JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen vil ha større innflytelse over medlemmenes arbeidstid.

Nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen vil ha større innflytelse over medlemmenes arbeidstid.

Eirik Dahl Viggen

Omstridt turnus ble del av tariffavtalen

– Vi må få makt og forhandlingsrett over medleverturnusen, sier nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen.
19.03.2018
06:00
21.08.2023 17:14

edv@lomedia.no

– Medlever-turnus er slik medlemmene våre faktisk jobber. Utfordringen vår er da å gi fellesskapet makt og forhandlingsrett over turnusen, sier nestleder i Fellesorganisasjonen, Marianne Solberg Johnsen til Fontene.

Bergens sparepakke for utviklingshemmede skaper uro

Frustrasjonen er mange år gammel. Siden 2005 har arbeidsgiverne i private institusjoner innen rusbehandling og barnevern innført medlever-turnus uten å måtte forhandle med fagforeningene. Det kan de takket være en forskrift som unntar slik turnus fra arbeidsmiljøloven.

Men på to arbeidsplasser har FO endret kurs, og lykkes.

Hva er medlever-turnus?

• Arbeidstidsordning brukt i private selskaper innen barnevern og rusbehandling.

• Krever flere døgn enn det arbeidsmiljøloven tillater, men er lovlig ifølge en unntaktsforskrift. Forskriften gjaldt opprinnelig for ruskollektiv og terapeutiske samfunn, men ble i 2016 utvidet til private ungdomsinstitusjoner og boliger for enslige mindreårige flyktninger.

• Støttes av ansatte og beboere siden det gir færre avbrudd og overganger.

• Gir ansatte ca. 30 prosent flere døgn på jobb per år.

• Er derfor kritisert av FO, som mener enkelte arbeidsgivere bevisst bruker ordningen for å senke lønnskostnader.

FO endret strategi

Istedenfor å kjempe mot medlever-turnus, har FO fått den innregulert. Avtalene som ble tegnet i januar gjelder Unicare Små Enheter, et selskap som driver ungdomsinstitusjoner, og Tyrilistiftelsen, som i snart 40 år har drevet med rusbehandling.

– Har FO erkjent at medlever-turnus har kommet for å bli?

– På våre felt har det alltid eksistert ulike typer arbeidstidsordninger, og slik vil det nok fortsatt være. På disse to arbeidsplassene gjorde vi denne avveiningen. Vi er opptatt av de langsiktige konsekvensene og belastningene av turnusen. At det tas på alvor av arbeidsgiver. Og ikke minst at våre medlemmer skal kompenseres skikkelig for ubekvem arbeidstid, sier Marianne Solberg Johnsen.

– Utfordringen har vært at arbeidsgiverne har innført medlever-turnus som en selvfølge uten å diskutere med oss.

(Saken fortsetter under bildet)

Sosionom Linda Merete Wold, tillitsvalgt for FO i Unicare Små skrev under tariffavtale for første gang i januar 2018.

Sosionom Linda Merete Wold, tillitsvalgt for FO i Unicare Små skrev under tariffavtale for første gang i januar 2018.

Eirik Dahl Viggen

Unicare Små Enheter: Den nye avtalen sikrer ansatte økt tillegg for medleverturnus.

Unicare Små Enheter driver institusjoner i Oslo, Akershus og Østfold på oppdrag for barnevernet. Selskapet ble stiftet 2000 under navnet Behandlingssenteret Små Enheter. De ble kjøpt opp av omsorgskonsernet Unicare i 2015. De har rundt 50 ansatte, hvorav 23 i FO-klubben.

– Lønna vår beveget seg ikke opp i takt med resten av bransjen. De ansatte opplevde å stå på stedet hvil. De hadde ikke AFP. I 2016 ble miljøterapeutene i Små Enheter enige om at de trengte en tariffavtale. Bedriften var blitt kjøpt opp av Unicare. Ny ledelse betød nye muligheter. Sosionom Linda Merete Wold lot seg velge til tillitsvalgt.

