JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Godt bidrag til kunnskapsbasert asylpraksis

Universitetsforlag

Anmeldt av Ane-Marthe Solheim Skar, postdoktor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Barn og migrasjon
– mobilitet og tilhørighet
Hilde Lidén, Universitetsforlaget 2017

Kunnskap er nødvendig for et godt integreringsarbeid, og her bidrar Barn og migrasjon – mobilitet og tilhørighet. Boka oppleves lettlest, samtidig som den tar for seg komplekse temaer. Forfatter Hilde Lidén viser stor faglig og erfaringsmessig bredde. Hun lener seg på egen og andres forskning fra forskjellige fagfelt når hun gjennom 10 kapitler tar for seg migrasjon og asylbarndom, barns rettsstatus i asylprosessen, familielovgivning og hverdagsintegrering, hele tiden gjennom et familie- og barneperspektiv.

Boka beskriver de forskjellige aktørene som er involvert i en asylprosess, og leseren får eksempler på hvordan lovverk og politikkutforming skapes og endres over tid i samspill med den politiske dagssituasjonen. Boka illustrerer og diskuterer hvordan dette påvirker barn og familier, og hvordan barns behov og rettigheter ivaretas i varierende grad i denne prosessen. Boka gir således et bredt innblikk i lover, regelverk, forskrifter og retningslinjer – både nasjonale og transnasjonale. Lidén belyser hvordan transnasjonale bånd, gjennom foreldreskap, forpliktelser, forventninger, støtte og omsorg, utøves på svært forskjellige måter. Migrasjonsbarns mobilitet og tilhørighet utspiller seg ofte i spenningsfeltet mellom overnasjonalt versus nasjonalt ansvar, lovverk og etikk, støtte og tvang, ønsker og forventninger, normalitet i det unormale, menneskelighet i det umenneskelige, og håp der man kunne vente at alt håp var slukket.

Vi blir presentert for historiene til barn og familier som belyser hvordan forskjellige samfunnsbetingelser i første omgang påvirker migrasjon, og i neste omgang hvordan lovverk og samfunnsbetingelser i Norge påvirker det Lidén kaller hverdagsintegrering. Vi følger historien til barn som blir rekruttert og tvunget inn i kriminalitet. Vi får møte andre som fikk lovnader om jobb og en framtid i et fremmed land, men hvor jobb viste seg å være ensbetydende med seksuelle overgrep og framtid ensbetydende med flukt fra overgriperne og opplevelser man aldri kan bli kvitt. Vi blir også presentert for historier som formidler hvordan håp om en lysere framtid kan skapes gjennom hverdagsintegrering.

Lidén er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og har mange års erfaring innen migrasjonsfeltet. Med 113 registrerte publikasjoner i Cristin (felles registreringssystem for forskningsartikler og andre forskningsaktiviteter) utmerker hun seg som en viktig stemme innen barneforskningsfeltet generelt, og innen migrasjonsfeltet spesielt. Boka er nyttig for studenter og forskere, så vel som for praktikere som ønsker økt kunnskap om migrasjonsfeltet og den komplekse bakgrunnen migrasjonsbarn ofte har. I tillegg er den nyttig for politikere og andre med beslutningsmyndighet, slik at vi på en enda bedre måte kan bidra til å skape en kunnskapsbasert og human asylpraksis.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det