ENIGHET: Forhandlingsleder Eivind Gran og Spekter-direktør Anne-Kari Bratten ble enige etter en dag med forhandlinger om den sentrale delen av Spekter-oppgjøret.

ENIGHET: Forhandlingsleder Eivind Gran og Spekter-direktør Anne-Kari Bratten ble enige etter en dag med forhandlinger om den sentrale delen av Spekter-oppgjøret.

Morten Hansen

LO Stat enige med Spekter om de sentrale tilleggene

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten mente de kunne blitt enige på Snapchat. I realiteten tok lønnsforhandlingen fire timer.
03.04.2019
10:31
12.04.2019 08:10

anders@lomedia.no

Tirsdag formiddag startet den sentrale delen av Spekter-oppgjøret, som blant annet omfatter ansatte i helseforetakene og en rekke statseide virksomheter som NSB (snart Vy), Posten, Avinor, Vinmonopolet og kultursektoren.

Mimmi Kvisvik om lønnsoppgjøret: – Nå trenger vi en allianse mellom lavtlønte kvinner i privat sektor og kvinner i offentlig sektor

Spekter: – Dette kunne vi løst på Snapchat

TIllegg i tråd med frontfaget

LO Stat krevde et tillegg til alle på 4875 kroner og et lavlønnstillegg på 3900 kroner, og fikk akkurat det.

– Det var i tråd med frontfagsrammen, så det er ikke akkurat en sensasjon, sier forhandlingsleder Eivind Gran i LO Stat.

Camilla tar videreutdanning: – Jeg kommer tilbake til 10 ganger mer å gjøre

De som tjener 430.221 kroner eller mindre får lavlønnstillegget. LO Stat og Spekter er også enige om å legge føringer for de lokale forhandlingene:

– Det skal være klem og fokus på lavlønn og likelønn i forhandlingene ute på virksomhetene, og det er vi omforent på, sier Gran.

Og med et oppgjør i tråd med frontfaget, anser LO Stat at resultatet sikrer økt kjøpekraft for medlemmene.

Emojis til sosialarbeiderne nå!

Frister for å bli enige lokalt

Forhandlingene var ukompliserte, i følge Gran, og partene brukte også litt tid på å diskutere videre arbeid rundt nye avtaler som skal opprettes og arbeid mellom partene.

– Dette var startskuddet. Nå vil de lokale forhandlingene i april og mai vise hvor mange problemer som dukker opp, sier Gran.

Christopher (26) sparker i gang Marit (99)

Dersom lokale parter i en virksomhet ikke blir enige, blir uenigheten løftet til LO Stat og Spekter igjen.

– Vi er beredt til å kjøre bistandsforhandlinger på sentralt nivå. Det er ingen sensasjon om det blir det, sier Gran.

De lokale oppgjørene har frist for å bli ferdige til 10. mai. Dersom noen trenger hjelp til å bli enige, er fristen for å be om det 3. mai. Noen av sykehusene får egne frister, i tillegg til at NRK har frist 30. april.

Siri (39): – Jeg likte jenter, men trodde det skyldtes diagnosen

I protokollen poengterer begge sider at den samla lønnsveksten som avtales skal være normgivende for ledere og andre grupper i virksomheten.

LO Stat skriver også en tilførsel i protokollen om at de forutsetter at arbeidsgiver sørger for at de ansatte ikke blir økonomisk skadelidende som følge av de nye skattereglene for fribilletter i transportselskapene.

50 år på gata, men fortsatt ingen nasjonal plan for uteteamene

03.04.2019
10:31
12.04.2019 08:10