Regjeringens kompetanseplan slår feil ut, mener barnevernspedagog Camilla Forum.

Regjeringens kompetanseplan slår feil ut, mener barnevernspedagog Camilla Forum.

Eirik Dahl Viggen

Camilla tar videreutdanning: – Jeg kommer tilbake til 10 ganger mer å gjøre

– Arbeidsmengden gjør at mine kolleger ikke tør å søke videreutdanning. Regjeringens kompetanseløft fungerer ikke, mener Camilla Forum i Vestre Toten barnevern.
21.03.2019
15:46
10.04.2019 20:37

solfrid.rod@lomedia.no

Barnevernspedagog Camilla Forum gjør det regjeringen vil at ansatte i barnevernet skal gjøre: hun tar videreutdanning. Tre ganger i halvåret forlater hun jobben i barnevernstjenesten i Vestre Toten og drar på forelesninger i Oslo i tre dager. I tillegg kommer lesedager og eksamen. Ingen gjør hennes jobb disse dagene, og arbeidsoppgavene hoper seg opp, forteller hun.

– Ikke penger til vikar

Regjeringen har opprettet flere videreutdanninger som et ledd i planen om å heve kompetansen i kommunalt barnevern. Det ble også laget en finansieringsordning for å dekke opp for ansattes fravær. Denne ordningen fungerer ikke, mener Forum.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) betaler barnevernstjenesten inntil 100.000 kroner per student for å dekke opp for fravær på grunn av videreutdanning. Når Forums reiseutgifter er trukket fra, gjenstår omtrent 60.000.

– Hvor mye vikar får man for det? Hvis dette skal fungere, må vi kunne leie inn vikarer som plukker saker av de fast ansatte og følger opp familier over tid. Det nytter ikke at en vikar tar noen møter for meg de dagene jeg er borte. Det må være kontinuitet i oppfølgingen av barn og familier, sier Forum.

Fikk du med deg denne? Eilen (52) er et av 1200 enkeltpersonsforetak som holder kommunalt barnevern på beina

– Har kompetanse, mangler folk

Det var flere av hennes kolleger som søkte da Forum og en annen kollega fikk plass på videreutdanningen. Hun tviler på at noen ville turt å søke nå når de ser hvordan sakene hoper seg opp.

– Jeg kommer tilbake til 10 ganger mer å gjøre, sier hun.

Fra før har Forum til sammen sju års utdanning på høgskolenivå.

– Sju-åtte år på høgskole er gjennomsnittet blant mine medstudenter. Så dette slår helt feil ut, det gir ikke påfyll til de som har minst fra før, mener Forum.

Denne uka fikk hun meldt sin bekymring til regjeringen da statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Jorunn Hallaråker (KrF), besøkte FOs landsstyre.

Flere av landsstyrets medlemmer benyttet anledningen til å etterspørre en bemanningsnorm i kommunalt barnevern. Problemet er ikke at de ansatte mangler kompetanse, problemet er at de ikke har nok tid til å gjøre jobben sin på en forsvarlig måte, var FOs klare budskap til statssekretæren.

– Jeg kan ikke love dere den bemanningsnormen dere vil ha. Barnevernet er kommunenes ansvar, sa statssekretær Jorunn Hallaråker til FOs landsstyre.

– Jeg kan ikke love dere den bemanningsnormen dere vil ha. Barnevernet er kommunenes ansvar, sa statssekretær Jorunn Hallaråker til FOs landsstyre.

Solfrid Rød

– Kan ikke love bemanningsnorm

– Jeg kan ikke love dere den bemanningsnormen dere vil ha. Barnevernet er kommunenes ansvar. Men jeg lover å legge mer press på kommunepolitikerne, svarte Jorunn Hallaråker.

Hun forsikret at regjeringen er i gang med å utrede autorisasjon for barnevernsansatte, og sa at et forslag om kompetansekrav vil bli sendt på høring neste år.

Hallaråker berømmer #heierna-kampanjen for å sette situasjonen i barnevernet på dagsorden. Hun forsikrer at den politiske ledelsen i departementet lytter til grasrota, men understreket igjen og igjen at løsningen ligger i den enkelte kommune.

