JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Landsmøte 2023:

To millioner kroner går til solidaritet. Nå vil FO ta mer kontroll over pengene

I stedet for å drive mange egne prosjekter, skal FO lene seg på andre organisasjoner som driver hjelpearbeid. Forslaget skal opp på landsmøtet.
FO Agder har i mange år drevet et solidaritetsprosjekt i Tanzania. Nå avvikles det, bekrefter Tone Halvorsen (foran).

FO Agder har i mange år drevet et solidaritetsprosjekt i Tanzania. Nå avvikles det, bekrefter Tone Halvorsen (foran).

Privat

anne@lomedia.no

Landsmøtet skal ta stilling til hvordan det internasjonale solidaritetsarbeidet i FO skal drives.

Tone Halvorsen, leder for internasjonalt utvalg i Agder, frykter at den foreslåtte modellen vil føre til mindre engasjement blant FO-medlemmer.

– Jeg er redd det blir så profesjonalisert at medlemmene får en for stor avstand til prosjektene, sier hun.

Vil rigge om

Fire fylkesavdelinger i FO har over flere år drevet egne solidaritetsprosjekter i utlandet. I 2021 besluttet landsstyret at disse skal avvikles innen 2027.

I stedet vil landsstyret at det internasjonale solidaritetsarbeidet rigges på en annen måte. Bakgrunnen er et ønske om å profesjonalisere arbeidet og ta bedre kontroll på hva midlene går til.

FO bruker én prosent av kontingentinntektene på solidaritetsarbeid årlig. I 2023 utgjør dette to millioner kroner.

Midlene har hittil vært spredd på flere lokale FO-prosjekter.

Landsstyret har vært bekymret for at FO skal havne i en situasjon hvor det avdekkes mislighold og i verste fall korrupsjon.

«FO har ingen indikasjoner på at mislighold har forekommet, men vi kan heller ikke med sikkerhet si at vi har hatt full kontroll», står det i landsstyre-dokumenter i saken.

Ett felles FO-prosjekt

Nå vil de sikre at FO ikke havner i en situasjon hvor man «får problemer med å redegjøre for kontingentinntektene som benyttes til internasjonalt solidaritetsarbeid».

De foreslår følgende modell for FOs internasjonale solidaritetsarbeid i kommende landsmøteperiode:

• Bare ett prosjekt skal drives i FOs egen regi: Ghirass barnekultursenter i Betlehem og samarbeid med Den palestinske sosialarbeiderforeningen (PUSWP-B) i Betlehem.

• Det skal innledes samarbeid med andre bistandsorganisasjoner om nye prosjekter; Norsk Folkehjelp i Guatemala og FOKUS i Tanzania.

• Prosjektene som FOs fylkesavdelinger har drevet avsluttes, men sikres en årlig sum fram til avvikling.

• Det settes av en sum til reisestipender og representasjonsreiser for å sikre at tillitsvalgte og medlemmer får mulighet til utveksling og involvering. Potten settes til 320.000 kroner per år i perioden.

Klageordning i FO kan bli vraket. Flere frykter for yrkesetikken

Trekker seg ut av Tanzania

Tone Halvorsen i FO Agder bekrefter at de er i gang med å trekke seg ut av prosjektet som FO Agder har støttet i Manyara-regionen i Tanzania i åtte år.

I denne regionen har de kurset familieveiledere i ICDP (International Child Development Programme) og støttepersonell for sosialarbeidere. Halvorsen har vært i Manyara flere ganger for å følge opp programmet.

– Det har vært viktig for å få eierskap til prosjektet og skape engasjement for det her hjemme, sier hun.

Tone Halvorsen har fylt posene med FO-effekter som skal deles ut til TASWO-medlemmene i Tanzania.

Tone Halvorsen har fylt posene med FO-effekter som skal deles ut til TASWO-medlemmene i Tanzania.

Privat

Halvorsen sitter i landsstyret som representant for velferdsviterne. Da det ble bestemt at lokale FO-prosjekter skulle avvikles, stemte hun mot. Hun mente at den lokale forankringen i Norge er viktig.

– Solidaritetsarbeid må handle om mer enn å vippse penger. Relasjonene vi bygger med folk i andre levesett er utrolig viktig; at vi blir personlig kjent og lærer av hverandre, sier hun.

