Hans Ole Rian (Creo), Anne Finborud (Skolenes Landsforbund) og Mimmi Kvisvik (FO), her fra oppstart i oppgjøret.

Hans Ole Rian (Creo), Anne Finborud (Skolenes Landsforbund) og Mimmi Kvisvik (FO), her fra oppstart i oppgjøret.

Eirik Dahl Viggen

Resultat i kommunene: 14.000 kroner til høgskoleutdannede

Kommuneoppgjøret kom i havn. – Vi er enig med KS når det gjelder både lønn og pensjon, sier en fornøyd FO-leder Mimmi Kvisvik.
01.05.2019
01:40
15.05.2019 13:30

edv@lomedia.no

Alle FOs medlemmer får minimum 14.000 kroner i generelt tillegg, mens fagarbeidere får 12.000 kroner.

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

– Profilen på (kommune)oppgjøret er et veldig godt kompetanse- og likelønnsoppgjør. Det har vært et hovedpoeng for oss i dette oppgjøret.

Pensjon ble som ventet det mest flokete, forteller Mimmi Kvisvik.

Høgskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere og andre er spesielt prioritert i år, sier forhandlingsleder for arbeidsgivernes organisasjon KS, Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Likevel har både Unio, som organiserer pedagogisk personell, og Akademikerne brutt forhandlingene med arbeidsgiversiden.

Ny særavtale om tjenestepensjon kommer

Pertene i kommuneoppgjøret ble enige om å forhandle om en ny særavtale om tjenestepensjon og AFP (avtalefestet pensjon). Denne skal tre i kraft 1. januar 2020, som en kortvarig avtale gjeldende ut april 2020.

Dette er uttellingen:

• Stillinger uten krav til utdanning: 8000-8900 kroner ved full ansiennitet (16 år)

• Fagarbeidere: 12.000 kroner

• Fagbrev og ettårig fagskole: 13.000 kroner

• Lærer og treårig høyere utdanning: 14.000 kroner

• Adjunkt og krav om fireårig høyere utdanning: 15.000-17.000 kroner ved full ansiennitet (16 år)

• Lektor og krav om mastergrad: 16.000-19.500 kroner ved full ansiennitet (16 år)

• Lektor med tilleggsutdanning: 17.000-20.000 kroner ved full ansiennitet (16 år)

Hele potten fordeles sentralt

Den økonomiske ramma for oppgjøret landet på 3,2 prosent, det samme som i privat sektor. Alt skal fordeles sentralt.

– Det var nødvendig for å få rom til det vi ønsket å gjøre, både hva gjelder kompetanse og likelønn, sier Kvisvik.

– Men vi har forpliktet oss neste år til at om lag en tredjedel av ramma da fordeles i lokale forhandlinger.

Det nedsettes et partsammensatt utvalg med sikte på å bedre praksis rundt lokale forhandlinger fra neste år.

Les flere spennende saker på Fontene.no:

• Vernepleie øker mest blant helsefagene

• Politileder støtter #HeiErna: – Tvilen må komme barnet til gode

• – Stor oppgave for helsetjenestene og barnevernet hvis IS-barna hentes til Norge

• Da «Ole» (16) ikke kunne bo hjemme, fikk han selv velge institusjon

01.05.2019
01:40
15.05.2019 13:30