FO-leder Mimmi Kvisvik står foran krevende forhandlinger når oppgjøret starter for helse- og sosialarbeidere i staten, kommunene og helseforetakene (Spekter).

FO-leder Mimmi Kvisvik står foran krevende forhandlinger når oppgjøret starter for helse- og sosialarbeidere i staten, kommunene og helseforetakene (Spekter).

Håvard Sæbø

Kvisvik om lønnsoppgjøret: – Nå trenger vi en allianse mellom lavtlønte kvinner i privat sektor og kvinner i offentlig sektor

3,2 prosent ramme i privat sektor er mer enn forventet, men utfordringene står i kø: FO-leder Mimmi Kvisvik må balansere lavlønn og likelønn når oppgjøret i offentlig sektor er i gang.
01.04.2019
16:25
10.04.2019 20:37

edv@lomedia.no

Storstreik i privat sektor ble avverget mandag, etter at meklingen gikk 14 timer over fristen. LO og NHO er enige om ramma for årets lønnsoppgjør. Oppgjøret i privat sektor, det såkalte NHO-området, gjelder flere hundre tusen privat ansatte. Det gir grunnlaget for oppgjøret i staten, kommunene og sykehussektoren.

FO-tillitsvalgt Julia i Tromsø om likelønn: – Skal man vente på tariffoppgjørene, venter man forgjeves

Den økonomiske ramma som nå er avtalt tilsvarer en generell lønnsøkning i privat sektor på 3,2 prosent. Av denne ramma er kun en fjerdedel avtalt som sentrale tillegg. Dette gis som et generelt tillegg på 2,50 kroner timen til alle. Resten av lønnsøkningen skal fordeles gjennom lokale forhandlinger i bedriftene, dessuten som overheng og et eget lavlønnstillegg.

2 kroner timen i eget lavlønnstillegg i privat sektor. Det kan bli andre løsninger i offentlig sektor.

2 kroner timen i eget lavlønnstillegg i privat sektor. Det kan bli andre løsninger i offentlig sektor.

Eirik Dahl Viggen

Nå blir det slutt på gjeldsfengsel

Lavlønnstillegget ble avtalt til 2 kroner timen. Det gjelder de overenskomstene som per i dag har lønnsnivå under 90 prosent av gjennomsnittet i industrien. Det omfatter renholdsarbeidere, vektere, ansatte i bensinstasjoner, bilutleie, jordbruk og gartneri med mer. Lavlønnstillegget vil omfatte de rundt 22 prosent av LOs medlemmer som tilhører de aktuelle overenskomstene.

Tirsdag starter oppgjøret i Spekter-området, som omfatter FOs medlemmer i helseforetakene.

FO-leder Mimmi Kvisvik:

– Det er et godt arbeid som er gjort i meklinga for NHO-området. Vi ønsker oss alltid størst mulig ramme. Nå ser vi over tretallet, som arbeidsgiversiden anså som utenkelig da de startet, sier leder i Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik til medlemsbladet Fontene.

Kvisvik ser fram til et komplisert tariffoppgjør i offentlig sektor.

– Likelønn og lavlønn sammenfaller mer i privat sektor enn i offentlig. Skal vi klare en likelønnsutjevning i offentlig sektor, må vi utforme krav annerledes.

NHO-direktør Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Wilhelm Ruland og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen orienterer pressen om resultatet.

NHO-direktør Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Wilhelm Ruland og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen orienterer pressen om resultatet.

Tri N. Dinh

Firfoldig kinderegg

Utfordringen i oppgjørene for stat, kommune og helseforetak blir å lykkes med fire ting på én gang: Økt reallønn, likelønn, lavlønnsutjevning og å sikre garantiordningene. Vi må spørre oss om det er mulig.

– Det som gjelder nå, er at vi får til en sterk likelønnsallianse mellom lavtlønte kvinner i privat sektor og kvinner i offentlig sektor, sier Mimmi Kvisvik.

Denne dialogen har tidligere blitt litt forkludret, innrømmer Kvisvik, av det faktum at i offentlig sektor er det flest menn på lavlønn, mens mange kvinner tjener middels. Inkludert de mange kvinnene med høgskole- eller universitetsutdanning slik som FOs medlemmer.

Camilla tar videreutdanning: – Jeg kommer tilbake til 10 ganger mer å gjøre

Et felles utgangspunkt for lavtlønte kvinner i privat sektor og kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, er å få gjort noe med topplederlønningene som oftest tilfaller mannlige sjefer.

– Lederne i offentlig sektor drar av gårde med ganske stor andel av lønnspotten. Det har ikke vi styring med, for lønna deres settes av arbeidsgiver. Ledernes kjøpekraftutvikling vil da utgjøre urimelig mye sammenliknet med hva som går til lavtlønte og de med middels inntekt, sier Kvisvik.

Gabrielsen: Beste oppgjør på veldig mange år

Med ramme på 3,2 prosent versus en anslått generell prisvekst på 2,4 prosent, ligger det an til økt kjøpekraft for de fleste som jobber.

– Det er et oppgjør som i kroner og øre er det beste vi har hatt på veldig, veldig mange år, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på dagens pressekonferanse.

Bo-oppfølger Unni: – Jeg er lei av solskinnshistorier

– Våre medlemmer har vist ansvar i krevende tider. Vi har nå sett en bedring i økonomien og situasjonen i næringene. Vi mener at vi gjennom dette opplegget vi nå har blitt enige om, så har vi landa et ansvarlig oppgjør, og et veldig godt oppgjør for våre medlemmer som gir reell kjøpekraftforbedring og et godt lavlønnstillegg, sier Gabrielsen

Meklinga gikk nesten 14 timer på overtid.

– Jeg mener det er en styrke at vi kan bruke lang tid når vi ser det er muligheter for å komme til enighet, sier Gabrielsen

– Jeg er veldig godt fornøyd med å komme i havn, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid,– med et oppgjør som styrker norsk konkurransekraft.

Siri (39): – Jeg likte jenter, men trodde det skyldtes diagnosen

Eilen (52) er et av 1200 enkeltpersonsforetak som holder kommunalt barnevern på beina

Lønnsoppgjøret 2019 i offentlig sektor:

Spekter (helseforetak mm.): oppstart 2. april

Virke (private og ideelle aktører): oppstart 3. og 4. april

KS (kommunene utenom Oslo): oppstart 11. april

Staten: oppstart 23. april

Oslo kommune: oppstart 25. april

01.04.2019
16:25
10.04.2019 20:37

Lønnsoppgjøret 2019 i offentlig sektor:

Spekter (helseforetak mm.): oppstart 2. april

Virke (private og ideelle aktører): oppstart 3. og 4. april

KS (kommunene utenom Oslo): oppstart 11. april

Staten: oppstart 23. april

Oslo kommune: oppstart 25. april