Ola Wilkinson er kaféleder på Kafé Saba i Oslo og har aldri hatt det så travelt før.

Ola Wilkinson er kaféleder på Kafé Saba i Oslo og har aldri hatt det så travelt før.

Hanna Skotheim

Koronakrisen:

Her lager Ola 50 matpakker til rusmiljøet i Oslo

Kirkens Bymisjon bekymret seg for hvordan folk i rusmiljøet skulle skaffe seg mat når serveringsstedene i Oslo stengte. Nå har de funnet en løsning.
06.04.2020
20:06
07.04.2020 10:37

hanna.skotheim@lomedia.no

Inne på Kafé Saba på Grønland i Oslo er stolene satt opp og lokalene tomme. Det er helt stille foruten lav musikk og to damer som romsterer inne på kjøkkenet. Kaféleder Ola Wilkinson setter fram salat, agurk, brie, smør og et lass med rundstykker. Om tre timer skal disse være påsmurt, pakket inn i hver sin matpakke og plassert i grønne kasser. Maten skal leveres personlig til 50 mennesker som er en del av rusmiljøet i hovedstaden.

Kort tid fra tanke til handling

Da Norge stengte, ble mange av de faste kundene til Kafé Saba borte og den normale kafédriften måtte stenge. Med ressurser, men lite å gjøre sa de ifra til Kirkens Bymisjon om at de hadde kapasitet til å gjøre noe hvis det var behov. Det ble til et samarbeid mellom Uteseksjonen og Kirkens Bymisjon i Oslo. Samarbeidet som startet opp torsdag før påske, går ut på Kirkens Bymisjon, og Uteseksjonen henter mat fra Kafé Saba og leverer den til rusmiljøet i Oslo.

– Mange av oss har vært bekymret for hvor de som er i rusmiljøet skal få mat nå som serveringsstedene de vanligvis bruker, er stengt, Cecilie Campos.

Hun er avdelingsleder for Kafé Saba og Hollendergata hvor det er boliger for mennesker som trenger støtte og oppfølging for å bo.

Cecilie Campos, avdelingsleder i Hollendergata og Kafé Saba på Grønland i Oslo.

Cecilie Campos, avdelingsleder i Hollendergata og Kafé Saba på Grønland i Oslo.

Hanna Skotheim

Fontene har tidligere skrevet om virksomheten Bybo som ruster opp det boligsosiale arbeidet når alt annet stenger. Det er Bybo som driver boligene i Hollendergata og Kafé Saba.

Cecile Campos er glad for å være en del av en organisasjon som Kirkens Bymisjon hvor hun opplever at det tar kort tid fra tanke til handling.

– I den situasjonen vi er i, kreves det handling på tvers. Da vi så behovet for mat ute i rusmiljøet, kom samarbeidet og tilbudet raskt på plass, sier Campos.

Når alt stenger ned, ruster Bybo opp det boligsosiale arbeidet

Så behov for halal-mat

Selv om det finnes ulike typer matutdelinger i byen, er det lite halal-mat. Det lager de på Kafé Saba.

– Vi så behovet for halal-mat. Vi så også behovet for at miljøet på Vaterland fikk utdelt mat. Dette er et skjermet miljø med yngre mennesker som ikke bruker å identifiserer seg med rusmiljøet på samme måte, sier André Sirnes, virksomhetsleder ved Møtestedet, en kafé for mennesker i rus- og gatemiljøet i Oslo sentrum.

André Sirnes, virksomhetsleder på Møtestedet, frykter at smitten skal spre seg i rusmiljøet.

André Sirnes, virksomhetsleder på Møtestedet, frykter at smitten skal spre seg i rusmiljøet.

Hanna Skotheim

Vaterland er et sted i Oslo hvor flere fra rusmiljøet samles. Sirnes opplever situasjonen både der og andre steder i Oslo sentrum som kaotisk om dagen.

– De som er en del av rusmiljøet, har mistet alle sine møtesteder. Derfor har vi lagt om nesten hele driften slik at vi nå nesten bare møter dem der ute, sier virksomhetslederen.

Deler ut mat så lenge behovet er der

Da de 50 matpakkene skulle deles ut den første dagen, ble den variert mottatt, ifølge Sirnes.

– Dette er mennesker som ikke er vant til å ta imot tjenester på den måten. Men allerede dag nummer to så vi at det gikk bedre, sier han.

Planen er å holde på med matutdelingen så lenge de ser behov for det og situasjonen er slik den er. I tillegg til å dele ut mat, informerer de fra Møtestedet og Uteseksjonen om smittefaren og regjeringens retningslinjer.

Slike rundstykker er noe av det som pakkes inn i matpakker og leveres til personer i rusmiljøet i Oslo.

Slike rundstykker er noe av det som pakkes inn i matpakker og leveres til personer i rusmiljøet i Oslo.

Hanna Skotheim

Flere tiltak

I tillegg til at Ola Wilkinson på Kafé Saba lager 50 matpakker daglig, lager hun og kaféassistent Louisa Bravo, også tre måltider til beboerne i Hollendergata. Dette er en bolig for mennesker som trenger støtte og oppfølging for å bo. Vanligvis får beboerne ett måltid om dagen, men siden andre serveringssteder er stengt, får de nå servert frokost, lunsj og middag. Dette gjøres også for å forhindre at beboerne går mye ut.

Her forbereder Wilkinson gresskarsuppe til å bli sendt ut til Oslofolk i karantene.

Her forbereder Wilkinson gresskarsuppe til å bli sendt ut til Oslofolk i karantene.

Hanna Skotheim

På kafeen lages det også suppe som frivillige kommer og henter og leverer til folk som sitter i karantene i bydel Gamle Oslo. Tiltaket kom på plass etter at Wilkinson så behovet på facebooksiden «Oslo hjelper Oslo». Siden ble opprettet for å hjelpe Oslofolk som trenger hjelp og støtte under koronakrisen.

– Det er mye roligere her nå fordi mange av lunsjgjestene våre jobber hjemmefra, men det er likevel mye å gjøre. Særlig travelt er det når vi bare er to personer, sier Wilkinson og sikter til hun selv og kollega Louisa Bravo.

06.04.2020
20:06
07.04.2020 10:37