Spent på ny modell

Halvorsen mener det er positivt at samarbeid med andre land blir satt mer i system og strukturert, men hun er spent på hvordan det lokale engasjementet her hjemme skal sikres.

Hun mener at den lokale forankringen prosjektene har i Norge er avgjørende for å lykkes.

– Vi må unngå at solidaritetsarbeid blir redusert til et byråkratisk samarbeid der vi sitter på fanget til store bistandsorganisasjoner. Vi må være aktivt deltakende, sier hun.

Hun mener det er viktig at FO-medlemmer besøker prosjektene og bygger relasjon med sosialarbeidere.

FO Agder skal bruke tiden fremover til å trappe ned aktiviteten i Tanzania. De har blant annet kurset sosialarbeidere i ICDP.

FO Agder skal bruke tiden fremover til å trappe ned aktiviteten i Tanzania. De har blant annet kurset sosialarbeidere i ICDP.

Privat

– Jeg er opptatt av hvordan vi kan involvere medlemmer så dette ikke bare blir noe som foregår mellom hovedkontoret i FO og de andre organisasjonene. Solidaritetsarbeidet bør være medlemsdrevet, sier hun.

I modellen foreslås det at alle fylkesavdelingene skal få tilbud om å delta med én representant i et av solidaritetsprosjektene FO skal ha, enten i Palestina-prosjektet eller med de andre organisasjonene.

Palestinske sosialarbeidere må trolig avlyse Norges-besøk: – Vi er urolige for hvordan de har det

Noe mer enn korte blaff

Halvor Ravn Holøyen har vært engasjert i FOs solidaritetsutvalg tidligere. Han mener det er bra at man nå vil fokusere på å få til noe profesjonalisering. Han støtter planen for hvordan dette kan innrettes.

– Jeg er enig i at det er bra å avvikle lokale prosjekter for heller å inngå samarbeid med andre organisasjoner, sier Holøyen.

Halvor Ravn Holøyen mener FO må samarbeide med andre organisasjoner om internasjonalt solidaritetsarbeid.

Halvor Ravn Holøyen mener FO må samarbeide med andre organisasjoner om internasjonalt solidaritetsarbeid.

Privat

Han er nestleder i Norsk Folkehjelps lokalavdeling i Kongsvinger og sitter i samfunnspolitisk utvalg sentralt i Norsk Folkehjelp. Han er vara til landsstyret og delegat på landsmøtet fra FO Innlandet.

– Hva kan man oppnå med å gå sammen med andre organisasjoner?

– Vi vil kunne få solide partnerskap, sikre langsiktighet og bærekraft. Lokale FO-prosjekter kan lett bli korte blaff. Samtidig har vi eksempler på at det er mulig med lokale prosjekter, sier han.

Han var selv ambassadør for et prosjekt i Sør-Sudan, der FO Innlandet samarbeidet med Norsk Folkehjelp.

FO Trøndelag håper å fortsette solidaritetsarbeidet på Madagaskar

– Ikke et forbud

Han påpeker at det ikke er lagt opp til et forbud mot at fylkesavdelinger har egne prosjekter, men at de da må reise midlene selv, i stedet for å få kontingentpenger.

– Ingen vil nekte dem å holde på, presiserer han.

– Er det en fare for at lokalt engasjement i FO vil forsvinne med en mer sentralisert modell?

– Det blir en utfordring. Fylkesavdelingene må prøve å involvere klubber i prosjektene FO går inn i. Samtidig er det mange som ikke har vært så aktive i prosjektene vi har hatt, sier han.

– Hva blir fordelen med å sentralisere solidaritetsarbeidet?

– Fordelen er at pengene som FO legger inn, vil utløse midler fra andre kilder. Dette igjen kan føre til at flere investerer i prosjektene. Vi vil få mer igjen for hver krone, sier han.

Han mener det er gode prosjekter som er foreslått i Guatemala og Tanzania. Han understreker at det også er viktig at Palestina-samarbeidet videreføres, fordi det bygger på noe FO har etablert.

– Palestina er i mediebildet hele tiden. Vi kunne satset enda mer på partnerskapet med dem, sier han.

Sånn ble det

Grethe Kvist, fylkesleder i FO Vestland og medlem i landsstyret stemte mot at lokale prosjekter skulle avvikles, men sier at hun nå ikke har noe imot at det ble som det ble.

