Mangel på tiltak fører til tvang

Kommunalt barnevern må sitte og vente på at hjemmesituasjonen i blir ille nok til at barn kan tas med tvang og plasseres på institusjon eller i fosterhjem. Dette skyldes mangel på tiltak fra det statlige barnevernet.
03.10.2007
13:51
16.12.2013 02:27

I det statlige barnevernet er det knapphet på en rekke av tilbudene de har ansvaret for. Noe som skaper stor frustrasjon blant kommuner i Møre og Romsdal. Det sier Kristin Otterlei, kommuneadvokat i Ålesund til Kommunal Rapport (KR). Hun representerer også barnevernet i sju andre kommuner på Sunnmøre.

Otterlei kommer med en skarp kritikk av det statlige barnevernets tilbud.

- Det er en føring fra Bufetat at kommunene skal drive forebygging og samarbeide med hjemmet, framfor å tvangsplassere barn i institusjon. Dette er ikke mulig i Møre og Romsdal i dag, fordi det ikke finnes tilbud om plassering av barn utenfor hjemmet på frivillig basis, sier Otterlei til KR.

Mangler fører til tvang

Problemene er ifølge Otterlei:

– Bufetat kan ikke skaffe nok fosterhjem, beredskapshjem og institusjonsplasser.

– Fordi det ikke finnes tilbud, er det ikke mulig å få til frivillig samarbeid med foreldre, og akuttplasseringer tvinger seg fram.

– Tiltakene sentraliseres, slik at samarbeid med hjemmet ikke blir mulig.

- Vi vet at mye kan utrettes med enkle tiltak, som avlastning for foreldrene kombinert med hjelp i hjemmet. Men vi har ingenting å hjelpe oss med. Resultatet blir unødig mange tvangsplasseringer, fortsetter hun videre i KR.

Mangler engasjement

Otterlei kritiserer også lokalpolitikerne.

- Det er null vilje til å løfte barnevernet, sier Otterlei. Hun synes det er merkelig at de ikke engasjerer seg for de aller svakeste barna.

03.10.2007
13:51
16.12.2013 02:27