– Vi vet ikke når og hvor vi vil trenge ekstra personell, men vi må ha en arena hvor vi har tilgang på folk som kan trå til på kort varsel, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

– Vi vet ikke når og hvor vi vil trenge ekstra personell, men vi må ha en arena hvor vi har tilgang på folk som kan trå til på kort varsel, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Tine Poppe

Mari Trommald i Bufdir:

– Barnevernet trenger hjelpere som kan trå til på kort varsel

Facebook-gruppen «Barnevernet trenger deg» mobiliserer studenter og andre med kompetanse til å melde seg til tjeneste i barnevernet.
20.03.2020
12:25
20.03.2020 16:14

anne@lomedia.no

Koronaepidemien kan sette arbeidskapasiteten i barnevernet på prøve. Den kan føre til flere henvendelser til barnevernet, noen medarbeidere kan rammes av sykdom og andre må av andre grunner være i karantene.

– Vi vet ikke når og hvor vi vil trenge ekstra personell, men vi må ha en arena hvor vi har tilgang på folk som kan trå til på kort varsel, sier Mari Trommald, direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Forventer flere kriser når barn og foreldre skal være tett på hverandre

Egen Facebook-gruppe

Derfor har nå Bufdir opprettet en gruppe på Facebook som skal rekruttere dem med rett kompetanse.

Gruppen har på noen få dager fått omlag 3500 medlemmer.

I gruppa Barnevernet trenger deg vil det legges ut annonser for stillinger i det statlige og det kommunale barnevernet.

Disse er i målgruppen for dem Bufdir søker etter:

* Det statlige barnevernet har bruk for ferdigutdannede og studenter på siste året innen barnevern, sosialt arbeid og barnehagelære.

* Det kommunale barnevernet har bruk for ferdigutdannede og studenter på siste året innen barnevern, sosialt arbeid og juss.

* Studenter innen psykologi, ergoterapi og vernepleie kan også bidra innen barnevernet, men denne gruppen studenter må først og fremst være tilgjengelig som ekstra helsepersonale.

* Selv om Bufetat kan få behov for å øke bemanningen raskt, må alle aktuelle kandidater legge frem politiattest.

Vernepleiere stod ikke på liste da Helse Bergen søkte om helsepersonell. Nå beklager de

Beordrer ikke fra kommune til stat

Trommald sier at det kan bli aktuelt å beordre ansatte innad i Bufetat, men at det ikke blir snakk om å beordre kommunalt ansatte i barnevernet til å jobbe ved institusjoner.

– Det er ikke et aktuelt scenario. Det kommunale barnevernet har selv viktige oppgaver som må prioriteres og ivaretas, sier Trommald.

Både i statlige og i kommunale barnevernstjenester jobbes det nå med hvordan personell kan omdisponeres og hvilke tjenester som skal prioriteres.

Tillitsvalgt bekymret for hviletiden i ny avtale om overtid

– Vi jobber med tillitsvalgte i fagbevegelsen og opplever at vi har et godt samarbeid. Vi ser på turnuser og arbeidstidsbestemmelser, sier Trommald.

Hun legger til at hun er imponert over innsatsen som legges ned for å finne gode løsninger.

– Det er spesielt viktig å se på hvordan vi kan legge opp turnusordninger best mulig slik at vi kan redusere smittebelastning, sier hun.

FO: - Pensjonister må brukes i Nav og barnevern uten å tape pensjon

Oppgavene som må prioriteres

Aksjonen #heierna har vist at det allerede er press på den kommunale barnevernstjenesten. Med korona blir det ikke bedre.

– Enkelte barnevernstjenester vil komme i en situasjon der de må prioritere mellom saker. Dette er ingen enkel oppgave, fordi det handler om barn som har det vanskelig og trenger hjelp, sier Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Meld deg på nyhetsbrev fra Fontene

Direktoratet har nå sendt brev til alle landets kommuner med informasjon om hvilke oppgaver som må prioriteres. Minister Ropstad er glad for det:

– Nå er det satt opp tydelige og realistiske krav til hva barnevernet skal prioritere. Dette handler om å prioritere de alvorligste sakene, sier Ropstad.

Må vurdere risiko

Alvorlighetsgraden i barnevernssaker varierer. Ropstad mener de sakene der det er høy risiko for at barn kan bli alvorlig skadelidende, må håndteres først.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Barne- og familieministeren har sendt brev til alle kommuner med informasjon om hvilke oppgaver som må prioriteres i barnevernet.

Barne- og familieministeren har sendt brev til alle kommuner med informasjon om hvilke oppgaver som må prioriteres i barnevernet.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Situasjonen vi er i kan føre til ekstra belastninger for familier som allerede har det vanskelig. Omsorgssituasjonen til noen barn kan bli verre, og dette kan ha alvorlige konsekvenser for de mest sårbare blant oss, sier Ropstad.

– Det er viktig at barnevernet fortsatt klarer å hjelpe disse barna, legger han til.

Du kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 hele døgnet.

Kommunale barnevernstjenester som vil poste sine utlysninger om behov for bistand, kan kontakte barnevernettrengerdeg@bufdir.no

20.03.2020
12:25
20.03.2020 16:14

Mye lest