JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnevernsinstitusjon stenges: – Dette er en varslet krise, sier tillitsvalgt

Turnusen legges om mot ansattes vilje. Den siste måneden er det levert inn fem nye oppsigelser. Nå er situasjonen så akutt at en atferd høy-avdeling stenges midlertidig.
Bemanningssituasjonen ved Geithus (bygget bak) og Ilaug er så kritisk at den ene avdelingen må stenge. – Det vi fryktet er slått ut i fullt monn, sier Trond Rekdal Henriksen, tillitsvalgt for FO.

Bemanningssituasjonen ved Geithus (bygget bak) og Ilaug er så kritisk at den ene avdelingen må stenge. – Det vi fryktet er slått ut i fullt monn, sier Trond Rekdal Henriksen, tillitsvalgt for FO.

Nadia Frantsen

anne@lomedia.no

– Det vi fryktet er slått ut i fullt monn. Oppsigelser og sykemeldinger gjør at vi er så tynt bemannet at det ikke er forsvarlig å drifte to avdelinger, sier Trond Rekdal Henriksen, tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) ved d en statlige barnevernsinstitusjonen BVT (Buskerud/Vestfold/Telemark) Behandling Ungdom. Ilaug er nå midlertidig stengt grunnet for lav bemanning.

Fontene skrev forrige uke at langturnus avvikles ved barnevernsinstitusjoner i Bufetat region sør mot ansattes vilje. Flere har sluttet etter at omlegging av arbeidstid ble varslet i januar 2020. Bare den siste måneden har fem nye ansatte ved avdelingene Geithus og Ilaug levert inn oppsigelse.

Turnusendring: Jonas frykter bråk på natta og at de ikke kan dra ut og lete etter ungdom når langturnusen forsvinner

– En varslet krise

Det har heller ikke lyktes å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger.

– Dette er en varslet krise. Vi har kjempet for å få beholde langturnusen. Mange har hatt et håp helt til det siste, men da den nye turnusen formelt ble godkjent nå nylig, kom oppsigelsene. Ansatte vil ikke bli ved en atferd høy-institusjon i en turnus de ikke liker faglig, sier Rekdal Henriksen.

Trond Rekdal Henriksen er tillitsvalgt. Han har vært travel med å svare på henvendelser fra ansatte etter at det ble kjent at den ene avdelingen stenger.

Trond Rekdal Henriksen er tillitsvalgt. Han har vært travel med å svare på henvendelser fra ansatte etter at det ble kjent at den ene avdelingen stenger.

Nadia Frantsen

Han sier det er en svært trist situasjon, da det er erfarne, utdannede miljøterapeuter som ikke orker mer. Mange stillinger står nå ledige.

– Institusjonen ligger grisgrendt til og har nivå atferd høy. Det har ikke regionledelsen tatt nok inn over seg ved bytte av turnus. Det er få søkere, sier han.

To avdelingsledere er etter det Fontene erfarer blant dem som har sagt opp.

Fikk beskjed i epost

Forrige uke ble det sendt ut epost til ansatte ved Geithus og Ilaug om at de to avdelingene ville bli slått sammen og at Ilaug ville bli stengt midlertidig. I e-posten som Fontene har fått lese, oppgis bemanningssituasjonen å være grunnen. Dagen etter flyttet to ungdommer og ansatte over til Geithus, som ligger noen minutters kjøring unna.

De to avdelingene har tilsammen seks atferdsplasser. Avdelingen som stenger har to plasser, kategorisert som atferd høy.

– Det trengs erfarne folk til å jobbe på en slik avdeling. Jeg er redd hele fagmiljøet rakner. Folk er fortvila og sier de kjenner påkjenningene på kroppen, sier Rekdal Henriksen.

– Hvor mange ansatte er igjen?

– Det ærlige svaret er at det vet jeg ikke. Det er kaotisk, men vi mangler ca. 12–14 miljøterapeuter i 100-prosentstillinger, sier han.

