka av personar som sprer feil informasjon, skriv innsendaren.

Fordi opplæringa i reglane som regulerer meldeplikt er alt for dårleg, er det stor fare for at lærarar som er usikre, blir påverka av personar som sprer feil informasjon, skriv innsendaren.

Neonbrand/Unsplash

Ingen vil ta tak i problemet med grunnlause meldingar til barnevernet

Debatt

Remy Penev, sekretær for Sauda Arbeiderparti.

Remy Penev, sekretær for Sauda Arbeiderparti.

Hanna Skotheim

Støtt opp om streiken som handler om fremtiden til velferdsstaten

Debatt

Cecilie Agnalt skriver om barna i koronaens tid i dette debattinnlegget.

Cecilie Agnalt skriver om barna i koronaens tid i dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Smittetiltakene for barn og unge må lettes på

Debatt

Kristin Gardli og Grethe Netland fra Høgskolen i Innlandet svarer vernepleierstudent i dette debattinnlegget.

Kristin Gardli og Grethe Netland fra Høgskolen i Innlandet svarer vernepleierstudent i dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Studentene skal ikke være student og arbeidstaker samtidig - på samme sted

Debatt

Det er en utbredt misforståelse at en bekymring, eller en magefølelse, er tilstrekkelig for å melde til barnevernet, skriver Bente Ohnstad og Mette Sønderskov.

Det er en utbredt misforståelse at en bekymring, eller en magefølelse, er tilstrekkelig for å melde til barnevernet, skriver Bente Ohnstad og Mette Sønderskov.

colourbox.com

En bekymring er ikke alltid nok for å melde til barnevernet

Debatt

Vernepleierstudent Karl Bruno Enjaberg Fedje ber Høgskolen i Innlandet om å våkne opp.

Vernepleierstudent Karl Bruno Enjaberg Fedje ber Høgskolen i Innlandet om å våkne opp.

National Cancer Institute/Unsplash

Studenter blitt nektet å ta lønnet arbeid ute hos praksisgiver i kommunen eller i det private

Debatt

Arbeiderpartiet vil sikre pensjon fra første krone.

Arbeiderpartiet vil sikre pensjon fra første krone.

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen må velge hvem de skal kjempe for: Arbeidsfolka eller sjefene

Debatt

Inga Marte Thorkildsen er barnevernsarbeidernes øverste leder i Oslo. Byrådens utsagn tyder på at hun har et kunnskapssyn sterkt preget av folkelige «sannheter» og «common sense», skriver Clas Jostein Claussen.

Inga Marte Thorkildsen er barnevernsarbeidernes øverste leder i Oslo. Byrådens utsagn tyder på at hun har et kunnskapssyn sterkt preget av folkelige «sannheter» og «common sense», skriver Clas Jostein Claussen.

Ole Palmstrøm

Masterkrav i barnevernet: Byråd med liten innsikt

Det blir en annerledes julefeiring i år, som kan bety at de barna som trenger å bli sett er isolert med familiene sine. Da er det godt å vite at dere i barnevernet er på vakt, skriver Kjell Ingolf Ropstad.

Det blir en annerledes julefeiring i år, som kan bety at de barna som trenger å bli sett er isolert med familiene sine. Da er det godt å vite at dere i barnevernet er på vakt, skriver Kjell Ingolf Ropstad.

Vidar Ruud/NTB

Takk til alle dere i barnevernet!

Debatt

La det være ansatte i barnevern og øvrig hjemkommune som tar ansvar og planlegger løslatelsen. Ikke straffesystemet, skriver Renate Holden.

La det være ansatte i barnevern og øvrig hjemkommune som tar ansvar og planlegger løslatelsen. Ikke straffesystemet, skriver Renate Holden.

Colourbox.com

Ungdomsstraff som ettervern er ingen god løsning

Debatt

Du har rett til et godt arbeidsmiljø, også når du må jobbe hjemme, skriver Mari Lilleng i dette innlegget.

Du har rett til et godt arbeidsmiljø, også når du må jobbe hjemme, skriver Mari Lilleng i dette innlegget.

Privat

Sliter du på hjemmekontoret? Husk at du har et verneombud og en tillitsvalgt!

Debatt:

Foto er fra boka «Klokhet om vold og overgrep».

Foto er fra boka «Klokhet om vold og overgrep».

