JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Oddvar Gran reagerer på eposten som kommunalsjefen i Skien har sendt alle rektorene i kommunen. Hun uttrykker uro for at ansatte i skolen skyver elever foran seg i politiske markeringer.

Oddvar Gran reagerer på eposten som kommunalsjefen i Skien har sendt alle rektorene i kommunen. Hun uttrykker uro for at ansatte i skolen skyver elever foran seg i politiske markeringer.

Adrian Nielsen

Miljøterapeutene i Skien har kjempet for stillingene sine. Nå beskyldes de for å skyve barna foran seg i kampen

Kommunalsjefen i Skien advarer rektorene mot at barn rekrutteres til politiske markeringer. - Dette er hersketeknikk og devaluerer barns stemme, sier Oddvar Gran, leder i FO Telemark.
21.11.2019
17:03
21.11.2019 17:09

anne@lomedia.no

Oddvar Gran reagerer sterkt på en epost som kommunalsjefen i Skien har sendt ut til alle rektorene i skolen. Eposten ble sendt ut forut for en markering som var planlagt i byen til støtte for miljøterapeutene. Her skriver kommunalsjef Grete Gjelten at det har kommet henne for øre at elever blir rekruttert til å være med: «Ved politiske markeringer skal og bør ikke ansatte i skolen skyve elevene foran seg», skriver hun.

Fontene har fått tilgang på eposten fra FO Telemark, der miljøterapeutene er organisert.

– Barn og ungdom har selv ønsket å engasjere seg for ikke å miste miljøterapeutene. Utspillet fra kommunalsjefen er å devaluere barns stemme, sier Gran.

Jubler for at miljøterapeutene er reddet

Band ville opptre

Han kjenner til at et band på en av skolene ønsket å opptre på en aksjon til støtte for miljøterapeutene. De hadde skrevet en låt, men det ble ingen opptreden etter at meldingen ble sendt ut til rektorene.

– Forstår du bekymringen over at barn kan bli brukt av voksne i politisk kamp?

– Det er selvsagt noe man må ha en bevissthet om, men det har ikke vært tilfelle i denne saken. Miljøterapeutene har fått massiv støtte fra FAU og familier som på eget initiativ har vist støtte, sier Gran.

Han legger til:

– Situasjonen er at barn selv tar initiativ til å være med i samfunnsdebatten. Det ser vi i verden nå, barn demonstrerer! Alle i enhver posisjon med ansvar for barn skal framelske dette engasjementet. Barn må få mene noe og bli hørt i saker som angår dem selv.

- Barn må få mene noe og bli hørt i saker som angår dem selv, sier Oddvar Gran.

- Barn må få mene noe og bli hørt i saker som angår dem selv, sier Oddvar Gran.

Adrian Nielsen

– Drøy påstand

Eposten ble sendt ut dagen før formannskapet i kommunen skulle behandle budsjettet. I dette møtet ble det vedtatt en ny ramme på 11,7 millioner kroner som «redder» stillingene til 22 miljøterapeuter. Fontene har omtalt saken og intervjuet Katrine (10) som skrev brev til politikere for å få dem til å snu.

– Påstanden om at ansatte i skolen skyver elever foran seg i kampen for å redde miljøterapeutene er drøy, sier Mona Nicolaysen.

Hun er førskolelærer og bystyrerepresentant for MDG i Skien. Da hun ble kjent med kommunalsjefens melding til rektorene skrev hun debattinnlegget «Fryktkultur i Skien kommune?», publisert i avisa Varden.

Det er ikke min oppfatning at verken lærere eller miljøterapeuter bevisst har oppfordret elever til å aksjonere for å sikre sine egne jobber, sier hun.

Lojal mot hvem

Politikerne i Skien ha fått brev og henvendelser fra elever som har vært dypt fortvilet, forteller hun.

– Det blir jo helt feil hvis ansatte i skolen skal stoppe elevene fra å engasjere seg, sier hun.

Hun understreker at hun ikke er ute etter å henge ut oppvekstsjefen, men at hun har fått meldinger over tid om en uheldig lojalitetskultur i kommunen.

Mona Nicolaysen er førskolelærer og bystyrerepresentant for MDG. Hun ønsker debatt om ytringsrett og lojalitetskultur.

