JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bøkene du bør få med deg fra 2018

Sjekk ut de beste leseropplevelser fra året som snart er gått. Blant Fontenes anmeldere og forfatterintvjuer finner du både faglitteratur, sterke romaner, og sakprosa.
2018121114480020181219110935

jbr@lomedia.no

Desember er tiden for boklister. Her er årets bøker for sosialarbeidere oppsummert, med anmeldelser, omtaler og forfatterintervjuer:

Takk for dansen – Kvinneblikk på LO

Kamp forlag

Bjørg Aftret, KAMP forlag 2018

Også fagbevegelsen ble berørt, til tross for at flere LO-topper hevdet at seksuell trakassering ikke var noe stort problem. Turid Lilleheie og Oddrun Remvik, som var sentrale tillittsvalgte i LO på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, har en annen historie. De markerte seg både i og utenfor LO i den tida, men det var ikke lett for kvinner å få gjennomslag for egne synspunkter. Det handlet om å trenge gjennom herketeknikker, usynlig makt og sterke allianser. Det var en kamp mot en inngrodd mannskultur.Historien viser at LO har vært en sinke når det gjelder å likestille kvinner og menn. Siden det ikke har blitt bedre, er Lilleheie og Remviks historier fortsatt aktuelle.

Les Fontenes intervju med forfatterne: LO må ta et oppgjør med gubbeveldet, krever eks-forbundsledere

Kva ser vi, kva gjer vi

Fagbokforlaget

Inge Nordhaug, Fagbokforlaget 2018

Mange barn er utsette for og lever med omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep, men blir svikta av dei som møter dei i deira kvardag utanfor heimen. Denne boka er meint å gi kunnskap og hjelperåder. Det er lagt vekt på handlingskompetanse, det vil seie å gi oversikt over reglar og døme på god praksis. Det handlar til dømes om korleis ein kan auke sensitiviteten sin overfor barna, om korleis ein skal involvere kollegaer og leiing, og om samtalemetodiske grep i møte med barna og foreldra. Det blir òg gitt ei oppdatert innføring i ny kunnskap om konsekvensane av omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep.

Les Fontenes intervju med forfatteren: – Våg å se det vonde

Etikk i psykiske helsetjenester

Gyldendal

Reidar Pedersen og Per Nordtvedt (red.), Gyldendal Akademisk 2017

Boken Etikk i psykiske helsetjenester er ment å gi leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte. Boken belyser utfordringer som er vanlige i klinisk praksis, blant annet knyttet til autonomi, taushetsplikt, krenkelser, tvang, samarbeid med pårørende og prioritering. Konkrete eksempler brukes for å illustrere temaene. Blant annet drøftes eksempler fra fortid og nåtid som viser at pasienter med psykiske lidelser kan bli utsatt for alvorlige overgrep, selv om de profesjonelle hjelperne har de beste motiver og ønsker om å hjelpe pasienten. Leseren får også innsikt i hvordan ulike hensyn må balanseres når de psykiske helsetjenestene skal ivareta det særskilte ansvaret for å beskytte samfunnet mot farlige pasienter, og når sykdom skal kunne frita fra straff.

Les Fontenes anmeldelse av boka: Kvalitet tvers gjennom

Utviklingstraumer.

Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi.

Fagbokforlaget

Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud, Fagbokforlaget 2017

Utviklingstraumer Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi er en grunnbok som beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan hjelpes. Utviklingstraumer blir i denne boken forstått i lys av nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk kunnskap, hvor regulering og toleransevinduet er to avgjørende begreper.

Les Fontenes anmeldelse av boka: Treffer blink om traumebevisst omsorg

Sosialt arbeid. En situert praksis.

Gyldendal Akademisk

Ragnhild Hansen og May-Britt Solem, Gyldendal Akademisk 2017

Boka er ment som en refleksjon over, og et innspill til, hva som kjennetegner sosialfaglig kompetanse sammenlignet med andre helse- og sosialfaglige profesjoner. Forfatterne gir eksempler på hva som står på spill dersom den sosialfaglige kompetansen blir utkonkurrert i yrkesfelt hvor kompetansen deres er nødvendig, og hvor ingen andre kan erstatte dem.

Les Fontenes anmeldelse av boka: Grundig om sosialt arbeid

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn.

Universitetsforlaget

Siri Søftestad, Universitetsforlag 2018

Boka beskriver tverretatlig samarbeid gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og tilfriskning av overgrepsutsatte barn. Den tverretatlige tilnærmingen er forankret i kunnskap om seksuelle overgrep, traumeforståelse og med de særlige utfordringene knyttet til ordløshet og fornektelse. Boka er sentral for studenter i alle grunnutdanninger som retter seg mot arbeid med barn og unge. Den er like aktuell for fagfolk med behov for basiskunnskap om seksuelle overgrep og innsikt i fremgangsmåter som vil styrke beskyttelse og hjelp til utsatte barn.

Les Fontenes intervju med forfatteren: – Seksuelt misbrukte barn uttrykker smerten sin. Fagfolk må lære seg å tyde og forstå språket, sier Søftestad

Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn.

Universitetsforlaget

Alexander Proff (red.), Glorija Proff (red.), Ida Steinrem (red.), Gunnar Toresen (red), Universitetsforlaget 2018

Barnas barnevern er et resultat av fagutviklingsprosjektet Mitt Liv, og er skrevet av sju barnevernsledere og sju proffer fra Forandringsfabrikken. Etter ønske fra Forandringsfabrikken omtales ungdommene kun med fornavn. Forfatterne beskriver hva som skal til for at barn trygt skal kunne fortelle barnevernet hvordan de har det. De beskriver også hva som skal til for at prosessene i barnevernet skal oppleves gode for barn og hvilken kunnskap barnevernet må bygge på. Blant bidragsyterne er også forskere og ansatte på universitet og hos fylkesmannen.