Hanna Skotheim

Melder du vold og overgrep til politi eller barnevern uten å ha snakket med barnet det gjelder først, kan du bryte barns grunnleggende rettigheter

Debatt

Hvis vi skal oppfylle Stortingets vedtak om å øke andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet til 40 prosent, må vi stramme inn overfor de kommersielle selskapene, skriver Bjørnar Moxnes i dette innlegget.

Hvis vi skal oppfylle Stortingets vedtak om å øke andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet til 40 prosent, må vi stramme inn overfor de kommersielle selskapene, skriver Bjørnar Moxnes i dette innlegget.

Jan-Erik Østlie

Skal vi fortsette å sette profittmotiv foran barnevernsbarna?

Kronikk

Mennesker som søker gjeldsordning, har gjerne levd med økonomiske problemer flere år i forveien, skriver Fredrik Mjeldheim. Illustrasjonsbilde.

Mennesker som søker gjeldsordning, har gjerne levd med økonomiske problemer flere år i forveien, skriver Fredrik Mjeldheim. Illustrasjonsbilde.

NTB

Gjeldsordning: Saksbehandlingstiden i Bergen er ett år og syv måneder - politidirektoratets retningslinjer sier 90 dager

Debatt

Ole Mikalsen ønsker seg en mer balansert og nyansert debatt om barnevernet.

Ole Mikalsen ønsker seg en mer balansert og nyansert debatt om barnevernet.

Helge Skodvin

Den problematiske barnevernsdiskusjonen

Debatt

– Hvis tilknytningsteori og et utdatert syn på skolevegring får fortsette å være rådende tankesett og forklaringsmodell hos barnevernet, har familier med barn med nevroutviklingsforstyrrelser fortsatt all grunn til å være alvorlig bekymret for systemsvikt og urettmessige omsorgsovertakelser, skriver anonym mor.

– Hvis tilknytningsteori og et utdatert syn på skolevegring får fortsette å være rådende tankesett og forklaringsmodell hos barnevernet, har familier med barn med nevroutviklingsforstyrrelser fortsatt all grunn til å være alvorlig bekymret for systemsvikt og urettmessige omsorgsovertakelser, skriver anonym mor.

Sharon McCutcheon/Unsplash

Helsekartlegging må ikke bare gjelde barn som skal flyttes ut av hjemmet

Debatt

Det er godt å vite at min nye sjef mener Nav bør ha et menneskesyn som er forenlig med min profesjons etiske retningslinjer, skriver Halldis Grøtvedt i dette innlegget.

Det er godt å vite at min nye sjef mener Nav bør ha et menneskesyn som er forenlig med min profesjons etiske retningslinjer, skriver Halldis Grøtvedt i dette innlegget.

Werner Juvik

Hvorfor lurer Anne Lindmo på hva slags menneskesyn vi egentlig har i Nav?

Debatt

Vi kjente på sorg og sinne, vi følte oss brukt og deretter overlatt til å selv med vår sorg og fortvilelse. Er det slik det er å være fosterforeldre?, spør tidligere fostermor i dette innlegget.

Vi kjente på sorg og sinne, vi følte oss brukt og deretter overlatt til å selv med vår sorg og fortvilelse. Er det slik det er å være fosterforeldre?, spør tidligere fostermor i dette innlegget.

Colourbox.com

Fosterhjem – et oppdrag for deg som har et hjerte som tåler å knuses

Debatt

Å bli forledet til å ta avstand fra deler av sitt eget opphav vil de fleste barn oppleve som ekstremt smertefullt, og det bør diskuteres om dette er å anse som en form for omsorgssvikt, skriver en far i dette innlegget.

Å bli forledet til å ta avstand fra deler av sitt eget opphav vil de fleste barn oppleve som ekstremt smertefullt, og det bør diskuteres om dette er å anse som en form for omsorgssvikt, skriver en far i dette innlegget.

Colourbox.com

Når barnet vender seg mot en av foreldrene – det trengs mer kunnskap om foreldrefiendtlighet

Debatt

Ansatte i Barneløftet er bekymret for konsekvensene av kuttene i tjenester til barn og unge.

Ansatte i Barneløftet er bekymret for konsekvensene av kuttene i tjenester til barn og unge.

