JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

AAP-INNSTRAMMINGEN

«Oda» (19): – Politikerne stempler oss som snyltere

Kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) skal motivere både Nav og brukerne, ifølge regjeringen. – 3 år er kort tid å komme fra psykisk sykdom og inn i arbeid, sier Nav-tillitsvalgt.
"Oda" mener regjeringen mistenkeliggjør psykisk syke.

"Oda" mener regjeringen mistenkeliggjør psykisk syke.

Eirik Dahl Viggen

edv@lomedia.no

Fra 1. januar 2018 kuttet regjeringen perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra fire til tre år. Vilkårene ble skjerpet, og muligheten til forlengelse kraftig innskrenket. Regjeringen mente at for mange gikk på AAP over lang tid, uten å komme over i arbeid og aktivitet.

– Innstrammingen i AAP virker veldig slurvete og overflatisk. De omtrent stempler oss som snyltere. Det er veldig ødeleggende, sier «Oda» (19).

Vårsola varmer opp Oslo-gatene. Mens andre på hennes alder har innspurt før eksamen, bruker Oda dagene på å forholde seg til systemet.

Hun har alltid gjort det godt faglig på skolen. Men hun vokste opp i kaotiske familieforhold som utløste psykisk sykdom. Hun falt ut av videregående skole etter førsteåret på studiespesialiserende linje (tidligere allmennfag).

(Saken fortsetter under bildet)

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommenterte endringen i en pressemelding 2. januar i fjor:

«Mottakerne skal nå få raskere og mer individuelt tilpasset bistand. Samtidig skal færre komme inn i (AAP-)ordningen, og maksimal stønadsperiode kortes ned. Jeg tror endringene vil føre til at flere enn før blir i stand til å gå tilbake til arbeid.»

• Fagartikkel: Iblant må søsken splittes

Dårlig tilpasset

Oda er en av de yngre som «går på Nav». Selv ønsket hun å få støtte, i form av AAP, til å fullføre skolen og søke til universitetsstudier. Det er her Nav-kontoret hennes sier nei: Det er ikke ønskelig at hun skal gå videre på en skole som forbereder til teoretiske studier. Isteden har hun fått anbefalt yrkesrettet opplæring.

Først når hun blir 22 år – om tre år, kan hun få støtte til ordinær utdanning og universitetsstudier.

(Saken fortsetter under bildet)

"Oda" sine ønsker om lengre utdanning bryter med regjeringens krav om raske arbeidsrettede tiltak.

"Oda" sine ønsker om lengre utdanning bryter med regjeringens krav om raske arbeidsrettede tiltak.

Eirik Dahl Viggen

– De tenker at jeg skal jobbe i kiosk eller noe slikt til jeg blir 22, sier Oda.

– Det er råttent gjort å mistenkeliggjøre unge som søker AAP. Tror de at vi har blitt dårlige og brukt ungdomstiden vår på innleggelser, bare for å få Nav-penger? Dette vedtaket begrenser meg og hva jeg kan gjøre. De ødelegger framtiden min.

Vi stilte spørsmålet til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Guro Angell Gimse (H): – Stemmer det at AAP brukt til utdanning primært bør gjelde yrkesrettet utdanning som kan gi jobb på kort sikt?

– Hensikten er at deltakeren skal bli kvalifisert for ledige jobber. Opplæringen kan være arbeidsmarkedskurs, yrkesrettet opplæring eller ordinær utdanning. Det er et vilkår for å få opplæringstiltak at det er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre arbeidsevnen, svarer statssekretæren i en e-post.

Regjeringen vil bruke 105 millioner til mer sosialhjelp som følge av kutt i AAP

Økt press på Nav

– Det stiller store krav til oppfølgerne i Nav når perioden er nede på tre år med små muligheter til forlengelse, sier tillitsvalgt for de rundt 20 FO-medlemmene ved Nav Inn-Trøndelag i Steinkjer, Elin Nordgaard.