Les Fontenes intervju om boka: Her er boka som skal forandre barnevernet

Det jeg skulle ha sagt. Håndbok mot seksuell trakassering.

Eirik Dahl Viggen

Anja Sletteland og Hannah Helseth, Manifest forlag 2018

Uten å gi hverandre en viss tabbekvote, kan vi legge ned samfunnet. Men det betyr ikke at noen skal finne seg i seksuell trakassering. Hvor går grensen mellom flørting og trakassering? Hvorfor er det så vanskelig å si ifra? Hvordan kan man forebygge problemet på arbeidsplassen eller skolen, og begrense skaden når den først har skjedd? Det jeg skulle sagt er håndboken som rydder opp i debatten etter #metoo og som gir konkrete svar på kompliserte spørsmål.

Les også Fontenes intervju med forfatterne: Selvhjelp når begjæret havner på avveie

Jeg skal beskytte deg

Tiden forlag

Birger Emanuelsen, Tiden forlag 2017

Et nytt terrorangrep utspiller seg i Paris. På lærerværelset i Oslo følger Jon situasjonen over mobilen. I barnehagen sitter hans fem år gamle sønn, Andreas, og perler. Kona Vilje jobber overtid. Helt siden Andreas ble født, har Jon vært hjemsøkt av et sinne han er i ferd med å miste kontrollen over. Samtidig fylles han av en frykt for at verden rundt den lille familien er i oppløsning. Overalt ser han faresignalene: klimakrise og økologisk kollaps, terrorangrep og religiøs fanatisme. Mot Viljes råd går han stadig lenger i å forberede seg selv og sønnen på fremtiden han tror vil komme. Jeg skal beskytte deg er en roman om vold og kjærlighet. Om å forberede seg på nye tider. Om å ville beskytte sine nærmeste, selv om det kan gjøre dem vondt.

Les Fontenes intervju med forfatteren: Tynn linje mellom oppdragelse og vold

Barn og migrasjon

- Mobilitet og tilhørighet

Universitetsforlaget

Hilde Lidén, Universitetsforlaget 2017

Med utgangspunkt i et knippe portretter av barn og deres familier drøfter forfatteren hvordan barn berøres av transnasjonal mobilitet. Aktuelle temaer som blir drøftet er hvorfor familier migrerer, asylsøkerbarns særlige erfaringer, og hvordan mindreårige utnyttes underveis til Europa. Boka tar også opp betydningen av familierettslige avtaler for migrantbarn, inkludert barneekteskap, migrantbarns rettsstatus, medborgerskap og vedvarende mobilitet.

Les Fontenes anmeldelse av boka: Godt bidrag til kunnskapsbasert asylpraksis

Skolefravær.

– Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

Gyldendal Akademisk

Trude Havik, Gyldendal Akademisk 2018

Hva gjør lærere, skoleledere og foreldre når elever ikke kommer på skolen? Dette er temaer denne forskningsbaserte boka setter søkelyset på, gjennom å beskrive skolefravær, risikofaktorer og tiltak. Fraværsproblematikk er sammensatt, og boka gir ingen oppskrift på hvordan man løser konkrete saker. Men den skaper et felles kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med skolefravær i skolene, i samarbeid mellom skole og hjem og i støtteapparatet rundt barn og unge og deres familier. Ønsket er at boka kan være til hjelp for å få Silje, Klara og Kristian til å gå på skolen.

Les Fontenes anmeldelse av boka: Skolefravær til besvær

Robuste barn. Gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv.

Cappelen Damm Akademisk

Per Schultz Jørgensen, Cappelen Damm Akademisk 2017

Per Schultz Jørgensen undersøker de forskjellige psykologiske og pedagogiske sidene ved begrepet robusthet. Han supplerer det teoretiske grunnlaget for presentasjonen med konkrete metoder som kan hjelpe oss til å bidra til barns robusthet i familien, i barnehagen og på skolen. Boken er skrevet med tanke på både sterke barn, som klarer seg godt, og det vi kaller utfordrende barn, som må kjempe noe mer med livet. Barn får det beste utgangspunktet når vi gir dem ansvar og livsglede.

Les Fontenes anmeldelse av boka: Bør bli pensum for alle som jobber med barn

{"426014":{"type":"s","url":"/image-3.426014.f9378378dd","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426016":{"type":"s","url":"/image-3.426016.aad5e0c98b","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426020":{"type":"s","url":"/image-3.426020.8ed0c0ae43","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426024":{"type":"s","url":"/image-3.426024.a1c8a27573","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426032":{"type":"s","url":"/image-3.426032.dcc0e522ee","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426035":{"type":"s","url":"/image-3.426035.48a64fb90c","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426037":{"type":"s","url":"/image-3.426037.411d2b1791","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426074":{"type":"s","url":"/image-3.426074.64ad9c4643","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426089":{"type":"s","url":"/image-3.426089.4230f8a41d","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426106":{"type":"s","url":"/image-3.426106.0014dcd56f","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426167":{"type":"s","url":"/image-3.426167.ccff4ea47c","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"426190":{"type":"s","url":"/image-3.426190.420c8e55a1","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}