JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I Bufetat region sør skal ingen ansatte lenger gå i langturnus. Her utarbeides det nå nye turnuser.

I Bufetat region sør skal ingen ansatte lenger gå i langturnus. Her utarbeides det nå nye turnuser.

Else Sofie Ruud/Colorbox

Langturnus er en særavtale som Bufetat kan velge å bruke, men i region sør er den sagt opp

Langturnus avvikles ved Bufetats institusjoner i region sør. Lurer du på hva som skjer i din region?
23.06.2021
08:00
23.06.2021 08:19

anne@lomedia.no

I Bufetat region sør skal ingen ansatte lenger gå i langturnus. Verneombudene og tillitsvalgte ved BVT Behandling, avdeling Geithus og Ilaug i Vikersund sier til Fontene at langturnusen avvikles mot de ansattes vilje. De frykter at en stor del av arbeidsstokken vil forsvinne. Mange har allerede sluttet.

Regiondirektør Ellen Nadim orienterte alle ansatte i brev i januar 2020 om at langturnusen skulle vekk og at det skulle utarbeides nye turnuser.

– Bakgrunnen var tilsyn som pekte på varierende kvalitet i tjenestetilbudet, og nye krav til miljøpersonalet ved innføring av forløp, opplæring og trening i arbeidstiden, sier Ellen Nadim.

Det blir nå laget nye turnuser i regionen. I følge Nadim skal særavtaler, som langturnus, bare benyttes der det kan begrunnes i bedre kvalitet.

Jonas frykter bråk på natta og at de ikke kan dra ut og lete etter ungdom når langturnusen forsvinner

En verktøykasse med turnuser

I epost til Fontene skriver divisjonsdirektør i Bufidr, Jan Kato Fremstad at direktoratets holdning er at «en verktøykasse av ulike arbeidstidsordninger er mest hensiktsmessig. Langturnus er eksempel på en særavtale som regionene kan velge å bruke», skriver han.

I 2020 tok direktoratet en gjennomgang av arbeidstidsordninger og bemanning i institusjonsdrift. Hensikten var å se på hvordan innrettingen av turnus bør være for å møte endringer i oppdrag og nye krav til innhold og kvalitet i institusjon. Gjennomgangen er ferdigstilt.

Divisjonsdirektør i Bufdir, Jan Kato Fremstad.

Divisjonsdirektør i Bufdir, Jan Kato Fremstad.

Bufdir/Tine Poppe

– Hvorfor er det opp til hver enkelt region å bestemme turnus?

«Direktoratet legger til rette rammene for regionenes valg av arbeidstidsordninger lokalt, slik at den enkelte institusjon kan imøtekomme faglige krav, krav til organisering av arbeidet, samt krav til kvalitet i ulike typer institusjoner. Lokale forhold som tilgang på kompetanse, bygningsmessige forhold og geografisk plassering vil også påvirke valg av arbeidstidsordninger. En dreining bort fra langturnus alene er en konsekvens av at institusjonsbarnevernet er i utvikling», skriver han.

– Alvorlig og bekymringsfullt at barn blir boende for lenge i beredskapshjem, sier statsforvalter etter tilsyn

I region øst beholdes langturnus

Fontene har spurt Bufetats regionledere om langturnus er en arbeidstidsordning de ønsker å bruke. Direktør i Bufetat øst, Ingrid Pelin Berg bekrefter på epost at regionen vil «beholde en verktøykasse av ulike arbeidstidsordninger».

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat øst.

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat øst.

Bufdir presse

«Vi vil fortsette å sette sammen egnete turnusordninger basert på hvilket oppdrag institusjonen skal løse, hvordan institusjonen er organisert, hvilken kompetanse medarbeiderne har og erfaringer vi gjør oss underveis».

Pelin Berg påpeker at arbeidstidsordninger er et viktig virkemiddel for å oppnå kravene til kvalitet i institusjon og at det er naturlig å se på hvordan innrettingen av turnus bør være for å møte dette.

«Eksisterende kunnskapsgrunnlag viser at det ikke finnes enkle svar på hva som er beste innretting av turnus. Forskningen har foreløpig få svar på sammenhenger mellom effekt av behandling i institusjon og bruk av turnusordning. Vi ser flere faktorer som spiller inn på hvilke arbeidstidsordninger som er mest egnet», skriver hun.

