JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 6 »

Foreldresamarbeid på nett: Erfaringer til mødre med migrasjonsbakgrunn

Fagfellevurdert artikkel

Lav kompetanse og utstrakt bruk av deltid truer faglig forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?

Fagfellevurdert artikkel

Etikkarbeid i praksisnær forskning: Bofellesskap som forskningsarena

Fagfellevurdert artikkel

Når barnevernsforeldre, fagpersoner og forskere forsker sammen: Maktskjevhet eller demokratisering av kunnskap?

Fagfellevurdert artikkel

På sporet av kvalitet i saksbehandlingen av sosial-hjelpssaker ved Nav-kontor

Fagfellevurdert artikkel

Mål og mening med samarbeid

Fagfellevurdert artikkel

Annengjøringens mekanismer og betydning

Fagfellevurdert artikkel

Norske transkvinners opplevelse av kjønnsbekreftende behandling

Fagfellevurdert artikkel

Veileder: Et kjærlig og trofast reisefølge?

Fagfellevurdert artikkel

Aktivering – et komplekst felt for forskning og praksis

Fagfellevurdert artikkel

«Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid»

Fagfellevurdert artikkel

Nav-veiledere og unge arbeidsledige om ‘læring i tiltak’

Fagfellevurdert artikkel

Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming

Fagfellevurdert artikkel

Fysisk aktivitet for rusavhengige – en kvalitativ studie

Fagfellevurdert artikkel

Personer med utviklingshemming og arbeid – arbeidslinje eller fasttrack til kommunal omsorg?

Fagfellevurdert artikkel

Fra praksis til teori – tilbake til praksis

Fagfellevurdert artikkel

Barnevernet og Nav – ulike institusjonelle logikker

Fagfellevurdert artikkel

Sosialarbeidarar og skjøn – fagleg fridom i yrkesutøvinga?

Fagfellevurdert artikkel

Regionale variasjoner i barneverntiltak: Et gammelt problem i ny drakt?

Fagfellevurdert artikkel

Annerledes er ikke noe man er, men noe man blir

Fagfellevurdert artikkel

Ansattes blikk et annerledes hjem

Fagfellevurdert artikkel

Barnets rett til en forsvarlig levestandard

Fagfellevurdert artikkel

Rusavhengighet som kroppslig erfaring

Fagfellevurdert artikkel

Sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn

Fagfellevurdert artikkel

Utfordringer for samarbeidet mellom kriminalomsorg og kommuner

Fagfellevurdert artikkel

Nav som arbeids- og læringsarena for sosionomer: Å bli en del av et praksissamfunn

Fagfellevurdert artikkel

Hjelpetiltak i barnevernet

Fagfellevurdert artikkel

Hvilken betydning har likebehandling i utøvelsen av AAP-ordningen for tilbakeførsel til reindriften?

Fagfellevurdert artikkel

« 1 2 3 4 5 ... 6 »