Anne-Kari Bratten (Spekter) forhandler for arbeidsgiver i tariffoppgjøret for sykehus og andre statseide bedrifter. (arkivfoto)

Anne-Kari Bratten (Spekter) forhandler for arbeidsgiver i tariffoppgjøret for sykehus og andre statseide bedrifter. (arkivfoto)

Ole Palmstrøm

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten om lønnsoppgjøret: – Dette kunne vi løst på Snapchat

Sykehus og resten av Spekter-bedriftene startet lønnsforhandlingene tirsdag. Krever 4900 kroner i sentralt tillegg og lavlønnstillegg på 3900 kroner
02.04.2019
11:21
10.04.2019 20:37

morten.hansen@lomedia.no

anders@lomedia.no

Spekter-forhandlingene startet tirsdag. De står om lønna i statseide virksomheter. Det omfatter rundt 100.000 ansatte i helseforetakene. Nå forhandles sentrale lønnstillegg. I etterkant følger lokale forhandlinger.

Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat la fram et krav som skal sikre kjøpekraft for alle de 55.000 LO-medlemmene, og ekstra tiltak for lavlønn og likelønn.

– Vårt krav er helt i tråd med frontfaget og vi forholder oss til ramma på 3,2 prosent, sier Gran.

FORHANDLINGER: LO Stat-nestleder Eivind Gran og Spekter-sjef Anne-Kari Bratten startet de sentrale forhandlingene for Spekter-virksomhetene tirsdag.

FORHANDLINGER: LO Stat-nestleder Eivind Gran og Spekter-sjef Anne-Kari Bratten startet de sentrale forhandlingene for Spekter-virksomhetene tirsdag.

Morten Hansen

Kvisvik om lønnsoppgjøret: – Nå trenger vi en allianse mellom lavtlønte kvinner i privat sektor og kvinner i offentlig sektor

Sjekk om du er omfatta av lønnsoppgjøret nederst i saken.

Spekter-leder Bratten er lei av å stå med lua i hånda: – Arbeidsgiverne har vært for ettergivende

Ikke bekymra

– Vi har krav om sentrale lønnstillegg på 4875 kroner i året til alle, og et ekstra lavlønnstillegg for de som tjener under 90 prosent av industriarbeiderlønna på 3900 kroner, forteller Gran.

LO Stat krever også føringer fra sentralt hold for de lokale forhandlingene:

– Det vi også har krevd er at de videre forhandlingene, B-delene og de andre avtalene under dette nivået skal bidra til økt kjøpekraft for alle medlemmer og opprettholde fokuset på lavlønn og prioritere likelønnstiltak, sier han.

– Var det noen signaler fra Spekter som gjorde deg bekymra?

– Nei, foreløpig er jeg ikke bekymra. Slike forhandlinger kan alltid gå fort, men det pleier alltid å dukke opp ett eller annet som tar tid.

Tre andre hovedorganisasjoner forhandler parallelt med LO Stat: YS, Unio og SAN.

– Det blir en prosess utover dagen med å prøve å sy sammen ett resultat, sier Gran.

Emoji til sosialarbeiderne

Christopher (26) sparker i gang Marit (99)

Spår enkle forhandlinger

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter hadde også lave skuldre før forhandlingene.

– Dette bør være enkle og oversiktelige forhandlinger. Men det er noen av bedriftene i Spekter som ikke går så bra økonomisk, som ikke vil tåle det sentrale tillegget. Så jeg er nødt til å ta opp hvordan vi skal håndtere det, sier hun.

– Så du ser ingen potensielle problemer?

– Som jeg pleier å si når det er mellomoppgjør: Dette burde vi har gjort på Snapchat, oppsummerte hun.

Camilla tar videreutdanning: – Jeg kommer tilbake til 10 ganger mer å gjøre

Dette er virksomhetene som er en del av Spekter-oppgjøret:

Spekter er delt inn i 13 områder, flere av områdene har flere virksomheter.

Overenskomstområde 1, Kultur:

Arendal Kulturhus AS

Dansens Hus AS

Den Norske Opera & Ballett AS

Det Norske Blåseensemble anno 1734

Drammen Scener AS

Kilden Teater og Konserthus (Kristiansand Symfoniorkester)

Music Norway

Musikkselskapet Harmonien

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nobels Fredssenter

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS

Norsk Folkemuseum

Norsk Forfattersentrum

Operaen i Kristiansund

Oslo Konserthus AS

Oslo-Filharmonien

Stavanger Symfoniorkester

Trondheim Symfoniorkester

Teatrene har felles overenskomst:

Beaivvas Sami Nasunalateahter

Brageteatret

Carte Blanche AS

Den Nationale Scene

Det Norske Teatret

Haugesund Teater

Hordaland Teater

Hålogaland Teater

Kilden Teater og Konserthus

Nationaltheatret

Nordland Teater

Nord-Trøndelag Teater

Oslo Nye Teater

Riksteatret

Rogaland Teater

Sogn og Fjordane Teater

Teater Ibsen (Telemark og Vestfold Regionteater)

Teater Innlandet

Teatret Vårt (Regionteateret i Møre og Romsdal)

Trøndelag Teater.