(Saken fortsetter under bildet)

Elin Nordgaard, FO tillitsvalgt ved Nav Inn-Trøndelag

Elin Nordgaard, FO tillitsvalgt ved Nav Inn-Trøndelag

Privat

Utfordringen skjerpes i oppfølging av unge voksne med behov for psykisk helsehjelp, ifølge Nordgaard. Dette fordi AAP-perioden gjerne sammenfaller med perioder de er inne til behandling. AAP-en løper mens de er innlagt.

– Innstrammingen kom plutselig og uten overgangsordninger, sier Nordgaard.

– Brukerne våre opplevde det som ganske tøft.

«Tone» (27): – Trenger mer tid

– Usikkerheten de gir oss er en enorm tilleggsbelastning, sier «Tone» (27). Hun har hatt AAP i fire år. Hun trodde det skulle forlenges, men mistet denne muligheten. Nav har gitt henne valget mellom å godta seks avsluttende måneder på AAP, eller å klage inn saken med risiko for å tape alt. Hun følte seg presset til å godta tilbudet.

(Saken fortsetter under bildet)

"Tone" mener regjeringen presser unge over på uføretrygd.

"Tone" mener regjeringen presser unge over på uføretrygd.

Eirik Dahl Viggen

Hele det første året med AAP var Tone inne til intensiv behandling med to lange innleggelser.

– Nå mister jeg muligheten til en god bedringsprosess mens jeg finner veien videre.

Tone fikk anoreksi som 11-åring. I skoletiden hadde hun flere langvarige innleggelser. Hun har fullført videregående, men har senere avbrutt to studieløp grunnet psykisk helse. Hun har jobbet midlertidig flere steder og bor på en ettroms i Oslo.

– AAP er viktig for å kunne teste ut arbeidsevnen samtidig som man innimellom er til behandling. Det er ikke bra at unge folk presses over på uføretrygd når de bare hadde trengt litt mer tid og støtte, sier Tone.

Nav-tillitsvalgt: – Vi prøver å ivareta folk

Nav Inn-Trøndelag har etter AAP-innstrammingen tatt i bruk andre virkemidler og ordninger for å hindre at folk faller helt ut.

– Nav burde hatt egne regler for AAP-brukere som er i behandlingsløp, sier tillitsvalgt Elin Nordgaard.

Innstrammingen presser oppfølgerne til å være tett på fra dag én. Det i seg selv kan være bra, men tiden blir knapp, mener Nordgaard. Hun etterlyser flere sosialfaglige stillinger skal de ha noen sjanse.

Regjeringen: Kortere tid skal motivere

Grunnen til å redusere AAP-perioden til tre år var å stramme inn stønadsløpet gjennom raskere oppfølging og igangsetting av arbeidsrettet aktivitet, svarer statssekretær Guro Angell Gimse (H) i en e-post til Fontene:

– Målsettingen var å øke motivasjonen både for mottakeren og Nav til å komme i gang med et arbeidsrettet løp, og spesielt i de tilfellene der det er aktuelt å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak, sier statssekretæren.

(Saken fortsetter under bildet)

Guro Angell Gimse (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Guro Angell Gimse (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Jan Richard Kjelstrup/ASD

Før endringen var det for mye bruk av unntak, ifølge Gimse. Hun viser til at mange kom i gang med arbeidsrettet aktivitet ganske sent i løpet.

19 prosent av AAP-deltakerne i 2016 fikk innvilget forlengelse.

Det kan fortsatt gis forlengelse ved langvarig medisinsk utredning, eller hvis helsesitasjonen eller behandling har forhindret personen fra å delta, understreker Gimse. AAP-perioden kan forlenges i inntil to år for personer som deltar på opplæringstiltak.

Les mer på fontene.no:

Vernepleie øker mest blant helsefagene

Oljebransjen trengte hjelp – av en barnevernspedagog!

Vold og trusler mot ansatte er mer utbredt i skolen enn i helse- og sosialsektoren

#heierna møtte barneminister Ropstad: – Hvis du øremerker penger til barnevernet, vil du bli hyllet