JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Marit Frette Opsahl, hovedtillitsvalgt i Asker kommune, ser nødvendigheten med nye avtaler om overtid men hun er opptatt av at bestemmelsene må gjøres i tett dialog med de tillitsvalgte.

Marit Frette Opsahl, hovedtillitsvalgt i Asker kommune, ser nødvendigheten med nye avtaler om overtid men hun er opptatt av at bestemmelsene må gjøres i tett dialog med de tillitsvalgte.

Werner Juvik

Nye avtaler om overtid som følge av koronakrisen:

Tillitsvalgt bekymret for hviletiden i ny avtale om overtid: – Selv om vi jobber mer, må ordningen være bærekraftig

De nye avtalene om overtid åpner opp for mindre hviletid og at arbeidsgivere kan endre arbeidsplaner med kortere frist.
20.03.2020
12:00
20.03.2020 12:16

hanna.skotheim@lomedia.no

FO har nå inngått overtidsavtaler i KS, staten, Spekter Helse og Virke. Dette er en rammeavtale som skal være fleksibel på overtid i inntil 26 uker framover. Statsavtalen er den eneste som foreløpig bare varer ut april.

– Vi har inngått disse avtalene fordi vi må ha mest mulig fleksibilitet som følge av koronaviruset, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hanna Skotheim

I kommunal sektor sier avtalen at samlet overtidsarbeid ikke kan overstige 20 timer i løpet av sju dager og 54 timer i den enkelte uke. Etter drøfting med tillitsvalgte kan man imidlertid jobbe opp mot 69 timer i den enkelte uke og opp mot 25 timer i løpet av sju dager. Dette er bare bruddstykker fra avtalene som er blitt bestemt. Se faktaboks for mer informasjon.

Tillitsvalgt: – Ordningen må være bærekraftig

I avtalen står det også at dersom overtidsarbeid fører til at hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder. Dette er Marit Frette Opsahl, hovedtillitsvalgt i Asker kommune, glad for.

– Jeg er mest bekymret for hvor langvarig dette kan bli. Selv om vi jobber mer, må ordningen være bærekraftig. Da er hviletidsbestemmelsene særlig viktig, sier Opsahl.

I Asker kommune har de begynt å samle deltidsansatte i en vikarpool innenfor helsetjenestene. Det vil være de som jobber deltid som først og fremst følger opp og tetter hullene.

– På den måten unngår vi mer overtidsarbeid. Vi prøver alltid å finne alternativer før vi må ta i bruk overtid, sier hun.

Opsahl har ellers merket seg punktet som åpner for at arbeidsgiver kan endre arbeidsplaner innen en frist på tre dager etter å ha drøftet med de tillitsvalgte. Når de skal gå gjennom avtalen med arbeidsgiver, kommer Opsahl til å poengtere hvor viktig det er at man er i tett dialog med de tillitsvalgte om dette.

FO: – Pensjonister må brukes i Nav og barnevern uten å tape pensjon

Må spille på lag

I FOs avtale med både KS og Hovedorganisasjonen Virke understrekes det at man skal ta i bruk alle muligheter for merarbeid før man tar i bruk overtid. Overtidsarbeid skal så langt der er mulig, fordeles likt mellom arbeidstakerne.

Lena Kristiansen, tillitsvalgt i Målselv kommune, er glad partene har kommet sammen om en slik avtale.

– Hos oss er det foreløpig rolig, men vi vet ikke hva som kommer. Derfor er det viktig at det nå er blitt laget overordnede bestemmelser. Så er det opp til hver enkelt kommune hvordan de tar dem i bruk, sier Kristiansen.

Lena Kristiansen, tillitsvalgt i Måselv kommune.

Lena Kristiansen, tillitsvalgt i Måselv kommune.

Hanna Skotheim

Det viktigste i Målselv nå er at arbeidsgivere og tillitsvalgte spiller på lag med de ansatte, ifølge Kristiansen.

– Vi kan ikke gå over hodet på folk og pålegge dem overtid. Derfor er det viktig med punktet i avtalen som sier at det ikke er de samme ansatte som alltid skal ta belastningen.

Prøver andre alternativer før overtid

Kristiansen mener det er viktig å tenke at disse bestemmelsene ikke er noe de skal igangsette før det er ordentlig krise.

– Når vi kommer så langt, må vi ha med de tillitsvalgte slik at vi gjør bestemmelsene så forsvarlig som mulig.

I kommunen har de laget oversikt over nøkkelpersoner og hvem som kan tre inn i ulike stillinger hvis det trengs. Selv har hun en kontorjobb, men er forberedt på å kunne bli omplassert.

– Det er viktig å bruke det man har av ressurser før man tar i bruk overtid, sier Kristiansen.

FO: – Vær føre var

FO-lederen oppfordrer til å være føre var.

