Adrian Nielsen

FO-tillitsvalgt Marie Lundblad: – Vi må vise at Nav skal gjøre mer enn å få folk ut i arbeid

Lundblad må jevnlig minne sine Nav-sjefer om at de skal gjøre mer enn å tilrettelegge for aktiviteter og arbeid. Derfor var det viktig for henne å få inn en presisering i landsmøtets uttalelse om sosialfaglig kompetanse.
24.11.2019
10:39
24.11.2019 11:35

jbr@lomedia.no

– Nav er et av samfunnets siste sikkerhetsnett, sier Lundblad.

Hun er en av delegatene fra Buskerud-avdelingen på FOs landsmøte. Hun har arbeidet som sosionom i 27 år, og de siste ti av dem på et Nav-kontor. Hun sluttet i Nav juni i år.

På FOs landsmøte kom Lundblad med et forslag om å legge til et punkt i FOs uttalelse om sosialfaglig kompetanse i Nav.

FO krever daglig rengjøring etter appell fra Fellesforbundet

I det opprinnelige forslaget fra landsstyret sto det følgende: «For at Nav kan gi best mulig tjenester trenger vi ansatte med riktig kompetanse til å kartlegge arbeidsevne, tilrettelegge og veilede mennesker inn i arbeid eller annen aktivitet».

Lundblad foreslo at boligforhold, økonomi og nettverk også må nevnes i forslaget.

– Jeg opplever at vi glemmer Navs store ansvar på det sosialfaglige feltet. Det er selvsagt viktig å legge til rette for aktivitet og arbeid, men de andre punktene må også med, sier hun til Fontene.

På søndag ble det avklart at Lundsblads forslag fikk gjennomslag på FOs landsmøte.

Skal veilede mennesker i krise

Lundblad poengterer at det er Nav som har ansvaret hvis en beboer plutselig mister boligen i en brann og ikke har innboforsikring. Det er også Nav som har ansvaret hvis du ikke har økonomi til å spise.

– Nav har et ansvar for å legge til rette og veilede for mennesker i krise. Også hvis en person henvender seg i en gitt situasjon, men det ikke er Nav som har ansvar for å yte tjenesten, så har Nav en oppgave å veilede personer videre til rett instans, sier Lundblad.

FO er vårt talerør

Lundblad sier at det er viktig at FO, som er fagforeningen for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere, understreker dette poenget i en uttalelse de har om Nav.

– FO må hjelpe oss med få disse poengene fram og de må være et tydelig talerør for oss, sier Lundblad.

På talerstolen beskrev Lundblad det som at hun nesten daglig må minne sine ledere og kollegaer på at de ikke må miste de andre oppgavene av syne til fordel for arbeidslinja. At hun gjør det tror hun kommer av den sosialfaglige kompetansen sin. I et tverrfaglig miljø som på et Nav-kontor kan det av og til være en kamp å få vist frem den sosialfaglige kompetansen.

– Du må ta den plassen på ditt Nav-kontor og vise din sosialfaglige kompetanse, for du vil ikke bli gitt den, sier Lundblad.

Hun understreker at en presisering om at Navs oppgaver og ansvar går utover arbeidslinja, er en del av det sosialfaglige ansvaret.

– Slaget er tapt, men vi er rørt over støtten, sier delegater fra nord

Fantastisk forslag

Etter Lundblads innlegg gikk Tone Halvorsen opp på talerstolen. Hun er en annen delegat på landsmøte og synes Lundblads forslag var fantastisk.

– Jeg begynte nesten å gråte da jeg leste forslaget om disse endringene til FOs uttalelse. Det er dette vi må få inn til de nye kollegaene i Nav og til våre ledere når de skal ansette folk, sa Halvorsen fra talerstolen.

Videre sa Halvorsen at de savner og trenger en slik synliggjøring av den sosialfaglige kompetansen blant kollegiet i Nav, men at også brukerne trenger det.

24.11.2019
10:39
24.11.2019 11:35