Forutsigbar for barna

I Bufetat øst er det nylig sendt inn søknad på å bruke langturnus i et nytt prosjekt - Støttespillerne. Regiontillitsvalgt Rune Sommerstedt mener denne turnusen kan være faglig god.

– Den er forutsigbar for barna. De vet at det er samme personen som sier god natt som sier god morgen. Institusjonen blir mer et hjem. Det blir tre vaktskifter i løpet av en uke, i stedet for tre om dagen, sier han.

Ved langturnus jobber den ansatte to til tre døgn før det er en uke fri. Ett av argumentene Sommerstad hører er at denne turnusen er for godt betalt.

– Det er det jo ikke, men det er slik at når man er på vakt hele døgnet så tilfaller tilleggene en person og ikke tre. Det synes på lønnsslippen, sier han.

Har ikke sagt opp avtalen

I region vest holder noen institusjoner på å gå bort fra langturnus eller har gjennomført endringen, og andre vil komme etter, opplyser fagdirektør Idar Krumsvik. Han har sendt disse sitatene på epost:

«En viktig årsak er at vi er avhengig av å kunne samle personalet til arbeid med faglig standardisering, trening i trygghet og sikkerhet og annen opplæring, samt samkjøring av personalet generelt. Dette er vanskeligere å få til med langturnus».

Idar Krumsvik er fagdirektør i Bufetat vest.

Idar Krumsvik er fagdirektør i Bufetat vest.

Privat

Han mener det ved langturnus er vanskelig å samle personalet til faglige møter om oppfølging av den enkelte ungdom og at ordinær turnus som regel gir mer kontinuitet i arbeidet med ungdommene.

«Noen institusjonsledere melder at endringen i arbeidstid har styrket arbeidet med ungdommene», skriver Krumsvik.

Endringer skal drøftes

– Har regionledelsen i vest sagt opp langturnuser?

«Region vest har ikke sagt opp langturnusavtaler. Det er institusjonsledere som i samarbeid med lokalt samarbeidsutvalg (LSU), som er tillitsvalgte i enheten, som gjennomfører endringer av turnus», ifølge Krumsvik.

– Så dersom samarbeidsutvalg ønsker å beholde langturnusen kan ikke regionleder trumfe gjennom noe annet?

«Endringer i turnus skal drøftes mellom enhetsleder og tillitsvalgte i lokalt medbestemmelsesforum (IDF). De må komme til enighet dersom institusjonen skal bytte turnus», svarer han på epost.

Krumsvik påpeker at målet for drøftingene er å finne den arbeidstidsordningen som best støtter mål om god kvalitet på institusjonen:

«Godt samarbeid mellom partene for å få til gode prosesser er viktig for oss, særlig der det er aktuelt å endre turnus/arbeidstidsordning».

Formelt kan slike saker ende med tvisteløsning.

«Da er det fagdepartementet som tar den endelige avgjørelsen. Det har ikke skjedd i region vest så langt», opplyser Krumsvik.

«Trine» ble drapstruet på jobb – det tok fire måneder før ledelsen anmeldte

Har ikke planlagt endringer

I region Midt-Norge er det ikke tatt endelig stilling til langturnus. Pål Christian Bergstrøm, fungerende regiondirektør i Midt-Norge viser til at det pågår et arbeid i etaten med å gjennomgå arbeidstidsordninger, bemanning og kvalitet i barnevernsinstitusjonene.

Pål Christian Bergstrøm er regiondirektør i region nord og fungerende direktør i Midt-Norge.

Pål Christian Bergstrøm er regiondirektør i region nord og fungerende direktør i Midt-Norge.

NRK

«Dette arbeidet vil legge føringer for hvordan regionen skal drive tjenesteutvikling videre», skriver han i epost.

I region nord har Bufetat avtale om langturnus ved en midlertidig avdeling: «Denne ordningen er utarbeidet spesifikt som et tilbud til en ungdom. Det er på dette tidspunkt ikke planlagt å gjøre endringer i turnusordninger i regionen», skriver Bergstrøm, som også er regiondirektør i nord.

23.06.2021
08:00
23.06.2021 08:19