– Man bør sette seg inn i rammeavtalen og drøfte hvordan man skal organisere overtid slik at dette er gjort i forkant av en eventuell krise, sier Kvisvik og legger til:

– Det er viktig at man hele tiden har fingeren på pulsen og kjenner etter hvordan situasjonen utvikler seg, ved det aktuelle sykehuset eller ved den aktuelle virksomheten.

FO-lederen har selv ansvar for KS-området og er sikker på at kommunal sektor og lederskapet i kommunene vil klare å finne gode løsninger sammen med de tillitsvalgte innenfor de rammene som nå er inngått sentralt.

Ny avtale om overtid

Her er noen av punktene i avtalene:

Kommunal sektor

• Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte.

• Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6, første ledd er til stede. Den går ut på at utgangspunktet er at en arbeidstaker ikke skal jobbe mer enn hva arbeidsavtalen sier. Samtidig gir loven arbeidsgiver mulighet til å pålegge arbeidstaker å arbeide ut over den avtalte arbeidstid.

• Man skal ta i bruk de mulighetene man har for merarbeid fra aktuelt personell før man tar i bruk overtid.

• Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.

• Hvis hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder.

Virke

• Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6, første ledd er til stede.

• Man skal ta i bruk de mulighetene man har for merarbeid fra aktuelt personell før man tar i bruk overtid.

• Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.

• Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis i foretaket.

• Avtalen begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å benytte andre regelsett som arbeidsgiver har tilgjengelig i aktuelt regelverk dersom det er nødvendig.

Spekter Helse

• Avtalen gir anledning til å benytte mulighet arbeidsmiljøloven gir til å inngå avtale om kortere varslingsfrist enn hovedregelen på minimum 14 dager. Dette gjøres fordi det for eksempel kan være behov for å lage nye arbeidsplaner ved enkelte enheter, for å kunne ivareta forsvarlig drift.

• I forkant av en slik bestemmelse bør de lokale partene diskutere hvilke situasjoner som kan utløse et slikt behov og utarbeide nærmere kriterier for bruk av et slikt virkemiddel.

• I avtalen understrekes det viktigheten av at man har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon.

Staten

• Hviletid reduseres fra 11 til 8 timer i virksomheter som har samfunnskritiske funksjoner.

• Reglene om kjernetid settes ut av kraft, blant annet for å gjøre det enklere å løse arbeidsoppgaver og kunne ha tilsyn med barn som ikke har tilbud om skole eller barnehage.

• Avtalen gjelder i første omgang fram til og med 30. april. Alle de andre avtalene (KS, Virke og Spekter Helse) varer i inntil 26 uker framover.

(Kilde: FO)

Rammene for overtidsarbeid

Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.

Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.

Der overtidsarbeid fører til at hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker.

(Kilde: FO)

20.03.2020
12:00
20.03.2020 12:16

Ny avtale om overtid

Her er noen av punktene i avtalene:

Kommunal sektor

• Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte.

• Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6, første ledd er til stede. Den går ut på at utgangspunktet er at en arbeidstaker ikke skal jobbe mer enn hva arbeidsavtalen sier. Samtidig gir loven arbeidsgiver mulighet til å pålegge arbeidstaker å arbeide ut over den avtalte arbeidstid.

• Man skal ta i bruk de mulighetene man har for merarbeid fra aktuelt personell før man tar i bruk overtid.

• Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.

• Hvis hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder.

Virke

• Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6, første ledd er til stede.

• Man skal ta i bruk de mulighetene man har for merarbeid fra aktuelt personell før man tar i bruk overtid.

• Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.

• Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis i foretaket.

• Avtalen begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å benytte andre regelsett som arbeidsgiver har tilgjengelig i aktuelt regelverk dersom det er nødvendig.

Spekter Helse

• Avtalen gir anledning til å benytte mulighet arbeidsmiljøloven gir til å inngå avtale om kortere varslingsfrist enn hovedregelen på minimum 14 dager. Dette gjøres fordi det for eksempel kan være behov for å lage nye arbeidsplaner ved enkelte enheter, for å kunne ivareta forsvarlig drift.

• I forkant av en slik bestemmelse bør de lokale partene diskutere hvilke situasjoner som kan utløse et slikt behov og utarbeide nærmere kriterier for bruk av et slikt virkemiddel.

• I avtalen understrekes det viktigheten av at man har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon.

Staten

• Hviletid reduseres fra 11 til 8 timer i virksomheter som har samfunnskritiske funksjoner.

• Reglene om kjernetid settes ut av kraft, blant annet for å gjøre det enklere å løse arbeidsoppgaver og kunne ha tilsyn med barn som ikke har tilbud om skole eller barnehage.

• Avtalen gjelder i første omgang fram til og med 30. april. Alle de andre avtalene (KS, Virke og Spekter Helse) varer i inntil 26 uker framover.

(Kilde: FO)

Rammene for overtidsarbeid

Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.

Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.

Der overtidsarbeid fører til at hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker.

(Kilde: FO)