FO må selvsagt være en feministisk organisasjon, mener denne gjengen.

FO må selvsagt være en feministisk organisasjon, mener denne gjengen.

Adrian Nielsen

FO fortsatt feministisk

Olav Neerland, delegat fra Hedmark, foreslo å fjerne feminisme fra FOs prinsipprogram. Det ble nedstemt etter fire timers debatt.
24.11.2019
12:03
24.11.2019 12:26

solfrid.rod@lomedia.no

– Jeg er uenig i at det skal være likestilling på kvinners premisser. Det må være likestilling på alles premisser. Med fokus på kvinner der det trengs, selvsagt. Men også med fokus på gutter og menn når det trengs, sa Neerland da landsmøtet diskuterte FOs prinsipprogram.

Han viste til at gutter og menn topper mange negative statistikker når det gjelder levekår, psykisk helse og selvmord.

– Vi jobber i disse feltene. Det skulle bare mangle at ikke FO anerkjenner disse problemene, mente Neerland.

Selv om menns vold mot kvinner er mer brutal, må det gå an å snakke om at også menn utsettes for vold, argumenterte han.

Olav Neerland vil ha likestilling, ikke feminisme, i FOs prinsipprogram.

Olav Neerland vil ha likestilling, ikke feminisme, i FOs prinsipprogram.

Adrian Nielsen

Vet ikke at FO er feministisk

Gunhild Holthe fra Nordland støttet forslaget til Neerland.

– Jeg ønsker meg et FO som ikke bruker kjønnsspesifikke ord. Mange medlemmer vet ikke at FO er en feministisk organisasjon, og mange stusser på det når de oppdager det, sa Holthe.

Flere delegater lurte på hva feminisme gjør med rekrutteringen til FO.

– Halvparten av de vi jobber med i rustjenesten er menn. Vi trenger flere mannlige ansatte. Vi må tenke på signaler vi sender ut, sa Ragnhild Moslet Egeberg, delegat fra Buskerud.

– Skal vi snakke om likestilling, så må vi snakke om gutta, mente Anette Wagle fra Akershus.

Tillitsvalgt Thomas (43): – Kvinner tar ikke på seg verv fordi de er redd for ikke å være perfekte

– Må ikke tilsløre undertrykking

Oddny Miljeteig, FO-veteran og selvutnevnt sjefshurpe, var raskt på talerstolen for å forsvare feminisme som grunnleggende prinsipp i FO.

– Vi må ikke tilsløre undertrykking og feminisme bak likestilling. Det er riktig at begge kjønn utøver vold, men hvem er det som dreper partnerne sine? Hvorfor har vi ennå ikke likelønn? Og hvorfor er det så lite snakk om sekstimersdagen? Jo, fordi det er kvinnebevegelsen og de kvinnerike forbundene sin sak. Likestilling i stort er på menns premisser, sa Miljeteig.

Disse fem skal styre FO de neste fire årene

– Jeg heier på F-ordet

Hilde Slotnes fra FO Rogaland advarte mot å sette likestilling og feminisme opp mot hverandre. Feminisme betyr at kvinner og menn skal ha likerettigheter og likt ansvar, mener hun.

– Jeg heier på F-ordet. FO må ta F-ordet tilbake. Eller rettere sagt: Ta det! Løfte det opp og avmystifisere det. FO skal være en feministisk organisasjon. Ferdig snakka, sa Slotnes.

– Jeg er kjempestolt av å være medlem i et feministisk FO, fastslo Runa Hjertø, delegat fra Sør-Trøndelag.

– Jeg meldte meg inn i FO fordi det er et feministisk forbund, sa Herdem Trønnes fra Akershus.

– Slaget er tapt, men vi er rørt over støtten, sier delegater fra nord

Advarte mot polarisering

Forslagsstiller Olav Neerland advarte mot en polarisert debatt og en konkurranse om hvilket kjønn som har det verst. Han fikk støtte av Nina Kristin Botn fra Norland, delegat for første gang.

– Som ny er det vanskelig å ta ordet i denne debatten. Fra åpningen av landsmøtet, og under festmiddagen, har vi nå hørt om feminisme igjen og igjen, fra flere med posisjoner høyt i systemet. Det er mange sterke stemmer. Hvis det er noen som ikke blir hørt, er det de som er for likestilling, sa Botn.

FO-tillitsvalgt Marie Lundblad:– Vi må vise at Nav skal gjøre mer enn å få folk ut i arbeid

24.11.2019
12:03
24.11.2019 12:26