#HeiErna-kampanjen samlet i vinter 5500 medlemmer på under to uker. Her fra demonstrasjonen med ansatte i barnevernet og støttespillere foran Stortinget 7. februar.

#HeiErna-kampanjen samlet i vinter 5500 medlemmer på under to uker. Her fra demonstrasjonen med ansatte i barnevernet og støttespillere foran Stortinget 7. februar.

Monica Strømdahl

Maksgrense på 15 barn per ansatt i barnevernet får ikke støtte på Stortinget

SV krever maks 15 saker per saksbehandler i barnevernet. Forslaget fikk ikke støtte i Familie- og kulturkomiteen.
12.03.2019
15:15
10.04.2019 20:37

solfrid.rod@lomedia.no

edv@lomedia.no

Nasjonal veiledende bemanningsnorm på 15 saker per saksbehandler. Det er SVs løsning på krisen som preger barnevernet i mange kommuner. Samtidig krever partiet nedre grense for hvor få som kan ha ansvar for en kommunes barnevern.

Erna skuffet #heierna

– Det er vi som jobber i barnevernet hver dag. Nå viser vi at vi har en stemme

SV krever også en opptrappingsplan over fire år, med øremerkede lønnsmidler inn i barnevernet. SV vil også utvide det lovfesta ettervernet til 25 års alder.

Forslaget fikk ikke støtte av de andre partiene i Familie- og kulturkomiteen tirsdag, selv om partiene støtter målet om likeverdig barnevern i alle kommuner.

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård tok 13. februar med fem ansatte i barnevernet på Stortinget for å kreve flere øremerka stillinger til kommunalt barnevern.

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård tok 13. februar med fem ansatte i barnevernet på Stortinget for å kreve flere øremerka stillinger til kommunalt barnevern.

Privat

Regjeringspartiene: Kommunene får styre dette selv

Komitéflertallet representert ved regjeringspartiene (H, Frp, V og KrF) viser til at det kommunale barnevernet har blitt styrket under den borgerlige regjeringen. Opptrappingen som ble igangsatt under rødgrønt styre er videreført. I tillegg har kommunene selv stått for en betydelig økning i årsverk i det kommunale barnevernet. I 2013–2017 har det blitt 1100 flere årsverk i barnevernstjenesten. Flertallet støtter ikke sentral styring gjennom øremerkede midler eller bemanningsnorm.

Merethe Løland ringte selv politiet og ba om at døtrene skulle hentes. Nå bruker hun møtet med barnevernet til å hjelpe andre

Senterpartiet støtter tanken om opptrapping og flere stillinger, men går ikke for statlig styring gjennom øremerking.

Arbeiderpartiet viser til sitt eget forlag om kvalitetsreform i barnevernet.

SV: – Partiene overser et nasjonalt varsel

– Det vitner om at de andre partiene ikke tar de ansattes krav på alvor, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

#heierna-kampanjen har satt bemanningskrisen i kommunalt barnevern på dagsordenen.

Ine Haver står bak #heierna. Her forklarer hun Erna Solberg at barnevernet må ha flere ansatte.

Ine Haver står bak #heierna. Her forklarer hun Erna Solberg at barnevernet må ha flere ansatte.

Tommy Ellingsen

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte for kort tid siden de ansatte i barnevernet i Stavanger, som står bak kampanjen. Hun står fast på at det er opp til hver kommune å bestemme antall ansatte i tjenesten.

Det holder ikke, mener Øvstegård.

– De ansatte kaller det et nasjonalt varsel. Det er skuffende at de andre partiene ikke lytter. Barnevern er en av kommunenes kritiske oppgaver. Når det ikke fungerer, må staten inn og ta ansvar, sier Øvstegård.

Industriarbeidere: – Vi skaper verdiene dere bruker, nå er vi forbanna og irritert. Helse- og sosialarbeidere: – Ingen lønnsfest her!

