JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 »

Anne-Berit Lorentsen

Disputas

Når Hanne møter par som vil bli fosterforeldre, er det ett spørsmål hun alltid stiller

Trondheim sitter igjen med bare to bofellesskap for barneflyktninger. – Nedbyggingen har gjort oss sårbare

Verdier i barnevern – en nyttig bok om et viktig tema

Bokanmeldelse

Urettmessige meldinger til barnevernet: Utilstrekkelig påaktet i rettssikkerheten

Fagfellevurdert artikkel

Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie

Fagfellevurdert artikkel

– Jussen er fortsatt stemoderlig behandlet i helse- og sosial-arbeiderutdanningene

Profilen

Etter fylkesnemnda – hva med foreldrene? Oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse – ansvar og rollefordeling

Debatt

Enslige mindreåriges vei inn i voksenlivet – behov for anerkjennende praksis

Fagfellevurdert artikkel

Sosialt arbeid med ungdom på barneverninstitusjoner – en analyse av ansattes refleksjoner

Fagfellevurdert artikkel

– Standardiserte metoder gjenspeiler vestlig tankesett

Profilen

Kan delt omsorg praktiseres i barnevernet?

Debatt

Fagbok om barnevernsarbeid, kvalitet tvers igjennom

Bokanmeldelse

Når barnevernsforeldre, fagpersoner og forskere forsker sammen: Maktskjevhet eller demokratisering av kunnskap?

Fagfellevurdert artikkel

– Barnevernet kan ikke fjerne frykten aleine, alle velferdstjenester må bidra

Mål og mening med samarbeid

Fagfellevurdert artikkel

Eit kritisk blikk på manualbaserte program

Bokanmeldelse

Grundig om begrepet mentalisering

Bokanmeldelse

Barnevernet og Nav – ulike institusjonelle logikker

Fagfellevurdert artikkel

Å forstå det komplekse barnevernsarbeidet

Profilen

Barnets rett til en forsvarlig levestandard

Fagfellevurdert artikkel

Når journalister og barnevernsfolk snakker forbi hverandre

Debatt

Hjelpetiltak i barnevernet

Fagfellevurdert artikkel

Utforsker mørke kroker på nettet

Profilen

Barnevernets kunnskapsgrunnlag

Fagfellevurdert artikkel

Bruk av samtalemetoder i barnevernstjenesten

Debatt

Kompleksitet, relasjon og dialog som kritisk perspektiv

Bokanmeldelse

Rom for forskjell? Barnevernstjenestens møte med norske romer

Fagfellevurdert artikkel

Er Nancy Frasers rettferdighetsteori nyttig for sosialt arbeid?

Fagfellevurdert artikkel

Ungdommers erfaringer med medvirkning i barnevernet

Fagfellevurdert artikkel

1 2 3 »