JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vold og trusler mot ansatte er mer utbredt i skolen enn i helse- og sosialsektoren

– Mange lærere har store utfordringer, sier sosionom Bjørn Åge Berg-Olstad, som undersøker hva som må gjøres.
Bjørn Åge Berg-Olstad undersøker hvordan miljøterapeuter kan bidra til bedre miljø for ansatte og elever.

Bjørn Åge Berg-Olstad undersøker hvordan miljøterapeuter kan bidra til bedre miljø for ansatte og elever.

Eirik Dahl Viggen

edv@lomedia.no

Barneskolen har blitt arena for såkalt utfordrende atferd. Mer enn før, skal vi tro miljøterapeut Bjørn Åge Berg-Olstad. Han tar mastergrad på temaet.

– Det er mye snakk om at lærerne må bli bedre. Lite om oss andre. Nå skal vi finne ut om de tre årene på høgskolen gjør oss bedre til å forebygge vold og trusler, sier sosionomen, som er ansatt ved en barneskole i Rygge.

Les også: Barnevernsaktivister møtte Ropstad: – Hvis du øremerker penger til barnevernet, vil du bli hyllet

Han tar master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Nå skal han sende ut en spørreundersøkelse til såkalt ikke-pedagogisk personale i barneskolen. Det er de som ikke er lærere: miljøarbeidere, miljøterapeuter, assistenter.

Lærerne i grunnskolen rapporterer mer vold og trusler på jobb. Tallene øker særlig i barneskolen, ifølge en undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer i 2019.

Arbeidstilsynets leder Trude Vollheim konstaterer at kommunene ikke jobber godt nok for å forebygge vold og trusler i skolen.

Mer vold og trusler i skolen enn innen helse- og sosial

Arbeidstilsynet hadde i fjor 93 tilsyn ved skoler i Østfold og Akershus, med tema vold og trusler. Arbeidstilsynets årsrapport 2018 viser hva de fant:

• 87 prosent av de kontrollerte skolene manglet en kartlegging og vurdering av denne risikofaktoren i arbeidsmiljøet. Seks av ti skoler hadde ikke lokaler som var godt nok utformet med hensyn til fare for voldshendelser.

• 42 prosent manglet en plan for hvordan bedriftshelsetjenesten skal bistå i arbeidsmiljøarbeidet

• 33 prosent manglet rutiner for hvordan vold og trusler skal forebygges, håndteres, meldes og følges opp.

Til sammen tyder det på at det systematiske HMS-arbeidet rundt forebygging av vold og trusler er dårligere i skolene enn innen helse og sosial, og at dette bør forebygges bedre i skoler over hele landet, konkluderer Arbeidstilsynet.

Utrygt arbeidsmiljø

Problemet kan skyldes manglende kompetanse i å håndtere utagerende elever. Det er ikke et krav om sosialfaglig kompetanse i barneskolen, dermed vil ressursene ofte ikke strekke til. Tiltak settes ikke inn før på ungdomsskolen eller videregående skole.

– Er vold og trusler så farlig på barneskolen da?

– Det er unger som spytter, banner, sparker og slår. Jeg kan tenke meg at man ikke blir like redd for en sjuåring som en 15-åring. Likevel blir lærerne i barneskolen også redde og rådville.

Les også: 14.000 kroner til høgskoleutdannede i kommunene

Blir de vant til volden, heves trolig terskelen for hva de definerer som vold, mener sosionomen. Likevel rapporteres mer nå enn før. I Rygge kommune har de trappet opp rutinene. Blir en ansatt sparket eller spytta på, er det avvik. Hendelsen skal rett inn i systemet.

– Mange skoler mangler kompetanse og rutiner for dette. Mange lærere har store utfordringer med å håndtere elever som strever sosialt, med læringsutbytte, med foreldre-hjem-samarbeid.

Resultatet kan bli økt frustrasjon og mer vold og trusler.

Støtte fra toppen

Har tre år på sosialfag satt miljøterapeuter i stand til å forebygge og takle vold og trusler? Utgangspunktet før undersøkelsen er at denne kunnskapen utgjør en forskjell. Bjørn Åge Berg-Olstad bygger denne antakelsen på kollegers og sine egne erfaringer med såkalt utfordrende elever.

Les også: • FO Oslo: – Et godt oppgjør for våre medlemmer

Fylkeskommunen og flere andre fagforeninger har meldt interesse for prosjektet. FO Vestfold og FOs faggruppe for skole, barnehage, skolefritidsordningen og pedagogisk-psykologisk tjeneste samarbeider om å sende ut nettskjemaet til flest mulig. Berg-Olstad håper på 1500 svar innen sommeren. Disse skal så sammenliknes med data fra lærerne. Resultatet kan styrke argumentene for flere sosialfaglige folk i skolen. Undersøkelsen er anonym.

Interessert i å delta? Kontakt: bjorn.berg-olstad@rygge.kommune.no

Fikk du med deg denne?Da «Ole» (16) ikke kunne bo hjemme, fikk han selv velge institusjon