Statsråd for barne- og familiedepartementet Kjell Ingolf Ropstad (KrF) utdypet som svar på #heierna-kampanjen at vi alle må ta ansvar for de mest utsatte barna.

– Det er en avsporing å si at vi alle må bidra. Dette handler også om å vise respekt til de som gjør en av samfunnets viktigste oppgaver, sier Øvstegård.

– KrF sørget for å få på plass midler til stillinger i barnevernet helt fram til de gikk i regjering i vinter. At de ikke gjør det nå lenger er alvorlig.

Kristine og Jeanett gjør samme jobb som før, men får 50.000 kroner mer fordi de jobber i Oslo

Ap: – Lytt til barna

Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, kritiserer regjeringen for ansvarsfraskrivelse. Både statsminister Erna Solberg og barneminister Kjell Ingolf Ropstad har svart #heierna-kampanjen at regjeringen vil prioritere økt kompetanse framfor flere ansatte i barnevernet.

Kari Henriksen (Ap) holdt appell da #heierna nylig aksjonerte foran Stortinget.

Kari Henriksen (Ap) holdt appell da #heierna nylig aksjonerte foran Stortinget.

Monica Strømdahl

– Dette er beklagelig historiefortelling og ren ansvarsfraskrivelse fra regjeringen. Barna selv sier at de trenger tid for å fortelle sine vanskelige historier. Den tiden har ikke de ansatte i dag, fastslår Henriksen.

Menn får over en fjerdedel mer i alderspensjon enn kvinner

Hun mener regjeringen må lytte til de ansatte, til barna og barneombudet, og forstå hvordan kvalitet, kompetanse og antall ansatte henger sammen.

– Å bare satser på kompetanse er som å helle vann i en lekk flaske. Kompetansen forsvinner og kommer ikke barna til gode. Det blir ingen utvikling og kontinuitet i tjenesten fordi også de med mye kompetanse slutter.

– Faresignal for rettssikkerheten

Henriksen mener det er uholdbart av regjeringen å vise til at barnevern er et kommunalt ansvar. På sikt vil dette bety enda større forskjeller mellom kommunene, fastslår Henriksen.

– Dette er et faresignal for rettssikkerheten til barn og foreldre. Det faresignalet tar ikke regjeringen, sier Henriksen.

– Hva mener du regjeringen bør gjøre?

– Regjeringen må øremerke penger til flere stillinger.

– SV har fremmet forslag om bemanningsnorm i barnevernet. Hvorfor støtter ikke Ap det?

– Ap støtter bemanningsnorm og er enig med SV i at det trengs. Men vi ønsker ikke å konkretisere normen på eksakt antall barn uten å få en utredning av hvilke stillinger som kan omfattes og hvordan en slik norm skal praktiseres. Vi har derfor fremmet et eget om kvalitetsreform i kommunalt barnevern, der bemanningsnorm er med. Dette skal behandles seinere i vår.

Andreas (28) om livet i omsorgsbolig: – Det var dataspill, chips og sjokolade nesten hver dag. Det går bedre nå!

#heierna: – Skuffet

Ine Haver, initiativtaker til #heierna og selv Ap-politiker i Stavanger, er skuffet over at SV ikke fikk støtte for sitt forslag.

– En norm er en norm, noe veiledende, ikke noe absolutt. Om jeg har 15 eller 18 saker, det handler ikke om det. Det handler om innholdet og om erfaring. Men det må på plass et slags tak, sier Haver.

– Jeg er overrasket over at Ap ikke støttet det. Jeg skjønner ikke at de trenger en utredning. Hva er det de skal finne ut som de ikke vet fra før? Kall det øremerkede stillinger, kall det bemanningsnorm. Det er det samme for meg hva det heter. Poenger er at vi må ha flere ansatte.

Geir (43) er trygdet, men jobber hele uka: – På jobb får jeg pratet med andre, jeg føler meg som en viktig person

Barnevernsledere fortviler over få jobbsøkere

12.03.2019
15:15
10.04.2019 20:37