Både Lise-Mari Ingebrigtsen (t.v.) og Sarah Igdun (t.h.) har praksis på rus og psykiatri i Rælingen kommune.  De mener alle kommuner burde ha en dag for  tverrfaglig samarbeid. Foto: Eirik Dahl Viggen

Både Lise-Mari Ingebrigtsen (t.v.) og Sarah Igdun (t.h.) har praksis på rus og psykiatri i Rælingen kommune. De mener alle kommuner burde ha en dag for tverrfaglig samarbeid. Foto: Eirik Dahl Viggen

Foto: Eirik Dahl Viggen

Lise-Mari og Sarah ble tverrfaglig vekket

Universitetet kastet studentene ut i samarbeid med andre yrker. Å vite hva andre kan er helt nødvendig for oss som jobber i velferdsstaten, mener de to studentene på vernepleie.
21.05.2019
10:41
24.05.2019 12:16

jbr@lomedia.no

– Det var fryktelig spennende å sitte der som vernepleierstudent og høre hvilken tilnærming de andre studentene hadde, forteller Lise-Mari Ingebrigtsen, student i vernepleie ved OsloMet.

Sammen med 26 andre studenter og 20 veiledere brukte hun og medstudent Sarah Idgun bruke en hel dag i mars på å lære tverrfaglig samarbeid. Studenter fra lærerutdanning, barnehagepedagogikk, sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, vernepleie og barnevern møtte opp på rådhuset i Rælingen. Sammen skulle de samarbeide om et fiktivt case.

Kaos ble orden da denne vernepleieren ble rektor

Tverrfaglig samarbeid i utdanningen

Rælingen kommune har etablert en arena for tverrfaglig samarbeidslæring i praksis i samarbeid med universitetet OsloMet. 5. mars møttes 26 studenter og 20 veiledere fra ulike studieretninger for å samarbeide om et fiktivt case i Rælingen rådhus. En lignende dag vil også bli gjennomført våren 2020. Den tverrfaglige samarbeidslæringen gjelder for studieretninger som lærerutdanning, barnehagepedagogikk, sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, vernepleie og barnevern.

Snart vernepleiere: Lise-Mari Ingebrigtsen og Sarah Igdun

Snart vernepleiere: Lise-Mari Ingebrigtsen og Sarah Igdun

Eirik Dahl Viggen

Viste fram vernepleien

De merket fort at de som vernepleierstudenter tenkte litt annerledes enn de andre studentene.

– For eksempel merket jeg at sykepleierstudenten tok utgangspunkt i det somatiske, og lærerstudenten i tilretteleggingen på skolen. Jeg og den andre vernepleierstudenten ved bordet mitt tenkte nok bredere om brukeren, forteller Sarah Igdun.

– Som vernepleier er vi jo der det er tilrettelegging for brukere og jeg merket at vi vernepleierstudenter kjapt fikk en slags koordinatorrolle da vi diskuterte, sier Ingebrigtsen.

Nav-ansatte Else og Mariadelle får trusler om natta og skjelles ut på jobben

De opplever også at de fikk vist de andre studentene litt mer hva det å være vernepleier går ut på.

– Jeg kan av og til få inntrykk av at mange tror at vernepleiere kun jobber med mennesker med psykisk utviklingshemming eller autisme. Det var fint å få muligheten til å forklare hva faget vårt faktisk går ut på, sier Ingebrigtsen.

Begge føler at de har fått utbytte av å bruke en studiedag på tverrfaglig samarbeid.

– Egentlig burde jo alle kommuner tilby studentene dette her under praksisen. Jeg føler meg veldig heldig som fikk være med på dette, sier Ingebrigtsen.

Det tverrfaglige blikket

– En bruker lever livet sitt i en sammenheng. Det er viktig at vi som hjelpere kjenner til hverandres kompetanse slik at alle gode krefter kan komme inn og hjelpe dette mennesket, sier Inger Ulleberg, førstelektor i pedagogikk ved OsloMet.

Inger Ulleberg er en av prosjektlederne som startet pilotprosjektet med å gi studenter fra ulike studieretninger en egen dag for tverrfaglig samarbeid. Foto: OsloMet

Inger Ulleberg er en av prosjektlederne som startet pilotprosjektet med å gi studenter fra ulike studieretninger en egen dag for tverrfaglig samarbeid. Foto: OsloMet

Foto: OsloMet

Ulleberg er en av prosjektlederne for den tverrfaglige samarbeidslæringen i Rælingen kommune. Hun har samarbeidet om dette med Brynhild Belsom, initiativtaker og enhetsleder ved Enhet for familie og helse i Rælingen kommune.

Bare en av ti barnevernssaker i fylkesnemnda i Agder har sosialarbeider som fagkyndig

– Ved å bli kjent med hverandres rolle i velferdstjenestene og de ulike kreftene som finnes i et lokalsamfunn kan man åpne opp for nye og bedre måter å hjelpe på.

Ulleberg mener at tverrfaglig samarbeid er så viktig at studentene bør få øvd opp den kompetansen allerede under sitt studieløp.

I forberedelsene la de vekt på å finne et så realistisk case som mulig og velge problemstillinger som alle de ulike studieretningene kunne forholde seg til.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra studentene og gleder oss til å kunne gjennomføre en ny slik dag for studentene neste vår, sier Ulleberg.

Les flere spennende saker på fontene.no:

Unge flyktninger mister hjemmet sitt: – De voksne i huset er som mamma og pappa for oss, sier Bashir (17)

«Oda» (19) om AAP-kutt: – Politikerne stempler oss som snyltere

21.05.2019
10:41
24.05.2019 12:16