– Tiden går og sånn ble det. Alt til sin tid. Vi vil ha noe samarbeid med foreningen i Tanzania framover og finne ut hvordan vi kan støtte dem, sier hun.

TASWO-styret er samlet i Tanzania med Grethe Kvist, Mohamad Mehdi og Lene Fjellsbø fra FO Vestland øverst ved bordet.

TASWO-styret er samlet i Tanzania med Grethe Kvist, Mohamad Mehdi og Lene Fjellsbø fra FO Vestland øverst ved bordet.

Privat

Hun understreker at de har gitt små summer og at virksomheten i Tanzania ikke står og faller med beløpet fra FO. Pengene har vært brukt til å støtte sosialarbeiderforeningen TASWO.

– Var du noen gang bekymret for at midlene ble misligholdt eller gikk i noens lomme?

– Vi terpet på at de måtte føre regnskap. Det har vært en manglende tradisjon for å ta vare på kvitteringer, men jeg har aldri hatt grunn til å tenke mislighold, sier hun og legger til:

– Samtidig uroet det oss at noen ble sittende lenge i styreverv i foreningen. Vi vet jo at det tilfaller noen goder ved å sitte i styre og stell. Da får man flere middager. Det vet vi i FO også, sier hun.

Guatemala og Tanzania

– Hva må til for å lykkes med solidaritetsarbeid?

– Våre erfaringer er at det må bygges relasjon. Man må besøke prosjektet, bli kjent med de som driver det og skjønne hvorfor de gjør som de gjør, sier Kvist.

Også hun er bekymret for at medlemmene i FO ikke skal få et nært nok forhold til de nye prosjektene.

– Det må ikke bli sånn at det blir Norsk Folkehjelp og FOKUS som har eierskap til prosjektene og at vi i FO bare skal støtte med pengebeløp. Vi må få til et reelt engasjement, sier hun.

Grethe Kvist har vært i Tanzania en rekke ganger for å opprettholde kontakt med sosialarbeiderforeningen Taswo.

Grethe Kvist har vært i Tanzania en rekke ganger for å opprettholde kontakt med sosialarbeiderforeningen Taswo.

Privat

Derfor mener hun forslaget med å dele ut reisestipend til medlemmer er viktig.

– Medlemmer i FO må få komme tett på de foreslåtte prosjektene i Guatemala og Tanzania, sier hun.

I Guatemala støtter Norsk Folkehjelp organisasjoner som jobber for å styrke urfolks, kvinners og bønders rettigheter og kamp for kontroll over naturressurser. I Tanzania arbeider FOKUS for likestilling og likeverd og for å øke kunnskap om vold og kjønnsroller og bekjempe vold mot kvinner.

Kvist mener de nye prosjektene er spennende og at Norsk Folkehjelp og FOKUS er gode organisasjoner å samarbeide med.

– Samtidig er jeg glad for at prosjektet i Betlehem skal opprettholdes. Kombinasjonen av dette egne prosjektet vårt og samarbeid med andre organisasjoner kan bli veldig bra, sier hun.

Ingen utfordrer Marianne Solberg som lederkandidat. Se hvem hun trolig får med på laget

Solidaritetsarbeid

• FO skal rigge om sitt internasjonale solidaritetsarbeid. Ny modell skal vedtas på landsmøtet.

• Prosjektene FO engasjerer seg i skal gå gjennom Norsk Folkehjelp og FOKUS og ikke i regi av fylkesavdelinger.

• Bare ett prosjekt skal drives i FOs egen regi, det er Ghirass barnekultursenter i Betlehem og samarbeid med Den palestinske sosialarbeiderforeningen (PUSWP-B) i Betlehem.

• Bakgrunnen er at FOs landsstyre vil profesjonalisere solidaritetsarbeidet.

Solidaritetsarbeid

• FO skal rigge om sitt internasjonale solidaritetsarbeid. Ny modell skal vedtas på landsmøtet.

• Prosjektene FO engasjerer seg i skal gå gjennom Norsk Folkehjelp og FOKUS og ikke i regi av fylkesavdelinger.

• Bare ett prosjekt skal drives i FOs egen regi, det er Ghirass barnekultursenter i Betlehem og samarbeid med Den palestinske sosialarbeiderforeningen (PUSWP-B) i Betlehem.

• Bakgrunnen er at FOs landsstyre vil profesjonalisere solidaritetsarbeidet.