Overenskomstområde 2, Norges Bank:

Norges Bank

Overenskomstområde 3, Avinor:

Avinor AS

Avinor Flysikring AS

Svalbard Lufthavn AS

Overenskomstområde 4, Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

AtB AS

Brakar AS

Electronic Chart Centre AS, ECC

Enova SF

Finnmarkseiendommen, Fefo

Garantikassen for fiskere

Innovasjon Norge

Konsentra AS

Norges forskningsråd

Norsk Helsenett SF

Norsk Tipping AS

Ruter AS

Sio Mat og Drikke AS

SIVA, Selskapet for industrivekst SF

Statnett SF

Statskog SF

Stiftelsen Asta

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Østfold, SiØ

Studentsamskipnaden i Ås, SiÅs

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Trygg Trafikk

Vinmonopolet, AS

Overenskomstområde 5, Nettbuss:

Nettbuss AS

Nettbuss Travel AS

Virksomhetene i dette området omfattes av Bussbransjeavtalen og Funksjonæravtalen for Nettbuss.

Overenskomstområde 6, NRK:

NRK AS

Overenskomstområde 7, NSB:

CargoNet AS

NSB AS

NSB Gjøvikbanen AS

NSB Trafikkservice AS

RailCombi AS

Overenskomstområde 8, Posten Norge:

Bring Express Norge AS

Bring Linehaul AS

Bring Transportløsninger AS

Bring Warehousing AS

Posten Norge AS

Overenskomstområde 9, Øvrige:

Baneservice AS

Falck Brann & Redningstjeneste AS

Green Cargo Togdrift AS

NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk

Mantena AS

AIM Norway AS, Aerospace Industrial Maintenance

Broadnet AS

Det Norske Myntverket AS

Felleskjøpet Agri SA

Fjellinjen AS

Flytoget AS

Hector Rail AB

Hålogaland Kraft AS

Mediq Norge AS

Norges Håndballforbund

Norsk Medisinaldepot AS

Relacom AS

Sporveien AS

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO

Overenskomstområde 10, Helseforetak med sykehusdrift:

Akershus universitetssykehus HF

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandsykehuset HF

Helse Bergen HF

Helse Fonna HF

Helse Førde HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord Trøndelag HF

Helse Stavanger HF

Nordlandssykehuset HF

Oslo universitetssykehus HF

St. Olavs Hospital HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Helse Nord RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet Sykehus HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vestre Viken HF

Overenskomstområde 11, Øvrige Helseforetak

Sykehuspartner HF

Luftambulansetjenesten HF

Pasientreiser HF

Helse Vest IKT AS

Sjukehusapoteka Vest HF

Helse Nord IKT HF

Overenskomstområde 12, Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst:

Akasia Kirke og Gravplass AS

Akasia Eiendomsforvaltning AS

Akasia Barnehage AS

Aleris Røntgen AS

Diakonissehuset Lovisenberg

LHL, Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke

Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

N.K.S. Helsehus Akershus AS

Norlandia Preschool AS

Norlandia Care AS

Norlandia Care Group AS

Rehabiliteringssenteret Air AS

Sophies Minde Ortopedi AS

Trøndelag Ortopediske Verksted AS, TOV

Tyrili Klatresystemer AS, Tyrilistiftelsen, Tyrili Utvikling og prosjektstiftelse

Unicare BAB AS

Unicare Hjemmetjenester AS

Unicare Omsorg AS

Unicare Små Enheter AS

Unilabs Laboratoriemedisin AS

Unilabs Norge AS

Valnesfjord Helsesportssenter

Overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale:

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Martina Hansens Hospital AS

Ikke områdeplassert:

Bane NOR SF

Overenskomster under etablering (som ikke er områdeplassert):

NMD/Vitus (Fagforbundet)

Norsk Helsenett SF (El & IT)

Sykehusinnkjøp HF

Baratt Due Musikkinstitutt

Sykehusapotekene Midt-Norge

Vestre Viken HF (El & IT)

InfraNord Norge AS

Østnorsk Jazzsenter

Stiftelsen Ribo

Entur AS

Unicare Rehab

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

(Kilde: LO Stat)

Nå blir det slutt på gjeldsfengsel

02.04.2019
11:21
10.04.2019 20:37