Marit Berg (99) bor på livsgledehjem og har egen aktivitetskalender. Christopher Andreassen har vernepleier-praksis og må stå på spark for første gang.

Marit Berg (99) bor på livsgledehjem og har egen aktivitetskalender. Christopher Andreassen har vernepleier-praksis og må stå på spark for første gang.

Harriet Olsen

Livsgledehjemmet garanterer aktivitet ute en gang i uka

Marit (99) bor på sykehjem og har egen aktivitetskalender. Vernepleierstudenten sørger for at hun får sin dose ute i frisk luft.
2019032008000020190410203756

anne@lomedia.no

Christopher Andreassen (26) står utenfor Olavsgården bosenter i Harstad og måker frem sparkstøttingen etter det siste snøfallet. Han studerer vernepleie i Harstad, men er fra Halden og har aldri stått på spark før. Denne dagen får han sin første tur ned bakkene med sykehjemspasienten Marit Berg på 99 år. Sånn er det å være i praksis.

Må studentene til Afrika for å lære omsorg? Les reportasjen fra Ghana

Marit Berg (99) bor på et sykehjem som er sertifisert som livsgledehjem. 99-åringen har egen aktivitetskalender og skal ha en aktivitet ute hver uke. Vernepleierstudent Christopher Andreassen gir henne en tur på spark.

Marit Berg (99) bor på et sykehjem som er sertifisert som livsgledehjem. 99-åringen har egen aktivitetskalender og skal ha en aktivitet ute hver uke. Vernepleierstudent Christopher Andreassen gir henne en tur på spark.

Harriet Olsen

Berg har vært stenograf i Harstad Tidende og en aktiv turner hele sitt liv. Nå har hun fått pelslue på, hansker og boblejakke og et reinskinn under rumpa. Ute er det minus ni grader og knirkende kald snø.

– Sitter du godt på sparken, Marit? spør 26-åringen før han sparker fra.

Olavsgården bosenter er sertifisert som livsgledehjem. Pasientene på sykehjemmet og de som bor i bolig med heldøgns omsorg, har egne aktivitetskalendre og skal ut i frisk luft minst en gang i uka.

Desse yrkesgruppene har sin eige emoji. Treng helse- og sosialarbeidarar sitt eige tekn?

95 livsgledehjem

Christopher Andreassen og Sofie Stock har ti ukers praksis på Olavsgården. Læringsmålet for praksisperioden dette andre studieåret er pleie, stell og miljøarbeid. Studentene er derfor utplassert i hjemmetjeneste, på sykehjem eller i såkalte livsgledehjem. 97 institusjoner i Norge er sertifisert med denne statusen, og 35 er i ferd med å få det. Blant personalet på Olavsgården sies det at dette er framtidens måte å drive sykehjem på.

Christopher Andreassen tar seg god tid til en prat med Elly Nikolaysen etter korøvelsen på sykehjemmet.

Christopher Andreassen tar seg god tid til en prat med Elly Nikolaysen etter korøvelsen på sykehjemmet.

Harriet Olsen

– Det er fint å oppleve hva som er godt miljøarbeid for eldre. Men vi lurer på om det vi gjør er nok? Vi snakker mye med dem som jobber her om hva livskvalitet er. Og hvordan det er å aktivisere eldre, sier Sofie Stock (23).

Flere menn velger kvinnedominert utdanning

Vernepleie-verdier

Universitetslektor Mona Stenhaug Johannessen følger opp vernepleierstudentene. Hun påpeker at eldreomsorg er en viktig del av studiet og at studentene lærer om livsgledehjemmene som nå sprer seg i Norge.

– Vi er veldig glade for at denne typen sykehjem er praksisplass for våre studenter. Måten disse sykehjemmene drives på er i tråd med verdiene vi formidler i studiet. Vi ønsker at studentene får oppleve at det er kultur for miljøterapeutisk arbeid til tross for at hverdagen i helse- og omsorgsbransjen er travel, sier hun.

Gjennom praksisperioden får studentene veiledning fra både sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, og de har merket seg at de ansatte trives. Sykefraværet er på fem prosent. Her kaller de det 95 prosent nærvær.

