colourbox.com

Menn får over en fjerdedel mer i alderspensjon enn kvinner

Men kvinner får mer utbetalt i alderspensjon enn tidligere, viser nye tall fra Nav.
07.03.2019
07:04
10.04.2019 20:37

For ti år siden fikk menn 38 prosent høyere alderspensjon enn kvinner. Nå får mennene utbetalt 27 prosent mer i pensjon.

I aldersgruppen 67–69 år er forskjellen mellom menn og kvinner blitt 25 prosentpoeng lavere på ti år. Blant de eldre pensjonistene er det derimot mindre endring.

Julia (29) fyrer seg opp for likelønn: – Skal man vente på tariffoppgjørene, venter man forgjeves

– Forskjellen mellom kjønnene kommer i stor grad av at kvinner har hatt lavere lønn og vært mindre yrkesaktive. I yngre kull har flere kvinner tjent mer til alderspensjon, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Færre nye pensjonister

61.700 personer ble registrert som nye alderspensjonister i 2018. Det er 2 prosent færre enn i 2017. Nav venter likevel at antallet alderspensjonister kommer til øke i en god del år framover.

Foran lønnsoppgjøret: Industriarbeidere langer ut mot helse og sosialansatte

Ved utgangen av desember 2018 fikk 937.400 personer alderspensjon. Navs prognoser viser at tallet på alderspensjonister vil passere 1 million i 2021.

Høy prisvekst

Utbetalingene til alderspensjonister er satt opp med 5.300 kroner fra 2017 til 2018, noe som er en økning på 2,3 prosent.

Realverdien av den gjennomsnittlige alderspensjonen har imidlertid gått ned 0,5 prosent dersom man tar hensyn til prisutviklingen.

– Rekordhøye strømpriser og økte drivstoffpriser som følge av en høyere oljepris har gitt høyere prisvekst enn forventet i 2018, sier Lien.

Det er ventet høyere lønnsvekst de neste årene, og dermed vil det trolig bli en bedre utvikling i alderspensjonen de neste årene, ifølge Lien.

Geir (43) er trygdet, men jobber hele uka: – På jobb får jeg pratet med andre, jeg føler meg som en viktig person

07.03.2019
07:04
10.04.2019 20:37