195 delegater var samlet i fem daøgn for å stake ut FOs framtidige kurs.

195 delegater var samlet i fem daøgn for å stake ut FOs framtidige kurs.

Adrian Nielsen

Dette bestemte FOs landsmøte

FO går inn i framtida med nytt organisasjonskart, ny visuell profil og ny ledelse. Politikken og prinsippene er gjengjennelige.
25.11.2019
14:01
28.11.2019 09:19

solfrid.rod@lomedia.no

anne.myklebust.odland@lomedia.no

jbr@lomedia.no

hanna.skotheim@lomedia.no

Her er de viktigste vedtakene fra FOs landsmøte:

Nytt organisasjonskart

Dagens 19 fylkesavdelinger blir til 11 fra januar 2020. Den nye modellen gir minst to fylkessekretærer i hver avdeling, og antall heltids frikjøpte tillitsvalgte øker fra 20 til 24. I tillegg skal hver avdeling frikjøpe en leder, og de står fritt til å frikjøpe flere.

Hensikten er sterkere avdelinger som har kompetanse på alle tariffområder og matcher det offisielle Norge.

– Det gir minst tre frikjøpte tillitsvalgte i hver avdeling. Det gir styrke til å være tett på klubber og lokale tillitsvalgte, sa nestleder Marianne Solberg til landsmøtet.

43 prosent av FOs medlemmer har ikke en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Sterkere avdelinger med solid kompetanse på alle tariffområder vil bøte på det problemet, argumenterte Solberg.

Delegatene fra Troms og Finnmark kjempet iherdig for å unnta de to nordligste fylkene fra sammenslåing.

– Slaget er tapt, men vi er rørt over støtten, sier delegater fra nord

Appeller fra nord utløste sympati fra flere delegasjoner. 72 delegater stemte for å gi Troms og Finnmark det unntaket de ba om.

– Vi er så takknemlige for støtten vi har fått. Det betyr mye at så mange ikke bare lytter og forstår, men også viser støtten når de stemmer. Da vet vi at de er der for oss når vi ber om hjelp til å løse problemer i den nye avdelingen, sier Mona Olafsen fra Troms.

– Slaget er tapt, men vi går videre med hevet hodet. Dette skal vi klare, supplerer kollega Gøril Madsen.

Tidvis alvorlige ansikter i delegasjonene fra Troms og Finnmark.

Tidvis alvorlige ansikter i delegasjonene fra Troms og Finnmark.

Adrian Nielsen

Tre gjenvalg og to nye i ledelsen

Landsmøtet gjenvalgte forbundsleder Mimmi Kvisvik, nestleder Marianne Solberg og AU-medlem Marit Selfors Isaksen.

Disse fem skal styre FO de neste fire årene

Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes kom inn som nye medlemmer i arbeidsutvalget (AU).

Mimmi Kvisvik (f.v.), Marianne Solberg, Ole Henrik Kråkenes, Hanne Glemmestad og Marit Selfors Isaksen skal lede FO de neste fire årene.

Mimmi Kvisvik (f.v.), Marianne Solberg, Ole Henrik Kråkenes, Hanne Glemmestad og Marit Selfors Isaksen skal lede FO de neste fire årene.

Adrian Nielsen

Kathrine Haugland Martinsen og Christian Wiik Kynsveen takket for seg, og ble hyllet av landsmøtet for sin innsats for FO. Martinsen fikk et nytt verv i FO, som leder for yrkesetisk råd.

Yrkesetisk råds mandat skal utredes

Flere delegater tok til orde for å fjerne klagebehandling som en av oppgavene til yrkesetisk råd. En fagforening skal støtte sine medlemmer når de havner i trøbbel, ikke behandle klager mot dem, mener de.

Også delegater fra andre avdelinger fortalte at de har opplevd rådets klagebehandling som problematisk.

– Det oppleves som å bli hengt ut av fagforeningen sin, sa Trine Raknes fra Buskerud.

Som helse- og sosialarbeidere er det umulig å ikke gjøre feil. Arbeidet med yrkesetikk må handle om å lære av feilene, heller enn å få dem påtalt, mente hun.