Ellen Johansen er sykepleier og avdelingsleder. Mens de eldre har korøvelse står hun på kjøkkenet i rommet ved siden av og steker sveler.

Ellen Johansen er sykepleier og avdelingsleder. Mens de eldre har korøvelse står hun på kjøkkenet i rommet ved siden av og steker sveler.

Harriet Olsen

Egne aktvitetskalendre

Anne Karin Skog har gått med på å spille yatzy med vernepleierstudent Sofie Stock, men helst ville hun spille dagen etter. Litt motivasjon måtte til.

Anne Karin Skog har gått med på å spille yatzy med vernepleierstudent Sofie Stock, men helst ville hun spille dagen etter. Litt motivasjon måtte til.

Harriet Olsen

Når nye beboere eller pasienter flytter inn, har personalet innkomstsamtaler med pårørende. De kartlegger livshistorien til den nye beboeren. Målet er en personsentrert omsorg, der sosiale, kulturelle og åndelige behov ivaretas. Her er de som elsker klassisk musikk og som har reist verden rundt for å høre opera. Eller de som har reist til Gran Canaria hver vinter, eller på hytta. Noen har spilt bridge eller bingo hele livet, eller har hatt glede av poesi og dyr. Da må det legges til rette så interessene fortsatt kan næres, med bilder, brev, samtaler, lydbøker, aktiviteter.

En dag i uka kommer det bingovert til bosenteret, andre tas med på biltur, ser fotballkamp, eller tas med til en gård med dyr. Hver enkelt har sin egen kalender med individuelle aktiviteter.

– Jeg har fulgt med på både andakt og korøvelser, og har spilt en del brettspill, sier Sofie Stock og smiler.

Kortur til andre sykehjem

Noen aktiviteter er felles: Hver onsdag er det korøvelse. Da kommer den lokale organisten og spiller. Koret har egne kapper og reiser på turné til andre sykehjem. Nå sitter de i ring og synger om Vågsfjorden som blåner i gullgul glans, og om «Harstad vår vakre by». Bakerst i koret sitter vernepleierstudentene. De har fått tekst utdelt og synger lavmælt med.

Christopher Andreassen og Sofie Stock har ti ukers praksis på et livsgledehjem i Harstad. Det betyr at også de kan sette seg i koret med de eldre på bosenteret og synge med.

Christopher Andreassen og Sofie Stock har ti ukers praksis på et livsgledehjem i Harstad. Det betyr at også de kan sette seg i koret med de eldre på bosenteret og synge med.

Harriet Olsen

Etter øvelsen setter Elly Nikolaysen seg mellom de unge studentene. Hun smiler med hele fjeset og sier at hun har det fint på bosenteret og at det er bra hvis hele Norge får vite det.

Christopher smiler tilbake, han har lært seg å ta tid til hver enkelt, og se dem inn i øynene.

– Jeg er overrasket over tempoet i eldreomsorgen, men man må gjøre det beste ut av det, sier han.

Følg Fontene på Facebook

Vil ha mer tid

Sofie hadde praksis i en bolig for utviklingshemmede i første studieår. Hun synes arbeidshverdagen virker veldig annerledes på et sykehjem.

– Her er vi to på åtte pasienter. I boligen jobbet vi en-til-en. Her er det et helt annet tempo, men jeg prøver å ta meg tid til hver enkelt beboer, slik vi lærer at vi skal gjøre, sier hun.

Christopher jobbet et år som hjelpepleier-medarbeider på skjermet demensavdeling før han søkte vernepleierstudiet. Han er likevel usikker på om det er i eldreomsorgen han vil søke jobb på sikt.

– Jeg liker å bruke tid med hver enkelt. Jeg liker den versjonen av meg som jeg blir da. Da klarer jeg være åpen og på tilbudssiden, og jeg merker at det gir mye både til meg selv og til den andre, sier han og smiler.

Elly Nikolaysen sier hun har det meget bra på livegledehjemmet og vil at hele Norge skal få høre om det.

Elly Nikolaysen sier hun har det meget bra på livegledehjemmet og vil at hele Norge skal få høre om det.

