Hovedtillitsvalgte Katrine Aursand (Utdanningsforbundet, t.v.) og Julia Johnsen (FO, midten) er skuffet over at Benjamin Arvola Notkevich (t.h.)fra SV,  var den eneste folkevalgte som møtte opp da likelønn skulle diskuteres i likestillingsutvalget.  Foto:

Hovedtillitsvalgte Katrine Aursand (Utdanningsforbundet, t.v.) og Julia Johnsen (FO, midten) er skuffet over at Benjamin Arvola Notkevich (t.h.)fra SV, var den eneste folkevalgte som møtte opp da likelønn skulle diskuteres i likestillingsutvalget. Foto:

Øystein Barth-Heyerdahl

Tromsø kommune:

Lederlønna sakker akterut i kvinnedominerte etater

– Ledermedlemmene i FO er forbannet, sier hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune, Julia Johnsen.
09.10.2018
16:03
10.10.2018 11:25

edv@lomedia.no

Da Likestillingsutvalget skulle møtes for å diskutere lønnsgapet, var det bare én politiker som brød seg om å møte opp. De fire andre meldte ikke en gang forfall. I utvalget sitter også to representanter for fagforeningene, inkludert FOs Julia Johnsen.

Mannsdominert avdeling leder med nesten 100.000 kroner

Utvalget skulle drøfte en sak Nordlys publiserte i juni. Avisa hadde dokumentert at kvinnelige ledere i Tromsø kommune i snitt tjener 23.785 kroner mindre enn sine mannlige kolleger. Dette til tross for at lederne innen helse, sosial og omsorg, med overvekt av kvinner, jevnt over har større personalansvar.

Det er på nivået seksjonsleder at forskjellene er størst.

FO har medlemmer på de fleste ledernivåer innen helse/omsorg og oppvekst/utdanning, fra avdelingsledere til seksjonsledere.

FO-tillitsvalgt: Ledermedlemmene våre er provosert

– Medlemmene våre er provosert over at lederne i Avdeling for bymiljø, med utbygging, brann og redning, vann og avløp, ligger så mye over dem i lønn, sier Julia Johnsen.

Tromsøs Avdeling for bymiljø skiller seg ut med høyere snittlønn for sine fem ledere sammenliknet med ledere innen helse/omsorg og utdanning.

Tromsøs Avdeling for bymiljø skiller seg ut med høyere snittlønn for sine fem ledere sammenliknet med ledere innen helse/omsorg og utdanning.

Fontene

Forklaringen de har fått fra arbeidsgiver er ifølge Nordlys at lederne i teknisk sektor forvalter større budsjetter.

– Det henger ikke på greip når hele avdeling for bymiljø har like mange ansatte som én seksjon under avdeling helse og omsorg, sier Johnsen.

– Lite å skryte av

Arbeiderpartiets mann i Likestillingsutvalget, Jarle Heitmann, forklarer sitt fravær i Likestillingsutvalget til Nordlys:

– Det var en vanskelig dag med budsjettfremlegg og tunge saker i formannskapet som er unntatt offentlighet. Det gikk bare ikke denne tirsdagen, sier Heitmann.

– Jeg forventer mer av politisk ledelse, sier Julia Johnsen.

– Hvorfor er de tilsynelatende lite interessert i likelønn?

– Jeg lurer på hvor mye de forstår problematikken rundt likelønn. Arbeidsgiversiden presenterer det som at vi har likelønn. Det legges fram som en seier at kvinnelige ledere ligger tett opptil lønna til mannlige ledere i kommunen. Men det er lite å skryte av når kvinnene utgjør flesteparten av lederne, påpeker Johnsen.

– Ikke sammenlignbart

Lønnsgapet er feil utregnet, melder administrasjonssjef i Tromsø, Britt Elin Steinveg i en e-post til Fontene. Dette fordi to av sjefsstillingene i Avdeling for bymiljø ifølge kommunen er såkalt ikke sammenlignbare stillinger. Det gjelder utbyggingssjefen og brannsjefen. Disse, begge med fornavn Øystein, drar opp snittlønna i Avdeling for bymiljø. De to har en årslønn på henholdsvis 1.090.000 kroner og 993.000 kroner.

Brannsjefens stilling inkluderer deltakelse i beredskap og vaktordninger, det medfører økt lønn.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg

Tromsø kommune

Kvinner leder både seksjon for sykehjem (årslønn 858.000 kroner), seksjon for barn og familie (årslønn 835.000 kroner) seksjon for velferd, arbeid og inkludering (årslønn 820 000 kroner).

Steinveg understreker at partene under lønnsoppgjøret i 2017 utarbeidet et arbeidsverktøy for å sikre lønnsutjevning mellom kjønn og sektorer i kommunen. Kvinnelige ansatte tjener ifølge Steinveg 99,61 prosent av lønna til sine mannlige kolleger.

For å få det til å stemme må vi altså utelate de ikke sammenlignbare stillingene, de som er best betalt.

edv@lomedia.no

09.10.2018
16:03
10.10.2018 11:25