JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Anne-Berit Lorentsen

30.08.2022
30.08.2022 10:40
«Hverdagslivsperspektiv i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv.»

Lorentsen disputerte 18.6.21 ved Harstad/UIT Norges arktiske universitet. Avhandlingens formål er å undersøke hvordan foreldre i barnevernet med kompleks problematikk erfarer sitt hverdagsliv. Hun tar utgangspunkt i spenningsfeltet mellom et barnevern med mer vekt på risikoperspektivet for å ivareta barnets beste, framfor en velferdsorientert tilnærming der en spør hva som kan støtte og fremme stabilitet i familien.

Lorentsen aktualiserer spørsmål om barnevernstjenesten har tilstrekkelig tilgang til den kunnskapen de trenger for å kunne gi riktig type hjelp til barna og deres familier. Et utvidet kunnskapsgrunnlag omkring hvordan hverdagen til familier i barnevernet erfares, vil kunne ha betydning for hvordan sosialt arbeid bør innrettes, mener hun. Forskningsspørsmål for undersøkelsen er: Hvordan erfarer mødre i barnevernet med kompleks problematikk sitt hverdagsliv, og hvordan kan erfaringene forstås i et hverdagslivsperspektiv?

Forskningen er inspirert av en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming, som sammen med hverdagslivsperspektivet dannet grunnlag for studien. Undersøkelsen baseres på et informantgrunnlag av fem mødre med tjenester fra barnevernet. Mødrene ble først telefonintervjuet daglig i inntil en uke, og avslutningsvis intervjuet personlig en gang.

Studiens funn viser at mødrenes behov for økt kompensatorisk hjelp i hverdagen ikke dekkes av barnevernets strukturerte tiltak. Hverdagslivsperspektivets kontekstualisering av mødrenes belastninger og behov impliserer noe mer enn fokus på risiko. For å oppnå tilstrekkelige helhetlige perspektiver og tilnærminger til familienes komplekse utfordringer i hverdagslivet, er denne studiens konklusjon at hverdagslivsperspektivet kontekstualiserer familienes reelle hjelpebehov i større grad enn risikoperspektivet gjør.

30.08.2022
30.08.2022 10:40