Korrupsjon, gjengjeldelse og utfrysing skal hindres med Varslingsombud

Kripos er bekymret for sikkerheten til 300 barn

Forhandlingene mellom FO og Små Enheter pågikk hele 2017. I vinter unngikk de så vidt å måtte gå til riksmekleren, og fikk underskrevet avtalen i januar.

– Nå kan vi endelig forhandle i trygge rammer. Vi har på papiret en ordentlig lønnstabell som sikrer at alle får den lønna de skal ha, sier en fornøyd Linda Merete Wold på vei til nok en vakt på fire døgn.

Turnus inn i avtalen

Små Enheter bruker såkalt medlever-turnus. Turnusen er lovlig takket vært et unntak fra arbeidsmiljøloven. De ansatte er på jobben betydelig lenger enn hva loven ellers tillater.

Det nye er at Små Enheter får medleverturnusen inn i tariffavtalen. Dermed kan de ansatte forhandle kollektivt.

De ansatte fikk på plass:

• Maksimalt 57,6 timers arbeidsuke i snitt

• 1,5 timers hvile ved brudd på nattesøvnen (mot tidligere 1 time)

• Fast vanlig arbeidstid for de som jobber dag

• AFP

Økte med 24 000 kroner

Før fikk miljøterapeutene et medlever-tillegg på 36 000 kroner. Med tariffavtalen øker det til 57 000 kroner.

Det er penger som skal kompensere for at de ikke får normale tillegg for ubekvem arbeidstid som gjelder ellers i arbeidslivet. Skulle de regnet om den tiden de bruker på arbeidsplassen til ubekvemstillegg, ville det tilsvart over 90.000 kroner.

De høgskoleutdannede miljøterapeutene får fra april 3000 kroner oppå dette. Tariffavtalen alene sørger altså for 24.000 kroner i potten for FO-erne i Små Enheter.

– Vi skal sette inn støtet på tilleggene for medleverturnus og helligdager. Målet er å komme opp på nivå med andre private institusjoner, sier Wold.

Arbeidet med avtalen har gitt klubben vind i seilene. Siden de startet forhandlingene har den økt fra 10 til 23 medlemmer.

Varsler Ragnar Holvik fikk livet snudd på hodet, men angrer ikke

«Kamzy»: – Jeg gråt meg gjennom hele filmen

De begynte å holde klubbmøter. Men det var vanskelig å samle alle. De ansatte er spredd på institusjoner og arbeider til forskjellige tider. Diskusjoner og info ble derfor formidla i en lukket gruppe på nett.

Men prosessen var til tider ensom og vanskelig, forteller Wold.

– Folk har nok vært redde for å utfordre ledelsen, for å virke vanskelige. De har vært bekymret for hvordan det kunne påvirke arbeidshverdagen.

Hun forteller om god støtte fra FO. Også fra kolleger, i det skjulte.

– Nå er stien tråkket opp, og det er lettere å gå videre med klubbarbeidet.

Styrker de tillitsvalgte

Tariff betyr at ledelsen og de ansatte fra nå må forholde seg til Hovedavtalen. I dette tilfellet mellom Spekter og LO. Ledelsen i Små Enheter skal legge til rette for at tillitsvalgte får drevet med nødvendig klubbarbeid. De ansatte forplikter seg også til godt samarbeid med bedriften. Hovedavtalen anmoder sterkt arbeidsgiverne å gi de tillitsvalgte innsikt i lønningene.

– Avstanden opp til ledelsen var veldig lang. Nå får vi forhåpentlig mer innsikt i hva som skjer i toppen, sier Linda Merete Wold.

Selv om bedriften må legge ut for AFP, tror Wold det er vinn-vinn for alle parter.

– Mens lønna sto stille, søkte erfarne kolleger seg videre til bedre betalte jobber. Når folk ser at det nytter å forhandle, håper jeg de vil være her lenger. Ungdommene trenger trygge, stabile voksne rundt seg.

