JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Delegater fra Troms og Finnmark tapte kampen for å fortsette som to avdelinger.

Delegater fra Troms og Finnmark tapte kampen for å fortsette som to avdelinger.

Adrian Nielsen

– Slaget er tapt, men vi er rørt over støtten, sier delegater fra nord

Appeller om å la Troms og Finnmark bestå som to FO-avdelinger utløste 72 stemmer. Men flertallet sa nei, og delegatene fra nord må reise hjem og slå seg sammen.
23.11.2019
13:25
23.11.2019 13:44

solfrid.rod@lomedia.no

FO skal følge norgeskartet fra januar 2020, det vil si at 19 fylkesavdelinger går sammen til 11. Det er klart etter flere timers debatt og avstemming på FOs landsmøte.

Mens 122 delegater støttet forslaget om sammenslåing, stemte 72 delegater for å gi Troms og Finnmark unntak.

– Vi er så takknemlige for støtten vi har fått. Vi er bare 11 delegater fra Troms og Finnmark, og 72 stemte for vårt forslag. Det betyr mye at så mange ikke bare lytter og forstår, men også viser støtten når de stemmer. Da vet vi at de er der for oss når vi ber om hjelp til å løse problemer i den nye avdelingen, sier Mona Olafsen fra Troms.

– Slaget er tapt, men vi går videre med hevet hodet. Dette skal vi klare, supplerer kollega Gøril Madsen.

– Jeg er rørt over støtten, sier Mona Olafsen fra Troms.

– Jeg er rørt over støtten, sier Mona Olafsen fra Troms.

Adrian Nielsen

Flere frikjøpte tillitsvalgte

Den nye modellen gir minst to fylkessekretærer i hver avdeling, og antall heltids frikjøpte tillitsvalgte øker fra 20 til 24. I tillegg skal hver avdeling frikjøpe en leder, og de står fritt til å frikjøpe flere.

– Det gir minst tre frikjøpte tillitsvalgte i hver avdeling. Det gir styrke til å være tett på klubber og lokale tillitsvalgte, sa nestleder Marianne Solberg til landsmøtet.

43 prosent av FOs medlemmer har ikke en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Sterkere avdelinger med solid kompetanse på alle tariffområder vil bøte på det problemet, argumenterte Solberg.

FO må matche det offisielle Norge og samarbeidende organisasjoner, mener flertallet.

Ikke nødvendig å kopiere regjeringen

Delegater fra de to nordligste fylkene gikk på talerstolen en etter en og argumenterte mot ett nytt kjempefylke. Enorme avstander, spredt befolkning, dårlig utbygd kollektivtrafikk, dyre flybilletter og mye vær vil gjøre det veldig vanskelig å følge opp medlemmer, mener de.

Julia Johnsen fra FO Troms advarte FO mot å kopiere regjeringens linje overfor de nordligste fylkene.

– Dagens regjering mener at folk i nord ikke vet sitt eget beste. FO er snublende nær å støtte regjeringens handlemåte. Her kan FO vise at det går an å gå imot regjeringens tvangspolitikk, sa Johnsen.

Marit Kransvik fra Finnmark trakk paralleller til fornorskingspoltikken overfor urfolk.

– En tvangssammenslåing er å videreføre den makten som alltid er brukt mot oss, sa hun.

Jeg er same og finnmarking, men jeg er ikke enig med Troms og Finnmark, sa Ellen Utsi, delegat fra FO Akershus

Jeg er same og finnmarking, men jeg er ikke enig med Troms og Finnmark, sa Ellen Utsi, delegat fra FO Akershus

Adrian Nielsen

I strid med FOs verdier

Flere sa at de mener en tvangssammenslåing er i strid med FOs verdier. Den ballen ble plukket opp også av delegater fra andre avdelinger.

– Gjennom studiet og FOs yrkesetikk har jeg lært noen prinsipper: FO skal forsvare annerledeshet, forstå at ulike situasjoner krever ulike løsninger, og vi skal være kritiske til å bruke tvang, sa Vebjørn Olsen Storvig fra FO-studentene.

Oddvar Gran fra Telemark oppfordret landsmøte til å være rause med de tillitsvalgte i nord.

