JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO og Utdanningsforbundet ber tillitsvalgte skaffe en oversikt over tilbud til sårbare barn

Her deler de sine råd til de tillitsvalgte ute i kommunene.
FO og Utdanningsforbundet mener de sårbare barna og unge må prioriteres og oppfordrer de som kjenner barna og ungdommene til å sammen finne ut hvem som trenger er særskilt tilbud.

FO og Utdanningsforbundet mener de sårbare barna og unge må prioriteres og oppfordrer de som kjenner barna og ungdommene til å sammen finne ut hvem som trenger er særskilt tilbud.

LO Media, Hanna Skotheim/Utdanningsforbundet

hanna.skotheim@lomedia.no

«Jeg bekymrer meg for de barna som strever hjemme og som gjorde det før tiltakene ble satt inn. De kan ikke være på skolen og er nå 'tvunget' til å være hjemme. Det sier seg selv at hverdagen blir vanskeligere.»

Dette sa barneombud Inga Bejer Engh i NRK-debatten forrige uke. Hun ba også alle kommuner om å sørge for at barnevernstjenesten og skolene får til et godt samarbeid om disse barna slik at de får til et opplegg for dem som trenger et dagtilbud.

Barneombudet Inga Bejer Engh.

Barneombudet Inga Bejer Engh.

Monica Strømdahl

Mandag gikk Fellesorganisasjonen (FO) og Utdanningsforbundet ut og oppfordret tillitsvalgte på tvers av forbundene til å skaffe seg en oversikt over hvilke tilbud som finnes for barn med særskilte omsorgsbehov ute i kommunene.

– Vi har sammen uttrykt en bekymring for de barna som trenger et særskilt tilbud. Vi vet av flere instanser at det ikke bare er vi som er bekymret i disse dager, sier FO-leder Mimmi Kvisvik til Fontene.

Hun sikter blant annet til at statlige barnehus rundt i Norge som mandag uttrykte bekymring fordi avhør med flere titalls volds- og overgrepsutsatte barn må utsettes på grunn av korona-pandemien.

Miljøterapeut: – Terskelen for kontakt mellom skolen og hjelpeinstansene bør være enda lavere nå

– Må snakke om de sårbare unge

Ideelt sett er dette et arbeid som burde ha blitt satt i gang forrige mandag, mener Kvisvik.

– Samtidig forstår jeg at det var mye som måtte på plass når skoler og barnehager stengte. Mange har stått på og jobbet for å sikre et opplæringstilbud for alle og omsorgstilbud til barn med foresatte som har samfunnskritiske funksjoner. Men nå må vi snakke om gruppa med sårbare barn og unge, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Mimmi Kvisvik, FO-leder.

Mimmi Kvisvik, FO-leder.

Hanna Skotheim

Hun sikter blant annet til de barna som har et hjelpetiltak fra barnevernet, som bor i fosterhjem eller som har fysiske eller psykiske funksjonshemminger. Men også de barna og unge som ikke har tiltak, men som skoler og barnehager bekymrer seg for.

– Barnevernet trenger hjelpere som kan trå til på kort varsel

Tillitsvalgte kommer sammen

FO og Utdanningsforbundet har sammen laget en liste over hva de mener er viktig å gjøre:

• Hver enkelt barnehage og skole bør kartlegge hvilke barn og unge som trenger noe ekstra og hva slags behov de har.

• Det må være en oversikt over fordeling av ansvar og oppgaver mellom skole og barnevern og mellom ulike grupper i skolen.

• En tydelig ledelse må følge opp arbeidet og etterspørre hvordan det går.

• De ulike kommunale hjelpeinstansene må samarbeide tett.

Kvisvik ser for seg at to tillitsvalgte i en kommune, en fra FO og en fra Utdanningsforbundet, møtes på en elektronisk plattform for å diskutere hvordan tilbudet er sikret i deres kommune og hvordan det eventuelt kan sikres bedre.

– Deretter kan våre tillitsvalgte i fellesskap spille sine forslag inn til kommunens beredskapsledelse, sier FO-lederen.

Må ta tak i dette nå

FO og Utdanningsforbundet har også laget noen forslag til hva de tillitsvalgte kan se etter i arbeidet med å skaffe seg en oversikt:

• Er det faste møter mellom barnevernstjenesten, Nav, skole/barnehage og helsestasjon?

• Finnes det faste rutiner som gjør at den tverrfaglige kompetansen på skolen og i kommunen blir brukt?

• Er det opprettet tiltak for å nå elevene som hjertetelefon, bredbånd til alle, kommunikasjon via chat, Snapchat, Tik Tok og lignende?

• Er alle barn sikret tilgang på tekniske hjelpemidler?

• Er det etablert små utegrupper for skolebarn og unge som drives av skoleansatte?

Miljøterapeut Elin vurderer Tik Tok for å komme i kontakt med elevene nå som hun ikke ser dem

– Det kan hende mye av dette er på plass, men vi vil sammen forvisse oss om hva status er, sier Kvisvik.

– Det er mye arbeid som legges på de tillitsvalgte for å få denne oversikten i en allerede presset arbeidshverdag. Hva tenker du om det?

– Hvis vi ikke klarer å ta tak i dette nå, vil jobben knyttet opp mot dette bare bli enda mer omfattende.

Forventer at tillitsvalgte rapporterer om mangler

Turid Pålerud, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, understreker hvor viktig dette samarbeidet er overfor Fontene:

– Dette er noe det er vanskelig å ha en full oversikt over fordi det handler om enkeltbarn som de som jobber i skolen har kunnskap om, men som ikke nødvendigvis er registrert noe sted. Derfor er det nå viktig at de tillitsvalgte bidrar til å fange opp disse barna.

Politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, Tuva Pålerud.

Politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, Tuva Pålerud.

Utdanningsforbundet

Dersom de tillitsvalgte avdekker mangler i systemet ute i kommunene, forventer Pålerud at de rapporterer inn til forbundene slik at de får brakt dette videre.

– Hvis vi ser noe i systemet som kan avhjelpes, vi vil jobbe for å gjøre noe med det, sier Pålerud.

– En god start

Forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet, Elisiv Bakketeig, mener det er svært viktig med et slikt samarbeid for å få en oversikt.

– Dette er en god start og så må vi etter hvert se på hvordan vi kan mobilisere videre under disse ekstraordinære omstendighetene, sier Bakketeig.

Flere saker

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

Roy Ervin Solstad

LO-splittelsen fortsetter inn i skjebneuka: – Folk er skuffet og forbanna

Anders Gulbrandsen jobber i kriseteamet i bedriftshelsetjenesten i Avonova.

Anders Gulbrandsen jobber i kriseteamet i bedriftshelsetjenesten i Avonova.

Anne Myklebust Odland

Han ivaretar ansatte som blir syke av jobben: – Det er en trist utvikling

Frida Sponås (f.v.), Susanne Davanger og Joachim Gjelsvik gleder seg til å delta i finalen i NM Studentbedrift i dag.

Frida Sponås (f.v.), Susanne Davanger og Joachim Gjelsvik gleder seg til å delta i finalen i NM Studentbedrift i dag.

Simen Aker Grimsrud

De tre vernepleierne konkurrerer om å bli Norges beste studentbedrift