JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barneombudet: – Det er krise i barnevernet fordi det mangler statlig styring

– Det er ingen politikere som går til valg på et bedre barnevern. Jeg håper jeg får oppleve det mens jeg fortsatt er barneombud, sier Inga Bejer Engh.
Staten delegerer barnevernet til kommunene, men har fortsatt ansvar etter barnekonvensjonen, understreker barneombud Inga Bejer Engh.

Staten delegerer barnevernet til kommunene, men har fortsatt ansvar etter barnekonvensjonen, understreker barneombud Inga Bejer Engh.

Adrian Nielsen

solfrid.rod@lomedia.no

Igjen og igjen avdekkes store mangler i barnevernet. Det er statens ansvar, men staten fortsetter å vise til at barnevernet er et kommunalt ansvar. Det holder ikke, mener barneombud Inga Bejer Engh.

– Hvis du delegerer en oppgave til noen, frasier du deg ikke ansvar. Leverer de ikke, må du enten styre dem eller frata dem oppgaven, sa hun til politikerne på den årlige IB-konferansen (Ideelt barnevernsforum).

– Jeg blir ofte spurt om det er krise i barnevernet. Mitt svar er ja, det er krise. Fordi vi ikke tar innover oss hvor komplekst og inngripende barnevern er, og fordi det mangler god styring fra stat og kommune, fortsatte Bejer Engh.

Regjeringen trenerer Stortingets vedtak om vekst i ideelt barnevern, mener opposisjonen

– Barnevern styres ikke som andre tjenester

Ombudet mener politikere har et mer passivt forhold til barnevern enn andre tjenester for barn og unge. Barnehager og skoler styres politisk med krav til kompetanse og normer for antall ansatte. Skolens kvalitet styres i tillegg av nasjonale prøver.

– Barnevern styres overhodet ikke på de to første variablene. Og jeg vil hevde at det også styres lite på faglig kvalitet, sa Bejer Engh.

Hun drømmer om politikere som går til valg på et bedre barnevern.

– Mange får det verre under offentlig omsorg

Barneombudet kom tidligere i år med rapporten De tror vi er shitkids. Den viser at barnevernet ofte kommer for seint inn i familier. Barn blir boende for lenge i dårlige omsorgssituasjoner, og problemene utvikler seg.

Barneombudet bekymret for unge på institusjon: – De flytter og flytter, noen får det verre under offentlig omsorg

Lovhjemmelen til å iverksette tiltak uten foreldrenes samtykke brukes ikke. Dermed oppstår et stort paradoks, ifølge ombudet:

– Vi bruker frivillighetslinja overfor foreldrene. Og når situasjonen blir alvorlig nok, bruker vi tvang overfor barn og unge og plasser dem på institusjon.

Valg av institusjon er for tilfeldig, og mange institusjoner er ren oppbevaring. Mens ungdommene bor på institusjon, jobber ikke barnevernstjenesten med familiene og nettverket som de skal tilbake til. Følgefeilene er svært alvorlige, og flere får det verre under offentlig omsorg, konkluderer ombudet.

– Nei, de er ikke «shitkids». Det er dere som er «shitvoksne»

– Bruk loven!

– Barnevernloven er et nyttig styringsverktøy. Det er Barne- og familiedepartementet som, gjennom lovverket, må sørge for at kommunene har hjelpetiltak av en viss kvalitet. Det nytter ikke bare si at vi har råd og veiledning, sa Bejer Engh.

Barnevernloven er under revisjon, og ombudet har klare forventninger til den nye loven. Her har politikerne en sjanse til å styre barnevernet, mener hun.

Den nye loven må kreve en grundig vurdering av barnets beste før plassering på institusjon, og det må lages individuelle planer for hver ungdom. I dag er det ofte standardformuleringer om å gå på skole og holde seg rusfri, ifølge ombudet.

Barneombudet har rett; politikere har ikke prioritert barnevern høyt nok, innrømmer representantene fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Barneombudet har rett; politikere har ikke prioritert barnevern høyt nok, innrømmer representantene fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Adrian Nielsen

Enige med ombudet

Panelet med representanter fra Stortingets familie- og kulturkomité ga barneombud Inga Bejer Engh helt rett i at barnevernet er politisk forsømt.

– Jeg har vært lokalpolitiker, og visste ikke at jeg hadde ansvar for barnevernet før jeg kom på Stortinget, innrømmet Vetle Langedahl (H).

– Som tidligere kommunepolitiker kan jeg bekrefte at det varierer veldig. Noen kommunestyrer snakker knapt om barnevern. Det er en skam, sa Silje Hjemdal (FrP).

– Ingen partier har hatt dette høyt nok oppe på sikkert 20 år. Men det er mer oppmerksomhet om det nå på grunn av sinte facebook-grupper og dommene i EMD. I mitt parti er det mange som har våkna. Det er lettere å få gehør nå enn før, mente Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Ingen bemanningsnorm

I løpet av våren skal regjeringen sende forslaget om ny barnevernslov på høring.

Politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, Maria Mo, bekrefter at lovforslaget vil stille strengere krav til kompetanse. Bemanningsnorm, som Barneombudet og ansattes organisasjoner krever, blir det ikke noe av.

– Det er ikke aktuelt, fordi antall ansatte i barnevernet øker hvert år. Kapasiteten blir bedre. Vi har prioritert, og kommunene tar ansvaret på alvor, sa Moe.

Sarah har lov å se døtrene bare 18 timer i året, men fosterforeldrene gir henne mye mer

Overgrepsutsatte Emilie vil at fagfolk skal få mer kunnskap