(Saken fortsetter under bildet)

Jo Alexander Reutherdahl Breiby Hovedtillitsvalgt for FO i Tyrili-stiftelsen fikk på plass tariffavtale i 2018

Jo Alexander Reutherdahl Breiby Hovedtillitsvalgt for FO i Tyrili-stiftelsen fikk på plass tariffavtale i 2018

Eirik Dahl Viggen

Tyrili: viderefører idealismen i ordna forhold

Tyrilistiftelsen har i 25 år hatt en tariffavtale med Fagforbundet. FO-medlemmene har vært tilknytta denne. Men medlever-turnusen, og den utsrakte arbeidstiden den pålegger ansatte, var aldri del av avtalen. Før nå.

– Idealismen har preget Tyrili. Nå vil vi videreføre den kulturen under ordna forhold, sier hovedtillitsvalgt for FO i Tyrili, Jo Alexander Breiby.

Tyrilistiftelsen driver rus-rehabilitering ni steder i Sør-Norge på oppdrag for spesialisthelsetjenesten. De startet i 1980 med utspring i kollektivbevegelsen. Tyrili har rundt 240 ansatte, hvorav 51 FO-ere.

– Tyrili har blitt så stort at vi trengte tariffavtale for å ivareta alles rettigheter. Det har vært veldig fint å se engasjementet fra de plasstillitsvalgte, sier Breiby.

Han ble første hovedtillitsvalgte i Tyrili da klubben startet prosessen mot tariffavtale for halvannet år siden. De valgte for første gang et felles klubbstyre for hele Tyrilistiftelsen. De tillitsvalgte fra enhetene spredt rundt i Sør-Norge fortsatte å ha tariffmøter på FO-kontoret i Oslo. De er nå den største klubben i Tyrili.

Idealistisk kultur

Tyrili har utvidet virksomheten. Behovet for oversikt og system øker, mener Breiby. En del ansatte opplevde det som uklart hva som var forventet av fleksibilitet og tilstedeværelse utover det som sto i kontrakten eller personalhåndboka. Avtalen rydder opp i dette. Den setter maksimal ukentlig arbeidstid til 48 timer. Det er et gjennomsnitt beregnet på seks uker. Timene omfatter også turer, som er viktige deler av læringsopplegget. De ansatte har fått klart definert hvilken tilstedeværelse som regnes som arbeidstid.

Det gis ikke vanlige tillegg for ubekvem arbeidstid. Isteden får de et medlever-tillegg på 112 000 kroner i året.

Tyrili har også andre arbeidstidsordninger, for eksempel tredelt turnus eller rene nattestillinger. Disse har vanlige ubekvemtillegg. Satsene er ifølge Breiby høyere enn i de fleste andre avtaler.

Strammere system

– Vi har hatt mye fleksibilitet i Tyrili. Utfordringen har vært å få til en avtale som setter arbeidstiden i system, samtidig som vi bevarer en kultur som har fungert godt, og der vi utfører jobben ganske autonomt, sier Breiby.

Særlig veteranene i kollegiet har ment at det er viktigere å være til stede for brukerne (i Tyrili kalt elevene) enn å fintelle timer. Holdningen er en arv fra kollektivbevegelsen.

– Uansett hvor god avtale vi har, er det til liten nytte om det ikke ivaretar behovene til elevene våre, sier Breiby.

Han tror de har funnet balansen.

Forhandlingsrett på pensjon

Tariffavtalen med FO sikrer medlemmene rett til å forhandle om framtidige endringer i tjenestepensjon. Summen av AFP-tillegg og tjenestepensjon vil få mye å si når alderspensjon fra Folketrygden reduseres, mener Breiby.

92 prosent av medlemmene stemte for den framforhandla avtalen, konstaterer Breiby.

– Engasjementet vokser for fagforeningen. Det er fint å se at det er større bevissthet rundt det å organisere seg.

19.03.2018
06:00
21.08.2023 17:14