Mona Nicolaysen er førskolelærer og bystyrerepresentant for MDG. Hun ønsker debatt om ytringsrett og lojalitetskultur.

Christian Fredrik Wesenberg

– Jeg har fått signaler om at ansatte i skole, barnehage og barnevern synes det er vanskelig å uttale seg og forstå hvor lojaliteten skal ligge og hva man kan ytre seg om, sier Nicolaysen.

Hun mener ansatte baler med hva man som ansatt kan si uten at kommunen mener man er illojal.

– Burde miljøterapeutene skåne elevene for informasjon om at stillingene er i fare? Og når elevene blir bekymret, hvem skal de ansatte i skolen være lojale overfor? Skal de sitte stille i båten eller meningsbære det elevene er bekymra for? spør Nicolaysen.

I disse tre bøkene kan du lese «fotfolkets» historier om hvordan det er å jobbe i velferdstjenestene

Malkenes-saken

Forstår du bekymringen for at barn er med på noe de ikke er modne nok til å skjønne rekkevidden av?

– Hvis en elev holder appell, er det å skyve eleven foran seg, eller er det å gi dem en arena å ytre seg på? Hvis eleven sier: «Dette vil jeg si noe om, skal du som ansatt i skolen si: «nei, det burde du ikke», eller «ja, god ide?» Skyver man foran seg eller støtter man opp under demokratiprosessen da? Denne grenseoppgangen er svært interessant, sier Nicolaysen.

Hun viser til Malkenes-saken fra Oslo. Simon Malkenes kritiserte Oslo-skolens ledelse og uttrykte at det finnes en fryktkultur i Oslo-skolen. Han ble stående i krevende situasjoner med arbeidsgiver fordi han valgte å stå på elevenes side og utfordret kommunes lojalitetsprinsipp for ansatte.

– Jeg ønsker meg et kaos av meninger og åpne debatter sånn at barn og unge får se hvordan et demokrati fungerer. Og jeg vil ha ansatte som er lojale mot barn og unges livsvilkår i vår kommune, slik at barn og unge ser at det er noen som står opp for dem. Å si at dette er å skyve elevene foran seg er en talemåte som svekker de ansattes faglige og etiske integritet, sier hun.

Nicolaysen har bedt rådmannen løfte dette som sak i partssammensatt utvalg.

– Vi kan ikke ha det sånn at profesjonsutøvere opplever å stå i en skvis mellom lojalitet, ytringsfrihet og lydighet som fører til at de ikke tar til orde i saker som har avgjørende betydning for barn og unge, sier hun.

- Yrkesetikk kreves mer enn noen gang fordi det strammer seg til i velferdstjenestene

- Hurra for elevene som våger

Kommunalsjefen besvarer Fontenes spørsmål med å sende leserinnlegget hun har på trykk i avisa Varden. Det er et svar på debattinnlegget som politiker Mona Nicolaysen har hatt på trykk.

- Ut over det ønsker jeg ikke å gi ytterligere kommentarer i form av noe intervju i dag, skriver hun.

I tilsvaret gjengir Gjelten ordrett eposten hun skrev. I tillegg skriver hun: «Elever har på eget initiativ gått ut og støttet miljøterapeutene. Hurra for dem – og for at de står fram og våger. Gjett om jeg er glad for at de lar seg høre og at de synliggjør det gode arbeidet miljøterapeutene gjør. At foreldre tar med egne barn på en slik markering, bifaller jeg også. Det er imidlertid noe helt annet i mine ører når ansatte i oppvekst ber elevene om å stille opp på arrangementer; da mener jeg at de skyver dem foran seg. Det synes jeg ikke er greit. Jeg har aldri forsøkt å stoppe miljøterapeutene fra å ytre seg i sakens anledning. Det har vel bl a avisoppslag de siste ukene synliggjort.»

Fontene har også gitt Gjelten tilbud om samtidig imøtegåelse til påstandene fra fylkesleder Oddvar Gran om at hun driver hersketeknikk og devaluerer barns stemme. Dette har hun ikke besvart.

Det ser vi i verden nå, barn demonstrerer!

Oddvar Gran

21.11.2019
17:03
21.11.2019 17:09