Langturnus er en særavtale som Bufetat kan velge å bruke, men i region sør er den sagt opp

Kritisk for ungdommene

Jonas Ween er verneombud og spesialutdannet barnevernspedagog i rus og psykiatri. Han er en av dem som nå har levert oppsigelse.

– Det har vært stor uro blant ansatte den siste tiden, og nå skjer flukten av fagpersoner. Det handler om turnus, arbeidsvilkår, sikkerhet og hvordan vi får jobbet relasjonelt med ungdom i den nye turnusen, sier Ween.

– Det som nå skjer er kritisk for ungdommene våre, sier Jonas Ween.  Han er en av dem som har sagt opp.

– Det som nå skjer er kritisk for ungdommene våre, sier Jonas Ween. Han er en av dem som har sagt opp.

Nadia Frantsen

At avdelingene blir slått sammen på et døgns varsel, kommer som en logisk konsekvens av det tillitsvalgte og verneombud har varslet om, påpeker han.

– Dette som skjer er kritisk. Ungdommene som nå blir boende på samme avdeling er ungdom som av ulike årsaker skal ha forskjellige tiltak, sier han.

– Hvordan tar ungdommene det?

– Jeg kan ikke si så mye om det, men avdelingen som stenger er et forsterket tiltak for to personer, for ungdom som ikke skal bo med mange andre. Over natta blir de flyttet med et pennestrøk. Man kan også tenke seg hvordan det er å få vite at nye ungdommer flytter inn der du bor, på noen timers varsel. Selv i en vanlig familie kan det bli kaos og krise, sier Ween.

Beredskapshjem: Barn bor for lenge før de flyttes videre

Redusert kapasitet i regionen

Region sør har seks plasser for ungdom som plasseres på institusjon gradert som atferd høy. Nå er kapasiteten sunket med en tredjedel på ubestemt tid.

Barbro Akerheim, enhetsleder ved BVT Behandling Ungdom, bekrefter at bemanningsproblemer er årsaken til at en avdeling stenger midlertidig.

– Vi har visst at noen ville slutte som følge av at turnusen legges om, i tillegg har vi høyt sykefravær med årsaker som ligger utenfor arbeidsforholdet. Covid kompliserer situasjonen ytterligere, det kan ikke underslås som en faktor, sier hun.

Barbro Akerheim er enhetsleder ved barnevernsinstitusjonen BVT Behandling Ungdom.

Barbro Akerheim er enhetsleder ved barnevernsinstitusjonen BVT Behandling Ungdom.

Privat

– Hvor vanlig er det å slå sammen avdelinger akutt som nå?

– Det er ikke vanlig.

– Er det riktig som de tillitsvalgte sier at dette er en varslet krise?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Vi så for oss utfordringer i forbindelse med bytte av turnus, men regiondirektøren varslet omleggingen i god tid. Vi gjorde også en intern spørreundersøkelse etter at vi kom til enighet om ny turnus. Da fikk vi tilbakemelding om at det ikke var så mange som ville slutte, sier Akerheim.

En tredjedel av stillingene

Avdelingene Geithus og Ilaug har tilsammen 33 årsverk. Akerheim bekrefter at om lag en tredjedel av de faste, hele stillingene er ubesatt.

– Har det vært vanskeligere å få besatt ledige stillinger enn dere trodde?

– Ja, men da vi lyste ut stillinger tidligere i år hadde vi ingen klar turnus vi kunne presentere. Det blir lettere nå, når ny turnus er klar, sier hun.

– Bekymrer situasjonen deg?

– Man ønsker selvsagt ikke å komme i en situasjon der man må slå sammen avdelinger, men jeg har tro på at dette skal bedre seg nå når vi har en klar turnus, sier hun.

– Er det uproblematisk å flytte ungdommer sammen på en avdeling?

