Werner Juvik

Aleris-saken:

Stendi frykter over 600 millionkrav hvis de taper denne rettssaken

Hele livsgrunnlaget til omsorgsgiganten Stendi kan stå på spill, hevder advokat Eirik Edvardsen i sin sluttprosedyre. Han kaller kravene abnorme og uten logisk og rettslig forankring.
02.04.2019
07:27
10.04.2019 20:37

ola.tommeras@fagbladet.no

24 medlemmer av Fagforbundet har saksøkt omsorgsselskapet Aleris Ungplan & BOI, som nå heter Stendi etter at svenske Ambea kjøpte konsernet i januar. De har alle jobbet som konsulenter innenfor rusomsorg og psykiatri.

– Uten logisk forankring

Det er rettssakens siste uke, og nå sitter saksøkerne på tilhørerbenken og lytter til Stendis advokat og hans sluttprosedyre. De 24 har gitt sine vitnemål gjennom ti uker med rettsbehandling.

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten om lønnsoppgjøret: – Dette kunne vi løst på Snapchat

Mandag fikk de høre advokat Eirik Edvardsen hevde at kravene deres er abnorme, uten logisk og rettslig forankring og truer livsgrunnlaget til så vel Stendi som andre i bransjen.

AVSLUTNING: Etter nesten tre måneder er nå siste fase innledet. Nær samtlige 24 saksøkere var tilstede i rettssalen.

AVSLUTNING: Etter nesten tre måneder er nå siste fase innledet. Nær samtlige 24 saksøkere var tilstede i rettssalen.

Werner Juvik

Krever 30 millioner

Mandag ble brukt til innledning av sluttprosedyren som skal pågå hele uka.

De 24 saksøkerne mener de har utført regulært arbeid og krever blant annet etterbetalt overtid, feriepenger og andre rettigheter de ville hatt som fast ansatte.

I enkelte tilfeller erstatning for det de mener er usaklig oppsigelse.

Til sammen er kravene deres på 30 millioner kroner.

Skal psykisk syke sitte i fengsel? Politikerne er uenige

50 år på gata, men fortsatt ingen nasjonal plan for uteteamene

Frykter nye krav fra 600 konsulenter

Stendi er nå del av et omsorgskonsern som omsetter for 10,6 milliarder kroner årlig, og 30 millioner kroner rokker trolig ikke giganten, men advokat Edvardsen ba likevel retten tenke over konsekvensene.

– Det ligger flere saker på vent. Det har jobbet 600 konsulenter eller mer i Aleris de siste årene. Kommer retten til at det er grunnlag for omklassifisering og samtidig etablerer et erstatningsnivå som reelt innebærer en dobbeltbetaling, skyhøyt over hva alle andre ansatte har, da utfordrer det hele livsgrunnlaget til Aleris (Stendi), sa Edvardsen.

Kreative utregninger

Han omtalte utregningene fra saksøkerne side som kreative, og hevdet at også øvrige selskaper i bransjen vil rammes dersom retten gir dem medhold.

Camilla tar videreutdanning: – Jeg kommer tilbake til 10 ganger mer å gjøre

Saksøkerne har vist til at de jobbet dobbelt, at de ikke hadde hvileperioder slik ansatte har, at de jobbet opptil tre døgn i strekk uten å kunne sove og at de ikke har hatt noen sikkerhet ved for eksempel sykdom. Dette i motsetning til ansatte i medleverturnus, som har krav på ti timer hvile for hvert døgn.

– De har hatt vesentlig høyere vederlag enn lønna de ville mottatt som fast ansatte. I tillegg har de hatt fleksibilitet og frihet, forklarte han overfor retten.

Han hevdet også at konsulentene har sittet stille i båten og hevet det han mener er høye honorar over flere år, før de plutselig var misfornøyd.

Christopher (26) sparker i gang Marit (99)

Ansatte er også velferdsprofitører

Deretter angrep Edvardsen uttrykk som velferdsprofitører, et begrep han viser til at Fagforbundet bruker overfor omsorgskonsern som Aleris, nå Stendi.

– Uttrykk som velferdsprofitør kan like gjerne brukes om den enkelte arbeidstaker og konsulentene selv som virksomheten. Også offentlige ansatte har et profittmotiv, sa han.

Kvisvik om lønnsoppgjøret: – Nå trenger vi en allianse mellom lavtlønte kvinner i privat sektor og kvinner i offentlig sektor

To tanker i hodet

– Aleris driver med overskudd som formål, som alle andre AS i Norge. Det er helt nødvendig for å gi forsvarlig helsetjeneste til innbyggerne, sa Edvardsen og fortsatte:

– Dette kan de gjerne mislike, de som har har en politisk oppfatning av at det offentlige skal produsere alle velferdstjenester, slik som Fagforbundet. Likevel, siktemålet om profitt er ikke til hinder for å ha to tanker i hodet samtidig, å både ha overskudd og yte velferdstjenester, poengterte han.

– Alle får helseplager

Også helseplagene som saksøkerne har fortalt om etter maratonvakter og fryktkultur, fikk sitt pass påskrevet av advokat Eirik Edvardsen.

– Det er selvfølgelig trist å høre, men det de beskriver gjelder også faste ansatte som står overfor utfordringer med brukere som krever lange vakter. Det er symptomatisk for omsorgsbransjen, for alle virksomheter der ansatte går lange vakter og typisk går i døgn av gangen, sa han, og viste til Fafo-rapporter som har fastslått at ansatte får helseplager når de jobber lange vakter.

Nå blir det slutt på gjeldsfengsel

Edvardsen mente videre at retten må ta hensyn til at dette ikke er som ordinær jobb døgnet gjennom, men at de ansatte hviler oftere.

– Det er viktig at retten tar med seg at tjenestene som ytes, er noe helt annet enn det man kan si er en ordinær jobb. De hviler. De lever hverdagsliv med brukerne. Muligheter til hvile er der for både konsulenter og ansatte, sa han.

Omtalen rammer alle i Stendi

– Det er framsatt påstander og grove karakteristikker av Aleris. Dette rammer ikke bare Aleris som selskap, men også alle som jobber i Aleris. Det berører alle boledere som har forklart seg i retten. Dette er karakteristikker på alle som gjør en innsats i Aleris for å gi noen av de svakeste i samfunnet et godt tilbud, tordnet Edvardsen.

Emoji til sosialarbeiderne

Saksøkernes advokat, Kjetil Edvardsen, hevdet i forrige uke at Aleris har drevet med strukturell og grov arbeidslivskriminalitet der profitt trumfer anstendighet.

Eirik Edvardsen sa at dette var overraskende beskrivelser. Han viste til at verken Arbeidstilsynet, Skatt Øst eller Økokrim hadde funnet grunnlag for å gå videre med sakene etter at Fagforbundet anmeldte selskapet.

Siri (39): – Jeg likte jenter, men trodde det skyldtes diagnosen

02.04.2019
07:27
10.04.2019 20:37