Andre advarte kraftig, fordi de mener kritisk refleksjon om yrkesutøvelsen er grunnleggende for en hver profesjon. Avtroppende leder i rådet, Jorunn Vindegg, advarte mot å forhaste seg i denne saken. Uten selvjustis er ikke FO lenger et profesjonsforund, mener hun.

– Yrkesetikk kreves mer enn noen gang, fordi det strammer seg til i velferdstjenestene

Som et kompromiss vedtok landsmøtet at landsstyret i neste periode skal utrede rådets mandat, særlig med tanke på klagebehandling. Det forslaget fikk 103 av 195 stemmer.

Sanam Henriksen var en av mange som var delegat for  første gang.

Sanam Henriksen var en av mange som var delegat for første gang.

Adrian Nielsen

FO fortsatt feministisk

Olav Neerland, delegat fra Hedmark, foreslo å fjerne feminisme fra FOs prinsipprogram. Det ble nedstemt etter fire timers debatt. Flere delegater mente feminisme sender feil signal, og kan skade rekrutteringen. Flertallet fikk likevel gjennomslag for at FO fortsatt skal være feministisk.

FO fortsatt feministisk

Gunhild Holthe fra Nordland støttet forslaget til Neerland.

– Jeg ønsker meg et FO som ikke bruker kjønnsspesifikke ord. Mange medlemmer vet ikke at FO er en feministisk organisasjon, og mange stusser på det når de oppdager det, sa Holthe.

Flere delegater lurte på hva feminisme gjør med rekrutteringen til FO.

– Halvparten av de vi jobber med i rustjenesten er menn. Vi trenger flere mannlige ansatte. Vi må tenke på signaler vi sender ut, sa Ragnhild Moslet Egeberg, delegat fra Buskerud.

Odd Ravn, delegat og feminist, klar for å entre talerstolen.

Odd Ravn, delegat og feminist, klar for å entre talerstolen.

Adrian Nielsen

Oddny Miljeteig, FO-veteran og selvutnevnt sjefshurpe, var raskt på talerstolen for å forsvare feminisme som grunnleggende prinsipp i FO.

– Vi må ikke tilsløre undertrykking og feminisme bak likestilling. Hvorfor har vi ennå ikke likelønn? Og hvorfor er det så lite snakk om sekstimersdagen? Jo, fordi det er kvinnebevegelsen og de kvinnerike forbundene sin sak. Likestilling i stort er på menns premisser, sa Miljeteig.

FO krever daglig rengjøring etter appell fra Fellesforbundet

Ny logo

FO har fått ny visuell profil for første gang siden forbundet ble opprettet i 1993.

– Vi skal være et moderne, relevant og framtidsrettet FO. Et FO i vekst som styrker båndet mellom profesjonene. Et FO som er tydelig og som tar kampen for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Et FO som står dønn trygt på historien sin og som bygger videre på den i framtida. Når det er slik FO skal være og er, må det også synes, sa FO-leder Mimmi Kvisvik.

Ny logo, ny fane, ny visuell profil.

Ny logo, ny fane, ny visuell profil.

Adrian Nielsen

Da Kvisvik entret talerstolen på FOs landsmøte, var det FOs logo med den klassiske trekanten og de tre bølgene som preget salen. Idet Kvisvik gikk av talerstolen, gikk skjermen bak henne i svart og til syne kom forbundets nye logo. Mens logoen ble tatt imot med applaus, ble det delt ut nytt forbundsmateriell.

Salen jublet da FO presenterte den nye logoen på landsmøtet til tross for enkeltes skepsis

Ingen utredning av LO-tilhørigheten

FO-studentene og flere fylkesavdelinger foreslo at FOs tilhørighet til LO skal utredes. Det er en uro blant medlemmene om dette, og det er 17 år siden dette sist ble utredet, påpekte de.

Flere understreket at de ikke ønsker en utmelding, men at de mener det er viktig å vite med sikkerhet at LO er den beste hovedsammenslutningen for FO.

Motstanderne av en utredning argumenterte med LOs bredde og styrke, og mente at FOs gjennomslag i LO øker jevnt og trutt. FO-ledelsen vektla det nye prosjektet LO for alle. Det starter i januar neste år, og handler om å gjøre LO mer attraktivt for utdnaningsgruppene.