– Som sosialarbeidere er vi opptatt av at folk skal bli hørt, sett og forstått. Det virker ikke som det har skjedd her. Det synes jeg er trist, sa Gran.

Oddvar Gran fra FO Telemark støttet Troms og Finnmark.

Oddvar Gran fra FO Telemark støttet Troms og Finnmark.

Adrian Nielsen

– Det er ikke sånn at vi må velge mellom 19 og 11 avdelinger. Vi kan være 12. Selv om alle andre velger 11, så trenger ikke vi å gjøre det. Lytt på ekte vis til hva Troms og Finnmark sier, sa Linda Pettersen, også hun fra Telemark.

– Må følge det politiske kartet

Et flertall av delegatene forsvarte likevel landsstyrets innstilling.

– Det politiske kartet har endret seg, og vi må følge etter. Man kan mene hva man vil om 11 fylker, men det er allerede besluttet. Saken er utredet og belyst på en god måte. Hvis dere i nord er redd for at medlemmene melder seg ut, må dere huske at Fagforbundet og andre også har blitt 11, sa Steinar Halvorsen Engen fra FO Oslo.

Flere fra nye Viken fortalte at de hadde sett mørkt på å slå sammen Buskerud, Østfold og Akershus, men at de har funnet gode løsninger.

– Det er viktig at avdelingene blir mer robuste. Dette handler ikke om at FO hopper etter regjeringen. Vi var i gang med organisasjonsutviklingsdebatten før regionreformen, sa Gry Juvelid fra Buskerud.

Ikke flertall for omstillingspott

Carjet Demir fra Hordaland foreslo å sette av 3, 3 millioner kroner ekstra til avdelinger som slår seg sammen.

– En ny organisering bør ha som hovedmål å styrke organisasjonen som helhet. En svekket avdeling betyr et svekket FO. En fylkessammenslåing fører til at hver avdeling skal dekke et større geografisk område. Det er et overordnet prinsipp for en fagforening at ivaretakelsen av enkeltmedlemmer ikke er avhengig av hvor de bor og hvor de jobber, sa Demir.

Carjet Demir fra FO Hordaland foreslo en ekstra pott til omtilling.

Carjet Demir fra FO Hordaland foreslo en ekstra pott til omtilling.

Adrian Nielsen

Hun fikk støtte fra blant andre Ann-Kristin Nygård fra Sogn og Fjordane.

– Som tillitsvalgte er vi drillet på å be arbeidsgiver om ekstra frikjøp i omstillingsprosesser. Det må også gjelde internt i FO, mente hun.

Forslaget falt. Men delegatene fra nord tolker støtten som tegn på at landsstyret vil lytte når de nye store avdelingene strever og trenger mer ressurser i tida framover.

– Vi vet jo at vi møter store utfordringer. Vi håper på ekstra bevilgninger fra landsstyret, sier Heidi Elisabeth Pedersen fra Finnmark.

Slik blir FOs nye avdelinger

FO Østfold, FO Akershus og FO Buskerud slås sammen til FO Viken

FO Hedmark og FO Oppland slås sammen til FO Innlandet

FO Vestfold og FO Telemark slås sammen til FO Vestfold og Telemark

FO Aust-Agder og FO Vest-Agder slås sammen til FO Agder

FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane slås sammen til FO Vestland

FO Sør-Trøndelag og FO Nord-Trøndelag slås sammen til FO Trøndelag

FO Troms og FO Finnmark slås sammen til FO Troms og Finnmark

FO Oslo, FO Rogaland, FO Møre og Romsdal og FO Nordland forsetter som egne avdelinger

23.11.2019
13:25
23.11.2019 13:44

Slik blir FOs nye avdelinger

FO Østfold, FO Akershus og FO Buskerud slås sammen til FO Viken

FO Hedmark og FO Oppland slås sammen til FO Innlandet

FO Vestfold og FO Telemark slås sammen til FO Vestfold og Telemark

FO Aust-Agder og FO Vest-Agder slås sammen til FO Agder

FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane slås sammen til FO Vestland

FO Sør-Trøndelag og FO Nord-Trøndelag slås sammen til FO Trøndelag

FO Troms og FO Finnmark slås sammen til FO Troms og Finnmark

FO Oslo, FO Rogaland, FO Møre og Romsdal og FO Nordland forsetter som egne avdelinger