Charles Deluvio/Unsplash

Hvis det kuttes i tjenestene til barn og unge, vil det bli vanskeligere å fange opp de som trenger hjelp tidlig nok

Debatt

Vi kan kanskje tenke at det er bra å kunne være i et trygt land, selv for bare et år om gangen og med begrensninger. Når dette blir en vedvarende tilstand ser vi likevel at det påvirker den psykiske helsen i stor grad, skriver Yngve Berland.

Vi kan kanskje tenke at det er bra å kunne være i et trygt land, selv for bare et år om gangen og med begrensninger. Når dette blir en vedvarende tilstand ser vi likevel at det påvirker den psykiske helsen i stor grad, skriver Yngve Berland.

Colourbox.com

Med livet på vent: Stadig flere barn får midlertidig opphold

Det er viktig å se bak atferden for å forstå barnet, enten man er forelder eller på jobb som lærer eller miljøarbeider, mener Madeleine Kristiansen, forfatter og psykologistudent.

Det er viktig å se bak atferden for å forstå barnet, enten man er forelder eller på jobb som lærer eller miljøarbeider, mener Madeleine Kristiansen, forfatter og psykologistudent.

Thorfinn Bekkelund/Samfoto

Egentlig er jeg redd – om flashbacks og traumer

Debatt

Søk kunnskap, tving fram andre måter å jobbe på, påvirk og vær ydmyke! Det er Ken Joar Olsens oppfordring til framtidas barnevernsarbeidere.

Søk kunnskap, tving fram andre måter å jobbe på, påvirk og vær ydmyke! Det er Ken Joar Olsens oppfordring til framtidas barnevernsarbeidere.

Nadia Frantsen

Kjære unge studenter, jeg kan garantere dere at den virkeligheten dere møter er milevis fra det dere lærer på studiet

Debatt

Vi er bekymret for hvordan medienes fokus påvirker oss som studenter. Vi er bekymret for om vi utdanner oss til et yrke hvor vi garantert blir utbrent, skriver barnevernsstudenter.

Vi er bekymret for hvordan medienes fokus påvirker oss som studenter. Vi er bekymret for om vi utdanner oss til et yrke hvor vi garantert blir utbrent, skriver barnevernsstudenter.

Solfrid Rød

Utdanner vi oss til et minefelt?

Kronikk

Historien kjenner vi, både på Island og her hjemme går det uhyggelig langsomt, og måloppnåelse 50 år frem i tid fra nå er rimelig demotiverende, skriver Vivan Skaten Nesse.

Historien kjenner vi, både på Island og her hjemme går det uhyggelig langsomt, og måloppnåelse 50 år frem i tid fra nå er rimelig demotiverende, skriver Vivan Skaten Nesse.

Eirik Dahl Viggen

«Kan alvoret i den pågående koronapandemien være en hjelp i kampen for likelønn?»

Debatt

Mer kunnskap ville nok vært en styrke som saksbehandler, men det følelsesmessige presset ville ikke vært mindre, skriver Vibeke Samsonsen i dette debattinnlegget.

Mer kunnskap ville nok vært en styrke som saksbehandler, men det følelsesmessige presset ville ikke vært mindre, skriver Vibeke Samsonsen i dette debattinnlegget.

Colourbox.com

Mastergrad ville ikke hjulpet da jeg ble drapstruet og lå søvnløs og grublet på yrkesvalget mitt

Vi frykter å sitte igjen med en følelse av håpløshet fordi vi ikke får brukt den kompetansen vi har tilegnet oss, skriver Kaja Rognlien, Amalie Svindal, Anders Hanssen, Maja Mikkelsen, Eirik Heldal og Iben Aamodt,

Vi frykter å sitte igjen med en følelse av håpløshet fordi vi ikke får brukt den kompetansen vi har tilegnet oss, skriver Kaja Rognlien, Amalie Svindal, Anders Hanssen, Maja Mikkelsen, Eirik Heldal og Iben Aamodt,

Privat

Vi er framtidens barnevernspedagoger, og vi gruer oss

Kronikk

I vektingen mellom et velfungerende fosterhjem og en mer utrygg/belastet opprinnelsesfamilie vil sistnevnte alltid komme til kort. Den tankegangen må snus, mener skriver Ola Fadnes.

I vektingen mellom et velfungerende fosterhjem og en mer utrygg/belastet opprinnelsesfamilie vil sistnevnte alltid komme til kort. Den tankegangen må snus, mener skriver Ola Fadnes.

Hanna Skotheim

Barnevernet må tenke nytt om foreldre