JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Et solid budsjett for barn og unge

FO-leder Mimmi Kvisvik gleder seg over det hun kaller et statsbudsjett med gjennomgående og helhetlig barneprofil.

Regjeringen styrker i 2014 ordninger som gir barn i lavinntektsfamilier muligheter til aktivitet og deltakelse. En nasjonal tilskuddsordning som involverer flere departementer skal åpne nye dører for barn som lever i fattige familier.

Satsing på tvers

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet for å forebygge og redusere fattigdom blant barnefamilier som er i kontakt med Nav.

Aktivitetstilskudd og utstyrsbanker for sports- og fritidsutstyr vil bli prioritert. Tilskuddet økes med 20 millioner kroner til samlet 45 millioner kroner over Arbeidsdepartementets budsjett.

Fem millioner bevilget over Kulturdepartementets budsjett skal øke deltakelsen i kulturtilbud og organisasjoner. 96 millioner fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett skal gå til «kommunal tiltaksutvikling i samarbeid med frivillig sektor og forebyggende tjenester»

Etterlyser inntektssikring

FO-leder Mimmi Kvisvik er begeistret over at regjeringen tenker barn og unge inn i flere budsjetter enn BLD.

– Vi hadde ønsket at regjeringen la seg på strategien inntektssikring i stedet for strategien særskilte tiltak. De erkjenner ikke fullt ut at dette i bunn og grunn handler om de pengene du har å leve av. Men de erkjenner at barn lever i fattigdom og at noe må gjøres. Det er bra, fastslår Kvisvik.

Regjeringen foreslår riktignok å heve boutgiftstakene i bostøtten for at ordningen skal bli bedre for barnefamilier med lave inntekter. Men barnetrygden heves ikke, og det foreslås ikke nasjonale satser for økonomisk sosialhjelp i årets budsjett heller. Slike savn til tross, dette er et solid budsjett for barn og unge, mener FO-lederen.

Les også: Aleneforeldre savner visjoner

150 nye barnevernere

I tråd med for lengst annonserte lekkasjer foreslår regjeringen å øremerke penger til 150 nye stillinger i det kommunale barnevernet.

Som Fontene skrev tidligere i høst, vil regjeringen bruke mer penger på å utdanne barnevernpedagoger. Forslaget innebærer å løfte denne utdanningen i finansieringskategorisystemet, noe som vil koste 12,5 millioner i 2014.

Les også: Dyrere barnevernere

Penger til opplæring

Regjeringen foreslår videre flere opplæringsprogrammer, blant annet 5,5 millioner til et program som skal gjøre ulike faggrupper i kommunene flinkere til å snakke med barn.

Et nasjonalt opplæringstilbud i undersøkelser i barnevernet foreslås opprettet til en pris på 9,5 millioner.

Og regjeringen vil opprette en modul på mastergradsnivå rette mot ledere i barneverninstitusjoner.

200 nye rusplasser

Som Fontene skrev for et par uker siden, foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2014 å styrke innsatsen på rusfeltet. Målet er å øke antall plasser med om lag 200 totalt i de fire helseregionene.

– Den økte kapasiteten skal rette seg mot pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser, pasienter med behov for akutt- og abstinensbehandling, gravide eller småbarnsfamilier med rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

20 millioner kroner foreslås brukt på å etablere nye lavterskeltiltak til gravide og foreldre med rus og psykiske problemer.

For å redusere frafall fra rusbehandling vil regjeringen opprette såkalte drop-out-team i de regionale helseforetakene.

Les også: Støre spanderer 200 rusplasser

Spent på ny regjering

Mimmi Kvisvik er spent på hvilke endringer den nye regjeringen vil gjøre i det budsjettet som ble lagt fram i dag. Satsingen på rusfeltet har hun godt håp om at de blåblå lar stå.

– Dette er i tråd med det de skriver i sin regjeringserklæring, påpeker Kvisvik.

Hun håper inderlig at også tiltakene overfor barn i fattige familier forblir urørt.

– Jeg skulle gjerne sett at de supplerte med noen inntektssikrende tiltak. Det er vel ikke særlig realistisk. Men da må de i hvert fall la de tiltakene stå, sier hun.

Les om statsbudsjettet og reaksjoner på frifagbevegelse.no