Barnevernsarbeiderne Lene Sørensen, Maya Røkkum Tvedt, Eilen Lura Sjursen, Marit Klemp Stephansen og Ann-Karin Sand møtte stortingsrepresentant  Freddy André Øvstegård på Tinget for å kreve flere øremerka stillinger til kommunalt barnevern.

Barnevernsarbeiderne Lene Sørensen, Maya Røkkum Tvedt, Eilen Lura Sjursen, Marit Klemp Stephansen og Ann-Karin Sand møtte stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård på Tinget for å kreve flere øremerka stillinger til kommunalt barnevern.

Eirik Dahl Viggen

– Det er vi som jobber i barnevernet hver dag. Nå viser vi at vi har en stemme

Barnevernsopprøret nådde Stortinget onsdag
13.02.2019
15:26
10.04.2019 20:37

edv@lomedia.no

Marit Klemp Stephansen avspaserte en arbeidsdag i Sandnes barnevernstjeneste og troppet opp på Stortinget onsdag. Sammen med grasrotopprøret #heierna krever hun forsvarlig bemanning i kommunalt barnevern.

Barnevernsansatte demonstrerer i flere byer

– Hei Erna, hvorfor hører vi ikke noe fra deg?

Stephansen er en av 3400 ansatte i barnevernet og andre som støtter kampanjen #heierna på Facebook. Aksjonen ble lansert forrige uke av en kollega i barnevernet i Stavanger.

Onsdag konfronterte Freddy André Øvstegård (SV) barnevernets statsråd Kjell ingolf Ropstad (KrF) i spørretimen.

– De ansatte i barnevernet gjør opprør under emneknaggen #heierna for økt bemanning. I 2011 var det anslått 1500 manglende ansatte i den kommunale barnevernstjenesten. Derfor satte regjerningen den gang i gang en opptrapping med øremerka midler til totalt 890 nye stillinger. Solberg-regjeringen har levert kun 120 nye stillinger fram til 2018, med ingen nye stillinger i 2019. Har statsråden oversikt over hvor stort behovet for stillinger er nå, og mener han bemanningen er god nå?

SV-representant Freddy André Øvstegårt spurte ut barneminister Kjell Ingolf Ropstad om bemanning i kommunalt barnevern.

SV-representant Freddy André Øvstegårt spurte ut barneminister Kjell Ingolf Ropstad om bemanning i kommunalt barnevern.

stortinget.no

– Jeg er glad for det engasjementet ansatte i barnevernet viser med kampanjen #heierna, svarte Ropstad.

– Jeg har forståelse for at ansatte opplever et stort arbeidspress. Tilbakemeldingene kan tyde på at flere kommuner bør prioritere barnevernet høyere enn de gjør i dag.

Vurderingene om bemanning må tas lokalt i kommunestyret, mener Ropstad. Det er der de vet best hvor behovet og nytten er størst.

– Jeg skal legge til rette for at kommunene er i stand til å forvalte sitt ansvar på en god måte, samtidig som vi styrker kommunenes eierskap til barnevernet, lovte Ropstad.

Barnevernets innhold må evalueres jevnlig av Fylkesmannen og kommunestyrene selv, og tjenesten skal slik havne høyere på agendaen i kommunene.

Ond sirkel gir manko på tillitsvalgte

Ropstad nevnte også at regjeringen har igangsatt kompetansehevende tiltak i barnevernet.

Barneministeren var uenig i SVs påstand om at bemanningsøkingen har stoppet. Ifølge Ropstad har regjeringen videreført og styrket satsinga, ved å sette kommunene i stand til selv å styrke barnevernet. Tjenesten har vokst med 1100 flere årsverk siden 2015, påpekte statsråden.

Øvstegård påpekte at staten har et særskilt ansvar for å påse at kritiske oppgavene blir løst, inkludert kommunalt barnevern. Der det ikke skjer, trengs øremerking, mener Øvstegård.

Ropstad sto på sitt.

– Jeg stiller store krav til kvalitet, og opplever at kommunepolitikerne vet best hvordan det kravet skal oppfylles, sa statsråden.

En slik pengeseddel har du ikke sett før. Dette er kvinnenes hundrelapp

Forsker: – Mange familier i barnevernet trenger praktisk hjelp med livet for å få nytte av veiledning

– Vi er grasrota, vi har troverdighet!

– I barnevernet i Sandnes scoret vi i fjor som blant de beste barnevernstjenestene i landet, men vi trenger flere ansatte skal vi få tid til å bruke den kompetansen vi har, sier Marit Klemp Stephansen i barnevernet i Sandnes.

Marit Klemp Stephansen ved barnevernet i Sandnes dro til Stortinget med #heierna-kampanjen for å kreve bemanningsnorm i barnevernet.

Marit Klemp Stephansen ved barnevernet i Sandnes dro til Stortinget med #heierna-kampanjen for å kreve bemanningsnorm i barnevernet.

Privat

#heierna-aksjonen har fått godt med oppmerksomhet etter de begynte å legge ut videosnutter på nett i forrige uke, med krav om bedre bemanning. Så langt har aksjonen 3400 følgere på Facebook.

– Også foreldre som får støtte av barnevernet og ansatte i tilstøtende tjenester er med på dette. Alle ser at vi trenger flere folk.

– Bemanningsnorm har vært snakka om i mange år, hvorfor får akkurat dere oppmerksomhet?

– Vi er et grasrotopprør. Det gir oss troverdighet. Det er vi som jobber i barnevernet hver dag. Nå viser vi at vi har en stemme. Vi har også en bredde, med støtte fra brukere og andre hjelpetjenester vi samarbeider med, sier Stephansen.

Miriam får 67 prosent av unge jobbsøkere ut i arbeid

13.02.2019
15:26
10.04.2019 20:37