Forhandlingsmøter i fylkesnemndene avlyses, i første omgang fram til 26. mars.

Forhandlingsmøter i fylkesnemndene avlyses, i første omgang fram til 26. mars.

Jacob Johannes Buchard

Koronaviruset:

Opprettholder akuttberedskap for alvorlige saker i barnevernet

Fylkesnemndene avlyser forhandlingsmøter, men opprettholder beredskap for akutte saker.
13.03.2020
13:33
13.03.2020 13:37

anne@lomedia.no

– Det er et overordnet hensyn for fylkesnemndene å forhindre smittespredning, sier Marit Jacobsen, seniorrådgiver i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Akuttberedskap

Fylkesnemndene kommer til å opprettholde akuttberedskap for å kunne behandle akuttvedtak og klager på akuttvedtak.

Alle forhandlingsmøter og samtalemøter som er berammet fram til 26. mars vil som hovedregel utsettes.

Nemndleder: – Tiden er overmoden for en mykere tilnærming til barnevernssakene

– Forlenging av tiltaket vurderes fortløpende, og i tråd med regjeringens råd. Om det er særskilte saker med risiko for liv og helse kan møter vurderes å gjennomføres, og det må da også tas stilling til hvordan en kan gjennomføre på en forsvarlig måte, opplyser Jacobsen.

Kommunene har ansvar

– Det kan være snakk om alvorlige barnevernssaker som nå avlyses og utsettes. Hvordan bør disse sakene følges opp?

– Det er det kommunale barnevernet som har ansvaret for at barn til enhver tid ikke lever under akutte og/eller uholdbare forhold, påpeker Jacobsen.

«Markus» (14) nekter å bo i fosterhjem og har rømt til moren. Kan en samtale rundt bordet gi en løsning?

- Saker som haster gjennomføres

Tingrettene og lagmannsrettene behandler saker etter barnevernloven. Domstoladministrasjonen opplyser til Fontene at alle saker som ikke er hastesaker utsettes. Foreløpig fram til 26. mars.

– Saker som haster, typisk fengslingssaker eller saker som berører liv og helse, må gjennomføres, sier Yngve Brox, seksjonssjef for kommunikasjon.

Domstolene arbeider nå med å få oversikt over hvilke saker de utsetter og hvilke de gjennomfører.

– Partene får beskjed av sin domstol. Partene plikter å møte dersom saken avholdes. Parter som er forhindret fra å møte skal melde fra til domstolen, også om dette skyldes karantene i forbindelse med koronaviruset.

Vernepleier om koronakrisen: - Det er kritisk for beboere som er avhengig av rutiner

Leder i Uteseksjonen: - Vi er kjent med at det er mye frykt i miljøene vi arbeider i. Korona kommer på toppen av det

13.03.2020
13:33
13.03.2020 13:37