Kristine Gamlund (t.v) og Jeanett Jørgensen byttet jobb fra Skedsmo kommune i Akershus til Grorud i Oslo og fikk rundt 50.000 kroner mer i lønn.

Kristine Gamlund (t.v) og Jeanett Jørgensen byttet jobb fra Skedsmo kommune i Akershus til Grorud i Oslo og fikk rundt 50.000 kroner mer i lønn.

Foto: Anne Myklebust Odland

Kristine og Jeanett gjør samme jobb som før, men får 50.000 kroner mer fordi de jobber i Oslo

Kristine og Jeanett gikk opp rundt 50.000 kroner i lønn da de byttet til barnevernsjobb i Oslo. Lønnsforskjellene er blitt et problem for kommunene nær hovedstaden, sier FOs fylkesledere.
20.02.2019
10:58
10.04.2019 20:37

anne@lomedia.no

Barnevernskonsulent Jeanett Jørgensen (31) har samme stilling som hun hadde i nabofylket Akershus, men i Oslo får hun cirka 50.000 kroner mer i lønn.

– Det er veldig synd at kollegaer som står i det samme arbeidspresset, får dårligere betalt, sier hun.

Kristine Gamlund (39) begynte som voldskoordinator i Grorud i Oslo for to år siden, og gikk opp nærmere 50.000 kroner. Jobben hun gikk fra og den hun kom til, var spesialkonsulent-stillinger.

– Jeg synes man bør se på forskjellene. Det burde være likere lønnet, sier hun.

Mange søker Oslo

I fjor var ti saksbehandlere nye i barnevernstjenesten i Grorud. Nestleder Cathrine von der Fehr sier de fikk inn mellom 40 og 50 søkere til hver av stillingene. Det er helt andre søkertall enn det Akershus-kommuner får. Til to ledige stillinger i Gjerdrum kom det inn 12 søkere.

– Alle vet at barnevernsjobb i Oslo er bedre betalt, sier Jørgensen og Gamlund.

FOs fylkesleder i Akershus, Ingunn Strand Johansen har kontaktet samtlige hovedtillitsvalgte i sine kommuner. De forteller om fagfolk i barnevernet som hopper til jobb i Oslo.

– Det er vanskeligst for randkommunene. De merker konkurransen til Oslo, sier Strand Johansen.

Oppegård kommune mistet nylig to teamkoordinatorer til Oslo. De gikk opp ca 80.000 kroner i lønn.

– Noen kommuner gjør ingenting med lønn nå fordi de venter på å bli slått sammen med en annen kommune. Det kan bli et lønnsløft når kommunesammenslåingene er i havn, sier Strand Johansen.

Sjukepleiarar i Oslo ville tent 60.000 meir på å jobbe i kommunen, ifølge undersøking

Ingunn Strand Johansen er FOs fylkesleder for Akershus.

Ingunn Strand Johansen er FOs fylkesleder for Akershus.

Anne Myklebust Odland

Forskjellige tariffområder

Kommunene i Akershus følger tariffsystemet til KS. Oslo kommune er eget tariffområde. For Oslo gjelder normallønnsavtalen, KS lønner etter minstelønnsavtalen (Se fakta).

– Det er i ferd med å utvikle seg så store forskjeller i lønn at det er alarmerende, sier Strand Johansen.

Tore Kristiansen, FOs fylkesleder i Oslo, deler bekymringen.

– Det er en fare at kommuner tett på Oslo blir opplæringskontorer, sier han.

Han påpeker at det er en likelydende konkurranse mellom bydelene i Oslo, som også fører til press på lønna.

Noen kommuner har funnet måter å minske lønnsgapet på: Asker og Lørenskog gir rekrutteringstillegg på 20.000 kroner til barnevernskonsulenter, førskolelærere, sykepleiere og vernepleiere i turnus. Tillegget er kommet som en politisk bevilgning til lønnssystemet i kommunen.

– Noen kommuner gir også løfte om høyere lønn for å beholde ansatte. Jeg har hørt om summer rundt 50.000 kroner, men sjelden over det, sier Strand Johansen.

Vil jevne seg på sikt

– Bør man se på tariffsystemet i Oslo og Akershus på nytt?

– Nei, det får vi aldri til. Vi har tro på at forskjellene vil jevne seg ut, sier de to fylkeslederne.

De peker på at det er kommet inn flere koder for videreutdanning i KS-systemet. I tillegg skjedde det et løft i KS i lønnsoppgjøret for tre år siden, som på sikt vil gi positive utslag på lønna.

– I KS er det fleksibelt hva man kan gjøre med lønn, minner Strand Johansen om.

Avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Snåre, er ikke bekymret for ulikhetene.

– I et lokalt arbeidsmarked vil det være lønnsforskjeller kommunene i mellom, og særlig for yrkesgrupper det er vanskelig å rekruttere. Sett fra arbeidsgivers perspektiv kan dette oppleves som en lønnspiral der nabokommuner overbyr hverandre for å tiltrekke seg gode fagfolk, sier hun.

Hun sier tariffavtalen i KS-området ikke er til hinder for at kommuner kan tilby lønn for å beholde eller rekruttere medarbeidere.

– Vi vet at det skjer i mange tilfeller, sier hun.

Økt kjøpekraft og likelønn: Her er LOs krav i lønnsoppgjøret

Geir (43) er trygdet, men jobber hele uka: – På jobb får jeg pratet med andre, jeg føler meg som en viktig person

Ulike tariffsystemer:

Normallønn: Angir nøyaktig hva man skal tjene. Normallønnsavtaler har vanligvis ikke bestemmelser om lokale forhandlinger, men dette er innført i Oslo kommune.

Minstelønn: En nedre lønnsgrense garanteres. I tillegg forhandles det lokalt om tillegg utover satsene.

Kilde:Tariffleksikon, frifagbevegelse.no

Barnevernskonsulent, treårig utdanning, 16 års ansiennitet:

Ansatt i Oslo kommune: Tjener mellom 550.000 til 570.000 kroner i årslønn etter lokale forhandlinger

Ansatt i andre kommuner (KS-området): Tjener minstelønn på 465 300 kroner pluss tillegg etter lokale forhandlinger

Kilde: FO Akershus og Oslo

20.02.2019
10:58
10.04.2019 20:37

Ulike tariffsystemer:

Normallønn: Angir nøyaktig hva man skal tjene. Normallønnsavtaler har vanligvis ikke bestemmelser om lokale forhandlinger, men dette er innført i Oslo kommune.

Minstelønn: En nedre lønnsgrense garanteres. I tillegg forhandles det lokalt om tillegg utover satsene.

Kilde:Tariffleksikon, frifagbevegelse.no

Barnevernskonsulent, treårig utdanning, 16 års ansiennitet:

Ansatt i Oslo kommune: Tjener mellom 550.000 til 570.000 kroner i årslønn etter lokale forhandlinger

Ansatt i andre kommuner (KS-området): Tjener minstelønn på 465 300 kroner pluss tillegg etter lokale forhandlinger

Kilde: FO Akershus og Oslo