Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber helseminister Bent Høie (H) svare for kuttene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber helseminister Bent Høie (H) svare for kuttene.

Martin Guttormsen Slørdal

Sykehuset Innlandet:

Sykehus varslet 150 millioners-kutt i psykiatri på verdensdagen for psykisk helse

Helseminister Bent Høie må svare for drastiske kutt innenfor rus og psykiatri i Oppland.
19.10.2018
09:21
19.10.2018 10:41

helge@lomedia.no

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, reagerer ikke bare på varselet om nedleggelser, men også på at varselet kom på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

Denne skolen har tolv miljøterapeuter

Sykehuset Innlandet planlegger å legge ned DPS på Lillehammer, avdeling Otta og DPS Valdres. Sykehuset vil også kutte 5 av 15 sengeplasser ved Reinsvoll sykehus, ved tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

– Dette vil få konsekvenser for hele psykiatritilbudet i Oppland, sier Bjørnar Moxnes.

Sykehuset Innlandet: Da Hilde Mari skulle tilbake til sommerjobben etter en sykmelding, var jobben ikke lenger hennes. Nå har hun fått penger og unnskyldning

Sykehuset Innlandet registrerte 1.000 brudd på arbeidsmiljøloven på seks måneder

Geografisk årsak

Sykehuset Innlandet begrunner kuttene med geografi. Pasienter i Kongsvinger og region Glåmdal skal overføres til Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Dette gir Sykehuset Innlandet 150 millioner kroner mindre i inntekter.

Det man ikke tar hensyn til, er at svært få av pasientene som søker seg til Reinsvoll er fra Glåmdal.

Av 142 innleggelser er bare 10 pasienter fra Glåmdal. Og bare to av dagens 27 pasienter på ventelister fra dette distriktet. Det fører til at seks av ti ventelistepasienter vil være knyttet opp mot dette tilbudet.

Det får Bjørnar Moxnes til å utfordre helseministeren.

– Hvorfor blir det kuttet i rusplasser, hvorfor blir psykisk helse nedprioritert og hvorfor blir distriktssentre lagt ned, spør han i et skriftlig spørsmål til Bent Høie.

Han vil også ha svar på om regjeringen har tatt høyde for dette i forslaget til statsbudsjett for neste år.

– Kostnadene for disse kuttene ender hos kommunene, påpeker Moxnes.

Christian Wiik Kynsveen (30) fra Nordland valgt inn i FOs ledelse

Tromsø kommune: Lederlønna sakker akterut i kvinnedominerte etater

Mister 10 av 30 arbeidsplasser

Kuttene får store konsekvenser for pasientene, men også for fagmiljøet som mister rundt 10 ansatte. Bemanningsnormen på avdelingen er to – det vil si to ansatte for hver pasient.

I utgangspunktet forsvinner hver tredje arbeidsplass. Det kan skje rett etter at det er investert titalls millioner kroner på en omlegging av lokalene for å styrke rusbehandlingen på sykehuset.

– Dette er sløseri med penger. Her tar man plasser ved en enhet som nettopp er lagt om fra langtidsbehandling til korttidsbehandling, med et etterspurt fagmiljø som driver etter nasjonale retningslinjer med kjønnsdifferensiert behandling. Nå endres dette og den differensierte behandlingen må skrotes, sier leder i Fagforbundets avdeling på Reinsvoll, Henning Engeskaug Karlsen til FriFagbevegelse.

– Både kvinner og menn får et dårligere tilbud, ventetiden blir lengre og vedtaket bryter med nasjonale anbefalinger, skriver en samlet personalgruppe ved korttidsavdelingen på Reinsvoll.

Håndbok mot sextrakassering: Selvhjelp når begjæret havner på avveie

Kevin Vågenes i humorserien Parterapi tror det er håp for de fleste

19.10.2018
09:21
19.10.2018 10:41