FO støtter forslaget om avkriminalisering, men anerkjenner samtidig at dette er vanskelig, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i dette debattinnlegget.

FO støtter forslaget om avkriminalisering, men anerkjenner samtidig at dette er vanskelig, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i dette debattinnlegget.

Håvard Sæbø

Bruk av narkotika skal møtes med hjelp, ikke håndjern

DEBATT: Riksadvokaten har sagt at besittelse av narkotika til eget bruk ikke skal etterforskes under koronakrisen. Samtidig forsvinner hjelpetilbudet til de rusavhengige. Vi krever hjelpetiltak.
17.04.2020
08:56
17.04.2020 08:56

I desember kom utredningen fra Rusreformutvalget som foreslår å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. De advarer også å gå fra straff til ingenting. Instruksen fra Riksadvokaten gjør nettopp dette. Problemet er at hjelpetilbud stenges ned og de som trenger hjelp ikke får det. FO vil møte rusavhengige med helse- og sosialfaglige løsninger – ikke straff.

Det blir ikke lovlig å bruke narkotika i Norge selv om forslaget fra Rusreformutvalget blir vedtatt. Politiet skal fremdeles avdekke narkotikabruk og beslaglegge ulovlige mengder rusmidler når krisen er over. Forskjellen er at om forslaget blir vedtatt skal rusavhengige henvises til en kommunal rådgivningstjeneste for videre oppfølging, i stedet for å få bøter og andre strafferettslige reaksjoner. Dette skal forebygge rusbruk og være inngang til behandling for dem som trenger det.

Fra straff til hjelp. Fellesorganisasjonen organiserer over 30.000 vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og velferdsvitere. Våre medlemmer jobber med brukere med ulik rusproblematikk. Det kan være mennesker med alvorlige ruslidelser, barnevernsbarn på institusjon eller ungdom som eksperimenterer med rusmidler. FO støtter forslaget om avkriminalisering, men anerkjenner samtidig at dette er vanskelig. Det er delte meninger om spørsmålet, også blant våre medlemmer.

FO bør støtte rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering

FO støtter utvalgets vurdering av stigmaet som rusavhengige opplever. Er man først stemplet som kriminell på grunn av rus er veien kort til videre kriminell løpebane. FOs medlemmer forteller at mangel på tillit er en av årsakene til at noen ikke ber om hjelp. Mange tør ikke henvende seg til hjelpetjenester eller politiet fordi rusbruk er ulovlig. Avkriminalisering kan føre til at de kommer i kontakt med flere, og kan dermed hjelpe flere. Da kan politiet bistå enkeltmennesket og avdekke bakenforliggende kriminalitet.

Avkriminalisering løser ikke problemene alene. Mange mennesker med alvorlige rusproblematikk har andre sosiale utfordringer i tillegg. Dette kan være mangel på bolig, gjeld, manglende nettverk og helseproblemer. Derfor er FO opptatt av en helhetlig, kunnskapsbasert ruspolitikk, der sosiale problemer løses med sosialfaglige virkemidler

Avkriminalisering sender et signal om hvilken retning vi ønsker, men det betyr ikke at vi er i mål. Myndighetene må lytte til og bruke oss med sosialfaglig kompetanse og erfaring fra feltet. Vi trenger mer oppsøkende og forebyggende aktivitet rettet mot unge. Kommunene, spesialisthelsetjenestene og kriminalomsorgen trenger mer midler.

Her lager Ola 50 matpakker til rusmiljøet i Oslo

Rådgivingstjenesten må være tilgjengelig i alle kommuner og basert på sosialfaglig, rusfaglig og helsefaglig kompetanse. Ikke alle kommuner har den kompetansen de trenger. Det kan våre medlemmer bidra med. Derfor må krav om sosialfaglig personell i kommunen lovfestes.

Kombinert med sosialfaglig arbeid kan avkriminalisering være første steget for å erstatte stigma med omsorg, straff med hjelp og håndjern med tillit.

17.04.2020
08:56
17.04.2020 08:56