– Det er aldri greit å flytte ungdom. Men noen voksne har jobbet på begge avdelinger og er derfor ikke helt ukjente for ungdommene. De ansatte ved avdelingene har også hatt felles fagmøter, så det er en heldig situasjon tross alt, sier hun.

– Bor det nå ungdom sammen som ikke skal være sammen?

– Jeg vil ikke gå inn på det, men ungdommene på begge avdelingene er målgruppevurdert til å være på atferd høy-institusjon. De har lik problematikk og kan være sammen, sier Akerheim.

– Hadde vi vært et vanlig hjem, ville vi blitt meldt til barnevernet, sier tidligere ansatt på barnevernsinstitusjon

Søker nye folk

– Hvor lang tid fram ser du for deg at avdelingen forblir stengt?

– Det er vanskelig å si noe om. Vi lyser ut stillinger, men søkergrunnlaget er ikke stort om sommeren, så det blir over sommeren i alle fall, sier hun.

– Er det aktuelt å argumentere overfor regionledelsen å gå tilbake til langturnus?

– Nei, jeg har ingen argumenter for å bytte tilbake til langturnus. Jeg leder flere avdelinger og ser at den faglige måten å jobbe på er bedre i todelt turnus, der ansatte får veiledning fast fire timer hver uke. Det er nødvendig, og ikke mulig å få til i langturnus, sier Akerheim.

Ikke bekymret for rekruttering

Regiondirektør i Bufetat sør, Ellen Nadim, stiller ikke til intervju grunnet ferie, opplyser kommunikasjonssjef i etaten. Nadim har tidligere uttalt til Fontene at hun ikke er bekymret for å miste arbeidskraft når arbeidstiden legges om.

– Selvfølgelig er det synd å miste medarbeidere, men rekruttering bekymrer meg ikke, sier hun i dette intervjuet med Fontene.

Tillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen mener dette står i kontrast med virkeligheten.

– Det viser seg nå at det ikke er så lett å rekruttere som direktøren tror. Til nattevaktstillingene har vi hatt noen søkere og få kvalifiserte. Jeg er dypt bekymret for videre drift. Det tar tid å få inn dyktige folk, og teamene som jobber sammen skal bli trygge på hverandre, sier han.

– Må oppleves som et hjem

I barnevernspedagogenes facebookgruppe skriver tidligere leder av Landsforeningen for barnevernsbarn, Vilde Adolfsen, at det er uforståelig for henne hvorfor langturnus skal vekk. «Barnevernsbarn har i alle år pekt på at de føler seg trygge på institusjon når den oppleves som et hjem. Når man ber om definisjonen på et hjem forteller flertallet at det handler om at de voksne oppfører seg som om institusjonen de arbeider på ikke bare er jobben deres, men faktisk et sted de også drar hjem til. Svært mange av ungdommene jeg har pratet med forteller at todelte (eller tredelte) turnuser oppleves rart å ha i hjemmet sitt, og at det tærer på opplevelsen av at institusjonen er et hjem. Jeg synes det er underlig at man har valgt å gå for denne løsningen når vi alle vet at det ikke nødvendigvis er til det beste for barna som bor der», skriver hun. (Kommentaren er gjengitt med tillatelse).

Det viser seg nå at det ikke er så lett å rekruttere som direktøren tror

Trond Rekdal Henriksen, tillitsvalgt for FO

Langturnus

Turnus der den ansatte jobber to til tre døgn for så å ha en uke sammenhengende fri. Arbeidstidsordningen er en særavtale som barnevernsinstitusjoner kan velge å bruke. I Bufetat region sør er avtalen sagt opp. Nye turnuser innføres etter nye prinsipper.

Langturnus

Turnus der den ansatte jobber to til tre døgn for så å ha en uke sammenhengende fri. Arbeidstidsordningen er en særavtale som barnevernsinstitusjoner kan velge å bruke. I Bufetat region sør er avtalen sagt opp. Nye turnuser innføres etter nye prinsipper.