– Fra 2016 til 2018 ble det 1150 flere stillinger. Flesteparten av disse kom fordi kommunene prioriterte det. Og det er kommunene som har ansvar. Det er det bred politisk enighet om. Vår jobb er å legge til rette for det og forsikre oss om at kommunene tar det ansvaret.

• Les også: Erna skuffet #heierna

– Si fra til kommunepolitikere!

Regjeringen krever nå at politikere i alle kommuner hvert år skal sjekke status i barnevernet og kartlegge hva som eventuelt mangler. Kommunepolitikerne må komme tettere på barnevernet, mener Hallaråker.

– Jeg vil oppfordre dere som er barnevernsledere til å si tydelig fra til kommunepolitikerne hvis dere har for lite ressurser, sa hun til FOs landsstyre.

– Ikke bare antall ansatte

Hun oppfordrer også til ikke bare å tenke på antall stillinger, men også se om arbeidet kan organiseres bedre.

– I dag brukes det mye tid på dokumentasjon. Vi jobber nå med nye digitale løsninger, som kan frigjøre tid, sier Hallaråker.

Hun er bekymret for høy turnover i barnevernet. Ifølge Bufdir er den på over 30 prosent.

– Vi må gjøre noe med dette. Men vi tror ikke det finnes en løsning. Vi tror det er flere ting som må til. Mer kompetanse og faglig trygghet er viktig for å få ansatte til å holde ut i krevende jobber, sier Hallaråker.

FOs landsstyre har vært samlet i Oslo i to dager.

FOs landsstyre har vært samlet i Oslo i to dager.

Eirik Dahl Viggen

– Må ha en norm

FOs landsstyre er ikke overbevist om at kommunepolitikerne forstår hvor komplekse og krevende saker barnevernet jobber med.

– Jeg har jobbet i barnevernet i 15 år, og inngår altså ikke i turnover-statistikken. Men på et eller annet tidspunkt møter man den berømte veggen. Vi ha en norm for antall saker per ansatt, sa Gunhild Holthe til Hallaråker.

– Jeg har jobbet over 30 år i barnevernet. Både jeg og mine kolleger har solide videreutdanninger. Det vi trenger er øremerkede midler til flere stillinger. Kommunepolitikerne prioriterer ikke barnevern, sa Anita Toverud fra FO Østfold.

Mona Berger fra Trøndelag pekte på at kravet om flere stillinger både handler om kvalitet i tjenesten og forholdene for de ansatte.

– Sosialarbeidere har også rett på levelige arbeidsforhold. Det har vi ikke i barnevernet i dag, sa Berger.

Bufdir: – En generøs ordning

Tove Brusgaard, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) synes det er trist å høre hvordan Forum opplever situasjonen.

– Intensjonen med videreutdanningene og tilskuddsordningen er jo nettopp det motsatte, å sørge for at enkeltansatte og tjenester kan øke sin kompetanse uten at det skal være en belastning. Vi mener gratis utdanning og 100 000 kroner i tilskudd per deltaker er generøst, og at det med en helhetlig tilnærming til bemanningen skal være mulig å tilrettelegge godt for den ansatte som tar videreutdanning, sier Brusgaard.

Bufdir forventer at arbeidsgiverne legger til rette, særlig for ansatte som får tilskudd til å ta videreutdanning. Satsingen på kompetanse har blitt til i en dialog med barnevernstjenestene, understreker Brusgaard.

– Tilbakemeldingen deres om at økonomi er en akilleshæl ved all kompetanseheving har vi tatt svært seriøst. Alle tilbudene er derfor gratis og kommer med støtteordninger som nettopp skal sørge for at tjenestene ikke lider ressursmessig og økonomisk, sier Brusgaard.

Hun understreker at de seks videreutdanningene inngår i en større satsing. Bufdir tilbyr blant annet veiledningsteam og et program for å utvikle undersøkelses- og hjelpetiltak. Samtidig jobber direktoratet med å utrede kompetansekrav, autorisasjon og et nytt kvalitetssystem for faglig støtte.

Maksgrense på 15 barn per ansatt i barnevernet får ikke støtte på Stortinget

Barnevernsledere fortviler over få jobbsøkere

21.03.2019
15:46
10.04.2019 20:37