JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Historien om Hege som ikke hadde råd til å fullføre rusbehandling opprører meg, sier SVs helsepolitiske talsperson

I dag fremmer SV forslag i Stortinget om at pasienter i rus, psykiatri og somatiske sykehusavdelinger skal slippe å bli trukket i uføretrygd mens de er innlagt.
Nicholas Wilkinson er helsepolitisk talsperson i SV og stortingsrepresentant for Akershus SV.

Nicholas Wilkinson er helsepolitisk talsperson i SV og stortingsrepresentant for Akershus SV.

Pressebilde SV

anne@lomedia.no

Før påske skrev Fontene om Hege (50) som valgte å avbryte behandlingsoppholdet hos Blå Kors Borgestadklinikken i Skien, da hun oppdaget hvor mye hun ble trukket i uføretrygd. Hege fortalte til Fontene at hun ikke hadde råd til å være innlagt fordi hun hadde kredittkortgjeld som hun måtte betjene med uføretrygden sin.

Historien opprørte SVs helsepolitiske talsmann Nicholas Wilkinson.

– Uføre skal ikke trekkes i trygd mens de er innlagt, verken i somatiske sykehus eller i rus- og psykiatriske klinikker, mener han.

Da Hege oppdaget hvor mye hun ble trukket i uføretrygd og klagen til Nav ikke førte fram, skrev hun seg ut fra rusinstitusjonen. Illustrasjonsfoto.

Da Hege oppdaget hvor mye hun ble trukket i uføretrygd og klagen til Nav ikke førte fram, skrev hun seg ut fra rusinstitusjonen. Illustrasjonsfoto.

Ole Palmstrøm og Colourbox

Vil endre Folketrygdloven

SV vil nå endre Folketrygdlovens §12, slik at pasienter innlagt i rus- og psykiatriske klinikker likebehandles med pasienter i somatiske sykehus. SV fremmer et forslag om dette for Stortinget i dag.

– Vi trenger en lov som er lik for alle. Vi vil at alle pasientgrupper slipper å få uføretrygden redusert mens de er innlagt, ikke at dette bare gjelder for pasienter i somatikken, sier Wilkinson.

De gangene Øyvind (29) har krysset av for at han har en nedsatt funksjonsevne, har han ikke blitt innkalt til intervju

I dag er regelverket slik: Etter innskrivingsmåneden og tre måneder i institusjon reduseres uføretrygden til 14 prosent av ytelsen, men likevel ikke til mindre enn 45 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. Pasienten kan få beholde en større del av trygden ved å dokumentere utgifter til bolig. Dersom pasienten forsørger ektefelle eller barn, reduseres ikke trygden. Dersom pasienten er innlagt i somatisk sykehus blir ikke trygden redusert i det hele tatt. Denne forskjellsbehandlingen vil SV vekk fra.

– Loven vi har i dag er så urettferdig. At Norge tar penger fra syke og fattige folk! Uføre får så lav inntekt i utgangspunktet og den skal vi ikke trekke, sier Wilkinson.

Han legger til:

– Vi kan gjerne se på et system for at de som blir innlagt i lang tid kan betale noen av kostnadene, men det må være likt for alle. Slik det er nå er det straff for psykisk syke og rusavhengige.

Reduseres etter fire måneder

Det er arbeids- og sosialkomiteen som får forslaget til behandling. Heidi Nordby Lunde (H), andre nestleder i komiteen, mener det er rimelig at de nå ser på denne forskjellsbehandlingen mellom pasienter i rus/psykiatri og somatikk.

Heidi Nordby Lunde (H) er andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Heidi Nordby Lunde (H) er andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Stortinget

– Jeg kjenner ikke til hvorfor det er et unntak for pasienter i somatiske sykehus, slik at de ikke trekkes i uføretrygd, mens andre pasientgrupper gjør det. Det kan ha med gamle fordommer å gjøre tilbake i tid, sier hun.

Hun har lest saken om Hege og sier at det er viktig at politikerne finner gode insentiver slik at pasienter fullfører behandling og får hjelp.

– Det er uheldig for Hege at hun ikke kunne fullføre behandling. Historien hennes er et fint utgangspunkt for å vurdere endringer i lovverket, sier hun.

