JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 6 »

Nyansert og bevisstgjørende om sosial kontroll

Bokanmeldelse

Et mangfold av perspektiver på brukermedvirkning

Bokanmeldelse

Politiets intervjumetodikk – en metode for alle?

Bokanmeldelse

Upresist om skikkethetsvurdering av studenter

Bokanmeldelse

Dokumentanalyse som forskingsmetode

Bokanmeldelse

Å forstå vilkår for sosialt arbeid med utgangspunkt i eigen posisjon og praksis. Ei lita bok om store spørsmål

Bokanmeldelse

Vitenskapsteori, forskning og praksis – ulike verdener?

Bokanmeldelse

Mangfoldige verdibrytninger

Bokanmeldelse

Solid om velferdsstatens historie

Bokanmeldelse

En antologi som lyckas med att synliggöra skolkuratorns verksamhet

Bokanmeldelse

Et svar på velfærdsstatens udfordringer?

Bokanmeldelse

Helse- og sosialfaglig praksis i møte med livssynsspørsmål

Bokanmeldelse

Om å lytte til de minste

Bokanmeldelse

Uunngåelig smerte i et samfunn som tvinger oss til å velge

Bokanmeldelse

Fagbok om barnevernsarbeid, kvalitet tvers igjennom

Bokanmeldelse

Fagbok om barnvernsarbeid, kvalitet tvers gjennom

En oppvekst i skjæringspunktet mellom den private og offentlige sfære

Bokanmeldelse

Forskning i børns hverdagsliv og opvækst

Bokanmeldelse

Unyansert om seksuelle overgrep mot barn

Bokanmeldelse

Anbefales alle med interesse for affekt og kognisjon

Bokanmeldelse

Nyttig bok om aksjons-forskningens muligheter i barnehagen

Bokanmeldelse

Aktuell og viktig antologi

Bokanmeldelse

Grundig om begrepet mentalisering

Bokanmeldelse

Eit kritisk blikk på manualbaserte program

Bokanmeldelse

Eit nyttig bidrag om brukarmedverknad i forsking

Bokanmeldelse

Et godt bidrag til sosialt arbeid

Bokanmeldelse

Informativt om inkluderende forskning

Bokanmeldelse

Bofelleskap – et hjem og en arbeidsplass

Bokanmeldelse

Levede om engasjerte forgjengere

Bokanmeldelse

Svenske tilstander i sosialt arbeid

Bokanmeldelse

« 1 2 3 4 5 ... 6 »