JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
EGNE REKKER: Ikke klienten, men kollegaen er den fremste utøveren av uønsket seksuell oppmerksomhet.

EGNE REKKER: Ikke klienten, men kollegaen er den fremste utøveren av uønsket seksuell oppmerksomhet.

Eva-Lill Bekkevad

Kollegene våre sextrakasserer mer enn klientene

Seks prosent av FOs medlemmer opplevde seksuell trakassering på jobben i 2017.
05.01.2018
13:54
21.08.2023 17:14

PENIS I VINDUET: « Noen kollegaer har sprayet en stor penis på kontorruten min. Det spruter ut av penisen. Ved siden av står det «Det snør». Jeg har meldt fra til min fagleder. Jeg har lagt ut bilde av det på den interne siden til seksjonen og skrevet at de som hadde gjort det kan vaske det bort. Ingen har gjort noe med det. Jeg har sørget for at ingen fra utsiden eller innsiden kan se bildet. Jeg synes det er viktig å holde det tildekket, av hensyn til arbeidsplassens omdømme. Men snøsprayen er fortsatt på ruten.»

Historien ovenfor dukket opp i Fontenes undersøkelse om seksuell trakassering.

6,2 prosent av FOs medlemmer ble trakassert

I desember spurte vi 2200 FO-medlemmer om de i løpet av de siste 12 månedene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. På jobben og eventuelt i rollen som tillitsvalgt.

Lite seksuell trakassering i FO

Mange er usikre på hva som faller innunder begrepet seksuell trakassering. Vi valgte av den grunn å spørre om uønsket seksuell oppmerksomhet, som kan fange opp mer enn historier om overgrep, og som kan gi et bredere bilde av seksuelt ladet press mot kvinner i arbeidslivet.

Vi fikk inn 455 svar. Det anses som nok til at resultatene kan si noe generelt om FOs medlemmer.

6,2 prosent svarte at de har blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet av seksuell art.

Kolleger trakasserer mest

Av medlemmene som har opplevd sextrakassering, har 61 prosent opplevd det fra kolleger på arbeidsplassen. Medlemmene forteller:

NAKEN: «Blotting av kjønnsorganer fra mannlig kollega. Samme kollega spurte også om å få ta på brystene mine og fortsatte med å kommentere kroppen min på en uønsket seksuell måte.»

TO MOT ÉN: «På julebordet i fjor kom to mannlige kollegaer i femtiårene bort til meg. De la armen rundt meg og var veldig nærgående. De kom med implisitte og eksplisitte seksuelle antydninger og lot som om de var fullere enn de var. Jeg opplevde det svært ubehagelig. Så ubehagelig at jeg gikk hjem fra festen umiddelbart.»

Innleide i privat omsorg fikk strøket helligdagstilleggene en uke før jul

Kvinner i fagbevegelsen forteller om hvordan de ble seksuelt trakassert

KLEMMEREN: «En kollega på over 60 tok på meg flere ganger og ville gi meg klemmer. Ekkel kar. Jeg sa fra til ham om å slutte. Men det hjalp ikke. Jeg sa ikke ifra fordi ledelsen ikke bryr seg.»

MOBILSEX: «Ble kontaktet av kollega og tilbudt seksuelle aktiviteter jeg ikke ønsket. Ble så tilsendt bilder av upassende art fra samme person. Det påvirket min arbeidssituasjon.

– Det er forstemmende at hovedtyngden kommer fra kolleger, de skulle være ens nærmeste støttespillere, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Men kanskje gir det et desto større rom for ledelse, vernetjenesten og tillitsvalgte til å ta tak i trakassering som skjer mellom kolleger.

LETTET: Mimmi Kvisvik er glad for at ikke FOs medlemmer topper statistikken for seksuell trakassering. Selv om de ligger over snittet i arbeidslivet.

LETTET: Mimmi Kvisvik er glad for at ikke FOs medlemmer topper statistikken for seksuell trakassering. Selv om de ligger over snittet i arbeidslivet.

Bjørn A. Grimstad

Klientene trakasserer bare nest mest:

Klienter, i senere tid kjent som brukere, er de vi trodde utsatte FOs medlemmer for mest trakassering. Men det av de som ble trakassert har kun 43 prosent opplevd det fra brukerne.

I undersøkelsen vår kan vi lese om brukere som gjentatte ganger inviterer på date og kommenterer utseendet til kvinnelige ansatte, sender upassende meldinger og bilder på sosiale medier. Men også fysiske handlinger.

OMSORGSBOLIGEN: «I omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede opplever vi noen ganger uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal foreligge rutiner for hvordan dette skal følges opp og forebygges. På vår arbeidsplass er det til dels rutiner på plass og det finnes et rapporteringssystem. Jeg opplever likevel ikke at det er tilstrekkelig. Det er nok en holdning om at 'slikt må vi bare finne oss i'.

I noen alvorlige saker har vi personlig anmeldt forholdene til politiet. Dette har skjedd uten noen oppfølging fra egen leder. Men etter 6-9 måneder blir disse sakene henlagt uten oppfølging.»

– Tillitsvalgte har særlig ansvar for å hindre seksuell trakassering

LEGEVAKTEN: «En bruker hadde sagt at han skulle ta livet av seg. Så jeg fulgte ham til legevakten. Han satte seg tett inntil meg og begynte å stryke oppover låret mitt. Jeg dyttet vekk hånden fordi jeg ikke ville lage en scene på venterommet. Dette gjentok seg et par ganger, lenger og lenger opp på låret. Til slutt måtte jeg muntlig og svært tydelig be ham om å slutte.»

– Alt over null er for mye

Mimmi Kvisvik er lettet over at andelen medlemmer som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben ifølge våre tall er nede på 6,2 prosent. Det er betydelig lavere enn fjorårets Fafo-undersøkelse blant hotell- og restaurantarbeidere (Fellesforbundet) og helse- og omsorgsarbeidere (Fagforbundet). Her hadde i snitt 19 prosent opplevd seksuell trakassering.

– 6,2 prosent er da bra. Selv om alt over null er for mye. Det positive er at våre tillitsvalgte opplever så få tilfeller under faglige arrangementer, sier Kvisvik.

Om undersøkelsen:

• Utført i desember 2017 via Questback sendt ut med e-post

• Gjennomført på Fontenes initiativ i samarbeid med FOs informasjonsavdeling

• Gikk ut til 2200 medlemmer

• Innhentet 455 svar, av disse har 56 prosent tillitsverv i FO

• 83 prosent som svarer er kvinner, det samsvarer med FOs medlemsmasse

• Den største aldersgruppen er 40-49-åringene (35 prosent)

• Flertallet (81 prosent) har ikke ledende stillinger

Hva er seksuell trakassering?

Likestillingsombudet definerer seksuell trakassering som et langt mer omfattende begrep enn seksuelle overgrep:

«Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal. Seksuell trakassering kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring.»

Definisjonsmakten ligger hos den som opplever uønsket kontakt:

«For at noe skal være seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket. Det er oppfatningen hos den som opplever seg trakassert som skal tillegges mest vekt i vurderingen av om trakasseringen var uønsket eller ikke.»

LDO anbefaler ansatte som opplever seksuell trakassering å varsle arbeidsgiver, gjerne og så vernetjenesten og tillitsvalgte.

– Mange av studentene vet knapt hva en fagforening er

Pasienter i rusbehandling sluses inn i jobb tidligere enn før. Morten får Jobb Først

05.01.2018
13:54
21.08.2023 17:14