Vil holde på prinsippet

Men Nordby Lunde vil ikke gå inn for at pasienter får full trygdeutbetaling mens de er innlagt i institusjoner med fri kost og losji, slik SV vil.

– Jeg synes det er et greit prinsipp at vi trekker i de sosiale ytelsene de vanligvis får, når staten overtar utgifter til livsopphold i forbindelse med innleggelse. Vi skal i alle fall ikke dekke pasientenes forbruksgjeld, sier hun.

Tusenvis av arbeidstakere lever med konstante smerter som ingen ser. Brith Tone klarer å jobbe takket være god tilrettelegging

Behandlingsoppholdet for Hege var ment å vare i et år, men etter et halvt år skrev hun seg ut. Hun opplevde at hun ikke hadde økonomi til å være innlagt.

Nordby Lunde mener staten burde se på andre løsninger for å hjelpe pasienter med økonomien i innleggelsesperioden.

– Nav burde vært behjelpelig med å få til en avtale med Heges kreditorer slik at forbrukslånet ble stoppet mens hun var innlagt. Her tenker jeg det er rimelig at det er andre ting vi hjelper med, slik at pasienten kunne fullført behandlingsopplegget, sier Nordby Lunde.

Delte meninger

På sosiale medier har Heges historie skapt stort engasjement. Mens noen uttrykker at regelverket er «helt sykt», er det andre som påpeker at det er på sin plass at uføretrygden reduseres når folk er innlagt: «Kr 3801 er vel ikke så lite når de har gratis kost og losji? Det skulle vel dekke det meste? Men det blir kanskje lite for dem som røyker?» En annen spør: «Mener folk at man skal ha gratis institusjonsplass til mange hundre tusen og at man samtidig skal ha utbetalt ufør i tillegg?». Vekommende legger til: «Det Hege trengte mer penger til var mer kredittkortlån. Jeg skjønner overhodet ikke hva Hege klager på i det hele tatt? Skal du få dekt alle utgifter for å leve, få terapi og behandling og i tillegg gå ut fra en institusjon med 200.000 kr på konto, da betalt av staten som er trygdepenger som ytes for at man skal overleve i samfunnet?»

Vil utrede

Erlend Wiborg (Frp), som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, sier han vil se forslaget fra SV før han uttaler seg om det.

– Det er i alle fall ikke rimelig at staten dekker folks forbrukslån mens de er innlagt. Vi må heller lage en helhetlig pakke der vi sørger for å få i gang gjeldsrådgivning og andre ting som hjelper på den økonomiske situasjonen til pasientene, slik at de fullfører behandling, sier han.

Erlend Wiborg (Frp) leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Erlend Wiborg (Frp) leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Stortinget

– Hva tenker du om forskjellsbehandlingen mellom pasienter i rus, psykiatri og somatikk?

– Jeg har ikke vært kjent med denne problemstillingen, men det er noe vi i høyeste grad må se nærmere på, sier han.

Rigmor Aasrud (Ap), første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen skriver på epost til Fontene at Ap ba regjeringen utrede Folketrygdlovens §12 i forbindelse med uførereformen for sju år siden.

– Hva mener du i dag, bør uføretrygd reduseres når man er innlagt både i psykiatri og somatikk?

– Ja, i utgangspunktet mener vi det. Så kan det være forhold som vi ikke helt ser, derfor er det behov for å utrede, skriver hun.

SVs forslag til Stortinget:

«SV ber regjeringen fremme nødvendige forslag til endringer i Lov om folketrygd som sikrer likebehandling mellom personer som er innlagt i psykiatriske behandlingsinstitusjoner eller rusinstitusjoner med personer som er innlagt i somatiske sykehusavdelinger, slik at begge pasientgrupper fritas for reduksjon i sine ytelser fra folketrygden.»

SVs forslag til Stortinget:

«SV ber regjeringen fremme nødvendige forslag til endringer i Lov om folketrygd som sikrer likebehandling mellom personer som er innlagt i psykiatriske behandlingsinstitusjoner eller rusinstitusjoner med personer som er innlagt i somatiske sykehusavdelinger, slik at begge pasientgrupper fritas for reduksjon i sine ytelser fra folketrygden.»