Anniken Hauglie (H) bøter på kommunenes økte utgifter til sosialhjelp som følge av innstrammingen i arbeidsavklaringspenger (AAP).

Anniken Hauglie (H) bøter på kommunenes økte utgifter til sosialhjelp som følge av innstrammingen i arbeidsavklaringspenger (AAP).

Jan Richard Kjelstrup / ASD

Arbeidsavklaringspenger:

Regjeringen bevilger 105 millioner kroner til å løse AAP-problemene

Strengere regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) har skapt debatt. Nå bevilges 105 millioner kroner til avbøtende tiltak.
10.05.2019
08:43
10.05.2019 09:43

Det skriver Dagbladet, som har fått innblikk i endringene som legges fram i revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

– Noe av den sterkeste kritikken har gått ut på at mange har mistet ytelsen før Nav har fått behandlet søknaden om videreføring. Derfor gir vi 15 millioner kroner ekstra til økt saksbehandlingskapasitet i Nav i revidert nasjonalbudsjett, sier statsråden for Arbeids- og sosialdepartementet, Anniken Hauglie (H), til avisen.

Vold og trusler mot ansatte er mer utbredt i skolen enn i helse- og sosialsektoren

Vernepleie øker mest blant helsefagene

Mer til kommunene

Regelinnstrammingen har ført til at flere blir skjøvet over på økonomisk sosialhjelp. Mens arbeidsavklaringspenger er en trygdeytelse finansiert av staten, utbetaltes sosialhjelp av kommunene.

90 millioner kroner skal ifølge Hauglie gå til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av AAP-endringene. Bevilgningen blir derimot ikke øremerket.

Nav har tidligere anslått at kommunene har fått 170 millioner kroner i økte utgifter til sosialhjelp.

#heierna møtte barneminister Ropstad: – Hvis du øremerker penger til barnevernet, vil du bli hyllet

Nedgang i utbetalinger

Fra årsskiftet 2018 ble regelverket for å få innvilget AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra fire til tre år, og det ble innført en toårsgrense på hvor lenge man kan få AAP utover ordinær stønadsperiode. I tillegg stilles strengere krav til redusert arbeidsevne som følge av sykdom eller skade.

Målet med endringene var å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere.

I 2018 ble det utbetalt 32,1 milliarder kroner i arbeidsavklaringspenger. Det var en nedgang på 5 prosent fra året før.

Fikk du med deg denne? Da «Ole» (16) ikke kunne bo hjemme, fikk han selv velge institusjon

10.05.2019
08:43
10.05.2019 09:43