Harriet Olsen

50 år på gata, men fortsatt ingen nasjonal plan for uteteamene

Olavsgården bosenter

Olavsgården bosenter i Harstad har sykehjem, omsorgsboliger og boliger med heldøgns omsorg.

Bosenteret er sertifisert som livsgledehjem. Det er 97 slike institusjoner i Norge.

Senteret er praksisplass for studenter.

Dette er livsgledehjem

Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning for sykehjem og boliger med heldøgns omsorg.

Fylkesmenn, rådmenn eller ledere på institusjoner kan ta initiativ til å bli med i ordningen.

Det koster i snitt 112 000 kroner å få på plass sertifisering. I tillegg må kommunen ansette en livsgledekonsulent i minimum 20 prosent stilling, som veiledes av stiftelsen Livsglede for eldre.

Å være livsgledehjem innebærer at institusjonen har rutiner og systemer for å ivareta psykososiale behov.

Det dokumenteres at den enkelte får aktiviteter hver uke som svarer til den enkeltes interesser og ønsker og at tiltakene gir livsglede.

Kilde: Livsglede for eldre

Her finner du livsgledehjem

97 institusjoner er sertifisert som livsgledehjem, 35 er underveis til å bli det.

Trøndelag fylke har flest livsgledehjem, 47 stykker.

Østfold, Telemark, Oslo, Sogn og Fjordane har ingen.

Kilde: Livsglede for eldre

Vi er veldig glade for at denne typen sykehjem er praksisplass for våre studenter

Mona Stenhaug Johannessen

Jeg har fulgt med på andakt og korøvelser og har spilt en del brettspill

Sofie Stock

Jeg er overrasket over tempoet i eldreomsorgen

Christopher Andreassen

{"430335":{"type":"m","url":"/image-3.430335.8cae11f6f6","cap":"Elly Nikolaysen sier hun har det meget bra på livegledehjemmet og vil at hele Norge skal få høre om det. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"430337":{"type":"m","url":"/image-3.430337.5aa694875c","cap":"Anne Karin Skog har gått med på å spille yatzy med vernepleierstudent Sofie Stock, men helst ville hun spille dagen etter. Litt motivasjon måtte til. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"430340":{"type":"m","url":"/image-3.430340.c3ad324588","cap":"Marit Berg (99) bor på et sykehjem som er sertifisert som livsgledehjem. 99-åringen har egen aktivitetskalender og skal ha en aktivitet ute hver uke. Vernepleierstudent Christopher Andreassen gir henne en tur på spark. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"430344":{"type":"m","url":"/image-3.430344.3edaceba95","cap":"Christopher Andreassen og Sofie Stock har ti ukers praksis på et livsgledehjem i Harstad. Det betyr at også de kan sette seg i koret med de eldre på bosenteret og synge med. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"430348":{"type":"s","url":"/image-3.430348.3045490fb8","cap":"Ellen Johansen er sykepleier og avdelingsleder. Mens de eldre har korøvelse står hun på kjøkkenet i rommet ved siden av og steker sveler. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"430350":{"type":"m","url":"/image-3.430350.8008eade9b","cap":"Christopher Andreassen tar seg god tid til en prat med Elly Nikolaysen etter korøvelsen på sykehjemmet. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2","shadow":false},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Olavsgården bosenter","closed":true,"place":"Må studentene til Afrika for å lære omso"},{"type":"f1","title":"Dette er livsgledehjem ","closed":true,"place":"• Desse yrkesgruppene har sin eige emoji"},{"type":"f1","title":"Her finner du livsgledehjem ","closed":true,"place":"Kortur til andre sykehjem "},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Vi er veldig glade for at denne typen sykehjem er praksisplass for våre studenter","place":"• Flere menn velger kvinnedominert utdan"},{"title":"Jeg har fulgt med på andakt og korøvelser og har spilt en del brettspill","place":"En dag i uka kommer det bingovert til bo"},{"title":"Jeg er overrasket over tempoet i eldreomsorgen","place":"– Sitter du godt på sparken, Marit? spør"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}