Tre bøker lansert

Tre nye profesjonsbøker ble lansert på FOs landsmøte onsdag ettermiddag. De viser fram konkret arbeid og stolte øyeblikk i hverdagen til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Christian Wiik Kynsveen, Kathrine Haugalnd Martinsen og Marit Selfors Isaksen er stolte over bøkene om de tre profesjonene.

Christian Wiik Kynsveen, Kathrine Haugalnd Martinsen og Marit Selfors Isaksen er stolte over bøkene om de tre profesjonene.

Adrian Nielsen

Titlene på den enkelte boka avslører kjapt temaene for bøkene; «Barnevernspedagogen», «Vernepleieren» og «Sosionom». De inneholder en rekke fagartikler, intervjuer av og om profesjonene, essay, praksiseksempler med mer.

– Disse bøkene er hands on-intervjuer og erfaringer fra feltet. Alle tre har hentet inspirasjon fra de folka som har skoa på og er i feltet, sier Christian Wiik Kynsveen, avtroppende leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO.

I disse tre bøkene kan du lese «fotfolkets» historier om hvordan det er å jobbe i velferdstjenestene

Politiske uttalelser

Landsmøtet staket ut FOs politiske kurs gjennom uttalelser om blant annet kvinnepolitikk, tariffpolitikk, internasjonale solidaritet, velferd for alle og trygghet på arbeidsplassen.

Marie Lundblad, delegat fra Buskerud, tok ordet for å skjerpe uttalelsen om at FO krever sosialfaglig kompetanse i Nav og andre tjenester.

FO-tillitsvalgt Marie Lundblad: – Vi må vise at Nav skal gjøre mer enn å få folk ut i arbeid

Kontingent

Kontingent for yrkesaktive medlemmer settes til 1,55 prosent av brutto lønn. Øvre grense for kontingenttrekk tilsvarer lønnstrinn 66 i Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat. Dette gjelder fra januar 2020.

Landsstyret vedtar kontingentsats for de øvrige medlemskategoriene og gis fullmakt til å vurdere ytterligere kontingentreduksjoner. Landsstyret skal også ta stilling til om medlemmer som kommer i en akutt vanskelig økonomisk livssituasjon, skal få mulighet til søke om å betale kontingent som ikke yrkesaktiv i en tidsbegrenset periode på seks måneder.

Med ny kontigentsats anslår FO kontigentinntekter til å bli ca 211 millioner kroner i 2020.

Tillitsvalgt Thomas (43): – Kvinner tar ikke på seg verv fordi de er redd for ikke å være perfekte

Stønadskasse ved dødsfall

Wivian Pettersen, delegat fra Nordland, foreslo at det opprettes en stønadsordning til etterlatte etter dødsfall. Landsmøtet bestemte at forslaget skal oversendes til landsstyret for behandling.

Heder og ære

Landsmøtet delte også ut to priser. FO har kåret årets tillitsvalgt: Marit Frette Opsahl.

Marit Frette Oppsahl er årets tillitsvalgt i FO.

Marit Frette Oppsahl er årets tillitsvalgt i FO.

Adrian Nielsen

Hun er vernepleier og hovedtillitsvalgt i Asker kommune og får med seg et reisegavekort på 10.000 kroner som påskjønnelse.

– Dette hadde jeg ingen anelse om! Nå er jeg euforisk og helt satt ut og gleder meg enda mer til å fortsette å være tillitsvalgt, sier Frette Opsahl til Fontene.

#heiErna fikk årets sosialarbeiderpris.

#heiErna fikk årets sosialarbeiderpris.

Adrian Nielsen

Sosialarbeiderprisen deles vanligvis ut på den internasjonale sosialarbeiderdagen i mars. Men i år ble den delt ut under festmiddagen på landsmøtets åpningsdag. Den gikk til grasrotkampanjen #heiErna.

Njål Petter Svensson (75), FOs eneste æresmedlem, mener sosialarbeidere må være mer systemkritiske

25.11.2019
14:01
28.11.2019 09:19